Verwarring van God, Jezus en de Christus

 

Geschreven door allround wetenschapper Dr. Johan Oldenkamp, grondlegger van Wholly Science

 

 

Vanwege onwetendheid en zeer waarschijnlijk ook moedwillige manipulatie zijn bij de vertaling van de Bijbelteksten de identiteiten van God en Jezus verward, en dat geldt ook voor die van Jezus en de Christus. Laat ik enkele voorbeelden geven:

 

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered (Romeinen 10:9). De correcte versie is:

 

“Als uw mond belijdt dat God de Heer is en uw hart weet dat God de Christus uit de dood opgewekt, zult u worden gered.” De Christus is immers ieder mens die zich berouwvol weer onder God heeft gesteld.

 

Nog eentje: De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God (Johannes 4:2). De correcte versie is:

 

“De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat de Christus als mens gekomen is, komt van God”. De Geest van God is de Geest van de Heelheid, of the Wholly Spirit in het Engels. Wanneer dit bovennatuurlijke vuur ons verstand verlicht, en een mens beseft dat deze Geest evenals alles wat natuurlijk is (zoals de mens) van God afkomstig is, dan is de Christus in deze mens waarlijk opgestaan.

 

Volgende: Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld (Johannes 4:3).

 

Deze tekst is volkomen juist! Ieder mens heeft de keuze: word je een Christus (the Christ in het Engels), of blijf je een Antichristus (the Antichrist in het Engels)? “Nu al is hij in de wereld”, staat er geschreven. Dat is wellicht een beetje gedateerd, want deze antichrist is anno nu nagenoeg in ieder mens aanwezig.

 

Nog eentje dan: Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God (Johannes 4:15). De correcte versie is:

 

Als iemand belijdt dat de Christus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God (Johannes 4:15). Jezus is namelijk de zon Helios. Jezus is Onze Vader die in de (vierde) hemel zijt. In het Nieuwe Testament is Jezus als personificatie van de deze goddelijke ster opgevoerd om duidelijk te maken hoe we de Christus in onszelf tot leven kunnen wekken. Doen we dat, dan wordt de Boog des Verbonds hersteld, en zijn wij in God en is God in ons.

 

Zo moeilijk is het dus allemaal echt niet. Gewoon even de begrippen God, Jezus en Christus helder maken, en klaar is kees. Oh ja, en basiskennis van Wholly Science is uiteraard ook nog nodig.

 

 

Gerelateerde video’s:

o        De Kerstman is Sinterklaas is Jezus (link)

 

Gerelateerde artikelen:

o        De Waarheid over God (link)

o        De ware betekenis van de Tien Geboden (link)

o        Het authentieke eerste historische verslag (link)

o        Definities, synoniemen en beschrijvingen (link)

o        De juiste formulering van het ‘Onze Vader’ (link)

o        De ware aard van de Wholly Dagen (link)

o        De 10 Grootste Mythen (link)

o        De Kerstman is Jezus (link)

 

 

© 18 november 2013 – Pateo.nl : Wholly ScienceJohan Oldenkamp

 

Dit artikel is ook beschikbaar in het Engels (link) en het Duits (link)