Pateo Nieuwsbrief (van 3 januari 2013)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief037.htm

 

o       Deze nieuwsbrief verschijnt een etmaal eerder

o       Het Team van Pateo wenst alle nieuwsbrieflezers een prachtig 2013

o       Onze kalender is afgestemd op de ster Sirius

o       We leven nu in het Bronzen Tijdperk

o       We nemen nu afscheid van de meest duistere praktijken

 

Deze nieuwsbrief verschijnt een etmaal eerder

In verband met de opening van vanavond van het nieuwe Pateo Center in Oudewater verschijnt deze Pateo Nieuwsbrief een etmaal eerder dan gebruikelijk. Aanwezigheid bij deze feestelijke opening is alleen mogelijk via aanmelding door het versturen van een berichtje naar Center (at) Pateo.nl. Dit kan eventueel nog tot 10:00 uur vanochtend (3 jan.), want eigenlijk zitten we al vol met meer dan 100 aanmeldingen. Wie zonder aanmelding toch naar het (eerste) Pateo Center komt, die loopt helaas het risico weggestuurd te worden.

 

Het Team van Pateo wenst alle nieuwsbrieflezers een prachtig 2013

De groep van mensen die actief betrokken is bij Pateo is de laatste tijd sterk gegroeid. Nu er een echt centrum is, zal deze groei nog verder toenemen. Namens al deze betrokkenen wens ik alle lezers van deze nieuwsbrief een prachtig 2013 toe.

 

Onze kalender is afgestemd op de ster Sirius

Heb jij je wel eens afgevraagd waarom ons kalenderjaar op 1 januari begint? Waarom is januari de eerste maand? Tot 1582 was namelijk maart de eerste maand van het jaar. In maart begint ook de lente, dus lijkt dat inderdaad een veel logischer keuze. Afgelopen maandag heb ik een artikel geschreven waarin ik uitleg wat er astronomisch gezien zo bijzonder is aan 1 januari (link). Dan staan namelijk de centrale ster in ons zonnestelsel (genaamd Helios), onze thuisplaneet (genaamd Terra) en de meest heldere ster aan de nachtelijke hemel (genaamd Sirius) precies op één lijn. Onze (Gregoriaanse) kalender is dus gewijd aan de ster Sirius. In het Oude Egypte werd deze heldere ster gepersonifieerd als Isis, en het sterrenbeeld Orion als Osiris. Hun zoon Horus is vervolgens de personificatie van de zon Helios. In de Bijbel hebben deze personificaties de namen Maria, Josef en Jezus gekregen. Wie anno 2013 nog steeds gelooft dat Jezus echt als mens heeft geleefd, die is blijkbaar nog niet helemaal wakker. Slaap dan maar rustig verder, hoor, want we mogen helemaal zelf bepalen wanneer we willen ontwaken. De website Pateo.nl en het Pateo Center zijn bedoeld voor mensen die echt wakker zijn, of dat willen worden. Voor de dromers zijn er meer dan genoeg andere websites en organisaties. Zijn dit voor jou (te) harde woorden? Onderzoek dan eens het verschil tussen wat je echt zeker weet en wat je gelooft (of meent te weten). Pateo houdt zich uitsluitend bezig met weten, en dus met wetenschap. Dromers geloven. Wakkere mensen weten.

 

We leven nu in het Bronzen Tijdperk

In mijn meest populaire videopresentatie (getiteld ‘De Klok van Gizeh’), waarvan de Engelstalige versie van het eerste deel ongeveer 42.000 maal is bekeken (youtube), vertel ik dat de precessiecyclus van 25.920 jaren verdeeld over vier gelijke delen overeenkomt met achtereenvolgens het Gouden Tijdperk, het Zilveren Tijdperk, het Bronzen Tijdperk en het IJzeren tijdperk. Inmiddels ben ik tot voortschrijdend inzicht gekomen dat dit toch niet geheel klopt. In deze Nieuwsbrief zal ik proberen uit te leggen hoe het volgens mij dan wel zit. In de lezingenreeks getiteld ‘Het Hele Verhaal’ zal ik dit alles veel uitgebreider uitleggen (link). Tevens staat er Engelstalige samenvatting van de correcte Klok van Gizeh online (pdf).

 

De bijna 26.000 jaar lange precessiecyclus kunnen we weergeven als een sinusgolf. Deze golf kunnen we vervolgens verdelen in twaalf gelijke delen. Deze delen worden de aeonen genoemd, en duren ieder 2160 jaar. Op de top van deze golf vinden het Gouden Tijdperk, en deze meest lichte periode omvat vier aeonen (van Schorpioen tot en met Leeuw). In het dal van deze sinusgolf vinden het IJzeren Tijdperk, en deze meest duistere periode omvat twee aeonen (Ram en Vissen). We hebben dit Donkere Tijdperk inmiddels achter ons gelaten, want de scheidslijn tussen het aeon van Vissen en het daarop volgende aeon van Waterman lag in 2012 (om precies te zijn op 14 juli 2012, volgens mijn onderzoek). Dat betekent dat we nu leven in het Bronzen Tijdperk. In het jaar 6332 zal het Zilveren Tijdperk beginnen. En in het jaar 8492 start dan eindelijk weer het Gouden Tijdperk (van in totaal 8640 jaar). Het jaar 2012 was absoluut een zeer belangrijk jaar, want het markeerde het einde van de meest duistere periode, maar het vormt dus nog niet het begin van het Gouden Tijdperk, iets wat ik tot nu toe wel steeds heb beweerd. Dat begin laat zelfs nog bijna 6500 jaar op zich wachten. Het jaar 2012 markeerde daarentegen het begin van het Bronzen Tijdperk. Dat begin is blijkbaar zo cruciaal voor ons (bewustzijn), dat de lange-telling-kalender van de Maya’s aftelde naar precies dat moment (al weten de Maya’s dat zelf helemaal niet (meer)).

 

De meest recente Gouden Periode duurde van 17.429 BCE tot 8789 BCE (BCE is de afkorting de Engelstalige aanduiding ‘Before Common Era’, wat we kunnen vertalen als ‘voor onze huidige jaartelling vanaf het jaar 1, dus 2012 jaar geleden’). Uiteraard gebruik ik niet de absurde aanduiding ‘Voor Christus’, want Jezus Christus, zijnde de zon Helios, is ongeveer viereneenhalf miljard jaar oud, volgens de astrofysica. Het begin van onze jaartelling valt bijna samen met het begin van het aeon van Vissen. Daarom zien we in de vier evangeliën dus ook zoveel verwijzingen naar vissen, en werd het symbool van een vis (de ichthus, afgeleid van de vesica piscis) gebruikt om aan te geven dat de Here Jezus (de Heerser van ons zonnestelsel) zich in het aeon van Pisces bevond. Nu bevindt onze lichtbrengende Christus, de zon van God, zich dus in het aeon van Aquarius. Ik hoop dat al die braafgelovige Christenen met een ichthus achterop de auto daarom dit symbool snel gaan vervangen door twee watergolfjes als het symbool van de waterdrager.

 

Zoals ik in de videopresentatie over de Klok van Gizeh uitleg symboliseert de vesica piscis de dans die zoon Jezus (onze zon Helios) met zijn moeder Maria (de ster Sirius) uitvoert. Eén pirouet in deze dans staat gelijk aan één precessiecyclus, want de onderlinge aantrekking tussen Helios en Sirius vormt de achterliggende verklaring voor de geleidelijke aardasverschuiving. De universitaire astrofysica heeft hiervoor geen enkele verklaring, en kan deze daarom alleen maar beschrijven! Hoogleraren in de astrofysica zijn dus eigenlijk journalisten en geen wetenschappers, en dat geldt helaas voor nagenoeg alle hoogleraren. Waarom zou je nog langer jouw tijd en geld verkwisten door je met beschrijvingen bezig te houden? Is het misschien veel verstandiger om je met echte wetenschap te gaan bezig houden, dus met Heelheidswetenschap, ook wel Wakkere Wetenschap of Universele Wetenschap genoemd, en Wholly Science in het Engels? Ben je nog niet overtuigd, bekijk dan eens de Engelstalige video van slechts vijf minuten waarin Rupert Sheldrake tien dogma’s falsifieert, die de academische wereld vasthoudt in volstrekt onjuiste theorieën (youtube).

 

Nu we in het Bronzen Tijdperk leven zijn we (eindelijk) weer een trede dichterbij het Gouden Tijdperk gekomen. De voorgaande keer dat de mensen op onze planeet in het Bronzen Tijdperk leefden was van 6629 BCE tot 2309 BCE. Dan hebben we het dus over de beschavingen uit Sumerië en het Oude Egypte. Deze beschavingen hadden veel diepgaandere inzichten in de Cosmologie dan onze arrogante universiteiten tijdens het afgelopen IJzeren Tijdperk. Ik denk dat deze inzichten de restanten waren van de allesomvattende Heeldheidswetenschap tijdens het meest recente Gouden Tijdperk (van 17.429 BCE tot 8789 BCE). Dat was namelijk de periode van Atlantis, en aan het einde van deze periode zijn vervolgens de Egyptische piramides gebouwd (om te helpen bij het ontwikkelen van het bewustzijn tijdens de minder lichte fasen van de precessiecyclus). Volgens mijn onderzoek is de Sfinx nog veel ouder, want deze werd in het voorgaande Gouden Tijdperk gebouwd, ergens rond 37.000 BCE (zoals ook staat beschreven in het boek ‘Wakkere Wetenschap’, dat bijna is uitverkocht). Ik kan hier nog veel meer over vertellen, maar dat doe ik in de lezingenreeks getiteld ‘Het Hele Verhaal’ (vanaf komende zondag).

 

We nemen afscheid van de meest duistere praktijken

Wetenschap uit het afgelopen Duistere Tijdperk was gebaseerd op het produceren van journalistieke beschrijvingen. De status van iedere wetenschapper was in deze IJzeren Periode gerelateerd aan hoe vaak door collega’s werd verwezen naar eigen journalistiek werk. Wetenschap in het huidige Bronzen Tijdperk wordt uiteindelijk volledig en alleen gebaseerd op steekhoudende verklaringen. De waardering voor iedere wetenschapper in deze veel lichtere periode wordt uiteindelijk volledig en alleen gerelateerd aan de kracht, eenvoud en reikwijdte van de openbaar gemaakte verklaringen. Wetenschap wordt dus weer echte wetenschap, waarbij het om kennis gaat en niet om de mensjes.

 

Onderwijs uit de afgelopen Duistere Periode was gebaseerd op leren onthouden en reproduceren van beschrijvingen en benamingen. De status van iedere leerling of student was in deze IJzeren Periode gerelateerd aan hoeveel kon worden onthouden en hoe goed het letterlijk kon worden gereproduceerd. Dat vermogen werd zelf verward met intelligentie. Onderwijs in het huidige Bronzen Tijdperk wordt uiteindelijk volledig en alleen gebaseerd op het begrijpen van de werking van iets in relatie met het grotere plaatje. De waardering voor iedere leerling of student in deze lichtere periode wordt uiteindelijk uitsluitend gerelateerd aan het begripsvermogen wat zich uit in de praktische toepassing ervan, want dat is echte intelligentie. Het onderscheid tussen leraar en leerling (of docent en student) gaat volledig verdwijnen. Wat we weten (of menen te weten), dat delen we gewoon met anderen. En daarbij wordt het opvallend snel duidelijk wie echt iets weet, en wie net doet alsof.

 

Afgezien van de misleiding door de beperkte academische ‘wetenschap’ en de daar braaf achteraan hobbelende onderwijsinstellingen, werden we in de Duistere Periode ook misleid door de kerken, de overheid, de media en de ziektezorg. Sinds we in het Bronzen Tijdperk zijn aanbeland krijgen steeds meer mensen deze mensonterende misleidingen door. Dit ontwaken begon al tijdens het laatste gedeelte van het IJzeren Tijdperk. Wakkere Mensen zijn Soevereine Mensen. Deze Mensen weten van hun eigen Goddelijke Natuur. Ze laten zich niet regeren door Koning Eenoog. Alleen onwetende ‘blinden’ laten zich nog steeds foppen door de universiteiten, de kerken, de overheidsinstanties, de mediabedrijven en de zorginstellingen. Soevereine Mensen identificeren zichzelf niet langer met hun rechtspersoon. Zij hebben het eigendom van hun eigen rechtspersoon geclaimd. Zij zijn een Mens, en zij hebben een persoon, met een identificerende naam en een uniek nummer. Personen bestaan alleen op papier. Mensen bestaan echt. Om het papieren eigendomsspel te spelen dient het Donker te zijn, want het is gebaseerd om misleiding. Nu het een stuk lichter is geworden, doordat het Bronzen Tijdperk is aangebroken, gaan steeds meer mensen inzien dat die papieren werkelijkheid inderdaad slechts een spelletje is. We kunnen dat spelletje gewoon mee blijven spelen, indien we dat willen, maar Soevereine Mensen identificeren zich nooit en te nimmer meer met hun rechtspersoon. Wij zijn immers niet onze persoon. Wij zijn niet onze naam. Wij zijn niet ons BSN (BurgerSlavenNummer). Wij zijn Goddelijke wezens die met een bepaald doel ons huidige leven leiden. Mijn doel is het herontdekken en toegankelijk maken van Heelheidswetenschap. Deze wetenschap helpt ons bovendien ook om kennis te maken met ons (Hogere) zelf en om onze gezondheid doelgericht te bevorderen. Wil je hier meer van weten, dan ontmoet ik jou graag in het nieuwe Pateo Center in Oudewater, waarvan vandaag de deuren open gaan.

 

Bedankt voor het lezen van deze Nieuwsbrief.

 

Met warme hartegroet,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl onthult heelheid

 

Ook (gedeeltelijk) gepubliceerd via:

o       Bovendien.com (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de zevenendertigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen doe je het omgekeerde.