Pateo Nieuwsbrief (van 8 februari 2013)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief042.htm

 

o       Frank Chester onthult de geometrische logica van de Platonische lichamen

o       Wat is er de komende periode te doen in het Pateo Center?

 

Frank Chester onthult de geometrische logica van de Platonische lichamen

Via een tip van een zeer trouwe lezeres kwam ik afgelopen week in aanraking met het werk van de Amerikaan Frank Chester (1939). Hij heeft zijn kennis van de meetkunde gecombineerd met zijn vaardigheden als beeldhouwer, waardoor hij gedurende de afgelopen twaalf jaren de geometrische logica heeft ontdekt die ten grondslag ligt aan de vijf Platonische lichamen. Ik dacht dat ik al redelijk veel wist over deze vijf perfecte 3D-lichamen, maar dat kan niet in de schaduw staan van de fascinerende inzichten die deze in Hollywood (in de staat CaliforniŽ) geboren wetenschapper op woensdagavond 16 mei 2012 heeft gedeeld in het Rudolf Steiner College te Fair Oaks, waarvan de video via youtube online staat (link). Via twee websites brengt hij zijn verhelderende werk eveneens naar buiten: FrankChester.com (link) en HeartisticScience.org (link). Hij heeft zich inmiddels ook aangesloten bij de Pateo Academia (link), en maandagavond a.s. zal hij eveneens mijn gast zijn bij Pateo Radio (link).

 

Frank Chester raakte aanvankelijk gefascineerd door de geometrie van het menselijk hart. Ons hart bestaat uit twee delen van ieder twee kamers. Het rechter deel pompt zuurstofarm bloed rechtsom (clockwise) naar de longen, terwijl het linker deel het zuurstofrijke bloed vanuit de longen linksom (counter-clockwise) de aorta inpompt. In ons hart komt de levenskracht Vuur tot uitdrukking, die overeenkomst met de 3D-vorm van de tetraŽder. Snijden we van iedere punt van de tetraŽder halverwege een kleinere tetraŽder af, dan houden we in het midden een octaŽder over. Deze 3D-vorm correspondeert met de levenskracht Lucht (of het element metaal), wat tot uitdrukking komt in onze longen. Snijden we van iedere punt van de octaŽder een piramide af, dan houden we een hexaŽder of kubus over. Deze 3D-vorm correspondeert met de levenskracht Aarde (of het element grond), wat tot uitdrukking komt in onze milt. Snijden we van iedere punt van de hexaŽder vervolgens weer een tetraŽder af, dan houden we opnieuw een octaŽder over. Zo zien we dat de hexaŽder en de octaŽder beurtelings in elkaar over gaan. Door echter de zijden van de hexaŽder in te drukken, veranderen deze 12 zijden uiteindelijk in de 12 vlakken van de dodecaŽder. Deze 3D-vorm correspondeert met de levenskracht Aether (of het element hout), wat tot uitdrukking komt in onze lever. In het Sanskriet wordt deze levenskracht Akasha genoemd. Net als de hexaŽder en de octaŽder, zo gaan ook de dodecaŽder en de icosaŽder beurtelings in elkaar over (door de hoeken eraf te snijden of deze hoekpunten plat te drukken). De icosaŽder correspondeert met de levenskracht Water, wat tot uitdrukking komt in onze nieren.

 

tetraŽder

Vuur / vuur

hart / dunne darm / bloedvaten

octaŽder

Lucht / metaal

longen / dikke darm / huid

dodecaŽder

Aether / hout

lever / galblaas / zenuwstelsel

hexaŽder

Aarde / grond

milt / alvleesklier/ maag / spieren

icosaŽder

Water / water

nieren / blaas / beendergestel

 

De uitleg zoals ik deze hier geef vormt een aanvulling en zelfs een kleine correctie op wat Frank Chester tijdens het eerste half uur vertelt tijdens zijn lezing van 16 mei vorig jaar. Ik denk dat hij zich versprak toen hij de relaties tussen de 3D-vormen en de organen opnoemde. Dankzij zijn verspreking heeft hij mij echter geholpen om hiernaar opnieuw onderzoek te doen, waardoor ik ook mijn eigen fouten heb kunnen herstellen, want ik weet nu dat niet het element metaal maar het element hout overeenkomt met de levenskracht Aether. Dat is misschien de reden dat mijn nieuwste boek maar niet wilde vlotten, want ik moest blijkbaar eerst deze fundamentele weeffout eruit halen.

 

Na zijn openingsverhaal van ongeveer een half uur werd de presentatie van Frank Chester voor mij plotseling erg spannend. We zagen in het voorgaande deel dat de tetraŽder aan de basis staat van de overige vier platonische lichamen, door telkens op de hoekpunten te drukken, en in ťťn geval op de zijden (van de kubus naar de dodecaŽder). We zouden kunnen zeggen dat de tetraŽder dus de hoogste vorm is (met het minste volume), in onze 3D-realiteit hier Ďbenedení. Frank Chester vond na twaalf jaar onderzoek dat de tetraŽder eveneens de verbinding kan maken met de realiteit die we Ďbovení kunnen noemen. In plaats van op de hoekpunten te drukken (waardoor we verder afdalen naar Ďbenedení) gaan de drie bovenzijden van de tetraŽder open, waardoor er drie vliegervormen tussen ontstaan. Deze bijzondere Ďsemi-metafysischeí vorm heeft zeven vlakken (vier driehoeken, waarvan ťťn de bodem is, en drie vliegervormen). De vorm waarbij de oppervlaktes van de vliegerzijden en de driehoeken exact even groot zijn, kunnen we de heptaŽder noemen. Deze vorm, die Frank gekscherend naar zichzelf geeft vernoemd: de Chestereder, lijkt opvallend veel op de vorm van ons hart. Ons hart is als de tetraŽder (Vuur) die zich opent, om zo levensenergievan Ďbovení (veelal benoemd als Chi, Ki, Prana, Orgon of Vril) te kunnen ontvangen.

 

Onze realiteit hier Ďbenedení is driedimensionaal (3D). Evenzo hebben de Platonische lichamen drie identieke aspecten (hoeken, lijnen en vlakken). Velen hebben zich laten wijsmaken dat er hogere dimensies zouden zijn, zoals 4D en 5D. Tot 2009 ging ik daar ook nog helemaal in mee. Ik weet nu dat we ook hier volkomen de verkeerde kant op zijn gestuurd (of ons de verkeerde kant op hebben laten sturen). De werkelijkheid van Ďbovení kent echter geen hogere dimensies, maar juist een dimensie minder. De werkelijkheid van Ďbovení is namelijk 2D, en de vliegervorm is zoín 2D-vorm die van daar Ďbovení naar hier Ďbenedení komt via de magische vormverandering van ons tetraŽder-hart. Daarom vliegt de vlieger (in vliegervorm) dus ook steeds hoger, terug naar daar Ďbovení, waar het thuishoort. De twee orthogonale stokken die het geraamte van de vlieger vormen, tonen de 2D-essentie van deze metafysische vorm. Daarom heeft het Christendom uitgerekend dit symbool van de Crucifix gebruikt om onwetende gelovigen te misleiden over de ware betekenis van dit Ďgeraamteí. En vijf perfecte vliegers vormen samen een pentagram, wat ook weer een symbool is waar een waas van flauwekul overheen is gelegd door misleidende en/of misleide medemensen.

 

De Bron waaruit alles voortkomt en waarnaar alles ook ooit zal wederkeren kent precies ťťn dimensie. Deze Bron mogen we noemen zoals we dat zelf willen, zoals God, Allah, Brahman, Yahweh, De Schepper of De Onbewogen Beweger, mits we begrijpen dat deze God ťťn is, dat wil zeggen overeenkomt met de eerste dimensie. We kunnen deze eerste dimensie beschouwen als een data-string of een codereeks. De lengte van deze reeks is 12, net als het aantal vlakken van de dodecaŽder (of het aantal zijden van de hexaŽder). Vermenigvuldigd met de dualiteit van Yin en Yang komen we op een aantal van 24 geladen broncodes. Ben je bekend met de Fibonaccireeks, onderzoek dan maar eens de ťťncijferige waarden van deze reeks, want daar vinden we een zeer illustratief voorbeeld van een codereeks van 24 posities. Smaakt dit alles naar meer, verdiep je dan in Heelkunde (of Wholly Science). Voor zover ik weet is het Pateo Center in Oudewater de enige plek op deze planeet waar deze allesomvattende wetenschap in de volle breedte wordt gedeeld. Heelkunde gaat in deze Nieuwe Tijd de plaats innemen van de universiteiten, de kerken en de zorg. Wholly Science maakt daar (weer) een drie-ťťnheid van. Wil jij daarbij helpen, op welke manier dan ook, neem dan graag contact met mij op. Doeners met kennis van zaken kan het Pateo Center zeer goed gebruiken!

 

Wat is er de komende periode te doen in het Pateo Center?

Vanavond (vrijdag 8 februari) verzorgt Renť Klever van Wij Zijn Klaar.nl (link) een klankhealing met gebruikmaking van klankschalen, shamaandrum, gongs, tingsha, oceandrum, native flute en nog veel meer instrumenten. Er zijn nog enkele plaatsen ŗ Ä 12,50 per persoon beschikbaar.

 

Morgen (zaterdag 9 februari) is de laatste dag van het (Chinese) Jaar van de Draak. Op deze Ďoudejaarsdagí beginnen we om 9:00 uur met de Workshop ĎRaw Food - Real Worldí (Flyer) onder leiding van Trudy van RawMondays.nl (link). Je maakt dan jouw eigen ontbijt en een volwaardige maaltijd met dessert (die we tijdens de lunchpauze opeten). Heb je het idee of het gevoel dat je gezonder wilt gaan eten, maar je weet niet precies hoe, dan kun je via deze workshop antwoord op al jouw vragen krijgen. Er zijn nog enkele plaatsen ŗ Ä 50,- per persoon beschikbaar. Neem je deel, neem dan alsjeblieft ook mee: een schort, een groot en een klein snijmes, een snijplank, een schrift en een pen, en indien mogelijk ook cups en spoons. Voor eventuele vragen kun je Trudy via haar website bereiken.

 

De eerste lezing van morgen duurt twee uur en begint daarom een half uur eerder dan gebruikelijk. Vanaf 10:30 uur vertelt Marc Daelemans van Pure-milieutechniek.be (link) alles wat hij weet over natuurzuivere waterzuivering en natuurlijke landbouw. De inloop is vanaf 10:00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen ŗ Ä 10,- per persoon beschikbaar.

 

Vervolgens gaat vanaf 13:00 uur de tweede zaterdaglezing over granen. Deze lezing van anderhalf uur wordt gegeven door Bert-Jan Muller van Slaapt Gij Nog? (Flyer). Er zijn erg veel misvattingen over granen, die Bert-Jan in zijn lezing zal ophelderen. Er zijn nog enkele plaatsen ŗ Ä 10,- per persoon beschikbaar.

 

De derde en afsluitende presentatie op zaterdag 9 februari begint om 15:00 uur en gaat over zonnestaren, oftewel het leren leven van zonlicht. In het Engels wordt dit veelal aangeduid als Sungazing of Solar Healing. Deze presentatie wordt gegeven door Ron van Dijen (Flyer). Deze lezing duurt tweeŽneenhalf uur, en eindigt inclusief pauze om 18:00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen ŗ Ä 15,- per persoon beschikbaar.

 

Aanstaande zondag (10 februari) is de eerste dag van het (Chinese) Jaar van de Slang. Hoewel in de Draak (het voorgaande jaardier) het element hout (of Aether) overheerst, en in de Slang het element vuur, staan beide jaren Ď2012í en Ď2013í in het teken van het element water. Vanaf zondag a.s. maakt Yang-water plaats voor Yin-water. Pas op vrijdag 31 januari 2014 komen we in (Yang) hout via het aanbreken van het Jaar van het Paard. Maar goed, dat duurt dus nog ongeveer een rondje van moeder Terra om vader Helios.

 

Op deze Ďnieuwjaarsdagí 2013, aanstaande zondag (10 feb.), is er een open bijeenkomst van de NulpuntEnergieGroep. Daarbij komen de laatste ontwikkelingen rondom magneetmoteren, waterwervelaars en de watergasmotor aan bod, telkens gepresenteerd door de betreffende expert. De nadruk voor 2013 ligt ook binnen de nulpuntenergiegroep op zelf doen. Wil jij meedoen? Of wil je nu wel eens weten hoe het allemaal echt zit? Kom dan zondagochtend vanaf 10:00 uur naar het Pateo Center in Oudewater. Meld je wel even aan, want we zitten nu al rond de 90 deelnemers, en vol is helaas vol.

 

De workshops voor de komende week zijn Japanse Astrologie (ook bekend als Nine Star Ki) op de dinsdagavond (12 februari) en Chinese Astrologie op de woensdagavond (13 februari). Wanneer ik het heb over Astrologie, dan bedoel ik daarmee Wholly Science toegepast op ons geboortemoment. Daar is volstrekt niets vaag of zweverig aan. Het is namelijk puur wetenschappelijk. Minder wetenschappelijk verantwoord zal het er komende donderdagavond aan toe gaan, want de filmavond in het Pateo Center staat dan in het teken van Valentijn. Deze geliefdendag is, voor zover ik weet, totaal nergens op gebaseerd, maar lief zijn voor een (toekomstige) geliefde kan uiteraard nooit kwaad. Wees daarom origineel, en neem jouw (toekomstige) geliefde die avond mee naar het Pateo Center voor een avondje lachen om bijvoorbeeld een grappenmaker als Chris Rock. En lachen is erg goed voor ons hart, waarmee we contact maken met Ďbovení, zoals aan het begin van deze nieuwsbrief is uitgelegd. Dus indirect draagt toch ook de filmavond van 14 februari bij aan het bevorderen van Heelkunde.

 

Kijk voor meer informatie over het activiteitenprogramma in het Pateo Center op de Nederlandstalige agenda op Pateo.nl. Voor alle activiteiten geldt dat de deelname op volgorde van aanmelding is. Zonder aanmelding is deelname dus niet mogelijk.

 

Tot besluit zoekt het Pateo Center nog steeds vrijwilligers voor de keuken. We willen voortaan graag voorafgaand aan het avondprogramma of aansluitend op het dagprogramma de mogelijkheid bieden om een maaltijd te nuttigen in het Pateo Center. Heb jij zin en tijd om deze rol op je te nemen, neem dan alsjeblieft even contact met me op.

 

Graag tot (weer-) ziens in het Pateo Center te Oudewater. En bedankt voor het lezen (en eventueel doorsturen of herpubliceren) van deze Nieuwsbrief.

 

Met warme hartegroet,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl onthult heelheid

 

Pateo Center: Centrum voor Heelkunde (Wholly Science)

 

Ook gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de tweeŽnveertigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ĎAfmelding Nieuwsbriefí (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ĎAanmelding Nieuwsbriefí naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.