Pateo Nieuwsbrief (van 27 augustus 2013)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief062.htm

 

o       Opnieuw extra Pateo Nieuwsbrief

o       Zin en onzin over Jezus

o       Zin en onzin over Atlantis

o       Hoe zit het nu met die gifgasaanval in Syrië?

o       Is Ison eigenlijk wel een komeet?

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

Opnieuw extra Pateo Nieuwsbrief

Deze extra Pateo Nieuwsbrief verschijnt vanwege de verontrustende ontwikkelingen rondom Syrië en vanwege de alarmerende berichten betreffende een aanstormend object dat volgens Nasa een komeet zou zijn, waaraan de naam Ison is gegeven. Vanaf volgende week verschijnen de reguliere nieuwsbrieven van Pateo gewoon weer op de vrijdagochtend.

 

Zin en onzin over Jezus

Het blijft me verbazen dat er nog altijd mensen zijn die geloven dat Jezus een mens was. Wie nu nog steeds niet door heeft dat de Christelijke mythologie evenals alle andere mythologische verhalen uitsluitend en alleen over de celestijne dynamiek gaan, die raad ik ten zeerste aan een zeer diepgravend, Engelstalige artikel te lezen, waarin onomstotelijk wordt bewezen dat Jezus als mens een mythe is (link). Jezus is de zon van God, die ik in navolging van de Oude Grieken Helios noem. Hij is onze belangrijkste lichtschepper. Hij is onze Vader die in de Hemelen zijt. Wil je begrijpen hoe de Egyptische mythologie, de Griekse mythologie en de Christelijke mythologie precies hetzelfde zijn, lees dan het Engelstalige Wholly Science handboek getiteld ‘Understanding God’, verkrijgbaar via Pateo.nl. Belangrijke onderdelen van Wholly Science zijn Astrotheologie en Syncretisme, waarin mijn Australische collega Santos Bonacci is gespecialiseerd. Zijn lezing van zondag aanstaande in Amsterdam is al tijden volgeboekt. Voor wie daar niet bij is: er worden door MuHaCiRo, met toestemming van Santos, filmopnamen gemaakt. Zo is ook zijn lezing op 21 augustus gefilmd, en staat dit inmiddels online (link). Omdat Jezus als mens dus nooit heeft geleefd, is het ook onzinnig om de jaren voor onze jaartelling aan te duiden als ‘voor Christus’. Jezus alias Helios ging zo rond het begin van onze jaartelling het Tijdperk van Vissen binnen. Daarom staat het Nieuwe Testament ook zo bol van verwijzingen naar Vissen in relatie tot Jezus. Het thema van Vissen is ‘ik geloof’. We zijn in 2012 het Tijdperk van Aquarius (of Waterman) ingegaan. Het thema van Waterman is ‘ik weet’. Wie weet dat Jezus de zon van God is, die heeft het dus nooit over “v.Chr.”, maar altijd over “v.o.j.” (als afkorting van ‘voor onze jaartelling’). In het Engels is dit BCE (Before Current Era), en wordt CE (Current Era) gebruikt voor de jaren erna. Het gebruik van Anno Domini, afgekort als AD, Latijn voor ‘Jaar des Heeren’, is alleen voor mensen die onnadenkend blijven geloven in de letterlijke interpretatie van de Christelijke mythologie. De Here Jezus is namelijk veel ouder dan een paar duizend jaar, en hij leeft nog steeds, zoals we iedere dag aan de hemel kunnen waarnemen.

 

Zin en onzin over Atlantis

Afgelopen vrijdag plaatste Guido Jonkers op zijn website WantToKnow.nl een artikel over Atlantis (link) naar aanleiding van een drie kwartier durende documentaire uit 2006, gemaakt door Atlantic Productions in opdracht van The History Channel (link). In die documentaire wordt de beschrijving van Atlantis door Plato gekoppeld aan het zeer geavanceerde paleis van Knossos, gelegen nabij de huidige hoofdstad Heraklion van het Griekse eiland Kreta. Dit enorme paleis had 1300 kamers en was voorzien van een ingenieus systeem voor de aan- en afvoer van water. Het paleis van Knossos was in meerdere opzichten een meesterbouwwerk. Het oudste gedeelte hiervan dateert uit 1900 v.o.j., terwijl het paleis waarschijnlijk rond 1700 v.o.j. werd voltooid (dus meer dan 3700 jaar geleden!). In die documentaire van Atlantic Productions wordt ook veel aandacht besteed aan de ongekend grote eruptie van de vulkaan bij het huidige eiland Santorini, in het Grieks aangeduid als Thira. Deze gigantische eruptie (ongeveer tien maal zo krachtig als die van de Krakatau in Indonesië in 1883), die volgens mij in het jaar 1588 v.o.j. plaatsvond (zoals ook beschreven in ‘Understanding God’), heeft een nabijgelegen stad, met gebouwen van drie en zelfs vier verdiepingen hoog, volledig bedolven. Ook kende deze stad een buizensysteem voor de aanvoer van vers water, evenals binnenhuistoiletten (veelal op de eerste verdieping) aangesloten op een rioleringssysteem. We hebben het hier dus feitelijk over een moderne stad van meer dan 3500 jaar geleden! De conclusie dat de officiële geschiedenisboekjes niet het hele verhaal vertellen wisten we natuurlijk allang. Echter, de conclusie dat het hier om Atlantis zou gaan onderschrijf ik zeer zeker niet. In ‘Understanding God’ hou ik 8789 v.o.j. aan als het jaar waarin Atlantis ten onder ging, dus 72 eeuwen eerder. In deze documentaire komt bovendien naar voren dat de uitstoot vanuit de Thira-vulkaan tot in Egypte is gekomen. Dat ondersteunt mijn stelling dat alle zogenaamde plagen van Egypte werden veroorzaakt door deze eruptie. Indien dit alles juist is, dan behoorde de farao ten tijde van deze ‘plagen’ tot de 17e Dynastie.

 

Hoe zit het nu met die gifgasaanval in Syrië?

Over de datum en de plaats is iedereen het eens. Het vond plaats op woensdag 21 augustus j.l. in Ghouta, een voorstad van de Syrische hoofdstad Damascus. De schattingen van het aantal dodelijke slachtoffers lopen uiteen van 322 tot 1729. Wat er precies is gebeurd, dat is nog steeds niet duidelijk. De neprebellen beweerden onmiddellijk dat het zou gaan om een gifgasaanval door het Syrische leger. De propagandamedia (ook wel bekend als de mainstream media) nam deze beschuldiging gelijk over, maar durfde nog net niet te beweren dat het ook echt waar was (al doen ze inmiddels wel alsof het zo moet zijn geweest). In de vrije media kwamen echter al vrij snel berichten over een valse aanval, opgezet door enkele mannen die Russisch spraken (waarschijnlijk in opdracht van de CIA). De kernvraag gaat hier uiteraard (net als altijd) over belangen. Wie heeft er belang bij een eventuele gifgasaanval? Welk belang zou de Syrische president Bashar al-Assad daarbij hebben? Ik zou het niet weten. Het belang van oorlogszuchtige landen als de VS en Groot-Brittannië bij een dergelijk gifgasaanval is overduidelijk. Het biedt een aanleiding om Syrië binnen te vallen. Bovendien is deze manier van werken voor deze landen inmiddels standaard geworden: organiseer zelf een False-Flag-aanslag, beschuldig de ‘vijand’ hiervan, en val daarom vervolgens deze ‘vijand’ aan. Het heeft er inmiddels alle schijn van dat deze meest agressieve landen van deze planeet compleet ongegrond weer een soevereine natie zullen gaan binnenvallen (zoals eerder Afghanistan, Irak en Libië). Bashar al-Assad heeft laten weten dat dit misschien wel eens heel anders kan gaan lopen dan de leiders van deze oorlogszieke landen hopen. (zie ook de open brief aan de Syrische ambassadeur: link)

 

Is Ison eigenlijk wel een komeet?

Twee jaar geleden heb ik me verdiept in alle ophef rond de komeet Elenin, C/2010 X1 (link). Misschien, zo denk ik nu, was dit wel een soort generale repetitie voor de komst van de komeet Ison, C/2012 S1, waarover nu nog veel meer ophef is. Deze ophef wordt mede veroorzaakt doordat Nasa aan de ene kant spreekt over de komeet van de eeuw, en aan de andere kant beweert dat dit object een doorsnede heeft van slechts 5 tot 8 kilometer. Iedereen die ook maar iets van kometen afweet, die ziet onmiddellijk dat hier iets totaal niet klopt. Via het Engelstalige nieuws op Pateo.nl heb ik de afgelopen dagen diverse Engelstalige videoboodschappen gedeeld die hier iets over te zeggen hebben. Zo schijnt de diameter van dit object minstens 50.000 kilometer te zijn, dus zeker vier maal zo groot als onze planeet (vergelijkbaar met Neptunus). En wellicht is het niet één object, maar meerdere, en gaat het hier dus ook helemaal niet om een komeet. Volgens de baan die Nasa heeft bekend gemaakt (link), passeert Ison (wat het dan ook mag zijn) op relatief zeer korte afstand Mars op 1 oktober (precies de dag waarop de stekker wordt getrokken uit het ruimtesurveillancesysteem van de VS-luchtmacht). Daarna kruist het de baan van Mercurius op 25 november, om op 28 november achter Helios langs te schieten (dit wordt het moment van perihelion genoemd). Daarbij is de kans erg groot dat de passage van ‘Ison’ één of meerdere, enorme zonne-uitbarstingen zal veroorzaken. Op 13 december schiet Ison vervolgens langs Venus. Op 26 december is de afstand van Ison tot onze planeet iets minder dan de helft van de afstand tussen Terra en Helios (43 procent daarvan, om precies te zijn). Dit is gelijk aan 169 maal de afstand tussen Terra en Luna. Indien Ison zelf geen licht zou uitstralen, dan zou het op komende Tweede Kerstdag ongeveer twaalf maal zo klein lijken als Luna. Echter, omdat Ison wel degelijk licht uitstraalt, zal het zelfs groter lijken dan Luna! Zoals ook al gemeld in de Pateo Nieuwsbrief van 14 juni (link), heeft Nasa al in 1983 via een satelliet met infrarode telescoop ‘planeet X’ gevonden. Volgens mij was ‘Ison’ allang bekend bij Nasa, voordat deze ‘komeet’ in 2012 werd ‘ontdekt’. Het zou dus heel goed kunnen zijn dat ‘Ison’ gelijk is aan ‘planeet X’, oftewel de gevleugelde schijf volgens de Sumerische beschrijving van Nibiru. We zullen het snel weten. Eén ding staat in ieder geval vast. Ison zal zeker niet als een nachtkaars uitgaan, zoals het geval was bij Elenin in 2011. En wellicht is de huidige ‘Syrië-crises’ niets anders dan afleidingspolitiek in verband met de aanstormende ‘megakomeet’. Hoe dan ook, enige voorbereidingen treffen op mogelijk moeilijke tijden lijkt zeker verstandig.

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

o       Zondag 8 september a.s. bij Kanexia in Baarn: Studiedag Germaanse Geneeskunde (link)

o       Zondag 8 september a.s. in Amsterdam: lezingen over Astrotheologie [VOLGEBOEKT]

o       Zondag 22 september a.s. in Hotel Flora te Hillegom: lezing over Heelheid (link)

o       Zondag 29 september a.s. in het Theosofisch Centrum in Naarden: lezing over Heelheid (link)

o       Van zondag 13 tot zaterdag 19 oktober a.s. in het Centre Lothlorien in de Franse streek Haute Marne: de vierde editie van de Wholly Science Week (link) [nog enkele plaatsen beschikbaar]

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (- the Healing of Science and Religion -)

 

Ook gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de tweeënzestigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.