Pateo Nieuwsbrief (van 30 maart 2012)

 

Dit is de tweede Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’. Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen doe je het omgekeerde.

 

Wat is de zin van het leven?

Laten we er maar niet langer omheen draaien: wat is de zin van ons leven? Volgens mij leven we dit leven om onszelf te leren hoe ons bewustzijn steeds verder te verruimen. Ons leven maakt dus deel uit van een bewustzijnsspel. Net als een computergame heeft dit spel meerdere niveaus, negen om precies te zijn. In deze Nieuwsbrief wil ik deze negen niveaus graag nogmaals even aanstippen (in mijn boeken, lezingen, cursussen en videopresentaties ga ik daar veel dieper op in).

 

Niveau 1: Bestaansbewustzijn

Op het onderste niveau is het bewustzijn volledig gericht op het continueren van het eigen leven (op cellulair niveau). Dit niveau van bewustzijn delen we met alles wat leeft. Dit bewustzijn vindt haar oorsprong in de wijze waarop proteïnen reageren op veranderende omstandigheden.

 

Niveau 2: Instinctbewustzijn

Op het tweede niveau is het bewustzijn volledig gericht op de instinctieve interactie met de waargenomen omgeving. Dit niveau van bewustzijn delen we met alle levensvormen die zich kunnen verplaatsen. Dit bewustzijn vindt haar oorsprong in de hersenstam.

 

Niveau 3: Gevoelsbewustzijn

Op het derde niveau wordt het bewustzijn aangestuurd vanuit emotionele reacties op de beleefde werkelijkheid. Dit niveau van bewustzijn delen we met alle zoogdieren. Dit bewustzijn vindt haar oorsprong in het limbisch systeem.

 

Niveau 4: Verstandsbewustzijn

Op het vierde niveau wordt het bewustzijn aangestuurd vanuit het denkvermogen. Dit bewustzijn vindt haar oorsprong in de neocortex.

 

Niveau 5: Waardenbewustzijn

Op het vijfde niveau wordt het bewustzijn aangestuurd vanuit de rechter hemisfeer, en zijn we ons bewust van de fundamentele waarden waarop alles is gebaseerd. Vanuit dit niveau zien we het bos, maar hebben we minder oog voor de details van iedere boom.

 

Niveau 6: Normenbewustzijn

Op het zesde niveau wordt het bewustzijn aangestuurd vanuit de linker hemisfeer. Vanuit dit niveau leggen we de nadruk op de details van iedere boom, met het gevaar dat we door al die verschillende bomen het bos niet meer zien. Daardoor kunnen de normen en regels, die we vanuit dit bewustzijn hebben gecreëerd, een eigen leven gaan leiden.

 

Niveau 7: Machtsbewustzijn

Op het zevende niveau stelt ons bewustzijn zich boven de geldende regels en normen. Daarmee ontstaat een ‘ik-ben-anders-zwaartepunt’ in ons bewustzijn, wat ook wel het ego wordt genoemd. Wie op dit bewustzijnsniveau blijft hangen wordt steeds meer zelfzuchtig, egocentrisch en zelfs narcistisch.

 

Niveau 8: Krachtsbewustzijn

Op het achtste niveau ontstijgt ons bewustzijn het zelfgeobsedeerde machtsniveau van het ego. Dat gebeurt doordat we leren om te luisteren naar onze intuïtie. Daarmee komen we in onze eigen kracht te staan, en hebben we steeds minder belangstelling om nog langer mee te doen in de machtsspelletjes van het onderliggende bewustzijnsniveau.

 

Niveau 9: Heelheidsbewustzijn

Op het negende en allerhoogste niveau zijn we ons bewust van de onlosmakelijke heelheid van alles en iedereen. De drie sleutels die dit bewustzijnsniveau ontsluiten zijn liefdevol geven, dankbaar ontvangen en positief zijn (link). Daarmee komt het centrum van ons bewustzijn te liggen in het midden van ons fysieke lichaam, ter hoogte van ons hart.

 

De Schepping

Volgens mij is het doel van de Schepping om elk van deze negen bewustzijnsniveaus zich van binnenuit te laten manifesteren. Mijn interpretatie van de Mayakalenders zegt dat we nu bezig zijn met het scheppen van het negende en hoogste bewustzijnsniveau, het niveau van Heelheidsbewustzijn. Maar nog niet iedereen is inmiddels opgestegen tot het achtste niveau van Krachtsbewustzijn. Daarom zien we ook nog volop mensen die nog steeds machtsspelletjes aan het spelen zijn.

 

Ga je mee naar de Bewustzijnsweek in Frankrijk?

Tijdens de Bewustzijnsweek, die op zondagmiddag 15 april a.s. van start gaat in het Noordoosten van Frankrijk, brengen we ons bewustzijnsniveau gericht omhoog richting Heelheidsbewustzijn. Deelname is op volgorde van aanmelding, want vol = vol (link).

 

Voeding

Voor het opklimmen naar telkens een hogerliggend niveau van bewustzijn is steeds meer levensenergie nodig. Mijn ervaring is dat het innemen van levenskrachtige voeding daartoe noodzakelijk is. Wie kwalitatief ondervoed is, die heeft helemaal geen energie beschikbaar om door te groeien naar een hoger bewustzijnsniveau. Deze mensen gaan dan maar fantaseren over wat bewustzijnsverruiming zou zijn, of gebruiken daar bepaalde stoffen voor. Ik raad iedereen aan om zich te verdiepen in wat levenskrachtige voeding is, want we hebben volop levensenergie nodig om ons bewustzijnsspel op volle sterkte te kunnen spelen. In de volgende Pateo Nieuwsbrief zal daarom het onderwerp van levenskrachtige voeding centraal staan.

 

Respect voor elkaar

Iedereen bewandelt het eigen pad op een eigen manier en in een eigen tempo. Laten we elkaar daarin respecteren. Uiteindelijk komen we allemaal aan bij de eindbestemming. Eénmaal daar gekomen beseffen we dat dit ook ons vertrekpunt was. We zijn dus allemaal op weg naar huis. We lopen soms samen een stukje met elkaar op. Maar ook kiezen we soms verschillende wegen. Alles mag, en niemand doet het fout. We willen blijkbaar graag alle uithoeken van het bewustzijnsspel verkennen. Uiteindelijk voltooit iedereen ook ‘level nine’.

 

Zorgverzekeringsweigering

Velen menen dat ik op niveau 7 bezig ben met een machtsstrijd rond de zorgverzekeringswet. Ik beleef het daarentegen als het me vanuit mijn kracht niet laten opdringen van iets wat ik niet wil. Ik probeer niets kapot te maken. Ik geef gewoon als soeverein mens mijn grens aan: tot hier en niet verder.

De situatie rond de eerste boete, die heeft geleid tot de uitgestelde executieverkoop, lijkt helemaal stil gelegd te zijn. Mocht daar verandering in komen, dan meld ik dat gelijk via een volgende Nieuwsbrief. Mijn bezwaar tegen de tweede boete is inmiddels ongegrond verklaard, waartegen ik gelijk een beroep heb ingesteld (link). Ook over de ontwikkeling van deze rechtszaak hou ik jullie via deze Nieuwsbrief op de hoogte.

 

De situatie rond Niburu

Via een artikel op Pateo.nl heb ik gevraagd om meehelpers voor het creëren van een duurzame oplossing voor de scheuring tussen Niburu.nl en Niburu.co (link). Graag bedank ik hierbij voor de vele reacties die daarop zijn binnengekomen. Helaas hebben echter beide kampen inmiddels de deur naar elkaars hoofdrolspelers dichtgegooid. Beiden zijn van mening dat de andere Niburu binnenkort vanzelf toch wel zal verdwijnen. Over één ding lijken we het in ieder geval allemaal wel eens te zijn: twee Niburu’s is er één te veel. Is de echte Niburu daarmee de Niburu die blijft staan? Over de oorzaak van deze splitsing binnen Niburu kan ik verder kort zijn: voor mij is dit niets anders dan een ouderwetse machtsstrijd (dus vanuit het zevende bewustzijnsniveau).

Ondanks alles wil ik me toch blijven inzetten voor een Niburu Nieuwe Stijl, gebaseerd op transparantie, verantwoordelijkheid en aantoonbaarheid. Ik weet dat er voor een dergelijk platform steeds meer behoefte komt. Ook over deze eventuele ontwikkelingen hou ik jullie via deze Nieuwsbrief graag op de hoogte.

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie. Via de email worden geen webadressen meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Dank voor het lezen van deze Nieuwsbrief.

 

Met liefdevolle lentegroet vanuit Zeist,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl onthult heelheid