Pateo.nl’un Türkçe sayfasına git
Pateo.nl’nin seçim menüsüne gidin
Pateo.nl’de dili degistir

Johan Oldenkamp hakkında

Merhaba, benim adım Johan Oldenkamp, ve herşeyi anlamak isteme arayışımda (hayatın anlamı, evrenin işleyişi ve doğanın temel ilkeleri gibi) yoluma gelen herşeyi araştırdım. Fizik, kimya, matematik, biyoloji, astronomi, arkeoloji, psikoloji, felsefe, teoloji, sosyoloji, antropoloji ve etimoloji gibi üniversitelerin sunduklarını araştırmakla başladım.

Hinduizm’in, Budizm’in, Yahudiliğin, Hıristiyanlığın ve İslam’ın dini kitaplarını da araştırdım. Özellikle Taoizm, Sufizm, Kabala, Gnosis ve Tantra’yı araştırdım. Ayrıca, çoğunlukla Antik Sümer, Antik Mısır (asıl adıyla Kemet) ve Antik Yunanistan mitolojilerini araştırdım. Sonra Gezegensel astroloji, (‘Batı astrolojisi’ olarak da bilinir), Kozmik Yıl astroloji (‘Çin astrolojisi’ olarak da bilinir), Dokuz Yıldız Ki astroloji (‘Japon astrolojisi’ olarak da bilinir) ve otantik Tzolkin astroloji (‘Maya astrolojisi’ olarak da bilinir), diğer Maya takvimleri ile beraber araştırdım. Bunu Nümeroloji, Gematria ve Enneagram araştırmakla kombine ettim.

Sonra beslenme bilimi ile sağlık gelişimi için başarılı yöntemleri kombine araştırdım: Ayurveda, geleneksel Çin tıbbı, bitkisel tıp, yeni Cermanik tıbbı ve çeşitli Uzakdoğu dövüş sanatları gibi. Son olarak Antik Yunanistan’dan (ve ondan önceki) Yedi Özgürleştiren Sanatları: gramer, mantık, retorik, aritmetik, geometri, armoni ve Kozmoloji’yi araştırdım.

Bunların hepsini, ‘Wholly Science’ adını verdiğim bir tutarlı ve mantıklı bütünlüğe entegre ettim. Böylece benim için buğdayı (Gerçek) samandan (kurgu) ayırmak oldukça kolay oldu. Ancak, Bütünlük Bilimin temel anlayışından yoksun herhangi biriyle bu derin anlayışları paylaşmak oldukça farklı bir hikaye!

Latince pateo kelimesi ‘artık gizli olmayan’ veya ‘açıkta’ anlamına gelir.


© Pateo.NL : Bu sayfa en son 2020/12/01 tarihinde güncellenmiştir.