Pateo Nieuwsbrief (van 1 februari 2013)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief041.htm

 

o       De vijf O’s van Ontwaken:
Ontkenning, Ontlading, Onderzoeken, Ontgoocheling en Overgave

o       Het wegen van vermeende heksen gebeurde vroeger in Oudewater

o       De oorlogen tegen Irak en Libië waren vanwege valuta

o       Amerikaanse organisatie beëindigt persoonlijke ondergeschiktheid

o       Wat is er de komende periode te doen in het Pateo Center?

 

De vijf O’s van Ontwaken:

Ontkenning, Ontlading, Onderzoeken, Ontgoocheling en Overgave

In de voorgaande nieuwsbrief (link) heb ik de vijf fasen van rouwverwerking, zoals deze zijn verwoord door de Zwitsers-Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler-Ross (1926 – 2004), doorvertaald naar het proces van ontwaken. We kunnen bovendien in het Nederlands het typerende woord voor iedere fase laten beginnen met de letter O, net als het overkoepelende woord Ontwaken:

o       Fase 1. Ontkenning (niet willen weten)

o       Fase 2. Ontlading (aanwijzen schuldigen; boosheid komt op)

o       Fase 3. Onderzoeken (hoe dan wel?; verdriet komt op)

o       Fase 4. Ontgoocheling (niets heeft zin: depressie; angst komt op)

o       Fase 5. Overgave (acceptatie van het leven zoals het werkelijk is)

 

In de drie kernfasen van ontwaken worden we achtereenvolgens geconfronteerd met onderdrukte, negatieve emoties. Eerst komt boosheid omhoog. Daaronder blijkt verdriet te zitten. En daar weer onder vinden we angst. Pas wanneer we de bodem hebben bereikt en alle onderdrukte emoties recht in het gezicht hebben durven kijken, dan pas kunnen we ons echt overgeven aan ons ware zelf.

 

Velen hebben mij bedankt voor het delen van deze vijf fasen van ontwaken. Een deel van deze reacties heb ik nog diezelfde dag geanonimiseerd gepubliceerd op Pateo.nl (link). De reden waarom we allemaal van binnen weten dat dit klopt is omdat het is gebaseerd op Heelkunde. Het is namelijk een emotionele golfbeweging, gebaseerd op de natuurlijke werking van Lucht, Vuur, Aarde, Water en Aether, zoals ik in mijn lezingen laat zien (bijvoorbeeld in deze video: The Nature of Nature). Heelkunde is echt niet moeilijk om te doorgronden. Wel is het zaak dat ons ‘kopje’ voldoende open is om een geheel nieuwe zienswijze toe te laten. En ook is het volgens mij zaak dat mensen vanaf de vijfde fase zich onderling verbinden, om zo gezamenlijk een nieuwe samenleving op te kunnen bouwen, gebaseerd op natuurzuivere waarden.

 

Bij een enkeling ontstond irritatie tijdens het lezen van de voorgaande nieuwsbrief. Deze medemensen ergerden zich eigenlijk al veel vaker aan mijn uitlatingen. Achter deze irritatie en ergernis zit overduidelijkheid boosheid. Maar zou het misschien zo kunnen zijn dat deze boosheid in deze mensen zelf zit, en dat mijn beweringen voor hen aanvoelen als het drukken op een open zenuw. Eén van de boze lezers heb ik geantwoord dat ik op grond van haar irritatie concludeer dat ze in fase 2 zit. Prompt kreeg ik een nog langere mail retour, waarin ik nog meer boosheid voelde. Op andere boze reacties reageer ik daarom maar niet meer. Deze mensen denken dat het om mij gaat, en hebben niet door dat mijn uitlatingen hun eigen boosheid weerspiegelt. Zolang we nog boosheid, verdriet of angst hebben, zijn we nog niet aangekomen in de afsluitende fase van accepteren. Deze acceptatie-fase is bovendien niet het einde, maar het begin van het Nieuwe, waarin we rustig doorgaan met ons eigen leerproces. Ben ik zelf dan helemaal vrij van boosheid, verdriet en angst? Nee, dan ben ik niet. Ook in mij komen af en toe negatieve emoties omhoog. Ik heb alleen geleerd om deze niet te onderdrukken en tegelijkertijd om me er niet door te laten leiden. Ik accepteer dat ze er zijn, en onderzoek waardoor ze zijn ontstaan. Ik ben zelfs dankbaar voor deze interne feedback, want het helpt me op mijn pad te blijven. Word jij boos, verdrietig of bang van wat ik schrijf of zeg, dan zou je daar misschien ook dankbaar voor kunnen zijn, om vervolgens op zelfonderzoek te gaan.

 

Het wegen van vermeende heksen gebeurde vroeger in Oudewater

Vanaf de zestiende tot in de achttiende eeuw werden vermeende heksen in de Waag van Oudewater gewogen. Net zoals tegenwoordig de werking van medicijnen ‘wetenschappelijk’ is ‘bewezen’, zo geloofden onwetende mensen in die tijd dat heksen lichter waren dan ‘gewone’ stervelingen. Wie wel een normaal gewicht had, die ontving na de weging een Certificaet van Weginghe, wat een officiële verklaring was dat de gewogene niet te licht was bevonden. Anno 2013 is in datzelfde Oudewater het Pateo Center gevestigd. Je zou kunnen zeggen deze weging daarmee wordt voorgezet, want pas in de vijfde fase van ontwaken ben je licht genoeg om een officieel Pateo-certificaat van ‘Verlicht Wezen’ te mogen ontvangen. Ook mannelijke heksen zijn van harte welkom in het Pateo Center, op ruim twee kilometer afstand van de Leeuweringerstraat nummer 2, waar tegenwoordig het Museum De Heksenwaag (website) is gevestigd.

 

Ik doe hier nu wel een beetje luchtig over, maar een zeer ‘spiritueel’ en volgens haarzelf ‘wakker’ mens vond het nodig om medemensen bang te maken voor Oudewater, omdat het daar volgens haar wemelt van de dolende zielen met een ernstig trauma. Ik ken diverse mensen die voorbij de sluier kunnen kijken, en die dergelijke dolende zielen juist helpen verder te gaan, in plaats van mensen af te raden naar deze plaatsen te gaan. Ook hier zien we weer de waarde van angst als raadgever.

 

Weet je trouwens waar het woord ‘heks’ vandaan komt? Op het internet kun je verschillende antwoorden vinden, die voor mij allemaal te gekunsteld zijn. Het Griekse woord ‘hexa’ betekent 6. Heelkunde laat zien hoe belangrijk dit getal is. Het is bijvoorbeeld het getal van onze zon (genaamd Helios). En in de natuur komen de structuur van een hexagon (en vlak met zes gelijke zijden) op vele plaatsen tegen. Wil je meer weten over de Heelkundige betekenis van 6, lees dan het Engelstalige artikel dat ik eerder deze week schreef (link). Onwetende mensen worden bang gemaakt voor 6 via het vermeende Getal van het Beest (666) en dus ook via de aanduiding van heks. Ben je nog een onwetende gelovige die gemakkelijk bang te maken is, dan zal jij bij de ‘weging’ (in Oudewater) inderdaad te zwaar worden bevonden voor iemand die verlichting zoekt.

 

Voor alle duidelijkheid: ik heb geen enkele behoefte om medemensen te gaan ‘wegen’. Dat was uiteraard maar een grapje. De enige die kan bepalen of jouw ‘gewicht’ voor jou op dit moment goed is, dat ben je zelf. Ik beoog absoluut niet om iemand de maat te nemen. Ik deel gewoon mijn kennis, inzichten en informatie, omdat dit alles niet van mij is, maar van ons allemaal.

 

De oorlogen tegen Irak en Libië waren vanwege valuta

Muammar Kaddafi (1942 – 2011) was bezig om de handel in olie niet langer in Amerikaanse dollars te laten verlopen, maar voortaan in Gouden Dinars. Deze nieuwe valuta is redelijk waardevast, helemaal vergeleken met de US-dollars, die uit het niets worden gecreëerd. Dat is dan ook de ware en enige reden waarom de oorlog tegen Libië is gevoerd, zoals duidelijk wordt gemaakt in een onthullende Engelstalige video van een uur (link). De mainstream media, inclusief de Nederlandse, heeft vervolgens braaf meegewerkt aan de valse propaganda tegen deze bijzondere man. De oorlog tegen Irak ging feitelijk om hetzelfde, want ook Sadam Hoessein (1937 – 2006) had kort daarvoor aangegeven de olie niet langer tegen Amerikaanse dollars te willen verhandelen. Wie aan de US-dollar komt, die komt daarmee aan de werkelijke machthebbers, en voor hen is blijkbaar ieder middel geoorloofd om te voorkomen dat hun machtspiramide wordt aangetast. Hoe eerder wij ons loskoppelen van de dollar en ook de euro (zoals bijvoorbeeld IJsland heeft gedaan), des te sneller kunnen we orde op zaken gaan stellen en beginnen aan de wederopbouw van onze samenleving.

 

Amerikaanse organisatie beëindigt persoonlijke ondergeschiktheid

Er is in de Verenigde Staten een organisatie opgericht die zichzelf de One People's Public Trust (OPPT) noemt. We kunnen deze naam het beste vertalen als de nieuwe openbare eigenaar van alle mensen. Deze website van deze nieuwe eigenaar is PeoplesTrust1776.org (link). Wie mijn werk een beetje kent, die begrijpt onmiddellijk waarom het jaartal 1776 hier is gekozen. Deze organisatie heeft namens alle mensen bij alle betreffende instanties de claim neergelegd dat ieder mens een manifestatie is van de Scheppende Bron en als zodanig zelf een Schepper is, en daarmee nooit en te nimmer ondergeschikt kan of mag zijn aan welke legale constructie dan ook. Wil je hier meer van weten, dan kun je bijvoorbeeld een online presentatiedocument doorlezen (link). Deze claim is op 24 oktober 2012 ingediend, en op 25 december 2012 rechtsgeldig geworden. In een voorgaande nieuwsbrief heb ik uitgelegd dat de natuurlijke persoon een juridische fictie is, die je via de procedure van ik-claim-mijn-naam kunt herstellen (link). Nu de claim van OPPT er ligt, kan ieder mens zich voortaan daarop beroepen. Ons geboorterecht op leven, vrijheid en het creëren van levensgeluk is daarmee in ere hersteld, en wel zodanig dat op geen enkele manier en in geen enkele situatie aan dit recht kan worden getornd.

 

Wat is er de komende periode te doen in het Pateo Center?

Graag wil ik eerst even terugkijken op het webinar van afgelopen zondag. Aan dit online seminar, gefaciliteerd door The School of the Holy Science (link), namen 85 mensen uit 18 verschillende landen deel. Een week eerder had ik de kern van dit webinar al gepresenteerd voor de camera van Bea van Kessel. De video die ze daarvan heeft gemaakt duurt een kwartiertje en staat inmiddels online (link).

 

Maandagavond is voortaan de meditatie-avond in het Pateo Center. Uitgerekend het meest drukke lid van het Pateo-team gaat deze stilte-avonden begeleiden. Arjan Blad van HeelZijn.nu (link) begeleidt iedere week de ‘Meditatie-Maandag’. Dit is uiteraard geen toeval, want Arjan wil graag anderen vertellen hoe hij mediteert. “Indien het zo’n druk iemand als mij lukt om de stilte te vinden, dan moet iedereen dat toch kunnen!”, aldus Arjan. Wil jij in kontact komen met je eigen innerlijke stilte, dan ben je op de maandagavonden van harte welkom in het Pateo Center te Oudewater.

 

Dinsdagavond staat de Westerse Astrologie op het programma, waarin je in één avond leert om jouw eigen geboortehoroscoop te lezen. De nadruk ligt daarbij op jouw sterrenbeeld (ook wel jouw zonneteken genoemd), jouw ascendant en jouw Noordelijke Maansknoop.

 

Woensdagavond wordt de Maya-astrologie behandeld. Je krijgt daarbij inzicht in jouw Maya-zegel en in jouw Maya-toon. Dit gebeurt op basis van de klassieke Tzol’kin, wat niet verward dient te worden met de zogeheten Dreamspell-variant van deze Maya-kalender.

 

Donderdagavond is de vaste filmavond van het Pateo Center. Komende donderdag vertonen we de film ‘In den Beginne’ van Bram Vermeulen (1946 – 2004). In dit RVU-televisieprogramma, uitgezonden in januari 2004, ging Bram op zoek naar de werkelijke oorsprong van de mens en de zin van het bestaan. In datzelfde jaar, op 4 september, overleed Bram tijdens zijn vakantie in Italië, officieel aan een hartinfarct. Na afloop van deze opzienbarende uiteenzetting zullen we onderling van gedachte wisselen over Brams visie in relatie met die van iedere aanwezige.

 

Op volgende week vrijdagavond (8 februari) verzorgt René Klever van Wij Zijn Klaar.nl (link) een klankhealing met gebruikmaking van klankschalen, shamaandrum, gongs, tingsha, oceandrum, native flute en nog veel meer instrumenten.

 

Volgende week zaterdagochtend beginnen we om 9:00 uur met de Workshop ‘Raw Food - Real World’ (Flyer), die wordt verzorgd door Trudy en haar team van RawMondays.nl (link). Je maakt dan jouw eigen ontbijt en een volwaardige maaltijd met dessert (die we tijdens de lunchpauze opeten). Heb je het idee of het gevoel dat je gezonder wilt gaan eten, maar je weet niet precies hoe, dan kun je via deze workshop antwoord op al jouw vragen krijgen.

 

De eerste lezing op deze negende februari duurt twee uur en begint daarom een half uur eerder dan gebruikelijk. Vanaf 10:30 uur vertelt Marc Daelemans van Pure-milieutechniek.be (link) alles wat hij weet over natuurzuivere waterzuivering en natuurlijke landbouw. De inloop is vanaf 10:00 uur.

 

Vervolgens gaat vanaf 13:00 uur de tweede zaterdaglezing over granen. Deze lezing van anderhalf uur wordt gegeven door Bert-Jan Muller van Slaapt Gij Nog? (Flyer). Er zijn erg veel misvattingen over granen, die Bert-Jan in zijn lezing zal ophelderen.

 

De derde en afsluitende presentatie op zaterdag 9 februari begint om 15:00 uur en gaat over zonnestaren. In het Engels wordt dit veelal aangeduid als Sungazing of Solar Healing. Deze presentatie wordt gegeven door Ron van Dijen (Flyer). Deze lezing duurt tweeëneenhalf uur, en eindigt inclusief pauze om 18:00 uur.

 

Op zondag 10 februari is er een open bijeenkomst van de NulpuntEnergieGroep. Daarbij komen de laatste ontwikkelingen rondom magneetmoteren, waterwervelaars en de watergasmotor aan bod, telkens gepresenteerd door de betreffende expert. De nadruk voor 2013 ligt ook binnen de nulpuntenergiegroep op zelf doen. Wil jij meedoen? Of wil je nu wel eens weten hoe het allemaal echt zit? Kom dan volgende week zondag vanaf 10:00 uur naar het Pateo Center in Oudewater.

 

Kijk voor meer informatie over het activiteitenprogramma in het Pateo Center op de Nederlandstalige agenda op Pateo.nl. Voor alle activiteiten geldt dat de deelname op volgorde van aanmelding is, en dat vol helaas vol is. Zonder aanmelding is deelname dus niet mogelijk.

 

Tot besluit zoekt het Pateo Center vrijwilligers voor de keuken. We willen voortaan graag voorafgaand aan het avondprogramma of aansluitend op het dagprogramma de mogelijkheid bieden om een maaltijd te nuttigen in het Pateo Center. Heb jij zin en tijd om deze rol op je te nemen, neem dan alsjeblieft even contact met me op.

 

Graag tot (weer-) ziens in het Pateo Center te Oudewater. En bedankt voor het lezen (en eventueel doorsturen of herpubliceren) van deze Nieuwsbrief.

 

Met warme hartegroet,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl onthult heelheid

 

Pateo Center: Centrum voor Heelkunde (Wholly Science)

 

Ook gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de éénenveertigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.