Pateo Nieuwsbrief (van 6 juli 2012)

 

o       Het meerdaagse Heelheidsfestival is gratis toegankelijk

o       AD publiceert integer krantenartikel over zorgverzekeringsweigering

o       SOPN zoekt kandidaten die op een kamerzetel willen gaan zitten

o       Eerste lijsttrekkersdebat 2012 bracht veel duidelijkheid

 

Het meerdaagse Heelheidsfestival is gratis toegankelijk

Volgend weekeinde is het zover. Dan vindt op de kampeerweide van het Landgoed de Reehorst, op de grens van Driebergen en Zeist, het Heelheidsfestival plaats. Op zowel zaterdag 14 juli als zondag 15 juli zijn bezoekers welkom tussen 10:00 uur en 18:00 uur voor het bijwonen van lezingen, workshops of muzikale sessies. Er wordt geen entreegeld gevraagd. Een vrije gift ter compensatie van de festivalkosten wordt uiteraard zeer op prijs gesteld. Kijk op de agenda van Pateo.nl (Nederlandstalige deel) voor meer informatie (link).

 

AD Utrechts Dagblad schrijft weer over zorgverzekeringsweigering

AD-journalist Roeland Franck woonde afgelopen maandagmiddag mijn rechtszaak tegen het College van Zorgverzekeringen (CvZ) bij, samen met vele tientallen medestanders. De volgende dag verscheen er een bijna paginagroot artikel van zijn hand in het Utrechts Dagblad, dat ik gisterochtend integraal heb overgenomen op Pateo.nl (link). Roeland schreef op 1 maart van dit kalenderjaar al eerder over mijn zaak tegen het CvZ, toen aan de hand van een interview bij mij thuis in verband met de aangekondigde executieverkoop van mijn inboedel. En ook op de executiedag kwam hij weer naar mijn huurwoning om hiervan verslag te kunnen doen. Hij deed dat toen overigens niet, maar vele anderen deden daar wel verslag van (link). Wel heeft Roeland toen navraag gedaan over het wegblijven van de deurwaarder, zelfs met mijn machtiging bij het Centraal Justitieel Incassobureau. Voor mij is Roeland één van de weinige journalisten die onbevooroordeeld aan waarheidsvinding durft te doen. Via deze nieuwsbrief wil ik hem daar graag voor bedanken.

 

SOPN zoekt kandidaten voor de verkiezingslijst (video-oproep)

De SOPN vertegenwoordigt het belang van de meerderheid van de Nederlandse bevolking. Dat belang is dat we ons als samenleving gaan loskoppelen van de ‘machine’. Deze ‘machine’ heeft steeds meer geld nodig. Wij mensen zijn voor deze ‘machine’ slechts als citroenen die uitgeperst worden. Daardoor raken we op nagenoeg alle gebieden steeds meer bekneld. De SOPN wil de stekker uit deze ‘machine’ trekken. Wanneer alle Nederlandse stemgerechtigden weten waar de SOPN voor staat, dan haalt de SOPN met gemak 76 of meer kamerzetels bij de verkiezingen op 12 september. We hebben tot die datum de gelegenheid om dat aan al die mensen te gaan vertellen. Voor het einde van deze maand dient echter al de SOPN-kandidatenlijst te worden ingeleverd bij de Kiesraad. Om minimaal 76 zetels te kunnen gaan bekleden dient de SOPN daarom eveneens minimaal 76 kandidaten te vermelden op haar verkiezingslijst. Wil jij op deze lijst, of ken je iemand die dat zou willen, neem dan per omgaande contact met me op. Kijk voor de voorwaarden op SOPN.nl (link). Daarnaast heeft de SOPN nog enkele donaties nodig om het noodzakelijke entreegeld van € 11.250 te kunnen overmaken aan de Kiesraad. Dit mogen ook renteloze leningen zijn, want ongeveer driekwart van dit bedrag ontvangt de SOPN retour zodra er een bepaald minimum aantal stemmen is vergaard, iets wat bijvoorbeeld bij één kamerzetel al het geval is. Bij voorbaat dank voor jouw ondersteuning van de SOPN, op welke manier dan ook. Verder stuur ik deze nieuwsbrief volledigheidshalve ook naar alle aangemelde kandidaten.

 

Eerste lijsttrekkersdebat 2012 bracht veel duidelijkheid

Gisteravond vond in het wekelijkse programma van Frontier Radio (link) onder leiding van gastheer Jeroen Kumeling het eerste lijsttrekkersdebat plaats als opmaat naar de verkiezingen op 12 september aanstaande voor de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal. Dit twee uur durende verkiezingsdebat, wat rechtstreeks werd uitgezonden via het internet, vond plaats tussen Lea Manders als lijsttrekker van de Partij voor Mens en Spirit (PMS) en mij als lijsttrekker van de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland (SOPN). Een kort verslag hiervan inclusief nabeluisterlink is te vinden op Pateo.nl (link). Mijn conclusie na afloop van dit debat is dat PMS en SOPN inhoudelijk inderdaad redelijk overeen lijken te komen, iets wat meerdere mensen mij al hadden aangegeven. Het essentiële verschil is echter dat het gedachtegoed van de SOPN is gebaseerd op universele wetenschap, terwijl de PMS blijft hangen in wat de universiteiten ons proberen te verkopen als wetenschap. Universele wetenschap biedt steekhoudende verklaringen voor alles in onderlinge samenhang. Universitaire ‘wetenschap’ biedt hooguit beschrijvingen van geďsoleerde fenomenen en is dus feitelijk niets meer en minder dan journalistiek. Naast het vasthouden aan deze oude ‘wetenschap’ (lees: journalistiek) ademt de PMS in mijn beleving eveneens het oude denken en de oude politiek uit (link). De SOPN staat daarentegen voor een radicale vernieuwing van zowel denken als doen. Voor mij bracht dit eerste lijsttrekkersdebat 2012 daarom veel duidelijkheid. Het volgende lijsttrekkersdebat zal waarschijnlijk tussen de SP en de SOPN zijn. Wie daar meer over wil weten, die houdt de berichtgeving op Pateo.nl goed in de gaten.

 

Bedankt voor het lezen van deze Nieuwsbrief.

 

Laten we ons liefdevol verbinden voor een zorgeloze wereld.

 

Met warme hartegroet vanuit Zeist,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl onthult heelheid

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de veertiende Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (alleen wanneer deze Nieuwsbrief niet is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen doe je het omgekeerde.