Pateo Nieuwsbrief (van 5 april 2013)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief050.htm

 

o       De geheime samenhang tussen het metrieke- en het imperiaal stelsel

o       Eigenaar wil graag het geleende Superfoodsboek terug

o       Wat is er de komende periode te doen in het Pateo Center?

o       De Pateo Nieuwsbrief verschijnt de komende tijd minder vaak

 

Agenda van het Pateo Center:

Vrijdagavond 5 april : samenvattende presentatie over Wholly Science

Zaterdag 6 april : lezingen door Frits van der Blom, Bert-Jan Muller en Onno Nieveen

Zondag 7 april : Wholly Science – Grand Tour (Nederlandstalig)

Zondagavond 7 april : investeerdersbijeenkomst

Donderdagavond 11 april: Open Uitwisselingsavond

Zondag 21 april: Workshop Horoscooplezen door Rob Emans

Vrijdagavond 3 mei : lezing door Gerrit Jansen

Zaterdagmiddag 4 mei : informatiebijeenkomst SOPN

Zondag 2 juni : Studiedag Germaanse Geneeskunde

(Kijk bij de Agenda op Pateo.nl voor meer informatie)

Contact en/of aanmelden via: Center @ Pateo.nl (zonder spaties)

 

De geheime samenhang tussen het metrieke- en het imperiaal stelsel

Vandaag, bijna op de dag af precies 218 jaar geleden, op 7 april 1795, werd de meter als standaard lengtemaat ingevoerd. Dit noemen we sindsdien het (Franse) metrieke stelsel. Daarnaast kennen we ook het (Britse) imperiaal stelsel. In het metrieke stelsel is iedere volgende eenheid precies een factor 10 groter. In het imperiaal stelsel gaat dit behoorlijk anders. Daarin vinden we een Engelse duim, genaamd een inch, van ongeveer 2,54 centimeter. De volgende eenheid daarin is de Engelse voet, waarbij 1 foot gelijk is aan 12 inch, oftewel ongeveer 30,48 cm. Daarna komt de yard, die gelijk is aan 3 feet, oftewel ongeveer 91,44 cm. De meest opmerkelijke maatopvolging is toch wel die van de yard naar de mile, want 1 mile is gelijk aan 1760 yard, wat neerkomt op iets meer dan 1,6 kilometer.

 

Dat we 12 inch in een foot vinden, dat is even logisch als 12 in een dozijn (net als 12 sterrenbeelden in de Zodiak of de 12 uren van een wijzerplaat). Zoals ik al vaker heb uitgelegd stamt deze dubbeling van 6 als eenheid uit het Oude Sumerië, en waarschijnlijk nog veel verder terug (en dan doel ik op Atlantis en Lemurië). En in die drie voeten in een yard zie ik overduidelijk een verwijzing naar de Wholly Trinity, oftewel de drie-eenheid in het Nederlands. Maar wat is er nu toch zo bijzonder aan het merkwaardige aantal van 1760 (yard in een mile)? Wie het weet, die mag het zeggen. Zit het misschien in de samenstellende getallen?

 

Het getal 1760 is onder andere de vermenigvuldiging van 32 en 55, waarbij 32 uiteraard 2 tot de macht 5 is, en 55 het product van 5 en het meestergetal 11. Maar er is nog meer. Weet je namelijk wat het product is van 12, 3 en 1760 (dus 12 inch maal 3 feet maal 1760 yard)? Wat is zo bijzonder aan deze uitkomst (van het aantal inch in een mile)? Deze uitkomst is een in-zichzelf-gespiegeld getal, waarbij het uiteraard allemaal draait om 360 (het aantal booggraden van een cirkel, eveneens afkomstig uit het Oude Sumerië en daarvoor). Je dient dan wel even de nul voor de uitkomst te plaatsen, dus zo: 063.360. Op een vergelijkbare manier is het aantal minuten in een etmaal erg bijzonder. Heb je dat aantal al eens uitgerekend?

 

Kun je het voorgaande al niet meer volgen, sla dan de rest ook maar over. Wholly Science heeft alleen betekenis voor mensen met een wholly brain (dat wil zeggen mensen waarbij beide hersenhelften meedoen). Voor die mensen ga ik graag verder. Een inch is namelijk niet precies gelijk aan 2,54 centimeter. Er is namelijk een heel piepklein beetje meer. En in dat kleine beetje meer vinden we sleutel naar de Wholly samenhang tussen het metrieke- en het imperiaal stelsel, waarover wikipedia uiteraard met geen woord rept. Net zoals de piramidale cubit gelijk is aan pi gedeeld door 6 meter (zoals uitgelegd in de Klok van Gizeh), zo is een foot gelijk aan 1200 gedeeld door 3937 meter, en is 1 centimeter dus gelijk aan 0,3937 inch. Omgerekend is dan een inch gelijk aan 1 gedeeld door 0,3937 centimeter. Deze uitkomst toont een zeer opmerkelijk cijferritme, waarin de Wholly relatie tussen de inch en de centimeter wordt getoond:

 

2,54000508001016002032004064008128016256032512065024

 

Na de 2,54 centimeter volgen eerst drie nullen. Daarna volgt 508 (wat het dubbele is van 254), en dat getal blijft zich vervolgens verdubbelen in de cijfers die daarna komen (met telkens tussenliggende nullen). Is dit bijzonder? Of zou het gewoon toeval zijn, zoals onwetenden wellicht zullen denken? Opgeteld geeft 2,54 een 11 (2+5+4). En dat geldt ook voor 7 april (de datum waarop in 1795 het metrieke stelsel werd doorgedrukt, zoals aan het begin genoemd), evenals voor the Fourth of July. In beide data tellen een 7 en een 4 op tot een 11. Verder geeft het basisbreukgetal 508 (zoals hierboven weergegeven) numerologisch een 13 (5+0+8). Zowel het meestergetal 11 als het scheppingsgetal 13 zijn, voor alle duidelijkheid, zeer belangrijke Wholly numbers. Heb je al gezien dat 7 april 1795 opgeteld 33 geeft? Weet je wat 33 betekent? Weet je trouwens hoeveel jaar Beatrix von Amsberg dictator heeft gespeeld in ons nederige landje, wanneer ze zodadelijk, aan het einde van deze maand, deze antidemocratische rol overdraagt aan haar door haar aangewezen opvolger? Dit is namelijk precies 33 jaar. Zal dat misschien een weldoordachte reden hebben? Daarover in een volgende nieuwsbrief wellicht meer. We hebben het nu immers niet over deze mensen, die helemaal geen nazaten van de laatste Van Oranje zijn, maar over de Wholly relatie tussen de inch en de centimeter.

 

Kortom, hoe zit dat nu precies met 3937, waardoor in die geheime sleutel wordt gedeeld? Waarom juist dit getal? Het getal 3937 is allereerst de vermenigvuldiging van 31 met 127. Opmerkelijk genoeg is 127 ook het 31e priemgetal (uitgaande van de gebruikelijke reeks, beginnend met 2 (1e priemgetal), 3 (2e priemgetal), 5 (3e priemgetal), 7 (4e priemgetal) enzovoorts, en is 31 het 11e priemgetal. Wholly Shit! Inderdaad, erg wholly allemaal. Verder is 3937 ook gelijk aan 32 maal 122 (oftewel 11 kwadraat plus 1) plus 33. Is dit gewoon wat gegoochel met getallen? Als het zo is, dan is de goochelaar in ieder geval God zelve. Begrijp je nu waarom de machtselite zo druk bezig is met het getallenspel? Het spel speelt zich voor ieders ogen af, maar slechts zeer weinigen hebben ogen die het ook echt kunnen zien. De getallen 1, 2 en 3 spelen daarin de hoofdrol. Alle combinaties van twee van deze hoofdrolcijfers hebben dan ook speciale betekenissen, vooral 11, 13 en 33.

 

Kortom, welk meetstelsel is nu beter? Het Franse of het Britse? Ook hier is het zaak om de dualiteit te ontstijgen. Ik denk dat beide systemen bewaard zijn gebleven omdat in de onderlinge relatie het spoor naar God gevonden kan worden, zelfs gedurende de duistere periode waarin zowel de kerken als de universiteiten ons steeds verder bij God vandaan hebben geleid. Zowel de meter als de inch zijn namelijk beiden zeer oude lengtematen, die aantoonbaar zijn gehanteerd door de bouwers van de piramides op het Gizeh-plateau (ver voor de Oude Egyptenaren daar kwamen wonen). Wholly Science brengt deze oeroude inzichten weer tot leven. Wholly Science scheidt bovendien ook het kaf van het koren. Ben je nu echt op zoek naar God, of doe je maar alsof? Wil je God en het Werk van God echt leren kennen, dan zul je toch echt eerst Gods Taal dienen te begrijpen. Gelukkig wordt er ook dit weekeinde weer taalles gegeven in het Pateo Center in Oudewater. Zou het toeval zijn dat deze taalles op 7 april is (opgeteld 11), precies 218 jaar na de invoering van het metrieke stelsel (2+1+8=11)? Wat is toeval eigenlijk? (Het bovenstaande is gisteren al in het Engels gepubliceerd, via het Engelstalige deel van Pateo.nl: link.)

 

Eigenaar wil graag het geleende Superfoodsboek terug

Op zondagmiddag 3 maart jl. heeft één van de bezoekers van het Pateo Center in Oudewater de Nederlandstalige versie van het boek over superfoods van David Wolfe geleend. Dit boek is echter niet van het Pateo Center. De naam van de echte eigenaar staat voorin het boek geschreven. Deze echte eigenaar wil het boek graag weer in haar bezit hebben. Heb jij dit boek geleend, neem dan even contact met me op via bovengenoemd emailadres.

 

Wat is er de komende periode te doen in het Pateo Center?

Vanavond (vrijdag 5 april) is er weer een samenvattende presentatie over Wholly Science. Morgen (zaterdag 6 april) zijn er weer drie gastlezingen, die deze keer muzikaal worden ingeleid door het Viola da Gamba Kwartet. Huisarts (in ruste) Frits van der Blom zal het dan hebben over voeding en fysieke degeneratie, gesundheitsberater Bert-Jan Muller over gezonde en ongezonde vetten, en ingenieur Onno Nieveen over duurzame gezondheid zonder overgewicht. Overmorgen (zondag 7 april) is er overdag de Wholly Science Grand Tour, waarin de essentie van Wholly Science op een speelse wijze wordt gepresenteerd in drie opeenvolgende lezingen. Geen van deze lezingen is al volgeboekt. Kom dus vanavond, morgen en/of overmorgen gewoon naar het Pateo Center in Oudewater, ook wanneer je geen bevestigingsemail retour hebt ontvangen.

 

Aanstaande zondagavond (7 april) is er een besloten bijeenkomst voor investeerders die mee willen doen met het tweede Pateo Center. Op donderdag 11 april is er weer een open uitwisselingsavond. Daarna ben ik twee weken afwezig in verband met de Wholly Science Week (waarvoor zelfs nog enkele plaatsen beschikbaar zijn) en de daarop volgende Energieweek, beiden in het Franse Centre Lothlorien. Onder begeleiding van de nieuwe gastvrouw van het Pateo Center in Oudewater wordt er op zondag 21 april een workshop horoscooplezen gegeven door Rob Emans. Daarna, op vrijdagavond 3 mei, zet numeroloog Gerrit Jansen de aanwezigen op hun nummer. De dag erna (zaterdag 4 mei) houdt de SOPN een open informatiebijeenkomst in Oudewater. En tot besluit kan ik nu alvast melden dat er op zondag 2 juni een studiedag Germaanse Geneeskunde zal zijn onder leiding van Boris Aurea.

 

Kijk voor meer informatie over het activiteitenprogramma vanuit Pateo op de Nederlandstalige agenda op Pateo.nl. Voor alle activiteiten geldt dat de deelname op volgorde van aanmelding is. Zonder aanmelding is deelname dus niet mogelijk.

 

De Pateo Nieuwsbrief verschijnt de komende tijd minder vaak

De weken dat ik in Frankrijk ben zal ik geen nieuwsbrief rondmailen. Mogelijk verschijnt er volgende week ook geen nieuwsbrief in verband met privé-omstandigheden. Dit betekent dat de eerstvolgende Pateo Nieuwsbrief wellicht pas op 3 mei zal verschijnen. Misschien dat ik dan ook de frequentie ga halveren, want ik wil me de komende tijd volledig gaan richten op het schrijven van een boek waarin de Taal van God op een zeer toegankelijke manier wordt uitgelegd. Dat heeft voor mij nu de hoogste prioriteit. Wil je mij daarbij ondersteunen, op welke manier dan ook, dan verwelkom ik iedere hulp. Vooral meer vrijwilligers voor het Pateo Center zou erg fijn zijn, zodat ik me meer op het schrijven kan concentreren. Voor mij is een essentieel verschil tussen de Oude Tijd en de Nieuwe Tijd, dat in de Nieuwe Tijd ieders eigen unieke talenten volledig tot bloei kunnen komen. Mijn unieke talent is het onthullen van de verbanden die tot op heden bedekt zijn gebleven voor de ‘gewone’ mensen. Bijna iedere dag vind ik weer nieuwe verbanden. En om het contact met die ‘gewone’ mensen niet helemaal te verliezen is het voor mij erg belangrijk dat dit volgende boek snel beschikbaar komt. Daar ga ik me de komende tijd dus op richten. Ook het beantwoorden van emailberichten zal ik tot een minimum beperken. Aan al die oudere mailtjes die ik tot op heden nog niet heb beantwoord, daar zal ik waarschijnlijk ook niet meer toekomen. Het zij zo. Gelukkig kan er ook worden gemaild naar Maureen via Pateo Center @ gmail . com (zonder spaties), die een deel van tijd beschikbaar heeft gesteld voor het beantwoorden van vragen.

 

Graag tot (weer-) ziens in het Pateo Center te Oudewater. En bedankt voor het lezen (en eventueel doorsturen of herpubliceren) van deze Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl onthult heelheid / Pateo.nl – Wholly Science

 

Pateo Center: Centrum voor Heelkunde / Center for Wholly Science

 

Ook (gedeeltelijk) gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

o       UnityNet.nl (bij Nieuws 5-4-2013)

o       WantToKnow.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de vijftigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.