HP De Tijd helpt SOPN

 

Op de website van het blad HP De Tijd, genaamd HP De Site, verscheen afgelopen dinsdag een artikel (link) waarin mijn meest gepeperde uitspraken van de laatste jaren op een rijtje zijn gezet. Deze uitspraken hebben voornamelijk betrekking op de persoon die beweert met de gratie van God de baas te mogen spelen in Nederland. Het enige doel van dit artikel was volgens mij om mensen die in deze zaak geen achtergrondkennis hebben te schokkeren, hopende dat dit de volksbeweging waarvan ik voor de komende Tweede Kamerverkiezing lijsttrekker mag zijn zou kunnen schaden. Op deze plaats geef ik graag 100% openheid over alles wat met deze zaak en dit artikel te maken heeft. Daaruit zal blijken dat de strijd de Haagse Post hiermee hoopt te ontketenen juist in het voordeel van de SOPN werkt.

 

Vooraf wil ik graag benadrukken dat in het geval ik aantoonbaar onjuiste informatie heb gedeeld ik dit per direct in vetgedrukte letters zal rectificeren. Het enige wat daarvoor nodig is, is het mij in kennis stellen van het tegenbewijs.

 

Laat ik om te beginnen aangeven dat ik niet weet of mevrouw Von Amsberg voornamelijk dader of slachtoffer is. Iedereen die voorbij de vooroordelen weet te komen, die weet dat iedere dader ook zelf een slachtoffer is. De kernvraag is daarom ook hier of de dader anders had kunnen handelen. Het lijkt me daarom zeer wenselijk dat mevrouw Von Amsberg hierover zo snel mogelijk onder ede gehoord gaat worden, zoals staat verwoord in het SOPN-partijprogramma (link).

 

Mijn gepeperde uitspraken zijn van voor mijn ‘ontwaken’ op zondag 15 juli jongstleden. Ik deed destijds die uitspraken omdat ik toen nog vol in de strijd tegen de (verborgen) machthebbers zat. Ik kan bijzonder slecht tegen onrecht en ik heb bovendien een bovengemiddelde portie strijdlust meegekregen. Dat is dan ook een uitstekende mix voor een superfanatieke wereldverbeteraar die geneigd is te vergeten dat die betere wereld bij zichzelf begint. Tegenwoordig weet ik dat alle antwoorden alleen gevonden kunnen worden door de juiste combinatie van Liefde en Wijsheid.

 

Maar goed, laten we dat softe geouwehoer maar even achterwege laten en weer terug gaan naar de harde woorden in het artikel in HP, wat voor mij staat voor Haagse Propaganda. Het artikel is geschreven door Mark Traa, die eveneens verbonden is aan de stichting Skepsis. Mijn beeld van deze stichting Skepsis is een clubje van voornamelijk mannen van middelbare leeftijd die wanhopig proberen vast te houden aan achterhaalde academische theorieën. Dat doen deze angstvallige wanhopigen volgens mij omdat hun zelfbeeld volledig is gestoeld op de gevolgde academische opleiding. Voor zover ik weet heeft niet een van deze universitair afgestudeerden een proefschrift met succes afgerond. Ik heb dat daarentegen wel gedaan. Ik ben in 1996 gepromoveerd en ik weet dan ook van binnenuit dat de universitaire poppenkast niets met onpartijdige waarheidsvinding te maken heeft. In het verleden heb ik me wel eens erg druk gemaakt over de manier waarop deze mannen menen andersdenkenden aan te moeten pakken. Tegenwoordig ben ik voornamelijk dankbaar dat ik niet vastzit in achterhaalde zienswijzen.

 

Deze Mark Traa is bovendien niet eens universitair geschoold (link). Misschien maakt dit hem nog dogmatischer. Voor zijn artikel benaderde hij mij tijdens mijn korte vakantie in Zuid-Limburg zowel via mijn voicemail als via de email. Vanaf mijn vakantieadres heb ik hem via een emailbericht laten weten dat ik naar aanleiding van het NRC-artikel van zaterdag (link) voortaan inzage wil in de uiteindelijke versie voordat ik meewerk aan een interview. Daarop schreef hij terug: “Gelukkig zijn er niet zo veel landen in de wereld waar media pas mogen publiceren na toestemming van de mensen over wie ze een artikel schrijven.” Voor hem komt de persvrijheid blijkbaar in gevaar wanneer de betrokkenen willen toetsen of een artikel geen onjuistheden bevat.

 

Dan zijn we nu aangekomen bij de kern van dit artikel: 100% openheid over de zaak rond mevrouw Von Amsberg. Allereerst is mevrouw Von Amsberg en haar familie geen nakomeling van stadhouder Willem van Oranje (1533 – 1584). Beatrix is dus helemaal niet ‘Van Oranje’. Wel is ze van Duitse bloed, zoals ook staat geschreven in het familielied ‘Wilhelmus’ (waarvan onwetende Nederlanders menen dat dit hun volkslied zou zijn). Uit alle macht wordt geprobeerd de Nederlanders hierover onwetend te houden. Het meest lachwekkende voorbeeld daarvan is voor mij toch echt Wikipedia. Daar lezen we dat het Wilhelmus een lied is dat Willem van Oranje gezongen zou kunnen hebben (link). Deze dappere Willem kwam juist in opstand tegen de Spaanse overheersing. Zou hij dan uit volle borst zingen: “den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd”? Nee, natuurlijk niet. Deze Willem van Oranje wilde namelijk in vrijheid leven. En dat is nu ook precies wat ik wil. En dat is ook precies de reden waarom de SOPN meedoet met de Tweede Kamerverkiezingen. Wij als Nederlandse vrijheidstrijders zijn daarom allemaal Van Oranje als eerbetoon aan de opstandige Willem.

 

In de tijd van Willem van Oranje personifieerde Filips II van Spanje de overheersing van Nederland. In onze tijd is dit Beatrix von Amsberg. Er wordt beweerd dat we een scheiding der machten zouden hebben via de Trias Politica. Volgens deze driemachtenleer dient er een strikte scheiding te zijn tussen de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Laten we eens zien hoe het in Nederland is gesteld met de scheiding van deze drie machten. De wetgeving in ons land wordt momenteel bekrachtigd door mevrouw Von Amsberg. Bij de rechterlijke macht hangt haar portret achter de rechter(s) om te benadrukken dat zij ook daar aan het hoofd staat. En als Staatshoofd staat zij ook aan het hoofd van de uitvoerende macht. Hoe kan er nu een formele scheiding der machten zijn wanneer deze drie machten geconsenteerd zijn bij één en dezelfde persoon?

 

Naast de overheersing via een schijnscheiding der machten worden we overheerst door de multinationals en door de banken. Eén van de machtigste multinationals in ons land is Shell. Deze multinational maakte over het eerste kwartaal van 2012 maar liefst 7,3 miljard dollar winst! Deze onverzadigbare winstmachine is afgezien van vele kleine aandeelhouders eigendom van twee grootaandeelhouders. De ene grootaandeelhouder heet Victor Rothschild en de andere Beatrix von Amsberg. Bovenop al het geld dat wij haar en haar familie schijnen te moeten betalen en haar AOW-uitkering brengt ook het natuurverwoestende bedrijf Shell haar onvoorstelbaar veel geld in laatje.

 

Wie zelf op onderzoek uitgaat die zal ontdekken dat het dossier rond deze zaak nog vele malen groter is, en er nog veel meer bewijzen zijn voor mijn zienswijze op deze zaak. Wellicht dat ik daar op een later moment nog eens dieper op in zal gaan.

 

Voor mij zijn alle mensen evenwaardig. Het is voor mij absoluut onacceptabel dat een persoon, een groep personen, een familie of een groep families zichzelf meer waard acht dan andere mensen. Wat voor één iemand geldt, dat dient daarom te gelden voor alle mensen. Dat is namelijk ons grondrecht op rechtsgelijkheid. Wanneer één persoon een kroon mag dragen, dan mogen we dat allemaal. Wanneer één familie geen belasting hoeft te betalen, dan hoeft niemand meer belasting te betalen. Volgens mij is het de hoogste tijd dat we hierover 100% openheid gaan creëren. En daarom wil ik heel graag HP De (voltooid verleden-) Tijd en Mark Traa bedanken voor hun bijdrage aan een nationale dialoog over vrijheid in Nederland, wat ik namelijk beschouw als een mooi cadeau voor de SOPN.

 

Zeist, donderdagochtend 9 augustus 2012,

Johan Oldenkamp,

Lijsttrekker van de SOPN (link)

 

SOPN.org / SOPN.info / SOPN.nu / SOPN.nl / Pateo.nl

 

Naschrift:

Blijkbaar heeft HP De Site zelf moeite met de vrijheid van meningsuiting, want Pateo-gastschrijver Berend liet me vanmorgen weten dat een reactie van hem is verwijderd uit de discussie onder het betreffende artikel. Het zijn natuurlijk ook moeilijke tijden voor de oude media nu steeds meer mensen wel kennis van zaken beginnen te krijgen. De oplossing is echter even eenvoudig als doeltreffend: gewoon 100% openheid over alles.

 

Reacties in de nieuwe media op het artikel van HP De Tijd:

o       Op Boinnk.nl staat dat velen mij gelijk geven: link

o       Op NuJij.nl werd er flink gestemd: link

o       Op Anarchiel.com werd bijval gestort: link, link & link

o       Op SOPN.nl verscheen een persbericht: link

 

Gerelateerd:

o        Gastschrijver over poging tot demonisering (link)

o        Ook NRC zakt door het ijs (link)

o        Journalistieke misleiding door het AD (link)