Pateo Nieuwsbrief (van 25 mei 2012)

 

Over 110 nachtjes (slapen?) worden in Nederland opnieuw verkiezingen gehouden voor de 150 zetels van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ik maak er al enige jaren geen geheim van dat ik niets van politiek moet hebben. Politiek neemt namelijk de zeggenschap af van de stemmers, en vaart daarna een geheel eigen koers. Via alle mogelijke denkbare manieren, waaronder steeds meer petities, proberen mensen deze voor velen ongewenste koers te beïnvloeden, iets wat zelden tot nooit lukt. Ik riep daarom tijdens de voorgaande parlementsverkiezingen medelanders op om vooral niet te stemmen. De politiek heeft compleet gefaald en is inmiddels volkomen failliet. Steeds meer mensen hebben dat gelukkig allang begrepen. Toch gaat deze achtste Nieuwsbrief van Pateo over politiek. Waarom? Dat ga ik nu uitleggen.

 

De volgens velen meest opmerkelijke partij die met deze verkiezingen meedoet, is de SOPN (link). De SOPN is namelijk helemaal geen politieke partij in de gebruikelijke zin van het woord. De SOPN staat voor een zuivere volksvertegenwoordiging via participatie. De SOPN is dus een bestuurlijke participatiebeweging. Wie op 12 september aanstaande op de SOPN stemt, die geeft de eigen zeggenschap dan ook helemaal niet weg voor de komende regeerperiode van maximaal vier jaar, want de SOPN legt alle belangrijke besluiten altijd eerst voor aan haar kiezers. Daarna vormt het stemgedrag van de SOPN-kamerleden een getrouwe afspiegeling van dat van deze achterban. Daarmee behouden de SOPN-stemmers dus hun zeggenschap.

 

De communicatietechnologie voor een volledige participatie voor iedereen die mee wil besluiten is allang beschikbaar. Het geeft te denken waarom de gevestigde politieke partijen deze echte democratie na al die jaren nog steeds niet hebben ingevoerd. Ook zullen de SOPN-kamerleden veel beter bereikbaar zijn dan de zittende kamerleden, en zullen zij zich bovendien op geen enkele manier laten beperken in de aan te kaarten onderwerpen.

 

Het is dus via de SOPN wel mogelijk om naar de stembus te gaan en toch de eigen zeggenschap te behouden. Bovendien zullen de gewenste veranderingen in onze samenleving alleen plaatsvinden wanneer we deze zelf vorm en inhoud gaan geven. We zouden de politiek daarom kunnen beschouwen als een ‘noodzakelijk kwaad’, zeker zolang nog niet alle mensen een ruimer bewustzijn hebben.

 

In de vorige Pateo Nieuwsbrief (link) heb ik aangegeven dat de huidige overgang van Oud naar Nieuw onder andere een transitie van politiek naar participatie inhoudt. Voor mij vervult de SOPN nu precies deze rol. Verder is het volgens mij nu ook de hoogste tijd geworden om onze woorden om te zetten in daden. Daarom doe ik mee als lijsttrekker van de SOPN met de komende verkiezingen. In deze rol heb ik tevens de eerste versie van het SOPN-partijprogramma geschreven. Iedereen kan deze versie vanaf vandaag inzien (link). De SOPN-stemmers worden daarbij uitgenodigd om deze versie zorgvuldig te lezen en waar gewenst te reageren met voorstellen voor aanvullingen of aanpassingen. Vanavond (vrijdag 25 mei 2012) presenteer ik in Soest samen met het SOPN-bestuur dit partijprogramma (link). Deze presentatie vormt de aftrap van de SOPN-campagne. Het is de bedoeling dat ik komende weken alle kiesdistricten bezoek (link). Hulp bij de organisatie van deze campagne is zeer welkom, evenals financiële ondersteuning.

 

Voor mij is 2012 het jaar waarin de Nieuwe Tijd begint. In die Nieuwe Tijd leren we om samen te leven vanuit een veel ruimer bewustzijn dan we tot nu toe hebben gedaan. Ik zie de komende parlementsverkiezingen als een prachtige kans om veel meer mensen te bereiken dan we tot nu toe hebben gedaan via al onze afzonderlijke websites en nieuwsbrieven. Zijn we er nu klaar voor om onszelf als vermeende bewuste of ‘wakkere’ mensen te verenigen? Ik hoop van harte dat we dit zijn. Ik hoop dat ieder van ons de nadruk kan leggen en houden op onze overeenkomsten, en dat we onze verschillen even naar de achtergrond verschuiven. Kunnen we dat, dan zal de SOPN een definitief einde gaan maken aan de macht van de multinationals en het grootkapitaal. Mag ik jullie met dat doel voor ogen vragen om als één geheel achter de SOPN te gaan staan, mits jullie je natuurlijk kunnen vinden in de strekking van haar partijprogramma (wat bovendien ook nog aangepast kan worden aan jullie zienswijzen). Mag ik jullie dan ook vragen om een positief stemadvies voor de SOPN te verspreiden via jullie websites, mailings, facebook-en en twitter-accounts? En mag ik jullie als derde ook vragen om op die tweede woensdag in september toch naar de stembus te gaan en op de SOPN te stemmen?

 

Ga je inderdaad op de SOPN stemmen, vertel dit dan aan zoveel mogelijk mensen. Zo zal de SOPN vanzelf in de peilingen worden meegenomen, en mede daardoor steeds groter worden. Het lijkt mij prachtig wanneer ik tijdens het nationale lijsttrekkersdebat onze radicale beleidswijzigingen mag gaan toelichten om daarmee de zittende politici impliciet te ontmaskeren als marionetten en volksverraders. Krijgen we dan toch nog eindelijk een zuivere volksvertegenwoordiging? Ja, want wanneer wij dat willen, dan gebeurt dat!

 

Tot besluit lukt het me inmiddels niet meer om alle inkomende emailberichten en voicemailberichten vlot en uitgebreid te beantwoorden. Ik hoop dat ik daarvoor op begrip mag rekenen. Is het toch belangrijk dat je mij te pakken krijgt, hou het dan alsjeblieft zo compact als mogelijk. Bij voorbaat daarvoor mijn dank.

 

Ook weer dank voor het lezen van deze Nieuwsbrief.

 

Met warme hartegroet vanuit Zeist,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl onthult heelheid

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de achtste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’. Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen doe je het omgekeerde.

 

 

Ook geplaatst op:

o       Mo kijkt verder.nl

o       De Nieuwsbrief van De Hoogste Tijd (juni 2012, blz. 4 en 5): pdf