Pateo Nieuwsbrief (van 21 september 2012)

 

o       Meer dan 700 Nederlanders hebben inmiddels de eigen naam geclaimd

o       Hoger beroep ingesteld in zaak tegen zorgverzekeringswet

o       Verbind je met de Cosmos via vier korte zinnetjes

o       De weg naar een open wereld: van bovenaf of van onderop?

o       Hulp gezocht bij professionaliseren website Pateo.nl

 

Meer dan 700 Nederlanders hebben inmiddels de eigen naam geclaimd

Afgelopen maandagavond was Luuk van Dinter mijn gast bij Pateo Radio (link). Luuk, die zich tegenwoordig liever Luca noemt, stond aan de basis van een procedure waarmee iedere meerderjarige Nederlander de juridische soevereiniteit kan verkrijgen voor de eigen rechtspersoon, waarvoor in wetteksten de aanduiding ‘natuurlijk persoon’ wordt gehanteerd. Meer dan 700 Nederlanders zijn deze procedure inmiddels gestart (link), en meer dan 100 hebben deze procedure voltooid, waaronder Luca en ik. Ieder soeverein mens heeft na voltooiing van deze procedure onder andere het recht om gebruik te mogen en kunnen maken van een onbewoond stuk land. Gebruikmakend van dat recht heeft een aantal soevereine mensen op 31 augustus jl. een gebied ten grootte van negen hectare ten westen van Zutphen geclaimd (link). Op zondagmiddag 7 oktober a.s. zal de officiële vlag van de Verenigde Staten van Wonderland worden gehesen op dit grondgebied. Meer informatie hierover, inclusief hoe hiervoor aan te melden, staat in Vrijbrief nr. 4 (link).

 

Hoger beroep ingesteld in zaak tegen zorgverzekeringswet

Zoals aangekondigd in de voorgaande nieuwsbrief heb ik deze week een hoger beroep ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep tegen het ongegrond verklaren door de Utrechtse bestuursrechter van mijn beroep tegen de handelwijze van het College van Zorgverzekeringen inzake mijn principiële weigering om een zorgverzekering af te sluiten (link). In dit beroepschrift vraag ik eveneens welk orgaan bevoegd is om de Nederlandse wetgeving op grondwettigheid te toetsen, aangezien Nederland immers geen Constitutioneel Hof heeft.

 

Verbind je met de Cosmos via vier korte zinnetjes

Door vier korte zinnetjes uit te spreken maken we contact met ons bovenbewustzijn en worden de ingesleten programma's uit ons onderbewustzijn herschreven. In het Nederlands gaat het om de volgende zinnetjes (met die in het Engels er tussen haakjes achter):

o       Het spijt me. (I am sorry.)

o       Vergeef me alsjeblieft. (Please forgive me.)

o       Dank je wel. (I thank you.)

o       Ik hou van je. (I love you.)

Het uitspreken van vier korte zinnetjes is het geheim van de sjamanistische methode genaamd Ho'oponopono afkomstig uit Hawaii (link). Deze krachtige zelfhulpmethode zorgt ervoor dat ons ego (ons lagere zelf) in lijn komt met ons Ware Zelf (ons Hogere Zelf). En via deze verbinding met onze ware kern zijn we vervolgens eveneens verbonden met al het andere in het universum (video).

 

De weg naar een open wereld: van bovenaf of van onderop?

Via het meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen wilden we van bovenaf invloed gaan uitoefenen op de besturing van Nederland, om onze samenleving zo te bevrijden van alle onnodige beperkingen. Echter, wegens een flink tekort aan stemmen is die weg op 12 september 2012 (nog) niet open gegaan, zoals bericht in de vorige nieuwsbrief. Uiteraard blijven we gewoon doorgaan met het van onderaf beïnvloeden van onze samenlevingen. Het is immers geen kwestie van of-of, maar van en-en. Laten we ons daarom realiseren dat we ons allemaal inzetten voor die openheid. We zijn daarbij dan ook complementair aan elkaar, en zeer zeker niet elkaars concurrenten. Door ons van onderaf liefdevol met elkaar te verbinden, brengen we die open wereld steeds dichterbij.

 

Hulp gezocht bij professionaliseren website Pateo.nl

Zelf weet ik precies waar vrijwel alles op Pateo.nl te vinden is, en vind ik mijn eigen website dan ook zeer gestructureerd. Met grote regelmaat krijg ik echter te horen dat Pateo.nl er erg onprofessioneel uit zou zien. In het verleden hebben diverse mensen al aangeboden om Pateo.nl te professionaliseren, maar daar heb ik tot op heden nog niets van mogen zien. Ben jij een kei in het ontwikkelen van een interactieve website, en zie jij mogelijkheden om Pateo.nl te professionaliseren zonder functionaliteitverlies, neem je dan even contact met me op?

 

Bedankt voor het lezen van deze Nieuwsbrief.

 

Met warme hartegroet vanuit Zeist,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl onthult heelheid

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de tweeëntwintigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (alleen wanneer deze Nieuwsbrief niet is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen doe je het omgekeerde.