Pateo Nieuwsbrief (van 14 december 2012)

 

© Bron: Pateo.nl/nieuwsbrief034.htm

 

o       Wat gaat er nu echt gebeuren op 21 december 2012?

o       De Maya’s onderscheiden 13 onderwerelden en 9 bovenwerelden

o       De Lange-Telling-Kalender gaat over één van de 9 bovenwerelden

o       Alle 9 scheppingskalenders eindigen op hetzelfde etmaal

o       We gaan van blind geloven naar geïnformeerd weten

 

Wat gaat er gebeuren op 21 december 2012?

Precies over een week na het verschijnen van deze nieuwsbrief is het zover. Dan is het de veelbesproken datum 21 december 2012. Laat ik, om te beginnen, benadrukken dat deze datum in eerste instantie nooit door de Maya’s zelf is genoemd als de einddatum van de Lange-Telling-Kalender. Bovendien is deze Lange-Telling-Kalender gereconstrueerd op basis van de ‘Steen van de Zon’ van de Azteken. Deze steen is daarom ergens tussen 1200 en 1521 gemaakt, want toen leefden de Azteken in het huidige Mexico. De eerste Maya-beschaving dateert van 1000 jaar voor onze jaartelling, dus ruim 2000 jaar eerder. En nog weer eens ruim 2000 jaar eerder was, naar wij menen, het begin van deze Lange-Telling-Kalender. Maar wanneer deze Lange-Telling-Kalender nu werkelijk precies is begonnen, dat kunnen de Maya’s niet zeggen omdat ze het niet (meer) weten. Vervolgens zijn Westerse onderzoekers aan het rekenen geslagen. En zo kwam opeens de datum 21 december 2012 uit de hoge hoed van de ‘geleerde’ blanken. Ik roep al jaren dat er geen enkel argument is voor deze einddatum. Velen roepen iets over een zeer unieke uitlijning van planeten. Ik heb echter helemaal niets kunnen vinden wat deze datum zo bijzonder maakt, afgezien van de winterzonnestilstand (wat het onderwerp zal zijn van de volgende Pateo Nieuwsbrief). Omdat het na volgende week definitief afgelopen zal zijn met alle fantastische speculaties rond 21-12-‘12 deel ik in deze nieuwsbrief nog maar eens mijn kennis en persoonlijke zienswijze omtrent deze Lange-Telling-Kalender. Volgens mij gaat er volgende week vrijdag in ieder geval helemaal niets ‘groots’ gebeuren in onze externe werkelijkheid. Wel kunnen er in ons zelf grote veranderingen plaatsvinden, maar daarvoor hoeven we echt niet te wachten tot volgende week vrijdag. Daarvoor is ieder moment (van NU) geschikt.

 

De Maya’s onderscheiden 13 onderwerelden en 9 bovenwerelden

De 9 bovenwerelden van de Maya’s zien we heel duidelijk weergeven via de 9 niveaus van de Piramide van Kukulcán te Chichén Itzá in Yucatán, Mexico. Ieder niveau van deze trappiramide komt volgens mijn interpretatie (gebaseerd op het werk van Carl Calleman, die overigens eveneens verbonden is aan de Pateo Academia: link) overeen met de schepping van een hoger niveau van bewustzijn. Het scheppen van telkens een hoger niveau vindt telkens plaats in 13 fasen, die door de Maya’s Tonen worden genoemd. Iedere Toon vertegenwoordigt een onderwereld. Deze 13 Tonen vormen gezamenlijk een scheppingsoctaaf, waarin we 8 hele tonen aantreffen (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si en daarna weer de volgende Do) met daartussen 5 halve tonen. De halve tonen tussen de Mi en de Fa ontbreekt omdat er daarvoor onvoldoende trillingsruimte is, en dat geldt ook voor de ruimte tussen de Si en de Do. Dit zien we heel duidelijk terug via het ritme van de zwarte toetsen op bijvoorbeeld een piano, want de zwarte toetsen komen overeen met de halve tonen.

 

De Lange-Telling-Kalender gaat over één van de 9 bovenwerelden

De Lange-Telling-Kalender komt overeen met de zesde laag of het zesde niveau van de trappiramide (vanaf de basis geteld). De totale lengte van deze kalenderlaag is 13 maal een periode die de Maya’s aanduiden als een bak’tun. De lengte van een bak’tun is gelijk aan 20 maal de lengte van een ka’tun. En de lengte van een ka’tun is vervolgens gelijk aan 20 maal de lengte van een tun. Deze lengte van een tun komt overeen met precies 360 etmalen. Dit is niet ongeveer een jaar, wat de blanke ‘geleerden’ aanvankelijk dachten, maar dit komt exact overeen met de 360 booggraden van een cirkel. Deze maat komt daarom opmerkelijk genoeg precies overeen met de geometrische wiskunde van de Sumeriërs van ongeveer 6000 jaar geleden. Nu we dit weten, kunnen we op de dag nauwkeurig uitrekenen hoe lang iedere Toon van de Lange-Telling-Kalender duurt. Dit is namelijk 20 maal 20 maal 360 etmalen, wat gelijk is aan 144.000 etmalen. Dit aantal van 144.000 wordt opvallend genoeg ook in de bijbel genoemd. We hoeven nu alleen nog maar vast te stellen wanneer de periode van 13 maal 144.000 etmalen precies is begonnen, want dan weten we ook gelijk de exacte einddatum ervan.

 

Alle 9 scheppingskalenders eindigen op hetzelfde etmaal

Het bijzondere aan de 9 bewustzijnsniveaus (van de bovenwereld) is dat ieder volgend niveau precies 20 maal zo snel wordt geschapen. Ook eindigen deze 9 scheppingsoctaven gelijktijdig op precies hetzelfde etmaal. Daarom is deze einddatum feitelijk de belangrijkste datum, en tellen alle negen niveaus van 13 tonen af naar dat ene etmaal. Volgens mijn berekeningen is dat bijzondere (“laatste”) etmaal niet volgende week vrijdag, maar was dit op 14 juli van dit jaar. En dat einde, wat tegelijkertijd een nieuw begin betekende, is vervolgens uitgebreid gevierd tijdens het driedaagse Heelheidsfestival in Driebergen (link). Een essentiële aanwijzing voor mijn berekening van deze einddatum is de datum van de gebeurtenissen op 9/11 (in 2001). Bovendien dient volgens mij dit laatste etmaal van de 9 scheppingskalenders samen te vallen met het laatste etmaal van een Tzol’kin-cyclus, wat de meest bekende Mayakalender is, al snappen veel mensen niet dat de oorspronkelijke Tzol’kin en de populaire variant genaamd Dreamspell twee verschillende interpretaties zijn. Het maakt gelukkig niets uit voor 21 december 2012, want dit etmaal komt in beide gevallen niet overeen met Zegel 20 (Ahau of zonlicht) en Toon 13 (transcenderen), wat de afsluitende combinatie van de Tzol’kin-cyclus is.

 

We gaan van blind geloven naar geïnformeerd weten

Er is hierover nog veel meer te zeggen, maar ik laat het hier maar even bij. Ook hier gaat het om het essentiële verschil tussen blind geloven en geïnformeerd weten. De afgelopen 2160 jaren hebben we ons vanalles op de mouw laten spelden, omdat ‘geloven’ het centrale thema was van het Vissen-tijdperk. We betreden nu het Waterman-tijdperk, waardoor het centrale thema ‘weten’ is geworden. Wie alles echt wil weten, die verdiept zich in zuivere wetenschap. Wie liever door wil gaan met blind geloven, die hoeft alleen maar alles klakkeloos door te slinken wat voor waar wordt gehouden door de universiteiten, de scholen, de kerken, de overheid, de reguliere zorg en de mainstream media. Verkies jij geïnformeerd weten boven blind geloven? Kom dan vanaf januari naar het Pateo Center in Oudewater (link). Daar kun je bijvoorbeeld alles leren over de Mayakalenders en over hoe je via de Maya-astrologie (gebaseerd op de oorspronkelijke Tzol’kin) inzicht krijgt in jouw kwaliteiten. In het Pateo Center maak je kennis met je zelf. En dat kan dus vanaf het kalenderjaar 2013 (20 en 13 zijn twee cruciale heelheidsgetallen die de Maya’s Holy (Heilig) noemen en die ik Wholly noem). Kijk op de Agenda van Pateo.nl (NL-gedeelte) voor meer informatie, want er worden vanaf januari in het Pateo Center daarnaast ook workshops gegeven in de Westerse Astrologie, Chinese Astrologie, Japanse Astrologie (Nine Star Ki), Feng Shui, de I Ching, het Enneagram, alles op het gebied van voeding en integrale gezondheidsbevordering en nog veel en veel meer.

 

Bedankt voor het lezen van deze Nieuwsbrief.

 

Met warme hartegroet vanuit Zeist,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl onthult heelheid

 

 

Ook gepubliceerd via:

o       Alleen de waarheid.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de vierendertigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen doe je het omgekeerde.