Pateo Nieuwsbrief (van 5 september 2013)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief063.htm

 

o       Pateo Nieuwsbrief voortaan op de donderdag

o       Winnaar Nobelprijs voor de Vrede wil beslist oorlog

o       Wakker worden is zinloos wanneer het niet leidt tot opstaan

o       Trek de stekkers van het oude eruit!

o       Is de komeet Ison al vaker langsgevlogen?

o       Pateo Radio voortaan op de dinsdag via een nieuw kanaal

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

Pateo Nieuwsbrief voortaan op de donderdag

Voortaan wordt de wekelijkse Pateo Nieuwsbrief verstuurd op de donderdagochtend. Verder heeft nog niet iedereen door dat alleen de online versie linkjes naar achtergrondinformatie bevat. Voor de rondgemailde versie zijn de linkjes verwijderd. Ik zal voortaan het woord ‘(link)’ wel laten staan, voor alle duidelijkheid. Klik op de link bovenaan om rechtstreeks naar de online versie te gaan.

 

Winnaar Nobelprijs voor de Vrede wil beslist oorlog

De man die in januari 2009 werd beëdigd als de 44e president van de Verenigde Staten van Noord-Amerika won later dat jaar zomaar de Nobelprijs voor de Vrede. Deze ‘vredelievende’ man continueerde niet alleen de ongegronde oorlogen in Afghanistan en Irak, hij lanceerde in 2011 ook nog eens de terroristische oorlog tegen Libië, en nu wil hij per se eenzelfde terreur laten neerdalen op Syrië. Gelukkig zien steeds meer mensen in dat deze Nobelprijzen pure volksverlakkerij zijn, en dat geldt nadrukkelijk ook voor de ‘wetenschappelijke’ categorieën. Velen menen verder dat deze man Barack Hoessein Obama zou heten, maar zijn echte naam is Barry Soetoro. Hij is bovendien helemaal niet geboren in het land waarvan hij nu president is, iets wat wettelijk gezien onmogelijk behoord te zijn. Deze Barry Soetoro is namelijk in de Oostafrikaanse staat Kenia geboren. Deze man is onmiskenbaar een levende leugen (en die leugen omvat nog veel meer zaken, zoals zijn geaardheid en zijn geloof). Daarom heeft hij zich ook laten omringen door collega-leugenaars onder aanvoering van John Kerry (met als echte achternaam Kohn), die verbonden is aan de criminele organisatie genaamd Skull & Bones. Terwijl de neprebellen inmiddels hebben toegeven dat zij verantwoordelijk waren voor de gifgasaanval van 21 augustus jl. (zoals genoemd in de vorige Pateo Nieuwsbrief), en ze bovendien vertelden dat ze helemaal niet wisten wat voor raketten ze eigenlijk hadden afgevuurd, is het volkomen duidelijk dat hier dus een zeer smerig spelletje wordt gespeeld door de partij die de neprebellen van wapens voorziet. Gelukkig krijgen steeds meer mensen door dat dit zaakje meer dan stinkt, al vanaf het eerste begin. Want in 2009 zijn Engelse regeringscriminelen begonnen met het inhuren van neprebellen voor een ‘burger’oorlog in Syrië. Deze bewering komt van Roland Dumas, oud-minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk. Datzelfde Frankrijk heeft sinds 2012 François Hollande als president, en deze Hollande wil dolgraag meeliegen met Barry Soetoro en de psychopaten van Skull & Bones, en daarom blijft hij maar roeptoeteren dat Libië aangevallen moet worden. Gelukkig is er nauwelijks draagvlak voor opnieuw een ongegronde oorlog. De machtsgeile controlefreaks zien dat inmiddels ook in, en daarom zijn ze druk bezig met het organiseren van een nieuwe False-Flag-aanslag. Want die oorlog met Syrië, als de start van de derde wereldoorlog, die moet en zal er komen, tenminste als het aan de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede uit 2009 ligt. Of heeft Barry misschien helemaal niets te vertellen, en is hij een gehoorzame marionet van de machtslagen boven hem? Willen deze machten-achter-de-schermen misschien koste wat het kost voorkomen dat er een concurrerende gaspijplijn vanuit Iran via Syrië tot bij de Middellandse zee gaat komen? Of willen de Zionistische fascisten Israël in een slachtofferrol manoeuvreren, zodat dit gewelddadige land terug kan slaan? Nu steeds meer mensen de leugens doorzien die de mainstream propagandamedia klakkeloos doorbazuinen, helpt deze kwestie rondom Syrië de mensheid om steeds wakkerder te worden. Toch ben ik wel benieuwd naar de inhoud van de bespreking tussen Barry (1961) en zijn Russische collega Vladimir Putin (1952) tijdens de G20-bijeenkomst in Sint Petersburg van vandaag en morgen. Tot besluit wil ik er ook nog even op wijzen dat de numerologische waarde van het geboortejaar van beide mannen 17/8 is.

 

Wakker worden is zinloos wanneer het niet leidt tot opstaan

Vrijwel alle mensen die zelf menen ‘wakker’ te zijn vinden dat al die andere mensen ook maar eens ‘wakker’ zouden moeten worden. Maar wat bedoelen we daar dan precies mee? Wanneer is iemand eigenlijk ‘wakker’? Volgens mij zijn er twee niveaus van ontwaken, met ook nog eens diverse gradaties per niveau. Op het eerste niveau komen we erachter dat er zaken niet kloppen. Wanneer we dit vervolgens aan het licht proberen te brengen, dan stuiten we op tegenwerking. Sommigen raken hierdoor uiteindelijk zeer gefrustreerd. Anderen raken verdwaald in het doolhof van halve waarheden en gefantaseerde berichten. De mensen op dit eerste niveau zijn alleen van buiten wakker. Ze doorzien de misleiding waarop de schijnwerkelijkheid is gebaseerd, maar ze begrijpen hun eigen rol daarin nog niet. Pas op het tweede niveau worden we ook van binnen wakker. We snappen dan dat we zelf onze eigen wereld scheppen. Het doorzien van bijvoorbeeld de leugens rond 9/11 tilt iemand naar het eerste niveau van uiterlijk wakker zijn. Het accepteren van de eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot deze False-Flag-aanslag, evenals het begrijpen van de functie hiervan voor de ontwikkeling van het bewustzijn van de mensheid, helpen bij het bereiken van het tweede niveau van innerlijk wakker zijn. Wie ook van binnen wakker is, die begrijpt dat er geen goed en kwaad bestaat los van de waarnemer. Echter uiterlijk en innerlijk wakker worden kan nooit een doel op zich zijn. Wanneer we ’s ochtends in bed beseffen dat we wakker zijn geworden, dan staan we toch ook op? We gaan dan iets doen (wat overigens in sommige gevallen ook in bed kan gebeuren, maar dat terzijde). Wat voor zin heeft het om andere mensen wakker te willen maken, zonder dat we duidelijkheid bieden over waarvoor ze wakker zouden moeten worden? En wanneer we zelf menen wakker te zijn, zijn we dan zelf ook al opgestaan? Zo niet, waarom maken we de hele slaapzaal dan toch wakker? Kortom, wie uiterlijk wakker is, die kan beter eerst zorgen om ook innerlijk wakker te worden. En wie innerlijk wakker is, die kan beter eerst maar eens gaan opstaan. Ga vervolgens iets doen wat alleen innerlijk wakkere mensen kunnen doen. Begrijp me goed, ik hang hier echt niet de betweterige expert uit, want dit advies is evengoed aan mezelf gericht. Waarlijk wakkere medemensen, wordt het niet de hoogste tijd dat we op gaan staan? Met opstaan bedoel ik nadrukkelijk niet het ten strijde trekken tegen de controlefreaks, want dat werkt contraproductief. Daarmee bedoel ik een nieuwe samenleving van onderaf opbouwen, op basis van beschaafde waarden als evenwaardigheid, openheid en natuurzuiverheid. Daarnaast is het volgens mij ook zaak om zelf de stekker te trekken uit alles wat nog bij die oude wereld hoort. Want zolang we in ons eigen leven geen ruimte scheppen voor het nieuwe, zal het oude gewoon door blijven gaan.

 

Trek de stekkers van het oude eruit!

Wie wil ontwaken, die trekt bewust de stekkers van het oude eruit. De eerste en wellicht ook de belangrijkste stekker om eruit te trekken is die van de televisie. Zowel de verstandsdodende inhoud die hierdoor onafgebroken wordt uitgezonden evenals de straling van het apparaat zorgen ervoor dat kijkers in een staat van hersendode verdoofdheid komen. Overdrijf ik? Was het maar zo. Laat de tv maar eens een week uit, en zie wat dit met je doet (mocht je nog steeds slaafs naar dit propagandamedium kijken). Koop verder geen propagandakranten meer, en ook geen propagandabladen. Lees ze alleen (online) om onderzoek te doen, en ga altijd zelf na of het wel klopt. Geloof alleen in jezelf, en geloof verder helemaal niets. Geloof niet in de vermeende waarheid van de ‘wetenschap’, van een religie of van een deskundige zoals een arts. Beschouw alles als een hypothese, en doe vervolgens zelf onderzoek om te zien of het zo is. Denk nu niet dat je dat niet zou kunnen omdat je er niet voor hebt doorgeleerd. De mensen die er namelijk wel voor hebben doorgeleerd, die hebben zich laten hersenspoelen. Artsen weten daarom helemaal niet wat gezondheid is. Dominees, priesters, imams, rabbi’s, pandits, lama’s of wat voor zogenaamde ‘geestelijke’ dan ook, ze weten helemaal niet wat God is. En hoogleraren weten helemaal niet wat echte wetenschappelijke verklaringen zijn. Trek de stekker dus ook hier maar snel uit. Verder weet iedereen dat politici professionele leugenaars zijn, dus die stekker is er wellicht al uit. Dat de berichtgeving door de oude, gecontroleerde media doordrenkt is van propaganda, ook dat is bij steeds meer mensen nu wel bekend. Trap alleen niet opnieuw in deze val door de berichtgeving van de nieuwe, vrije media kritiekloos (door) te slikken. Geloof dus niet in channelings, en geloof ook niet in complottheorieën. Ook hierbij: beschouw alles als een mogelijkheid, en doe vervolgens zelf onderzoek om te zien of het zo is. Indien je een bewering niet kunt staven, dan blijft het dus een hypothese. Bouw vervolgens jouw leven nooit op een hypothese. Zorg voor een keihard fundament. En ook dat zeg ik evengoed tegen mezelf.

 

Is de komeet Ison al vaker langsgevlogen?

In de vorige Pateo Nieuwsbrief werd de vraag gesteld of Ison eigenlijk wel een komeet is (link). Kort daarop werd ik door een trouwe nieuwsbrieflezeres geattendeerd op het werk van Frank Hoogerbeets van Ditrianum.org (link). Hij ontdekte namelijk frappante overeenkomsten met historische komeetpassages die domweg te toevallig waren (link). Zo kwam er in het jaar 1680 een grote komeet voorbij, waaraan de Nasa later de code ‘C/1680 V1’ heeft gegeven. Deze komeet was op 18 december 1680 het dichtst bij de zon Helios (perihelion). Vervolgens is Frank gaan rekenen, en kwam hij uit op 28 november 2013 als de datum van het eerstvolgende moment van perihelion voor deze wederkerende komeet. Laat dat nu net exact de datum zijn van het perihelion voor Ison. En voor de datum ervoor kwam hij uit op 2 januari 1348. Op die datum was het perihelion van de komeet die toen Negra is genoemd. Deze komeet zorgde destijds voor ongekende rampspoed in Europa (met name Frankrijk en Duitsland), onder meer vanwege vele grote aardbevingen, zware onweerstormen, en verschrikkelijke hagelbuien met hagelstenen van meer dan een kilo per stuk. Het heeft toen maar liefst zo’n anderhalve eeuw geduurd voordat Europa hiervan was hersteld. Waarom weet vrijwel niemand iets van deze komeet Negra die bijna 7 eeuwen geleden een groot deel van Europa vrijwel volledig heeft verwoest? Dat is toch wel erg raar! Frank heeft me via een email geantwoord dat hij er in ieder geval zeker van is dat Ison, C/1680 V1 en Negra één en dezelfde komeet zijn. Mocht hij gelijk hebben, dan verklaart dat wellicht waarom de Nasa zo overduidelijk liegt over de aanstormende Ison.

 

Pateo Radio voortaan op de dinsdag via een nieuw kanaal

Begin deze week kreeg ik te horen dat Argusoog Radio heeft besloten om te stoppen. Ik ben blij dat Pateo Radio toch door kan gaan, maar dan als uitzendingen via het internetradiostation van Finding Voices Radio (link). De voor morgenavond geplande uitzending met Matt Presti kan daarom gelukkig toch gewoon doorgaan. Vanaf 17 september is Pateo Radio voortaan iedere dinsdagavond tussen zeven en acht ’s avonds live te beluisteren. Ook is (en blijft) het mogelijk om afleveringen na te beluisteren of te downloaden in een MP3-bestand. Tijdens deze eerste reguliere dinsdagavondaflevering van Pateo Radio is de Australiër Max Igan mijn gast.

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

o       Zondag aanstaande in Baarn bij Kanexia wordt een studiedag Germaanse Geneeskunde gehouden met als thema Psychologie (link). Deze studiedag wordt wederom verzorgd door Boris Aurea. Denk je nog steeds dat je ziektesymptomen altijd gelijk de kop in moet drukken, dan opent Germaanse Geneeskunde een geheel nieuwe wereld voor jou. En wil je begrijpen waarom deze symptomen ontstaan, dan biedt de Psychologie van de Germaanse Geneeskunde verrassend logische verklaringen. Wees er snel bij, want er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij.

o       De lezingendag over Astrotheologie door de Australiër Santos Bonacci en mezelf van aanstaande zondag in Amsterdam was vrijwel direct na het uitkomen van de voorgaande Pateo Nieuwsbrief opnieuw uitverkocht. Zodra de video-opnames van deze dag online staan, zal ik dat gelijk melden via het nieuws op Pateo.nl.

o       Op zondag 22 september geef ik in Hotel Flora te Hillegom bij het Centrum Asmara een lezing over de bewustwording van Heelheid (link).

o       Op woensdagavond 25 september is er in Almelo wat te doen, want dan geef ik ook daar een lezing over Heelheidsbewustzijn (link).

o       Op zondag 29 september geef in het Theosofisch Centrum in Naarden bij de Werkgroep De Nieuwe Mens eveneens een lezing over de bewustzijnsontwikkeling van Macht via Kracht naar Heelheid (link).

o       Van zondag 13 tot zaterdag 19 oktober begeleid ik in het Centre Lothlorien in de Franse streek Haute Marne de vierde (herziene) editie van de Wholly Science Week (link). In deze week leer je jezelf (nog) beter kennen via zes complementaire methoden. Voor deze unieke week zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (- the Healing of Science and Religion -)

 

Ook gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de drieënzestigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.