Wholly Science: definities, synoniemen en beschrijvingen

 

Geschreven door allround wetenschapper Dr. Johan Oldenkamp, grondlegger van Wholly Science

 

 

Deze webpagina bevat de definities, synoniemen en beschrijvingen van achtereenvolgens God, de Christus, Hemel, Jezus, goden en de Duivel.

 

 

God

Definitie:

de Eerste Schepper

 

Bijvoeglijk naamwoord:

Absoluut

 

Synoniemen:

Eén, Eerste, Oorsprong (Origo in het Latijn), Bron, Onbewogen Beweger, Eerste Beweger, Universele Stilte

Schepper, Creator, Auteur (Author in het Engels), Maker, Bedenker, ‘Geestelijk’ Vader (Auctor Intellectualis in het Latijn)

Enig Eigenaar van de Eigen Schepping, Autonoom Zeggenschap, Suprematie, Soevereiniteit, Hoogste Wetgever

Meester, Heer (Dominus in het Latijn), Heerser, Heerschappij (Dominion in het Engels)

Heiland, Verlosser, Zaligmaker, Verhevene

Theos (Grieks)

 

Beschrijving:

De afkorting van het Griekse woord Theos is “The” (met een hoofdletter T). Het woord “De” (met een hoofdletter D) heeft een compleet andere betekenis, zoals hieronder wordt uitgelegd. Echte theologie bestudeert de logica van de Theos. Aangezien wij God alleen kunnen leren kennen op basis van Gods Werk (zijnde Theos’ Schepping), bestudeert echte theologie dus de logica van The Schepping. De relatie tussen God en Diens Schepping is als de relatie tussen een ouder en diens kind. In de oude mannelijke schrijfstijl, dit is als de relatie tussen de vader en de zoon. Dit betekent dat de Vader verwijst naar God, en de zoon naar de mens, als onderdeel van Gods Schepping.

 

 

Christus

Definitie:

de zoon van God

 

Bijvoeglijk naamwoord:

gezalfde

 

Synoniemen:

Christ (Engels), Dienaar-Koning, Gezalfde, Messias (afgeleid uit het Hebreeuws)

 

Beschrijving:

De Christus is het bewustzijn van een mens die God dient door te voldoen aan de Tien Geboden. Deze mens is dan de Zoon van God, en heeft dan recht op zijn erfgoed van de heerschappij over zijn thuisplaneet door het zijn van een goede herder. Door berouw te tonen, en ons opnieuw onder God te plaatsen, zal God het Christusbewustzijn in ons uit de dood laten opstaan. Iedere mens zonder het Christusbewustzijn geeft leven aan de antichrist (de anti-Christus).

 

Veel onwetende mensen verwarren de daad van onszelf opnieuw onder God te plaatsen met een dwaas ritueel dat dopen wordt genoemd. Dit ritueel is gebaseerd op de letterlijke interpretatie van de hiërarchie van Gods Heerschappij, zoals staat beschreven in de zinsnede van “boven in den hemelen is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is” (Exodus 20:4). Laagst in deze opsomming zijn “de wateren”, en daarom laten berouwvolle gelovigen zich letterlijk dompelen onder water. Echter, de ware daad van onszelf opnieuw onder God plaatsen gebeurt niet in de fysieke wereld, maar in gedachten via ons bewustzijn.

 

Wie onder God dient, wordt Koning over de planeet Terra. We zijn dan Dienaar-Koning. In de oudheid werden koningen gezalfd. We zijn dan dus ook de Gezalfde. In het Hebreeuws is dit masjiach, wat in onze taal Messias is geworden. Het Griekse woord voor de gezalfde is in ons alfabet Christos. In het Latijn is dit Christus. Al deze woorden verwijzen dus naar ons koningschap zodra we ons (opnieuw) onder God plaatsen.

 

 

Hemel

Definitie:

een niveau van bewustzijn

 

Bijvoeglijk naamwoord:

relatief

 

Synoniemen:

Koninkrijk, firmament

Nirvana, Paradijs, Beloofde Land

wereld, hiernamaals, bovenwereld, onderwereld (de Hel)

 

Beschrijving:

In totaal zijn er zeven hiërarchische Hemelen, net zoals er zeven tonen van de toonladder zijn. De hoogste hemel is de Zevende Hemel, wat overeenkomt met de toon van Do. Op dat hoogste niveau van bewustzijn, worden wij (weer) één met God zodra we ons bewust worden van de onlosmakelijke Heelheid van alles dat is. Elke (relatieve) Hemel is een Koninkrijk op zich, en heeft een eigen locale Heerser, zoals in de onderstaande tabel.

 

Hemel

Toon

Beschrijving

Heerser

Geslacht / Titel

7

Do

Alles wat is

God

Vader / Koning

6

Si

universum

Tao

Moeder / Koningin

5

La

sterrenstelsel

Hunab K’u

Vader / Koning

4

Sol

zonnestelsel

Helios

Vader / Koning

3

Fa

planetenstelsel

Zeus

Vader / Koning

2

Mi

thuisplaneet

Terra

Moeder / Koningin

1

Re

maanstelsel

Luna

Moeder / Koningin

 

De zeven Hemelen komen ook overeen met een hiërarchie van hogere werelden. Elke hogere wereld omvat de wereld eronder. De synoniemen van Nirvana, Paradijs, en het Beloofde Land, verwijzen allemaal naar de Zevende Hemel. De standaard wereld van een pasgeboren mens is de tweede Hemel. Elke hogere wereld is op dat moment een hogere wereld en behoort dus tot het hiernamaals. De wereld onder deze standaard ingangswereld staat bekend als de onderwereld of de Hel. Door het ontwaken van het Christusbewustzijn in ons, kunnen we gaan beginnen om onze weg omhoog te vinden naar de hogere hemelen. Zonder dit Christusbewustzijn, geven wij leven aan de antichrist, waardoor we onmiddellijk afdalen of vallen naar de laagste bewustzijnstoestand. Onze zinnen zijn in deze onderste hemel (alias de Hel) krank, wat ziek betekent. We zijn dan dus krankzinnig, wat in het Engels wordt aangeduid als lunatic. En inderdaad vallen we dan onder de regentschap van Koningin Luna.

 

Hoewel het gebruikelijk is om the spreken van God de Vader en van de Here God (daarom is het ook zo weergegeven in bovenstaande tabel), heeft God in werkelijkheid uiteraard geen geslacht, want God is immers Eén.

 

 

Helios

Definitie:

de centrale ster van ons zonnestelsel

 

Bijvoeglijk naamwoord:

Verlicht

 

Synoniemen:

de Zon van God, de Lichtbrenger, Onze Vader die in de (Vierde) Hemel zijt

Personificaties: Jezus (ΙΗΣΟΥΣ in het Grieks, afgekort als ΙΗΣ of als IHS in het Latijn), (Amon-) Ra, Horus (beiden Oude Egypte), Surya (Indiase Veda’s), Shamash (Mesopotamië), Ahau (Maya’s), Apollo, Mithras (beiden Oude Griekenland), Sol (Latijn), Solomon (samentrekking van Sol en Omon, wat komt van Amon-Ra), Sinterklaas (Sint Nikolaas), de Kerstman

 

Beschrijving:

Het meest verlichte schepsel in ons zonnestelsel is zonder enige twijfel de centrale ster. Wholly Science noemt deze ster (of zon) Helios, net als de Oude Grieken deden. In vele oude geschriften, wordt dit verlichte schepsel van God gepersonifieerd om ons te tonen hoe wij ons kunnen opwerken tot in de Zevende Hemel. In de Bijbel wordt Helios gepersonifieerd als Jezus. Zoals iedereen zelf kan zien, kan deze Jezus alias Gods zon Helios inderdaad over het water lopen, via het weerspiegelde zonlicht.

 

 

goden

Definitie:

Schepselen die op hun beurt kunnen scheppen

 

Bijvoeglijk naamwoord:

Subjectief

 

Synoniemen:

El, Eloah, Yahweh (Hebreeuws), Al Illah (Allah), Deus (Latijn), Deity (Engels), Anu (Sumerisch)

zonen van El, genaamd Elohim (Hebreeuws), Anunnaki (Sumerisch)

nakomelingen van de Elohim, genaamd Nephilim (Hebreeuws)

 

Beschrijving:

“Laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis” (Genesis 1:26). Plotseling is het enkelvoud van de scheppende God gedurende de eerste vijf Dagen van de Schepping veranderd in meerdere goden. Wat is hier gebeurd? We vinden het meest waarschijnlijke antwoord op de Sumerische kleitabletten: Ruimtereizigers kwam naar deze planeet, en ze creëerden de homo sapiens naar hun gelijkenis. Zij waren de goden die uit de hemel neerdaalden. Zij vielen uit de hemel. Zij waren de gevallenen. In de ogen van de eerste mens, waren deze goddelijke wezens groots, en ze werden dan ook afgebeeld als reuzen. In die dagen, waren de als goddelijk ervaren wezens tussen de menselijke wezens. Aanvankelijk kwamen alleen mannelijke wezens van boven. Zij waren de zonen van El, genaamd de Elohim. Later hadden zij geslachtsgemeenschap met vrouwelijke mensen: “De Elohim zagen dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen” (Genesis 6:2). Hun nakomelingen, zowel mannelijk als vrouwelijk, werden de Nephillim genoemd.

 

In de Sumerische kleitabletten wordt de heerser van deze goden genaamd als Anu, de heerser van Nibiru. Het is niet duidelijk of Nibiru een planeet, een (bruine dwerg) ster, een klein zonnestelsel, een ruimtestation of een ruimteschip is. De bewoners van Nibiru zijn de zogenaamde Anunnaki, wat letterlijk betekent “zij die Anu van boven heeft gezonden”. In tegenstelling tot “The”, dat verwijst naar Theos en dus naar God, verwijzen zowel de woorden “El” als “De” naar deze leider van de goden. Daarom stelt het Deďsme dat deze godheid, de Deus in het Latijn of de Deity in het Engels, zich niet langer mengt in de Schepping. Deze goden deden wat ze moesten doen volgens Gods masterplan, maar nu spelen ze geen rol van betekenis meer. Echter, hoewel deze schepselen onze planeet lang geleden hebben verlaten, is hun erfenis nog steeds springlevend via het jodendom, de islam, en het christendom.

 

Jodendom is een religie die deze El aanbidt in plaats van God (wat een grove schending is van het Eerste Gebod). Deze El maakt zich totaal niet druk over de Tien Geboden, want anders had hij niet zo vaak bevolen om te doden. In het jodendom wordt El, deze afgod, Jahweh genoemd. De door deze religie gehersenspoelde gelovigen zijn te bang om deze naam uit te spreken, en daarom schrijven ze alleen de medeklinkers (JHWH) en spreken ze in plaats daarvan alleen de klinkers uit via het Hebreeuwse woord voor Heer: Adonai. Vervolgens combineerden veel later zo mogelijk nog erger gehersenspoelde mensen de medeklinkers van JHWH met de belangrijkste klinkers van Adonai tot het fictieve woord Jehovah. Dit is natuurlijk een overduidelijk geval van dom en nog veel dommer.

 

De islam is eveneens een religie die El aanbidt in plaats van God. De islamitische naam voor El is Al Illah, wat uiteindelijk veranderde in Allah. De zinsnede “Allah hu Akbar”, die volgens dit mind control-programma veelvuldig moet worden herhaald, betekent “Allah is de grootste”, wat eveneens een zeer ernstige schending is van het Eerste Gebod.

 

Het christendom lijkt dan misschien niet in overtreding te zijn met het Eerste Gebod, maar dit mind control-programma overtreedt in ieder geval het Derde Gebod tot en met maar liefst het Negende gebod. Iedere religie doet dus het omgekeerde van wat onwetende gelovigen menen, want ze vergroten allemaal juist de afstand tot de Enige Echte Ware God door oprechte mensen heimelijk weg te voeren richting de Duivel.

 

 

Duivel

Definitie:

de personificatie van leven los van God

 

Bijvoeglijk naamwoord:

verleidelijk

 

Synoniemen:

anti-Christus (antichrist), Satan, Lucifer, Baphomet, Astaroth, Azazot, Loki, Mephisto, Mephistopheles, Mammon, Demon, Diabolos (Grieks), Diabolus (Latijn), Beëlzebub, Abracadabra, Seth (Oude Egypte), Prins van de Duisternis, Engel des Doods, Meester des Kwaads

 

Beschrijving:

Door God te ontkennen en de Boog des Verbonds te verloochenen, geeft een mens leven aan het zielloze onding dat bekend staat als onder andere de Duivel. Even in het Engels: “While God only creates Good, the Devil only creates Evil.” Ieder mens is gedongen te kiezen tussen GO(O)D en (D)EVIL. Alleen door bewust te kiezen voor een leven verbonden met God, zal God ons belonen door de Christus in ons te doen herleven. In alle andere gevallen, hebben we in ons de antichrist tot leven gewekt.

 

 

Gerelateerde video’s:

o        De Kerstman is Sinterklaas is Jezus (link)

 

Gerelateerde artikelen:

o        De Waarheid over God (link)

o        De ware betekenis van de Tien Geboden (link)

o        Het authentieke eerste historische verslag (link)

o        Verwarring van God, Jezus en de Christus (link)

o        De juiste formulering van het ‘Onze Vader’ (link)

o        De ware aard van de Wholly Dagen (link)

o        De 10 Grootste Mythen (link)

o        De Kerstman is Jezus (link)

 

 

© 20 oktober 2013 – Pateo.nl : Wholly ScienceJohan Oldenkamp

 

Dit artikel is ook beschikbaar in het Engels (link) en het Duits (link).