Oproep aan Piratenpartij, MenS en SOPN

 

Bij de Nederlandse verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 12 september 2012 hebben de Piratenpartij, de Partij voor Mens en Spirit (MenS) en de SOPN gezamenlijk ongeveer 62.000 stemmen gehaald. Dat was samen bijna voldoende geweest voor één kamerzetel.

 

De onderlinge overeenkomsten tussen deze drie politieke partijen zijn naar mijn idee veel groter dan de onderlinge verschillen. Zo signaleren bijvoorbeeld alledrie de partijen dat de bevolking momenteel feitelijk geen echte invloed heeft op het openbaar bestuur in ons land. Ik noem dat een schijndemocratie. Zowel de Piratenpartij als de SOPN zijn daarom openlijk voorstander van wat liquide democratie wordt genoemd, waarbij het volk wel direct zeggenschap heeft over de besturing van het eigen leefgebied (link). Laten we dit punt samenvatten via 100% inspraak.

 

Verder signaleren bijvoorbeeld alledrie de partijen de overheersing van de farmaceutische industrie over het zorgstelsel. Daarbij benadrukken zowel de Piratenpartij als MenS de vele miljarden die we kunnen besparen op de zorgkosten door de afschaffing van de farmaceutische patenten. De SOPN wil zelfs alle patenten en octrooien afschaffen, om zo ruim baan te geven aan optimale innovatie. Nu blokkeren deze juridische belemmeringen deze hoognodige vernieuwingen (en besparingen). Laten we dit punt samenvatten via 100% openheid. Uiteraard valt hier nog veel meer onder.

 

Via dit artikel roep ik, als partijleider van de SOPN, de besturen van deze drie partijen op om de mogelijkheid en de wenselijkheid van het samengaan tot één lijst te onderzoeken. Dat maakt niet alleen de kans op minimaal één kamerzetel bij de volgende Tweede Kamerverkiezing een stuk groter, het bespaart ons ook € 22.500 euro aan entreegeld.

 

Voor de naam van de eventuele nieuwe lijst stel ik de Wil van het Volk voor, maar dan in het Latijn: Voluntas Populi. Ik heb deze Latijnse naam gekozen omdat namelijk niet alleen het Nederlandse volk 100% openheid en 100% inspraak wil, maar eveneens de meerderheid van de bevolking van alle andere landen op deze planeet. Daar ben ik in ieder geval 100% van overtuigd. Deze internationale naam in een klassieke taal zal naar verwachting daarom ook opgepakt kunnen worden door nieuwe politieke partijen in andere landen. Het is de bedoeling dat deze partijen allemaal verbonden zijn met de internationale moederorganisatie vanuit de website VoluntasPopuli.org. Deze website is nog in aanbouw. Er is via Pateo.nl wel alvast een tijdelijke webpagina aangemaakt (link).

 

Vind je dit alles een goed idee, verspreid deze informatie dan verder. Ik ben ervan overtuigd dat de zittende machthebbers in Nederland alles uit de kast hebben gehaald om te voorkomen dat de Wil van het Volk vertegenwoordigd zou raken in de Tweede Kamer. Onze partijen hebben gewoon geen eerlijke kans gekregen om de kiezers via de massamedia te bereiken. En de aanvankelijke vraagtekens bij de correctheid van de verkiezingsuitslag zijn inmiddels voor steeds meer mensen uitroeptekens geworden. Laten we nu de handen ineenslaan, om zo een einde te kunnen gaan maken aan deze antidemocratische praktijken.

 

Zeist, maandagmiddag 24 september 2012,

geschreven op persoonlijke titel,

Johan Oldenkamp,

lijsttrekker van de SOPN bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 (link)

 

© Pateo.nl