De invloed van bewustzijn op gezondheid

 

In de Nieuwsbrief van gisteren werd uiteengezet dat gezondheid wordt beïnvloed door de levensmiddelen, de leefwijze en de leefomgeving. Dat zouden we de horizontale beïnvloeding van gezondheid kunnen noemen. Daarnaast wordt gezondheid ook op een verticale manier beïnvloed door ons bewustzijn. Vele kennen deze invloed via de kernachtige Engelstalige samenvatting van ‘Mind over Matter’. Met ‘Matter’ wordt dan de horizontale werkelijkheid van de causale, materiële reacties bedoeld. Via de invloed vanuit onze ‘Mind’, wat we het beste kunnen vertalen als ons waakbewustzijn, kunnen we deze reacties echter fundamenteel anders laten zijn. Daarmee overrulet dus onze mind power (of bewustzijnskracht) de materiële causaliteit.

 

Het meest bekende voorbeeld van ‘Mind over Matter’ is natuurlijk het zogeheten placebo-effect. Dit effect laat zien dat de (vertikale) verwachting ten aanzien van de werkzaamheid van een product of een dienst van zo’n grote invloed kan zijn dat deze verwachting (of mindset) ook daadwerkelijk bewaarheid wordt, ongeacht de materiële (horizontale) werkzaamheid ervan. Dit zelfde fenomeen treedt op bij wat in het Engels een ‘self-fulfilling prophecy’ wordt genoemd.

 

De horizontale, materiële werkelijkheid wordt niet alleen van bovenaf beïnvloed, vanuit ons waakbewustzijn, maar ook van onderaf, via de ingesleten patronen die liggen opgeslagen in ons onderbewustzijn. Er zijn gelukkig inmiddels vele energetische behandelmethoden beschikbaar om ongezonde patronen in ons onderbewustzijn eenvoudig en doeltreffend te herprogrammeren. Daarvoor kun je bijvoorbeeld terecht bij de aanbieders die worden genoemd op de webpagina van de Pateo Health Club (link).

 

Dit alles laat zien dat het bevorderen van gezondheid vraagt om een diagonale aanpak, waarbij aandacht is voor zowel de horizontale aspecten als levensmiddelen, leefwijze en leefomgeving, als voor de verticale aspecten als dwangmatige gedachtepatronen, onverwerkte emoties, onvervulde behoeften en onbewuste percepties.

 

Zeist, zaterdag 7 april 2012

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl