Pateo Nieuwsbrief (van 25 januari 2013)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief040.htm

 

o       De vijf fasen van ontwaken

o       Pateo Center: Centrum voor Heelkunde

o       Beleef de helende ervaring van de Heelheidsweek in Frankrijk

o       Wat is er de komende periode te doen in het Pateo Center?

 

De vijf fasen van ontwaken

Nu we volgens mij de meest duistere periode van het IJzeren Tijdperk achter ons hebben gelaten, zullen in deze overgangstijd steeds meer mensen ontwaken uit hun apathische onwetendheid. Dit proces van spiritueel wakker worden begon voor sommigen al aan het einde van de het Aeon van Vissen. Vooral de gebeurtenissen op 11 september 2001 hebben velen geholpen om wakker te worden, al duurde dat ontwaken vaak wel een paar jaar. Want hoe weet je nu of je wel echt helemaal wakker bent of dat je nog slaapwandelt? Dat kun je gelukkig heel eenvoudig bepalen aan de hand van de vijf fasen van wakker worden, die hieronder worden uitgelegd.

 

Fase 1. Ontkenning

In de eerste fase werkt ons verstand zo dat we domweg niet willen weten dat er misschien iets aan de hand is. Dat kost ons brein namelijk alleen maar energie, en die energie willen we blijkbaar veel liever voor andere zaken gebruiken, ongeacht hoe volstrekt nutteloos deze zaken zijn, gezien vanuit de werkelijke zin van ons leven. Zalig zijn de onwetenden, want zij worden niet gehinderd door kennis van zaken, en kunnen dus als een spreekwoordelijke kip zonder kop gewoon doorgaan met het rennen in de tredmolen van het dagelijkse leven. Ook mensen die stiekem echt wel beter weten, maar vanwege eigen belang net doen alsof er niets aan de hand is, die zitten ook nog steeds in deze eerste fase van alles krampachtig blijven ontkennen. Deze ontkenners beschouwen de mensen die al wel (enigszins) wakker zijn als ‘niet goed snik’ of als ‘complotdenkers’.

 

Fase 2. Woede

Op een gegeven moment worden de interne tegenstrijdigheden te groot, en valt het niet langer te ontkennen. Dan knalt als het ware de kurk van de fles, wat meestal gepaard gaat met het vrijkomen van veel boosheid. Je realiseert je dan dat je keihard bent voorgelogen door de overheidsinstanties, de kerken, de universiteiten, de zorginstellingen en/of de media. Dit realiseren doet pijn, want jouw vertrouwen is geschaad. En daarom zoeken we maar naar een zondebok, die voor onze beschadiging dient te boeten. Het is in deze tweede fase belangrijk dat we deze boosheid niet ontkennen, en tegelijkertijd is het zaak om ons er ook niet door te laten meevoeren. Dit is doorgaans een korte, maar zeer heftige fase. Wie zich niet identificeert met de eigen woede, die kan deze fase vrij snel weer achter zich laten. De meeste zogeheten ‘klokkenluiders’ blijven echter in deze fase hangen. Ze lopen vervolgens helemaal leeg op hun eigen woede. Omdat hun omgeving niet steeds met deze negatieve emoties geconfronteerd wil worden, beginnen steeds meer mensen deze klokkenluiders te mijden. Met klokkenluiden bedoel ik ook het doorsturen van allerlei paniekmailtjes en berichten waarin we voor vanalles worden gewaarschuwd.

 

Fase 3. (Onder-) Zoeken

Wanneer de druk van de ketel is, en de woede is gaan liggen, dan begint de heroriëntatiefase. We gaan dan op zoek naar oplossingen. We weten dan dat we alles wat regulier is niet meer kunnen vertrouwen, en dus gaan we vervolgens op zoek naar wat er nog meer te koop is. We gaan dan dus zelf op onderzoek uit. We komen daardoor terecht in de wereld van de alternatieve media en de alternatieve zorg. Nagenoeg alle aanbod uit deze alternatieve hoek komt van mensen die zelf ook in deze derde fase zitten (of zijn blijven hangen in de voorgaande fase). Ze hebben dan bijvoorbeeld iets gevonden wat voor hen schijnt te kloppen, en onmiddellijk beginnen ze anderen te vertellen dat dit de oplossing is. We weten dat mensen uit de eerste fase op een gigantische manier worden misleid (op een reguliere manier), maar ik zie dat de misleiding in deze derde fase (op een alternatieve manier) misschien nog wel groter is. Mensen in de derde fase zijn als pasgeborenen: het eerste wat ze tegenkomen in deze heroriëntatiefase zijn gekomen beschouwen ze als hun ‘moeder’. Maar is dit wel hun echte ‘moeder’? Ik vraag al jaren om geen enkel woord van mij te geloven, omdat ik niet wil dat zoekende medemensen mijn zienswijzen klakkeloos overnemen als hun eigen waarheid. Wat ik daarmee eveneens beoog is dat ook de ‘waarheid’ van anderen niet langer kritiekloos wordt doorgeslikt. Ik loop al wat jaartjes mee in het alternatieve circuit en ik durf te beweren dat 99% van wat daar wordt verkondigd als waarheid gefantaseerde flauwekul is, omdat het helemaal nergens op is gebaseerd. Al deze zogenaamde ‘wakkere mensen’ zijn nog helemaal niet volledig wakker. Ik denk bijvoorbeeld dat al die vermeende channelings bedoeld zijn om mensen in de derde fase te voeden met informatie, zodat ze ook deze fase kunnen doorlopen. En zo kijk ik ook naar de zogenaamde graancirkels. Zouden al deze fantastische boodschappen er niet zijn, dan zouden we kunnen blijven hangen in onze desoriëntatie (van deze derde fase). Deze boodschappen bezorgen ons informatievoedsel, waar we lekker op kunnen kauwen. Wie echter goed oplet, die merkt dat al deze boodschappen zoethoudertjes zijn, en ons totaal niet helpen om tot werkbare oplossingen te komen. Niets, maar dan ook echt helemaal niets, van wat was aangegeven dat zou gaan gebeuren in 2012 is daadwerkelijk gebeurd! Dankzij deze zoethoudertjes (waar dus totaal niets van blijkt te kloppen) zakken we steeds verder af in ons onderzoek, zonder dat we echt iets in handen krijgen waar we wat mee kunnen. En dat is ook precies nodig om verder te komen. Blijf dus niet hangen in de schijnwereld van de channelings en andere heils- of onheilsprofeten. Niemand kan jou namelijk helpen om jouw waarheid te vinden. Iedereen die dit wel beweert is een (onwetende) oplichter. Ook oplichters hebben uiteraard een functie, want zij helpen mensen om op eigen kracht door deze derde fase van zoeken en onderzoeken heen te komen (nadat deze mensen zich realiseren dat ze achter oplichters hebben aangelopen). Vroeg of laat krijgen we allemaal namelijk door dat iedere goeroe (uit willekeurig welke realiteit) een oplichter is, en dat we het dus helemaal zelf, op eigen kracht, mogen doen. Alles, maar dan ook echt alles in alle realiteiten, heeft een functie, lieve lezer van deze nieuwsbrief. En daarom is het ook nodig dat al die alternatieve nieuwssites er zijn. Maar of het allemaal wel waar is wat je daar kunt vinden, dat dien je toch echt voor jezelf te onderzoeken (in deze derde fase).

 

Fase 4. Depressie

Aan het einde van de derde fase realiseren we ons dat er binnen het huidige systeem geen enkele oplossing mogelijk is. We hebben in die derde fase onze uiterste best gedaan om deze reparatie te vinden, maar dat bleek dus onmogelijk. Het systeem is namelijk failliet. En alles wat we binnen dat systeem hebben opgebouwd is daarmee feitelijk eveneens waardeloos geworden. Wanneer we ons dat realiseren, dan worden we daar bepaald niet vrolijk van. Hebben we daar al die jaren zo hard voor gestudeerd en/of gewerkt? Onze moed verdwijnt in onze schoenen, en we zakken bij de pakken neer. Deze vierde fase van depressie is de moeilijkste om door te komen. We hebben namelijk alles onderzocht, en we weten dus dat niets werkt. Wanneer anderen (uit de derde fase) ons enthousiast komen vertellen over hun oplossing, dan reageren we cynisch en/of arrogant. Niemand kan ons namelijk uit onze depressie helpen. We bewijzen onszelf verder een zeer slechte dienst wanneer we in deze fase onze toevlucht zoeken tot verdovende of stimulerende middelen. Het enige wat werkelijk helpt in deze fase is onszelf durven te confronteren met onze angsten. Wat is namelijk het allerergste wat ons zou kunnen overkomen? En wat zouden we in dat geval doen? Doorleef jouw angsten, en merk dat deze angsten daardoor langzaam maar zeker verdwijnen. Ook de angst voor de dood kunnen we op deze manier redelijk eenvoudig overwinnen. Het leven is immers veel meer dan dit tijdelijke, fysieke bestaan. Pas wanneer het ons is gelukt om alles los te kunnen laten, dan pas begint de depressie op te lossen. Hecht jij bijvoorbeeld nog aan status of eigendom, dan zal het een kameel eerder lukken om door het oog van een stopnaald te geraken, dan dat jij jouw depressie kunt laten oplossen. Heb ik wellicht makkelijk praten of heb ik volgens jou ook nog steeds een groot ego? Je wilt volgens mij niet weten wat er door ontkennende, boze en/of zoekende mensen allemaal over mij is en wordt geschreven. Ik hoef het in ieder geval zelf echt niet te weten. Gelukkig gaat het voor jou ook helemaal niet over mij, want voor jou gaat het helemaal en alleen over jou! Heb ik jou geholpen om in deze vierde fase van depressie te komen, dan heb ik dat graag gedaan. Het is vervolgens aan jou om daar op eigen kracht doorheen te komen, door al jouw angsten onder ogen te durven zien.

 

Fase 5. Acceptatie

Wanneer wij al onze angsten hebben overwonnen, dan pas arriveren we in de vijfde en afsluitende fase van acceptatie. We accepteren dan het leven zoals het leven werkelijk is, dus zonder onze oordelen of inkleuringen. We accepteren onze eigen verantwoordelijkheid voor alles in ons eigen leven. Wij scheppen immers zelf ons eigen leven, en dus spelen wij niet langer de rol van een slachtoffer die beschadigd is door gemene machten buiten ons. Deze fase wordt in veel esoterische geschriften omschreven als ‘verlichting’. Ons leven is dan inderdaad veel minder zwaar, en ook is er dan in ons innerlijk een helder licht gaan schijnen, waardoor ook al onze zogenaamde duistere trekjes in het licht zijn komen te staan. We accepteren dan zonder oordeel alles wat we zelf te bieden hebben, en kiezen op een verlichte (lees: wijze) en liefdevolle manier hoe onze kwaliteiten te benutten in ons dagelijks leven. In deze vijfde fase verlichten we onszelf, terwijl we in derde fase dachten dat anderen ons konden helpen om lichter te worden. Daarom noem ik die anderen consequent ‘oplichters’. Dat is dus geen oordeel, maar een beschrijving van hun functie. Wanneer iemand dus begint over (Verheven) Meesters, (Aarts-) engelen, de Galactische Federatie van Het Licht, het Ahstar Commando, de vierde of nog hogere dimensies, grenswetenschap, naderend onheil, het Grote Gevaar, New World Order, infiltratie door geheime diensten, reptilians en ga zo maar door, weet dan dat deze lieve medemens in de derde fase zit en de antwoorden dus nog steeds buiten zichzelf zoekt. Zeg dan alsjeblieft niet tegen deze mensen dat dit allemaal niet waar zou zijn, want iedereen heeft immers recht op een eigen waarheid. Geef ze in plaats daarvan nog maar meer informatievoedsel. Stuur ze lekker veel linkjes en geef ze stapels boeken te lezen. Wanneer ze dat alles hebben bestudeerd en nog steeds geen echte antwoorden hebben gevonden, dan pas zijn ze klaar voor de vierde fase. In sommige gevallen kan dat echter erg lang duren, zeker voor de mensen met een verstandelijke beperking. Ook dit is geen oordeel, maar een constatering. Via onvolwaardige en veelal giftige voeding, geestdodende televisie en games, computerprogramma’s die onze denkfuncties hebben overgenomen (zoals rekenmachines, spellingscheckers, navigatiesystemen) en niet te vergeten de pilletjes en spuitjes van de wit-bejaste stethoscoopdragers wordt onze samenleving steeds nadrukkelijker geteisterd door mentale degeneratie. Slechts een zeer kleine groep is bijvoorbeeld in staat om deze nieuwsbrieven helemaal te lezen en ook nog te begrijpen. Maar zelfs wanneer het er maar één persoon zou zijn, dan heb ik het in ieder geval niet voor niets allemaal ingetypt. En dat geldt ook voor Heelkunde (of Wholly Science in het Engels), want alleen mensen die de acceptatiefase hebben bereikt zijn in staat om de essentie van deze allesomvattende wetenschap te bevatten.

 

(klik hier voor enkele reacties van nieuwsbrieflezers op deze vijf fasen)

 

Pateo Center: Centrum voor Heelkunde

Het Pateo Center is in eerste instantie bedoeld voor mensen in de vijfde fase van acceptatie. Ik realiseer me dat dit nog maar een erg kleine groep is. Daarom zijn ook mensen die nog in eerdere fases zitten zeer welkom. Verwacht alleen niet dat je weerklank zult vinden voor jouw woede, of dat Pateo zich helemaal achter de oplossing schaart die jij hebt gevonden. Ook wanneer je nog in jouw depressie zit, ben je welkom in het Pateo Center. Door samen over onze angsten te praten, helpen we elkaar namelijk ook om deze te overwinnen. Daarom worden er ook zoveel workshops op het gebied van zelfkennis aangeboden. Deze methoden helpen erg goed bij het blootleggen van onze blinde vlekken, waar dus nog volop duisternis heerst. Ons ego heeft daar volstrekt geen belangstelling voor, maar jouw Hogere Zelf wel. En alleen ons Hogere Zelf kan ons helpen om tot de vijfde fase van acceptatie te komen. Ons ego blijft tot en met de derde fase de baas. In de vierde fase geeft het ego zich geleidelijk over, omdat het beseft dat de werkelijke oplossing op een hoger niveau van bewustzijn ligt.

 

Beleef de helende ervaring van de Heelheidsweek in Frankrijk

Zowel in 2011 als in 2012 zijn er tijdens de Bewustzijnsweek in het Franse Centre Lothlorien onmiskenbaar wonderen geschied. Vraag dit maar aan één van de deelnemers. Ik beschouw ook het huidige Pateo Center als een wonder, wat haar oorsprong heeft in de Heelheidsweek van april 2012. En bij de opening van het Pateo Center waren er ook diverse deelnemers van de eerste Pateo-week uit 2011 aanwezig. De ingrediënten van de wonderbaarlijke formule van de Bewustzijnsweek (die ik in het Engels de Wholly Science Week noem) zijn inzicht in Heelkunde (met de nadruk op zelfkennis), de natuur (inclusief de helende kracht van het zonlicht in april in Noordoost Frankrijk), uiterlijke en innerlijke rust, verbroedering met gelijkgestemden en een week helemaal weg uit je dagelijkse routines. Wil je deelnemen aan de Bewustzijnsweek 2013, neem dan even contact met me op.

 

Wat is er de komende periode te doen in het Pateo Center?

Om te beginnen hebben we op verzoek van enkele trouwe bezoekers de wekelijkse Pateo-filmavond verplaatst naar de donderdag. We bekijken dus voortaan iedere donderdagavond samen een documentaire of een korte film, en vertellen elkaar na afloop onze gedachten en/of gevoelens hierbij. Ieder avondbijeenkomst in het Pateo Center te Oudewater begint om 19:30 uur, met een inloop vanaf 19:00 uur, tenzij anders aangegeven.

 

Morgenvroeg (zaterdag 26 jan.) beginnen we om 11:00 uur met een presentatie door Boris Aurea over natuurzuivere gezondheidswetenschap. Daarna deelt vanaf 13:00 uur Josefien van Rossum haar visie op gezonde voeding. En als afsluitende spreker vanaf 15:00 uur doet de Belgische apotheker Fernand Haesbrouck een boekje open over de zwendel rond zogenaamde aandachtsstoornissen als ‘ADHD’ en de psychotica die aldus gelabelden krijgen opgedrongen.

 

Zondag (27 jan.) staat ‘Het Hele Verhaal’ op het programma. Wil je begrijpen hoe alles deel uit maakt van één en dezelfde Heelheid, volg dan deze zeer toegankelijke lezingenreeks over Heelkunde. Ook wanneer je beide voorgaande lezingendagen over ‘Het Hele Verhaal’ hebt gemist kun je zondag zeker komen, want ik bouw het (hele verhaal) weer vanaf de basis op.

 

Kijk voor meer informatie over het activiteitenprogramma in het Pateo Center op de Nederlandstalige agenda op Pateo.nl.

 

Graag tot (weer-) ziens in het Pateo Center te Oudewater. En bedankt voor het lezen (en eventueel doorsturen of herpubliceren) van deze Nieuwsbrief.

 

Met warme hartegroet,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl onthult heelheid

 

Pateo Center: Centrum voor Heelkunde (Wholly Science)

 

Ook gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de veertigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.