Pateo Nieuwsbrief (van 27 april 2012)

 

Heelheid

Deze nieuwsbrief is geheel gewijd aan Heelheid. Heelheid gaat over het omvatten van het geheel (oftewel alles in het heel-al), om vervolgens vanuit deze Heelheid ieder deel in samenhang met alle andere delen leren te begrijpen. Heelheid gaat daarmee ook over het proces van weer heel worden (helen of healing).

 

Bewustwording van Heelheid

De Heelheid was er altijd al en zal er ook altijd zijn. Wij waren of zijn ons daar echter niet altijd van bewust. De grote verandering die zich nu aan het voltrekken is in onze samenleving, is dat steeds meer mensen zich steeds sterker bewust worden van deze allesoverstijgende Heelheid.

 

Heelheidsbewustzijn

We kunnen ons bewustzijn beschouwen als een trap met negen treden. Op iedere volgende trede bevindt ons bewustzijn zich op een hoger niveau. Deze negen bewustzijnsniveaus zijn, van hoog naar laag:

9 Heelheidsbewustzijn

8 Krachtsbewustzijn

7 Machtsbewustzijn

6 Normenbewustzijn

5 Waardenbewustzijn

4 Verstandsbewustzijn

3 Gevoelsbewustzijn

2 Instinctbewustzijn’

1 Bestaansbewustzijn

 

Het leeuwendeel van de informatie die kan worden gevonden op de website Pateo.nl gaat over deze negen opklimmende niveaus van bewustzijn. Volgens mijn interpretatie van de betekenis en de timing van de zogeheten Lange-Telling-Kalender van de Maya’s zitten we nu middenin de Schepping van Heelheidsbewustzijn. In mijn eigen onderzoek heb ik gevonden dat we dit Heelheidsbewustzijn in onszelf kunnen ontsluiten via de volgende drie sleutels:

o       Liefdevol geven: geef zonder iets terug te verwachten, en doe dat liefdevol

o       Dankbaar ontvangen: ontvang ook al het ‘negatieve’ in dankbaarheid, omdat we daar veel van kunnen leren

o       Positief zijn: richt je uitsluitend op wat je wel wilt, en laat al het andere met rust

 

Samenleven vanuit Heelheid

Volgens mijn interpretatie eindigt de zogeheten Lange-Telling-Kalender van de Maya’s op zaterdag 14 juli 2012. Voor mij betekent dit dat op 14 juli aanstaande de Schepping van deze negen bewustzijnsniveaus haar voltooiing zal bereiken. Ieder mens, die daarvoor open staat, kan dan beschikken over elk van deze negen hiërarchische bewustzijnsniveaus. Vervolgens zullen mensen vanaf zonsopkomst op zondag 15 juli 2012 vanuit Heelheidsbewustzijn (wat dus het allerhoogste bewustzijnsniveau is) starten met het vorm en inhoud geven aan de realisatie van een geheel nieuwe samenleving, die volledig zal worden gebaseerd op Heelheidsprincipes.

 

Heelheidsfestival (link)

Om deze overgang naar het samenleven vanuit Heelheid te vieren willen we een Heelheidsfestival houden van vrijdag 13 tot en met zondag 15 juli 2012. We zoeken daarvoor een groot grasveld waarop we tijdelijk tenten en campers kunnen neerzetten. Weet jij een geschikte locatie, laat het mij dan graag even weten. Ook vrijwilligers die willen meehelpen met de realisatie van dit Heelheidsfestival kunnen zich bij mij te melden.

 

Heelheidswetenschap

Wetenschap vanuit Heelheidsbewustzijn is de wetenschap die alles in het heel-al omvat. Heelheidswetenschap integreert astronomie en astrologie, normaal en paranormaal, natuurlijk en bovennatuurlijk, fysica en metafysica, theologie en filosofie, om maar een paar tweedelingen te noemen. Waarheidsvinding vanuit Heelheidswetenschap vindt zowel empirisch als sensitief plaats. Heelheidswetenschap kent geen afgescheiden faculteiten en vakgebieden. Het fundament van waaruit iedere Heelheidsonderzoeker vertrekt is grondige kennis van het energetische samenspel waarop onze werkelijkheidsbeleving is gebaseerd.

 

Heelheidscentrum

Pateo heeft de ambitie om in deze huidige transitiefase naar een geheel nieuwe samenleving uit te groeien tot een multifunctioneel centrum:

o       Kenniscentrum: ontwikkelen, overdragen en toepassen van Heelheidswetenschap

o       Educatiecentrum: bieden van een stimulerende leeromgeving waarbinnen inspirerende lezingen, cursussen, workshops, trainingen en vrije studieruimte wordt geboden

o       Onderzoekscentrum: samenwerking met andere Heelheidswetenschappers binnen gemeenschappelijke onderzoeksprojecten

o       Praktijkcentrum: bieden van een proeftuin voor toepassingen van Heelheidswetenschap (inclusief stageplaatsen)

o       Gezondheidscentrum: aanbieden van gezondheidsbevorderende diensten en –producten (inclusief sanatorium voor meerdaagse in-house-gezondheidsbevordering)

o       Voedingscentrum: bieden van Heelheidswetenschappelijke informatie over voeding en voedingstoffen, verkoop van gezondheidsbevorderende voeding (winkel en restaurant), en het bieden van voedingsworkshops

o       Ontmoetingscentrum: bieden van ruimte voor het ontmoeten van gelijkgestemden (inclusief hotel en camping)

o       Muziekcentrum: voor het maken en beleven van muziek

o       Danscentrum: voor het beleven van het dansen

o       Meditatiecentrum: voor het (her-) vinden van innerlijke rust

 

Al deze functies willen we graag op één locatie samenbrengen. Weet jij een geschikte locatie hiervoor? Laat het me dan weten!

 

Heelheid = natuurzuiver

De betekenis van de woorden ‘biologisch’, ‘groen’, ‘natuurlijk’ en ‘duurzaam’ is vanwege commerciële belangen inmiddels flink vertroebeld. Daarom kiest Pateo voor het woord ‘natuurzuiver’. Het is de bedoeling dat het Heelheidscentrum op een natuurzuivere manier volledig zelfvoorzienend wordt ingevuld. Dit betekent natuurzuivere energieopwekking, natuurzuivere voedingscreatie en natuurzuivere kringlopenregulering. Ook beoogt het Heelheidscentrum de bevordering van natuurzuivere muziek, gebaseerd op de oorspronkelijke Pythagorese toonladder met de toon La (of noot A) op 432 Hertz (of een verdubbeling of halvering daarvan). Voor al deze zaken kan het Heelheidscentrum zodoende als voorbeeldfunctie gaan vervullen voor de herinrichting van onze samenleving in de komende jaren.

 

Heelheid = zelfkennis

Heelheidswetenschap toont ons dat niet alleen ‘beneden’ een afspiegeling is van ‘boven’ (zo boven, zo beneden), maar ook dat de beleving van ‘buiten’ een afspiegeling is van ‘binnen’ (zo binnen, zo buiten). Anders geformuleerd is dit: “Wat je zegt, dat ben je zelf”. Methoden die ons helpen onszelf beter te leren begrijpen nemen daarom een centrale plaats in binnen Heelheidswetenschap. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de karaktereigenschappen die astrologische analyses van ons geboortemoment onthullen. Daartoe bestudeer ik al vele jaren vier astrologische methoden, die ik koppel aan de vier windrichtingen: de Westerse Astrologie, de Oosterse Astrologie (ook wel de Chinese- genoemd), de Zuidelijke Astrologie (aan de hand van de klassieke Tzol’kin-Mayakalender) en de Noordelijke Astrologie (bekend als Nine Star Ki, waarvan de Noordpoolster genaamd Polaris één van de negen sterren is). Daarnaast bestudeer ik ook al vele jaren het Enneagram en Numerologie om tot meer zelfkennis te komen. Hoe beter we onszelf kennen, des te beter kunnen we de beleefde werkelijkheid doorgronden, om zo daarmee in harmonie te leren leven.

 

Heelheid = samenwerken

Spreekt dit alles jou aan en heb je de mogelijkheid en de ambitie om mee te werken aan de realisatie van dit oplossingsgerichte Heelheidscentrum, laat het mij dan weten. Samen maken we immers het verschil!

 

Dank voor het lezen van deze Nieuwsbrief.

 

Met warme hartegroet vanuit Centre Lothlorien in Frankrijk,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl onthult heelheid

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie. Via de email worden geen webadressen meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de vijfde Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’. Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen doe je het omgekeerde.