Miljoen euro boete voor CZ-juriste

 

Deze aansprakelijkstelling is gelijktijdig met de verzending ervan naar onderstaand emailadres van de afdeling Jurische Zaken van CZ openbaar gemaakt via het Nederlandstalige Nieuws op de website Pateo.nl.

 

Aan: CZ

Afdeling Juridische Zaken

T.a.v. mr. E. Gasseling

Postbus 90.152

5000 LD Tilburg

 

Per email via: juridische.zaken@cz.nl

 

Betreft: Oplegging van € 1.000.000 boete

 

Zeist, 14 januari 2013

 

Geachte mevrouw Eva Gasseling,

 

In uw brief van 10 januari jl. schrijft u dat u mijn brief van 7 januari jl. (link) heeft ontvangen. In die brief heeft u gelezen dat het vanuit uw organisatie contacteren van mijn rechtspersoon voortaan beboet zal worden met € 1.000.000. Aangezien u mijn rechtspersoon via uw brief van 10 januari jl. opnieuw heeft gecontacteerd leg ik u hierbij een boete op van € 1.000.000. U hebt 14 dagen de tijd om deze boete te voldoen op rekeningnummer 1561.55.753 t.n.v. J.H. Oldenkamp in Zeist. Indien u deze boete niet tijdig voldoet, wordt het openstaande bedrag automatisch ieder volgend etmaal met één procent verhoogd.

 

Uit uw brief maak ik verder op dat u geen contact hebt opgenomen met het Nederlandse staatshoofd om van haar een bevestiging te krijgen dat mijn rechtspersoon inderdaad niet langer de status van ‘onderdaan’ heeft, en dat dus de zorgverzekeringswet niet langer van toepassing is op mijn rechtspersoon. U vraagt mij naar het bewijs hiervan, terwijl ik bij al mijn correspondentie verwijs naar dit bewijs, namelijk de openbare verklaring (link) aangaande het rechtsgeldige contract gedateerd op 30 april 2012 dat het Staatshoofd per aangetekende post van mij heeft ontvangen. Na zes weken is dit contract stilzwijgend rechtsgeldig geworden, en heeft het daarmee het heimelijke contract voor mijn persoon, gekoppeld aan de geboorteakte, ongedaan gemaakt.

 

Ik neem aan dat ik u zo voldoende heb geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan van de familie Oldenkamp,

levende als vrij en soeverein mens bij de gratie Gods,

enig eigenaar van de rechtspersoon met BSN 102698454 (link)

 

Gerelateerd:

o       Openbare aansprakelijkstelling CZ (link)

o       Opnieuw openbare aansprakelijkstelling CZ (link)