Financiële onderbouwing SOPN-partijprogramma

 

Op basis van de rijksbegroting, zoals deze tijdens de meest recente presentatie op de derde dinsdag van september bekend is gemaakt (link), kunnen we de onderstaande berekeningen op hoofdlijnen maken als financiële onderbouwing van het SOPN-partijprogramma (link).

 

Indien we de begrotingen voor Sociale Zaken & Werkgelegenheid en Gezondheid, Welzijn & Sport bij elkaar optellen, dan komen we op een totaalbedrag van € 144,4 miljard. Delen we dit bedrag door het aantal Nederlanders (16,7 miljoen), dan komt dit neer op € 720 per persoon per maand. Indien we vervolgens de woonlasten corrigeren naar reële bedragen, dan zien we dat we in Nederland alleen al op basis van deze twee begrotingen iedere burger een toereikend basisinkomen kunnen bieden. Ons land heeft bovendien ongeveer € 244 miljard aan inkomsten, waardoor we nog een kleine € 100 miljard overhouden voor andere overheidsuitgaven.

 

De begroting voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bedraagt € 31 miljard. Ongerekend komt dit neer op een individueel ontwikkelbudget van bijna € 2000 per persoon per jaar. Uitgaande van een gemiddelde levensduur van 80 jaren kan dan iedere Nederlander beschikken over een persoonlijk budget van bijna € 150.000 voor de ontwikkeling van de eigen talenten. Daar bovenop staat het iedereen bovendien vrij om vanuit de eigen middelen te investeren in de eigen ontwikkeling. De genoemde bedragen dienen slechts om de financiële haalbaarheid van zowel het onvoorwaardelijke basisinkomen als het persoongebonden ontwikkelbudget aan te tonen.

 

Op dit moment geeft Nederland ruim € 13 miljard meer uit dat er binnen komt. Nederland leeft dus op te grote voet. Verder heeft de Staat der Nederland ook nog eens een schuld van meer dan € 400 miljard (link). Omgerekend is dat bijna € 25.000 per Nederlander. Vanwege de verschuldigde rente loopt dit bedrag jaarlijks verder op met meer dan € 10 miljard.

 

De SOPN wil niet alleen het begrotingstekort aanpakken, maar ook de staatsschuld. De schuldeisers zijn voornamelijk de pensioenfondsen. Doordat straks pensioenen worden vervangen door een basisinkomen (als het aan de SOPN ligt), kunnen de pensioenfondsen worden opgeheven na uitbetaling naar rato van de betaalde premies (zoals wordt beschreven in het SOPN-partijprogramma), en kan daarmee ook de staatsschuld verdwijnen.

 

Het is dus helemaal niet zo moeilijk om Nederland weer een stabiel financieel systeem te bieden. Er rust alleen een groot taboe op het open en eerlijk praten over het huidige monetaire stelsel. De SOPN trekt zich daar gelukkig niets van aan. Taboes zijn er om doorbroken te worden. Alleen op die manier kunnen we een oplossing gaan creëren om uit de aanhoudende schuldencrisis te komen. Vind jij dit ook belangrijk, stem dan niet alleen op 12 september op de SOPN, maar help ook mee om op jouw manier het financiële taboe te doorbreken.

 

Zeist, dinsdag 26 juni 2012

Johan Oldenkamp

Lijsttrekker van de SOPN (link)

 

Pateo.nl

 

Ook geplaatst op:

o        SOPN.nl (met reactiemogelijkheid)

o        Alleen de Waarheid.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Klik hier om terug te gaan naar de SOPN-startpagina