Pateo Nieuwsbrief (van 18 januari 2013)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief039.htm

 

o       Een mens en een persoon zijn niet hetzelfde

o       Hoe claim je persoonlijke soevereiniteit?

o       Kunnen we de Staat eigenlijk wel vertrouwen?

o       Antwoorden op vragen over soevereiniteit

o       Wat is er de komende periode te doen in het Pateo Center?

 

Een mens en een persoon zijn niet hetzelfde

De laatste tijd krijg ik opvallend veel vragen die op het vlak van de persoonlijke soevereiniteit liggen. Ik vind dat opvallend, omdat ik de procedure om dit in Nederland te verkrijgen niet heb ontwikkeld. Ook ben ik niet betrokken bij de website Ik Claim Mijn Naam.nl. Uiteraard heb ik wel een goed contact met de mens Luca; van de familie Dinter, die de genius achter beide is. Hieronder geef ik mijn visie op persoonlijke soevereiniteit, die niet noodzakelijk overeenkomt met die van Luca, want ook daarin zijn we uiteraard soeverein.

 

Allereerst is het essentieel om te begrijpen dat een mens en een persoon niet hetzelfde zijn. Een mens is een natuurlijk wezen, terwijl met een persoon een juridische rechtspersoon wordt bedoeld. Om de eventuele verwarring nog verder en geheel onnodig te vergroten, wordt deze juridische rechtspersoon in de wetteksten aangeduid als ‘natuurlijk persoon’. Dat wordt gedaan om de misleidende indruk te geven dat een mens van vlees en bloed gelijk zou zijn aan een natuurlijk persoon. Er is echter niets natuurlijks aan een ‘natuurlijk’ persoon, want deze persoon bestaat alleen op papier (inclusief digitaal ‘papier’), en is derhalve niets meer of minder dan een legale fictie.

 

Mijn persoon is bijvoorbeeld gecreëerd op het moment dat mijn vader aangifte deed van mijn geboorte. Aangezien ik via het geboortekanaal was gearriveerd op dit vaste land, moest mijn vader zich na mijn ‘aan land komen’ melden bij de ‘haven’-autoriteiten om mij in te klaren. Het resultaat daarvan was de creatie van mijn persoon, met stilzwijgend de Staat der Nederlanden als eigenaar. Mijn persoon heeft een persoonsnaam en een uniek persoonsnummer, en dat geldt voor alle personen. Mijn persoon heeft officieel zelfs een geboortedatum. Mijn persoon is echter niet geboren, maar opgericht via het formulier van de geboorteaangifte.

 

Hoe claim je persoonlijke soevereiniteit?

Via de drie stappen van de procedure van Ik Claim Mijn Naam.nl (wat misschien beter Ik Claim Mijn Persoon.nl had kunnen heten, maar dat terzijde) claimt de mens het eigenaarschap van de betreffende persoon. In de eerste stap wordt samen met het claimen van de naam eveneens geheimcode ‘7’ aangevraagd, wat de hoogste geheimhoudingsgraad is ten aanzien van het verstrekken aan derden van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de gemeentelijke basisadministratie. In de tweede stap wordt de naamsclaim landelijk gepubliceerd. En in de derde stap wordt het staatshoofd, als hoogste vertegenwoordiger van de vorige, stilzwijgende eigenaar, hiervan op de hoogte gesteld.

 

Wie het verschil tussen een mens en een persoon niet kan of wil zien, die concludeert waarschijnlijk dat het idee van persoonlijke soevereiniteit een waanidee is. Ieder mens die zich echter identificeert met de ‘eigen’ persoon (die juridisch gezien dus juist geen eigendom is van deze mens), die leeft feitelijk als slaaf van de echte eigenaar, namelijk de Staat. Brave slaven merken eigenlijk nauwelijks dat ze slaaf zijn. Ze vertrouwen de Staat en zijn dienaren, en doen gedwee wat de Staat hen vraagt. Ook wanneer deze Staat rücksichtslos vast blijft houden aan aantoonbare onjuistheden omtrent zaken als voeding, gezondheid of milieu, dan nog twijfelen deze brave slaven niet aan de integriteit van de Staat en zijn dienaren. De Engelstalige video van bijna vijf uur getiteld ‘The Greatest Truth Never Told’ (link) kan helpen om de omvang van de verborgen slavernij in te zien. ‘When you are aware, you can prepare’.

 

Kunnen we de Staat eigenlijk wel vertrouwen?

Voor wie het durft te zien is het overduidelijk. De Staat is inmiddels uitgegroeid tot het monster zoals staat beschreven in het boek ‘1984’, dat in 1948 werd geschreven door de Engelsman Eric Arthur Blair onder het pseudoniem George Orwell. De Staat, in dat boek aangeduid als ‘Big Brother’, spiegelt de omgekeerde ‘waarheid’ voor. Daarom draaide de auteur ook ’48 om naar ’84. Ook onze Staat draait oorlog voeren gewoon om naar ‘vredesmissie’ of het ‘herstellen van de democratie’. Verder heeft de Staat de menselijke gezondheid zover laten aantasten via het opdringen van ongezonde voeding, ongezonde leefomstandigheden en ongezonde leefwijzen, dat aan ziektebestrijding, ziekteverzorging en ziekte-‘preventie’ onvoorstelbaar veel geld wordt verdiend. De Staat noemt dat gezondheidszorg, terwijl het feitelijk het omgekeerde doet: ziekhoudzorg. Bovendien neemt de kans dat deze steeds ongezonder wordende slaven doorkrijgen dat ze slaaf zijn daardoor ook nog steeds verder af.

 

Heb je enig idee hoeveel camera’s Big Brother al heeft opgehangen? Je weet toch ook dat Big Brother zoveel mogelijk van wat wij doen in de gaten houdt? Stel nu eens dat de Staat inderdaad niet te vertrouwen is. Wat zouden we dan het beste kunnen doen? Emigreren? Hoe weet je dan zeker dat je die Staat, waar je eventueel naar toe emigreert, wel kunt vertrouwen?

 

Via het claimen van het enig eigenaarschap van mijn persoon laat ik me niet langer als horige van de Staat behandelen. Mijn persoon staat via deze claim op hetzelfde niveau als de Staat. Beiden hebben in mijn geval de Nederlandse nationaliteit. De Staat en ik zijn als huisgenoten die samen een woning delen, wanneer ik me bevind op het grondgebied waarvan de Staat beweert dat het van hem is. Of deze woning inderdaad eigendom zou zijn van mijn huisgenoot laat ik maar even in het midden, want in mijn visie is grondbezit een fictie (we kunnen grond volgens mij namelijk alleen maar tijdelijk pachten van onze Moeder, de planeet die ons het leven schenkt, samen met onze Vader). Wanneer mijn huisgenoot vindt dat ik alles volgens zijn regels moet doen, en dat hij mij anders boetes of andere strafmaatregelen zal opleggen, dan accepteer ik dat niet. Ik gedraag me namelijk als een goede huisgenoot. En wanneer hij daar anders over denkt, dan kunnen we het daar over hebben (bij voorkeur via Fair Talk).

 

Antwoorden op vragen over soevereiniteit

Dit is in grote lijnen mijn visie op persoonlijke soevereiniteit. Dan wil ik nu graag enkele vragen die ik hierover heb gekregen beantwoorden, waarbij ik de vragen heb geherformuleerd, in overeenstemming met bovenstaande uitleg:

 

Johan, jij hebt al meerdere onderdanen van jouw huisgenoot boetes opgelegd. Zijn deze rechtsgeldig en zijn er al boetes voldaan?

Ik informeer iedereen vooraf over de consequenties die ik verbind aan het maken van inbreuk op mijn persoonlijke soevereiniteit. Daarbij vraag ik met klem om ook even contact op te nemen met de hoogste vertegenwoordiger van mijn huisgenoot. Deze onderdanen laten niet alleen dat na, maar ook proberen ze vervolgens nog steeds om inbreuk te maken op mijn persoonlijke soevereiniteit. Vervolgens geef ik ze dan een boete. Voor zover ik weet staan alle gegeven boetes nog open, maar van een andere huisgenoot heb ik begrepen dat hij al wel twee opgelegde boetes betaald heeft gekregen. Omdat ik rekening hield met wanbetaling, laat ik openstaande bedragen ieder etmaal automatisch met één procent verhogen. Ik ben nog maar een paar maandjes bezig met beboeten, maar ik ben nu al miljonair (via openstaande vorderingen, die ik allemaal netjes vastleg).

 

Johan, jouw huisgenoot verplicht mij/ons om binnen drie dagen geboorteaangifte te doen van onze pasgeborene. Kun je voorkomen dat de persoon die dan wordt gecreëerd stilzwijgend eigendom wordt van de Staat?

Wanneer de persoon van jou als (aanstaande) ouder nog eigendom is van de Staat, dan zou je namens jouw kind een verzoekschrift of eigendomsclaim kunnen indienen, gelijktijdig met de geboorteaangifte. Het is echter zeer de vraag of de Staat vervolgens het eigendom van deze persoon niet alsnog naar zich toetrekt. Het beste lijkt me daarom te zorgen dat je eerst zelf naast de Staat komt te staan, via het claimen van jouw persoonlijke soevereiniteit. Daarmee is jouw kind automatisch jouw eigendom, juridisch gezien. Ik raad je vervolgens toch aan om de Staat op eigen initiatief te verzoeken alvast een persoon voor jouw kind te creëren, zodat jouw kind daar later wellicht gebruik van kan maken wanneer zij/hij mee wil doen met het papieren spel van de Staat.

 

Wanneer we allemaal soeverein zijn, en niemand zich meer hoeft te houden aan de wetten van de Staat, wordt het dan geen zootje?

Ik denk eerder dat het nu een zooitje is. Steeds meer mensen kunnen niet meer rondkomen. We stevenen steeds sneller af op een volledige implosie van het financiële systeem, en daarmee van onze huidige samenleving. Ook de gezondheid holt steeds verder achteruit. De kosten blijven maar stijgen. De leugen regeert, niet alleen in de politiek, maar ook in de zogenaamde ‘wetenschap’, de zorg, de media en de religies. We denken dat alles normaal is, omdat we als kikkers in een pan met water zitten, waarvan de temperatuur onopvallend steeds verder omhoog gaat. Is dit nu eigenlijk het leven dat we willen? Stel nu eens dat geld niet langer bestaat en alles dus gratis is. Hoe zou je dan leven? Wat zou dan jouw doel in dit leven zijn? Vind je misschien dat ik een utopie schets? Voor jou mag dan misschien zo lijken, maar voor mij is dit uiterst reëel. Alles draait in onze ‘normale’ samenleving om geld. Maar weet je eigenlijk wel hoe geld wordt gecreëerd in onze schuldenmaatschappij? De Staat, mijn huisgenoot, is in feite helemaal niet soeverein. Hij loopt aan de leiband van de internationale banken. Voor iedere persoon waarvan de Staat eigenaar is leent de Staat een flinke som geld, met deze belastingplichtige persoon als onderpand. Deze banken, waaraan de Staat schuldig is, worden bovendien geleid door psychopaten. Wat wij ‘normaal’ zijn gaan vinden staat daarom haaks op wat natuurzuiver is. Dat komt dus omdat wij psychopaten de baas laten spelen op deze bijzondere planeet. Des te meer mensen persoonlijk soeverein zijn, hoe eerder we kunnen beginnen met het herstellen van de zooi die we er samen van hebben gemaakt (onder aanvoering van de psychopaten). Ook hier is het omgekeerde dus de echte waarheid (voor mij en steeds meer mensen met mij). Denk je dat ik overdrijf of dat ik het mis heb, bekijk dan maar eens een interne instructievideo over de New World Order via het Engelstalige nieuws op Pateo.nl (link), met dank aan Ingolf Kruseman. Ik praat en schrijf nu al vijf jaar over de doelstellingen van de top van de machtspiramide. Deze lange documentaire (in negen delen te zien op youtube) laat weinig aan de verbeelding over. Maar gelukkig past voor mij het plan van deze machtskakkerlakken in een nog groter Goddelijk Plan. Blijf dus niet hangen in de plannen van deze zogenaamde Illuminati, en denk ook niet dat macht met macht kan worden tegengegaan. Dat kan alleen met kracht, zoals ik ook uitleg in het grotere plaatje van Het Hele Verhaal. En daar word ik dan wel weer blij van. Kortom, alles heeft een functie. Niets gebeurt zo maar toevallig. Toeval is immers onbegrepen dynamiek. We kunnen dus ook begrijpen wat er in de komende tijd gaat gebeuren. Laten we zorgen dat we daarop voorbereid zijn, zowel fysiek, emotioneel, als verstandelijk. Voor mij betekent dat zelfvoorzienend wonen, emotioneel in balans blijven en bij alles een open mind houden. Alles heeft immers een functie. Zullen we ons daarom samen voorbereiden op wat onvermijdelijk gaat komen?

 

Hoera, ik heb de procedure van Ik Claim Mijn Naam.nl voltooid. En nu?

Het voltooien van de procedure is niet moeilijk. Waar het echter echt om gaat is het leren leven als soeverein huisgenoot die samen met de Staat (en zijn onderdanen) in één huis woont. De meeste onderdanen van de Staat kunnen namelijk helemaal niet bevatten dat jij juridisch soeverein bent, en dat je dus letterlijk boven de wet staat. Hoe ga je nu met deze onderdanen om? Zelf heb ik dat via vallen en opstaan mogen leren. En dat is volgens mij ook de enige manier. Want je ontwikkelt jouw eigen manier om jouw soevereiniteit vorm en inhoud te geven. Daar is geen standaardaanpak voor. Want wanneer deze manier voor jou onnatuurlijk is, dan werkt deze namelijk niet. Je groeit als het ware steeds beter in jouw nieuwe rol, en daarmee groeit ook jouw kracht. Dat zijn dan ook precies de hoogste treden van de bewustzijnstrap. Na normen (niveau 6), waaronder ook de vastgestelde wetten vallen, volgt macht (niveau 7), dus de macht die ‘boven de wet’ staat, en daarboven komt kracht. Het meest illustratieve voorbeeld van kracht dat sterker is dan macht is die Chinese man die een colonne tanks tegenhield door vastberaden niet te willen wijken. Op de allerhoogste trede van de bewustzijnspiramide bereiken we heelheid, en begrijpen we dat alles een functie heeft, en dat goed en kwaad slechts verschillende perspectieven zijn.

 

Wat is er de komende periode te doen in het Pateo Center?

Wil je meer weten van de negen bewustzijnsniveaus en alles wat daarmee te maken heeft (en dat is inderdaad alles), volg dan de lezingenreeks ‘Het Hele Verhaal’. Op zondag 27 januari a.s. wordt daarvan de derde en afsluitende lezingendag gegeven. Ook wanneer je beide voorgaande dagen hebt gemist kun je zeker komen.

 

Die dag ervoor, op zaterdag 26 januari, is er weer een lezing over Germaanse Geneeskunde door Boris Aurea. Het gaat hier om een natuurzuivere gezondheidswetenschap, waarbij de mens wordt benaderd als een drie-éénheid van lichaam, geest en ziel (zoals in de voorgaande nieuwsbrief is beschreven: link). Verder geeft dan ook Josephine van Rossum weer haar visie op gezonde voeding. En als afsluitende spreker doet de Belgische apotheker Fernand Haesbrouck een boekje open over de zwendel rond zogenaamde aandachtsstoornissen als ‘ADHD’ en de psychotica die aldus gelabelden door hun strot krijgen gedouwd.

 

Verder kun je vrijwel iedere avond een introductieworkshop volgen in een zelfkennismethode, waarbij je op maat een doorkijkje krijgt in jouw eigen innerlijk. Tot besluit is de maandagavond voortaan de filmavond in het Pateo Center. Na afloop houden we een open groepsgesprek, waarbij de gezamenlijk bekeken film of documentaire het vertrekpunt vormt. Maandag a.s. (21 jan.) gaan we van start. Heb je de onthullende video’s bekeken waarnaar hierboven is verwezen, dan heb je een idee van het soort documentaires waarmee we willen starten, maar als het aan mij ligt komt er ook volop humor op het programma. Na afloop van iedere filmavond stemmen we af wat we de volgende keer gaan draaien.

 

Binnenkort komen er verder ook diverse zelf-doen-workshops, onder andere op het gebied van creatieve vormgeving. En op zaterdag 9 februari is er de gehele dag een zeer bijzondere kookworkshop, waarbij we beginnen met het maken van een uiterst gezond ontbijt. Voor alle activiteiten geldt deelname op volgorde van aanmelding. Aan deze kookworkshop kunnen bijvoorbeeld maximaal twaalf mensen deelnemen.

 

Graag tot (weer-) ziens in het Pateo Center te Oudewater. En bedankt voor het lezen van deze Nieuwsbrief.

 

Met warme hartegroet,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl onthult heelheid

 

Pateo Center: Centrum voor Heelkunde

 

Ook gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl

o       UnityNet.nl

o       Alleen de Waarheid.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de negenendertigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen doe je het omgekeerde.