Pateo Nieuwsbrief (van 24 september 2013)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief065.htm

 

o       De wekelijkse Pateo Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig

o       Wat is er mis met de Demmink-zaak?

o       De 10 Grootste Mythen : Nr. 9. De Mythe van Vrouwenemancipatie

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

De wekelijkse Pateo Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig

Het lukt me maar niet om na de zomervakantie weer een vaste regelmaat te krijgen in het verschijningsmoment van de wekelijkse Pateo Nieuwsbrief. Ik laat dit streven daarom nu maar los. Deze keer verschijnt de nieuwsbrief dus op een dinsdag. Wellicht is dit volgende week toch weer de donderdag. We zullen wel zien. Mijn streven is en blijft om wekelijks (ten minste) één nieuwsbrief rond te sturen. Welke dag dit wordt, dat laat ik van de omstandigheden afhangen.

 

Wat is er mis met de Demmink-zaak?

Ik ga hier niet inhoudelijk in op de zaak rond voormalig Secretaris-Generaal van Justitie Joris Demmink (1947). Waar ik het wel over wil hebben is de functie van deze zaak voor de Nederlandse rechtsorde. Laten we eens terug gaan tot het begin van deze affaire. Het was namelijk oud-minister Hilbrand Nawijn (1948) die via een interview door een Panorama-journalist de affaire Demmink naar buiten bracht (in februari 2003). Daarnaast dook ook de GayKrant van Henk Krol (1950) gelijk bovenop deze zaak. Ik vind het dan ook zeer opvallend dat beide heren (Nawijn en Krol) aanwezig waren bij de afscheidsreceptie van Joris Demmink (op 1 november 2012). Bovendien lijkt het er sterk op dat Henk Krol werd beloond voor zijn rol in deze zaak, want hij kreeg in september 2012 met zijn nieuwe politieke partij twee zetels in de Tweede Kamer. Ik heb Henk Krol destijds als collega-lijsttrekker van een nieuwe partij van dichtbij meegemaakt, en ik kon me daarbij niet aan de indruk onttrekken dat hij de verkiezingen totaal niet spannend vond. Nergens deed hij zijn best om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Het was alsof hij al wist dat het er niet toe deed. Kijk de beelden nog maar eens na. Kortom, de zaak Demmink lijkt flink te stinken, maar dan geheel anders dan menigeen meent. Het lijkt een vooropgezet plan te zijn om het vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat doelbewust te beschadigen. Daarom werd Joris D. dus ook benoemd tot de allerhoogste ambtenaar van Justitie (op 1 november 2002), en kwam pas daarna deze afschuwelijke zaak naar buiten. Vervolgens is Joris D. altijd de hand boven het hoofd gehouden (zoals ook blijkt uit het 8-uur-journaal van 5 november 2003: link). Het gevolg van deze geraffineerde strategie is dat iedereen die ook maar een beetje op de hoogte is van de strafbare zedenpraktijken gepleegd door Joris D. en tegelijkertijd constateert dat deze man blijkbaar boven de wet staat, het vertrouwen in een eerlijk Nederland volkomen kwijt raakt. En dat was dus ook precies de opzet achter deze doortrapte affaire. Oftewel, de zogenaamd ‘wakkere’ alternatieve media die blijven hameren op de zaak rond deze Joris D. werken dus volledig mee aan de uitvoering van deze gehaaide strategie. Deze ‘klokkenluiders’ hebben zich dus voor het karretje van de machtskakkerlakken laten spannen! Of is ook hier misschien zelfs opzet in het spel?

 

De 10 Grootste Mythen : Nr. 9. De Mythe van Vrouwenemancipatie

In tien opeenvolgende nieuwsbrieven van Pateo.nl worden de tien grootste mythen ontzenuwd. Vorige week hebben we gezien dat een afzonderlijk Joods ras een mythe is en dat dit vermeende ras dus helemaal niet bestaat (link). Deze week is de mythe van vrouwenemancipatie aan de beurt.

 

Honderd jaar geleden hadden vrouwen geen stemrecht. Dat was omdat georganiseerde onderdrukkingssystemen als het Judaïsme, het Christendom en de Islam vanaf hun oorsprong vrouwen als minderwaardige wezens hebben beschouwd, en dit tot op de dag van vandaag overigens (openlijk of heimelijk) nog steeds doen. Nadat vrouwen zich na een jarenlange strijd uiteindelijk hebben weten te bevrijden uit deze onderdrukking, is er een enorme denkfout gemaakt. Dat was geen toeval, want deze denkfout is doelbewust de wereld in geholpen door het criminele Tavistock Instituut. Deze denkfout is dat vrouwen gelijk zouden zijn aan mannen. Dat is namelijk helemaal niet het geval. Vrouwen zijn volstrekt niet gelijk aan mannen, maar wel minimaal gelijkwaardig. Tussen ‘gelijk’ en ‘gelijkwaardig’ ligt een enorm en vooral essentieel verschil.

 

Op basis van de fundamentele denkfout dat vrouwen gelijk zouden zijn aan mannen ontstond het feminisme. Alles wat mannen deden, dat konden vrouwen net zo goed, volgens deze gedesoriënteerde beweging. Deze redenering werd vervolgens ook omgekeerd uitgelegd. Het gevolg was dat we mannelijke vrouwen kregen, en vrouwelijk mannen. Ja en? Wat is daar nou mis mee? Nou, alles, want het is onnatuurlijk. En van onnatuurlijk gedrag worden we ongelukkig. Mede daarom hebben we zoveel ongelukkige mensen in onze huidige samenleving.

 

Op de achtergrond van deze vrouwenemancipatie-mythe vinden we de geld-mythe. Ik heb deze geld-mythe niet in de top 10 opgenomen, omdat iedereen inmiddels wel weet dat de bancaire instellingen het leeuwendeel van het geld uit het niets scheppen (via het desastreuze systeem van fractioneel bankieren met fiat-geld). Ons geld is dus een sociale constructie geworden, zonder dat dit gedekt wordt door iets van reële waarde (via bijvoorbeeld een edelmetaal). Doordat het traditionele werk van een vrouw binnen het gezin niet volledig in geld kon worden uitgedrukt, en dat van de buitenshuis werkende man wel, vonden de feministen dat de vrouw evenveel geld voor het gezin zou moeten kunnen verdienen als de man. Door het in de praktijk brengen van deze gedachtekronkel (in combinatie met een steeds erger wordend geldtekort, vanwege de geld-mythe) zijn vervolgens de natuurlijke rolverdelingen binnen gezinnen totaal naar de knoppen gegaan, en daardoor ook steeds meer ouderpaarrelaties. Anno nu kennen we daarom bijna geen natuurlijke gezinnen meer. Iedere ouder vervult inmiddels zowel de rol van de vader als die van de moeder, ook in die uitzonderlijke situaties waarbij het oorspronkelijke ouderpaar nog wel steeds samen is. Vinden we het dan gek dat kinderen die in een dergelijk onnatuurlijke situatie opgroeien zich ook steeds onnatuurlijker gaan gedragen? Wij zijn als samenleving, mede dankzij de vrouwenemancipatie-mythe, volkomen de weg kwijtgeraakt. En onze kinderen spiegelen ons dat onmiskenbaar voor.

 

Wholly Science kan onze samenleving weer helpen om de natuurlijke weg terug te vinden. De natuurlijke rol van de vrouw is namelijk die van verzorgen (die is laag 3 van de bewustzijnspiramide, wat een Water-laag is), terwijl de natuurlijke rol van de man die van beschermen is (die is laag 2 van de bewustzijnspiramide, wat een Vuur-laag is). Vuur is een mannelijke energie, dat wil zeggen naar buiten gericht. Water is daarentegen een vrouwelijke energie, en is naar binnen gericht. Vuur staat gelijk aan actie, en water aan emotie. Emotie wordt gereguleerd door het limbisch systeem (ook wel het zoogdierenbrein genoemd), terwijl actie wordt aangestuurd door het cerebellum en de hersenstam (ook wel het reptielenbrein genoemd). Wil je hier meer van weten, lees dan één van mijn boeken (bijvoorbeeld ‘Wakkere Wetenschap’ of ‘Understanding God’).

 

In plaats van dat vrouwen dus minderwaardig zouden zijn, is de op emotie gerichte vrouw hoger ontwikkeld dan de op actie gerichte man. Gelukkig zijn er nog zes hogere niveaus van bewustzijn waar van een onderscheid naar geslacht geen enkele sprake is. De man heeft dus een achterstand op de vrouw (in plaats van een vermeende voorsprong). Pas nadat de man zich emotioneel heeft ontwikkeld behoren ook de hogere bewustzijnniveaus tot de mogelijkheid. Vrouwen daarentegen hoeven het onderliggende, actiegerichte deel van de tweede Vuur-laag helemaal niet te ontwikkelen. Dat zou namelijk tegennatuurlijk zijn. Laat dat nu precies hetgeen zijn wat we de afgelopen honderd jaar toch hebben gedaan. Daardoor zijn de vrouwen dus steeds onnatuurlijker geworden, en hebben vrouwen het contact met hun eigen natuur steeds verder verloren. We zien dit overduidelijk terug in de onnatuurlijke manier waarop tegenwoordig kinderen ter wereld komen. Vrouwen hebben hun moederrol compleet van zich laten afpakken door de zorgwaanzin, en evenzo hebben de vaders hun beschermersrol laten afpakken door diezelfde zorgwaanzin. Vrijwel alle mensen die nu leven (zeker in de ‘ontwikkelde’ landen) zijn daardoor op een onnatuurlijke manier geboren en hebben daardoor al tijdens hun geboorte hun eerste trauma te pakken. Vinden we het dan gek dat we nu in zo’n onnatuurlijke wereld leven?

 

Willen we uit de huidige waanzin komen, dan dienen we eerst contact te maken met onze eigen natuur. Het kan daarbij enorm helpen om de televisie uit te laten, want die laat alleen maar onnatuurlijke mensen zien. Wie zich daaraan spiegelt, die raakt steeds verder verwijderd van de eigen natuur. Wat ieders natuurlijke rol is, dat hoef je ook helemaal niet te leren. Dat doen we namelijk van nature, dus helemaal vanuit onszelf. Via een moderne opvoeding in combinatie met het huidige onderwijssysteem leren we echter onze kinderen juist af wat natuurlijk is, en leren we hen onnatuurlijk gedrag aan. Hallo, waar zijn we met z’n allen nu helemaal mee bezig? En wie het wel natuurlijk wil doen, die krijgt een onwetende leerplichtambtenaar of criminele organisaties als het Bureau Jeugdzorg of het Advies- & Meldpunt Kindermishandeling Nederland (AMK) op z’n dak. En dan zitten we opeens in een nog veel groter verhaal van een mondiaal netwerk waarbij kinderen systematisch worden geroofd om op bestelling te worden misbruikt door monsterlijke machtskakkerlakken.

 

In onze onnatuurlijke samenleving krijgen gewetenloze socio- en psychopaten alle ruimte om de zwaksten systematisch te misbruiken en te vertrappen. Alleen door ons weer natuurlijk te gaan gedragen, en ons dus in geen geval onze moeder- en vaderrollen nog langer te laten afpakken, kunnen we een einde maken aan de hemelschreiende situatie waarin onvoorstelbaar veel mensen nu leven. Laten we daarom nu de handen ineenslaan. Ik roep iedere ouder op die vanwege een natuurlijke manier van leven te maken krijgt met de terreur van Bureau Jeugdzorg of het AMK om dit bij mij te melden, zodat we ons gezamenlijk sterk kunnen maken tegen deze gezinsontwrichtende instanties. Ik stel mijn website daarvoor beschikbaar. Ik ben het namelijk spuug- en spuugzat. Het moet en zal nu stoppen!

 

De mythe van vrouwenemancipatie heeft de natuurlijke gezinsstructuur met daar omheen de natuurlijke familiestructuur compleet kapot gemaakt. Wanneer worden we nu echt wakker? Wanneer gaan we echt zelf nadenken? Hoe ver moet het komen voordat we weer als leeuwinnen en leeuwen voor onszelf en voor onze kinderen opkomen?

 

Verdiep je in natuurlijke manieren van bevallen. Verdiep je in natuurlijke geneeswijzen en vooral in de Germaanse Geneeskunde. Verdiep je in natuurlijke voeding. Verdiep je in alles wat belangrijk voor je is, en laat je daarbij niet langer iets wijsmaken. Zorg dat je het 100 procent zeker weet. Wholly Science biedt daarbij een allesomvattende benaderingswijze, van waaruit je zelf kunt kiezen voor verdere verdieping op maat.

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

o       De lezing van komende woensdagavond (25 september) in Almelo gaat niet door vanwege familieomstandigheden van de locatie-eigenaar (link).

o       Komende zondag (29 september) geef ik in het Theosofisch Centrum in Naarden bij de Werkgroep De Nieuwe Mens een lezing over de bewustzijnsontwikkeling van Macht via Kracht naar Heelheid (link).

o       Van zondag 13 oktober tot zaterdag 19 oktober begeleid ik in het Centre Lothlorien in de Franse streek Haute Marne de vierde (herziene) editie van de Wholly Science Week (link). In deze week leer je de wereld en jezelf volledig te doorgronden via een allesomvattende en no-nonsense benaderingswijze. Voor deze unieke week zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (- the Healing of Science and Religion -)

 

Ook gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de vijfenzestigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.