Pateo Nieuwsbrief (van 8 oktober 2013)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief067.htm

 

o       Waarom moest Henk Krol van het toneel?

o       Wat is de allergrootste geheime dienst?

o       Wereldbank-klokkenluider Karen Hudes te gast bij Pateo Radio

o       De Gezond Verstand Avonden zijn niet pro-vlees-eten

o       De 10 Grootste Mythen : Nr. 7. De mythe van racisme

o       Zin en onzin over de marinewerfmoorden

o       Peterr de V., misdadige verslaggever

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

Waarom moest Henk Krol van het toneel?

In de Pateo Nieuwsbrief van 24 september jl. (link) signaleerde ik een vies luchtje met betrekking tot de rol die Henk Krol had gespeeld in het naar buiten brengen van de Demmink-zaak. Een ruime week later stapte hij vervolgens totaal onverwacht op als kamerlid. Dat het met deze kritische noot op de veelbezochte (ahum) website Pateo.nl te maken had lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Het heeft, denk ik, zelfs helemaal niets met de zaak van Joris D. te maken. Het ging er volgens mij om dat de partij 5OPlus het veel te goed deed in de peilingen. Daarom werd Henk aan de schandpaal genageld voor een gezamenlijk besluit van alle GayKrant-medewerkers destijds om geen pensioenpremies af te dragen. Uit Henks emotionele afscheidsbrief wordt voor mij duidelijk dat hier een zeer smerig spel is gespeeld. De les die we hieruit kunnen leren is dat iemand die zijn ziel aan de spreekwoordelijke duivel heeft verkocht niet moet verwachten dat die duivel (lees: de machtspiramide van psychopathische control freaks) te vertrouwen zou zijn. Indien de omstandigheden veranderen, dan word je er zo weer uitgeknikkerd, dankzij de medewerking van de misselijk makende mainstream media (in dit geval de Volksverlakkerskrant). Zijn die veranderende omstandigheden wellicht dat Nederland binnenkort alweer verkiezingen zal hebben voor de 150 leden van de Tweede Kamer? Zullen we ons deze keer dan gezamenlijk sterk maken voor een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen? De experimenten hiermee in Brazilië en Namibië zijn namelijk buitengewoon succesvol (link).

 

Wat is de allergrootste geheime dienst?

Het meest voor de hand liggende antwoord op deze vraag is waarschijnlijk de CIA. Deze drie letters van de geheime dienst van de USA staan officieel voor Central Intelligence Agency, maar volgens velen ligt Cocaine Import Agency veel dichter bij de waarheid. Als het toch niet de CIA is, dan zal het wel de KGB zijn, wat de afkorting is van de Russische woorden voor het Comité voor Staatsveiligheid. Deze Russische geheime dienst heeft inmiddels andere afkortingen (FSB / SVR), maar is ook niet de allergrootste. En ook de Israëlische Mossad of de Britse Secret Intelligence Service (SIS), in de volksmond bekend als MI6, wat een afkorting is van Military Intelligence, Section 6, zijn niet de grootste geheime dienst op deze planeet. De allergrootste geheime dienst werkt namelijk voor het Vaticaan, genaamd Servizio Informazione del Vaticano (SIV) in het Italiaans of Vatican Intelligence Service in het Engels. Het zijn dus de Jezuïeten die sinds jaar en dag massaal geheim agentje spelen in opdracht van het allerrijkste land op deze planeet.

 

Wereldbank-klokkenluider Karen Hudes te gast bij Pateo Radio

In 2007 werd Karen Hudes, destijds werkzaam op de juridische afdeling van de Wereldbank, ontslagen omdat ze de noodklok had geluid over de praktijken van de ‘boevenbende’ (zoals ze het zelf omschrijft) die onder andere via de Wereldbank het mondiale geldsysteem hebben gekaapt voor hun eigen doeleinden. Sindsdien werkt zij als internationaal juriste samen met ex-collega’s van over de hele wereld om mensen hiervan bewust te maken. Ik ben erg blij dat Karen, die overigens in Amsterdam heeft gestudeerd, op 22 oktober a.s. mijn gast wil zijn bij Pateo Radio (link). Karen is verder erg expliciet over de leden van die boevenbende, want daarin wijst ze naar de (spionerende) Jezuïeten. Niemand kan van Karen zeggen dat ze een complotfantast zou zijn, want ze kan alles met harde bewijzen onderbouwen. Heb je een brandende vraag die je haar graag zou willen voorleggen, dan kun je mij deze tot een uur voor de live-uitzending mailen.

 

De Gezond Verstand Avonden zijn niet pro-vlees-eten

In de vorige Pateo Nieuwsbrief (link) heb ik harde woorden gebruikt (vanwege het voor mij zeer beladen onderwerp) omdat ik van verschillende kanten de indruk had gekregen dat de Gezond Verstand Avonden (GVA) zouden propageren dat vlees eten nodig zou zijn. Het blijkt nu dat ik niet goed geïnformeerd was, want het betrof slechts de mening van één van de GVA-sprekers. Daarom wil ik hier graag mijn excuses maken aan alle betrokkenen bij de GVA en Anneke Bleeker in het bijzonder (wat ik overigens een dag na het versturen van die nieuwsbrief ook al aan haar persoonlijk heb laten weten).

 

De 10 Grootste Mythen : Nr. 7. De mythe van racisme

In tien opeenvolgende nieuwsbrieven van Pateo.nl worden de tien grootste mythen ontzenuwd. Drie weken geleden hebben we gezien dat een afzonderlijk Joods ras een mythe is en dat dit vermeende ras dus helemaal niet bestaat (link). Twee weken geleden werd duidelijk dat ook vrouwenemancipatie een mythe is (link). Vorige week zagen we dat het voor mensen helemaal niet nodig is om vlees te eten, en dat ook de bewering ‘vlees moet’ dus een mythe is (link). Deze week is de mythe aan de beurt dat er verschillende menselijke rassen zouden bestaan die elkaar van nature zouden haten.

 

Laten we, om te beginnen, vaststellen dat de mensheid helemaal niet onderverdeeld kan worden in nauwkeurig te scheiden rassen. Dat is namelijk een mythe. Dus niet alleen een afzonderlijk Joods ras is een mythe (zoals we eerder zagen, bij mythe nummer 10), iedere andere opdeling van de mensheid in afzonderlijke rassen is eveneens een mythe. De uiterlijke verschillen die we kunnen waarnemen geven slechts de variëteit weer binnen één en hetzelfde ras genaamd de homo sapiens. Het idee van racisme is daarmee een verzinsel om verdeeldheid binnen de mensheid te forceren, net als andere ‘ismen’ zoals communisme, kapitalisme, fascisme, nazisme en zionisme (deze laatste drie zijn overigens één en hetzelfde). Het echte probleem van de mensheid zit namelijk niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Sinds mensenheugenis zijn er wezens in mensengedaante die menen hoger te zijn dan de gewone mensen. Deze wezens kijken niet alleen neer op de gewone mens. Nee, ze koesteren een diepgewortelde haat tegen de volbloed menswezens van deze planeet. Dit gaat minimaal terug tot de tijd van de farao’s in het Oude Egypte. Er staat geschreven dat de farao en diens leger verdween in de zee. Hiermee wordt de zee van (gewone) mensen bedoeld. Oftewel, deze vermeende hogere wezens gingen op in de mensenzee. Dit is de enige echte diaspora. Via geheime genootschappen, die teruggaan tot de Egyptische mysteriescholen van destijds, hebben deze vermeende hogere wezens zich altijd onderling in het geniep verbonden. Door de eeuwen heen zijn ze ook altijd Isis blijven aanbidden, als hun (symbolische) oermoeder.

 

In de middeleeuwen hebben deze wezens zich ook openlijk verenigd als de Ridders van de Tempel van Salomo, later ook bekend als de Orde van de Tempel, afgekort als de Tempeliers. Ze wilden bezit nemen van het land rondom Jeruzalem, en daarom begonnen ze de kruistochten. Het laatste bolwerk van de Tempeliers viel op 18 mei 1291, waarna ze zich hebben teruggetrokken in Zwitserland, dat op 1 augustus 1291 (slechts 2½ maand later) werd opgericht. Het is niet zo moeilijk om de overeenkomst tussen de vlag van Zwitserland en die van de Tempeliers te zien. Zwitserland puilt als het ware uit met verwijzingen naar de religie uit het Oude Egypte (zoals Sean Hross in zijn video’s laat zien: link). Is het niet erg opvallend dat het schatrijke Zwitserland, boordevol met goud, in beide wereldoorlogen niet is binnengevallen? Middenin Europa vormt dit land een onafhankelijke staat dat los staat van de Europese Unie, precies zoals Vaticaanstad los staat van Italië, London City los staat van Groot-Brittannië en Washington DC los staat van de USA. Het moge duidelijk zijn dat Zwitserland op eenzelfde manier deel uitmaakt van The Empire of the Three Cities.

 

In de tijd dat Zwitserland werd gesticht was Frans de voertaal in Europa. Velen weten dat de naam van de Franse hoofdstad een eerbetoon is aan Isis, want Paris is een samentrekking van Par Isis (via Isis). Evenzo is de oorspronkelijk Franse naam voor Zwitserland, Suisse, een samentrekking van Sui Isis (na Isis). Ook het vrijheidsbeeld in de Haven van New York is overigens een eerbetoon aan Isis. Numerologisch is Isis een 11 (volgens de methode van Latijnse Gematria, zoals uitgelegd in mijn boek ‘Understanding God’). Ook de Nazi-afkorting SS is een eerbetoon aan 1S1S. Evenzo is Skull & boneS is een eerbetoon aan 1S1S, want de numerologische waarde van deze naam minus de SS aan het begin en het einde is eveneens 11. en zo kan ik nog wel even doorgaan. Daarnaast zien we aan de vele obelisken dat de machthebbers uit het Oude Egypte nog altijd de dienst uitmaken op deze planeet. De farao’s werden de Europese aristocraten, en hun legers werden eerst de tempeliers en vervolgens de vrijmetselaars. Nog altijd worden de soldaten van de aristocraten geridderd.

 

Om (in het zuiden van de USA) mensen met een wat meer lichtere huid op te zetten tegen mensen met een wat meer donkere huid (met als beoogd effect eveneens een omgekeerde reactie) hebben de uit Zwitserland afkomstige vrijmetselaars in 1865 de Ku Klux Klan (KKK) bedacht. Deze naam is ontleend aan de vergelijking van donker getinte mensen met een Zwitserse koe voorzien van zo’n grote bel om de hals. Het Duitse woord voor koe is Kuh, en het Duitse woord voor bel is Glocke. En het woord Klan betekent onder andere volksstam of ras. De Engelse uitspraak van de Duitse woorden Kuh Glocke Klan werd dus Ku Klux Klan, oftewel het koebelras (het is trouwens weer lachen-gieren-brullen om de verklaring voor deze naam op Wikipedia te lezen). De USA-immigranten uit het Zuiden waren namelijk voor een groot deel Duitstalig (afkomstig uit Zwitserland en Duitsland). De USA-burgeroorlog ging dan ook tussen de van oorsprong Duitstaligen in het zuiden tegen de van oorsprong Engelstaligen in het noorden. De KKK is dus van Zwitserse origine (vergelijk de KKK-vlag maar eens met die van Zwitserland, en vooral met die van de Tempeliers). De officiële spreuk van het Zwitserse parlement is afgekort ook KKK, wat staat voor Konsens Kompromiss Konkordanz (in het Nederlands: Consensus Compromis Concordantie). Nog altijd heeft Zwitserland een zeer streng immigratiebeleid, gebaseerd op een diepgewortelde vreemdelingenhaat door de (vermeende) afstammelingen van de farao en diens leger. Wholly Science vertelt ons hierover nog veel meer: Weet je misschien de hoeveelste letter van ons alfabet de K is? En wat was ook alweer de waarde van 1S1S? En wat krijgen we wanneer we drie maal deze waarde nemen? De KKK is opgericht in 1865, wat numerologisch eveneens een 11 jaar was! Allemaal toeval? Wholly Science laat zien dat wat toeval wordt genoemd (door onwetenden) gewoon onbegrepen dynamiek is.

 

De kern van het verhaal is dat deze (vermeende anders-zijnde) wezens, dus de aristocraten en de hoogste vrijmetselaars, menen dat ze dichter bij de goden zouden staan dan de gewone mensen. Volgens de Sumerische kleitabletten zijn de goden die de mens hebben geschapen reptielachtige, buitenaardse wezens. De aristocraten en de hoogste vrijmetselaars menen af te stammen van de (gedwongen) kruisingen tussen mannelijke reptielachtige, buitenaardse wezens en vrouwelijke homo sapiens (zoals overigens ook in de Bijbel staat beschreven), door hen gesymboliseerd als Isis. Terwijl gewone (volbloed) homo sapiens warmbloedig zijn (lees: rood bloed), menen de semi-reptielen dat ze koudbloedig zouden zijn (lees: blauw bloed). Sinds de tijd van de farao’s proberen deze vermeende semi-reptielen hun bloedlijn daarom zo ‘blauw’ mogelijk te houden. Het zijn deze (vermeende) bastaard-bloedlijnen van de (vermeende) semi-reptielen die de mensheid al duizenden jaren aan het tiranniseren zijn.

 

In de voorgaande Pateo Nieuwsbrief heb ik me boos gemaakt over de beestachtige manier waarop wij met dieren menen om te mogen gaan, maar wat deze (vermeende) bastaard-bloedlijnen allemaal doen om de door hen gehate gewone mensen te beschadigen, te verminken, te misbruiken, te verkrachten en te vermoorden is zo mogelijk nog wreder. En het meest bizarre is dat het vertrapte, mishandelde en leeggeroofde volk gewoon met vlaggetjes blijft zwaaien naar deze (vermeende) koudbloedigen. Of hebben we hier te maken met het zogeheten Stockholmsyndroom op collectief niveau?

 

Aan de top van de koudbloedige machtspiramide staat al geruime tijd Elizabeth Windsor (1926). Zij is feitelijk de huidige farao. Zij zal volgens hun planning worden opgevolgd door haar kleinzoon William Windsor (1982), want die flapoor wordt overduidelijk overgeslagen. Beide namen hebben de numerologische waarde 1. Relatief hoog in deze hiërarchie van (vermeende) bastaards vinden we Beatrix van Amsberg (1938), waarvan de naam eveneens de numerologische waarde 1 heeft. De hoogste legeraanvoerder (of ridder) van de huidige farao is Evelyn de Rothschild (1931), waarvan de naam eveneens de numerologische waarde 1 heeft. Het is echt niet zo moeilijk om de geheime structuur van de machtskakkerlakken bloot te leggen. Volg gewoon het geld, want via het geldsysteem proberen deze control freaks krampachtig de gewone mensen in hun macht te houden.

 

Naast het gecorrumpeerde geldsysteem en vele andere middelen en maatregelen hebben de machtskakkerlakken dus ook racisme (naast de andere ismen) bedacht om via de aloude strategie van verdeel-en-heers de baas te kunnen blijven spelen op deze planeet. Racisme is echter gebaseerd op een mythe want alle (gewone) mensen behoren, zoals gezegd, tot één en hetzelfde ras. Mocht de mensheid toch uit meerdere rassen bestaan, dan gaat het uitsluitend en alleen om het onderscheid tussen de warme roodbloedigen (de volbloed homo sapiens) en de koude blauwbloedigen (de semi-reptielen). Indien dit onderscheid echt waar is, dan is het volgens mij de hoogste tijd dat de koude blauwbloedigen nu maar eens een paar millennia bij de families van hun oorspronkelijke vaders gaan wonen en deze planeet zo snel mogelijk verlaten. Wanneer we vervolgens hun bezittingen eerlijk verdelen over alle warme roodbloedigen, dan is iedereen, niemand uitgezonderd, in één klap multimiljardair. Daarmee lossen we tegelijkertijd ook alle overige problemen op, want deze zijn namelijk allemaal, stuk voor stuk, opzettelijk veroorzaakt door deze machtsgeile, gewetenloze parasieten.

 

Zin en onzin over de marinewerfmoorden

Volgens de officiële lezing heeft op maandagochtend 16 september 2013 de 34-jarige Aaron Alexis 12 mensen doodgeschoten op de marinewerf van Washington DC, waarna ook hij werd doodgeschoten. Vervolgens verscheen er op de alternatieve media een artikel van ene Paul Kincaid waarin stond dat United States Army Criminal Investigation Command (doorgaans afgekort als CID) had ontdekt dat Barack Obama betrokken zou zijn bij het willen laten ontploffen van een atoombom in het noordoosten van USA. De CID-agenten die daarom de USA-president wilden gaan arresteren zijn volgens dit artikel geliquideerd op 16 september. Omdat we inmiddels zo gehersenspoeld zijn door de Hollywood-speelfilms dachten velen dat dit wel eens waar zou kunnen zijn, en dus werd dit artikel door vele andere website kritiekloos overgenomen. Ook in Nederland heeft een alternatieve website dit onzinverhaal vertaald, en het zelfs in verband gebracht met de huidige ‘shutdown’ in de USA, waarbij alle niet-essentiële ambtenaren (is dat geen pleonasme?) onbetaald verlof hebben gekregen (link). Velen weten inmiddels dat we voor de achterliggende waarheid niet bij de mainstream media hoeven te gaan zoeken. Toch maken de mainstream media er niet zo’n zooitje van als de kritiekloze alternatieve media die als onwetende papagaaien artikelen domweg van elkaar knippen en plakken. Waarom doen we niet eerst even zelf onderzoek? Binnen vijf minuten vond ik een artikel waarin wordt uitgelegd dat die Paul Kincaid een fantast is (link). Natuurlijk zit er achter deze marinewerfmoorden een groter verhaal dan wat de mainstream media er van hebben gemaakt. Om dat verhaal te kunnen begrijpen hebben we echter Wholly Science nodig. Via de naam en leeftijd van de schutter in combinatie met de datum en het aantal menselijke bloedoffers wordt dan duidelijk dat het hier om een occult ritueel ging. Wil je hier meer van weten, bestudeer dan Wholly Science.

 

Peterr de V., misdadige verslaggever

Deze Peterr de V., waarvan ik de vijfletterige achternaam niet zal onthullen omdat hij nog altijd niet is veroordeeld voor al zijn misdaden tegen de waarheid, is nu onontkenbaar betrapt op glasharde leugens (link). Ik voel al jaren dat deze man kan liegen alsof het gedrukt staat (wat misschien ook nog wel eens zo kan zijn), en dat hij dus blijkbaar helemaal geen geweten heeft. De doodsbange gecontroleerde mainstream media durven echter met geen woord te reppen over de rechtsstaat-ontwrichtende leugens van deze criminele bullebak. Wie weet nog dat deze Peterr de moord op JFK wilde gaan oplossen, terwijl hij alleen maar desinformatie bracht? De echte oplossing staat in mijn boek ‘Understanding God’, evenals als die van de moorden op Pim en Theo, waar ik Peterr nog nooit over heb gehoord. Hoe lang tolereren we het nog dat dit soort lieden vrij kunnen rondlopen en provocerend kunnen rondrijden in dure patserauto’s betaald met gemeenschapsgeld?

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

o       Vanaf aanstaande zondag ben ik een week in het Centre Lothlorien in de Franse streek Haute Marne voor de vierde editie van de Wholly Science Week (link). Daarom verschijnt er volgende week geen Pateo Nieuwsbrief en is er ook geen live-uitzending van Pateo Radio (maar wel een herhaling van de uitzending met de Australiër Max Igan, maker van de onthullende documentaires ‘The Calling’ en ‘The Big Picture’ : link).

o       Op zondag 3 november geef ik in ‘De Zolder’ in Bunnik (iets ten oosten van Utrecht) in het Nederlands een algemene kennismakingsdag Wholly Science waarvoor geen voorkennis vereist is. In plaats van (alweer) een uiteenzetting van de theorie, werk ik in deze interactieve presentaties alleen met voorbeelden. Daarbij toon ik onmiskenbaar dat in onder andere het werk van Leonardo da Vinci (1452 – 1519), het $1-biljet en de 9/11-aanslagen belangrijke aspecten van Wholly Science zijn verstopt. Begrijp jij dat Wholly Science ons gaat helpen om uit de problemen te komen, kom dan naar deze kennismakingsdag, zodat jij deze inzichten verder kunt verspreiden.

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (- the Healing of Science and Religion -)

 

Ook (gedeeltelijk) gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

o       Boinnk.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de zevenenzestigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.