Pateo Nieuwsbrief (van 23 oktober 2013)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief068.htm

 

o       Komeet Ison heeft nu een officiële website

o       Is er opnieuw een ‘shutdown’ aanstaande?

o       De 10 Grootste Mythen : Nr. 6. De mythe van continentendrift

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

Komeet Ison heeft nu een officiële website

Het is opvallend stil geworden in de geruchtenstroom rond de komeet Ison (C/2012 S1). Een paar weken terug waren velen er nog stellig van overtuigd dat het geen komeet was dat onze kant opkwam, maar drie ruimteschepen in een aanvalsformatie die een tussenstop zouden maken bij het ruimtestation Phobos, dat in een baan om Mars zou zijn gebracht. Helaas voor de fans van science fiction, want het heeft er toch (weer) alle schijn van dat het ook hier om een echte komeet gaat. Ison is bovendien nog steeds up and running, dus kunnen we deze bijzondere lichtstaart zeer waarschijnlijk binnenkort met eigen ogen gaan aanschouwen. De altijd zeer behulpzame Nasa is zelfs een observatiecampagne gestart met een eigen website (link).

 

Is er opnieuw een ‘shutdown’ aanstaande?

Nadat de financiële sluiting van de USA-overheid te elfder ure werd voorkomen, en de ‘shutdown’ daardoor kon worden opgeheven, dreigt er nu een bankroet van de Europese Unie vanaf 15 november a.s. Het lijkt op een soort Russische roulette, waarbij het vroeg of laat een keer misgaat. Dat ons financiële systeem niet deugt hoef ik hier niet meer uit leggen, neem ik aan. En dat het systeem uiteindelijk zal imploderen staat ook als een paal boven water voor iedereen die het echt snapt. Zal deze EU-crisis ook weer met een sisser aflopen? Of dondert het kaartenhuis nu echt in elkaar?

 

De 10 Grootste Mythen : Nr. 6. De mythe van continentendrift

In tien opeenvolgende nieuwsbrieven van Pateo.nl worden de tien grootste mythen ontzenuwd. Vier nieuwsbrieven geleden hebben we gezien dat een afzonderlijk Joods ras een mythe is en dat dit vermeende ras dus helemaal niet bestaat (link). Drie nieuwsbrieven geleden werd duidelijk dat ook vrouwenemancipatie een mythe is (link). Twee nieuwsbrieven geleden zagen we dat het voor mensen helemaal niet nodig is om vlees te eten, en dat ook de bewering ‘vlees moet’ dus een mythe is (link). In de voorgaande nieuwsbrief is de mythe van racisme ontkracht omdat alle (volbloed) homo sapiens tot één en hetzelfde ras behoren (link). In deze nieuwsbrief rekenen we af met de mythe dat de tektonische platen als botsautootjes willekeurig over het aardoppervlak zouden drijven.

 

De theorie van de continentendrift is door nagenoeg alle academische ‘geleerden’ kritiekloos voor waar aangenomen. Deze zienswijze houdt in dat de continenten onder elkaar door schuiven (genaamd subductie). Hoe kan de oceaanbodem nu wegzakken in een aardlaag die een twee maal zo grote dichtheid heeft? Dat gebeurt dus ook helemaal niet. Het meest evidente feit dat deze onwetenschappelijke waanzin ondubbelzinnig ontmaskerd is de leeftijd van de oceanen. Nergens op deze planeet (met een geschatte leeftijd van 4,5 miljard jaar) vinden we een stukje oceaanbodem dat ouder is dan 200 miljoen jaren. Tot die tijd (dus tot zo’n 200 miljoen jaar geleden) waren er dus helemaal geen oceanen op deze planeet! Dit betekent dat tot ongeveer 200 miljoen jaar geleden alle continenten één boloppervlak waren (dus gedurende ongeveer 4,3 miljard jaar vanaf de geboorte van Moeder Terra). Computersimulaties ondersteunen dit. In deze simulaties loopt onze planeet in haar huidige omvang als een soort luchtballon langzaam leeg en komen vervolgens alle kustlijnen vrijwel perfect tegen elkaar aan te liggen op een twee maal zo kleine planeet. Wie dit probeert af te doen als ‘toeval’, die weet gewoon helemaal niet wat echte wetenschap is, waarin voor toeval als toevluchtsoord immers absoluut geen plaats is.

 

De echte wetenschappelijke waarheid is namelijk dat de oceanen vanuit de bodemscheuren (ocean rifts in het Engels) steeds groter groeien. De sterkste groei vindt momenteel plaats in de Indische oceaan. Bovendien groeit er ook zo’n scheur in het oosten van Afrika, waar de volgende oceaan zal ontstaan. Met deze echte wetenschap kunnen we ook verklaren waarom het oceaanwater zout is (en het overige water zoet). De gassen die uit deze scheuren omhoog komen zitten namelijk vol met onder andere natrium en chloor. Omdat iedere middelbare scholier de chemische formule kent van wat in de volksmond keukenzout wordt genoemd, lijkt me dit argument verder overduidelijk.

 

Natuurlijk kunnen theorieën fout zijn. Het begint alleen erg vies te stinken wanneer een echte wetenschapper zo’n foute theorie onmiskenbaar weerlegt, en de academische ‘wetenschappelijke’ wereld hier vervolgens helemaal niets van wil weten. Dat overkwam Samuel Carey (1911 – 2002), die via zijn boek getiteld ‘The Expanding Earth’ onweerlegbaar aantoont waarom er helemaal geen continentendrift is. Het wordt dan nog erger wanneer Wikipedia de waarheid zelfs helemaal op zijn kop zet door te beweren dat Samuel Carey één van de eerste voorstanders zou zijn geweest van de continentendrifttheorie (link), die hij in zijn boek dus juist weerlegt! Wat hier echt op drift is geraakt, dat is uiteraard de waarheid. En dit is echt niet de enige keer dat Wikipedia glashard het omgekeerde van de waarheid verkondigd.

 

Draaien we de continentendrifttheorie om, dan krijgen we dus de echte wetenschappelijke waarheid. De continenten zijn namelijk helemaal niet op drift, maar zitten vast. Doordat de straal van onze moederplaneet heel geleidelijk steeds verder toeneemt, worden de ruimtes tussen de continenten dus steeds groter. Tot ongeveer 250 miljoen jaar geleden was het totale boloppervlak van Terra bedekt met alleen maar land (zoals we dat nog steeds kunnen zien bij bijvoorbeeld Venus). Nu maakt dit ongeveer 150 miljoen vierkante kilometers land deel uit van een veel grotere waterbol, met een totale oppervlakte van ruim 510 miljoen vierkante kilometers. Dit betekent dat 70,9 procent van het boloppervlak inmiddels water is geworden. En dat percentage zal onverstoorbaar doorgaan met groeien. Sterker nog, Samuel Carey heeft in zijn boek aangetoond dat deze groei ook nog eens steeds sneller gaat.

 

Dit alles betekent dus dat er steeds meer materie op Terra komt. Maar waar komt deze materie (zoals al dat water) dan vandaan? Nu komen we op het gebied van andere academische mythen (waarvan de meeste deze Pateo Top 10 net niet hebben gehaald), zoals die van de vermeende wet van behoud van energie. Allereerst weet de academische ‘wetenschap’ helemaal niet wat energie nu werkelijk is. En dat geldt evenzeer voor materie. En die overbekende omrekenformule tussen beide is ook helemaal niet bedacht door de plagiërende Albert Einstein (1879 – 1955), want hij heeft deze stiekem overgeschreven van Olinto De Pretto (1857 – 1921). Mijn hypothese is dat materie ontstaat uit (zon-) licht. De nadere uitleg daarvan komt in de volgende Pateo Nieuwsbrief aan bod bij het ontzenuwen van mythe nummer 5.

 

Nu we dus weten dat de vermeende continentendrift helemaal niet bestaat, kunnen we opeens ook enkele andere mysteries oplossen. In delen van het aardoppervlak die voorheen nog tegen elkaar aan lagen vinden we de restanten van precies dezelfde flora en fauna, terwijl deze delen nu mijlenver uit elkaar liggen, gescheiden door oceaanwater. Ook het plotselinge verdwijnen van de dinosauriërs heeft te maken met het steeds sneller uitdijen van onze planeet. Op een twee maal zo kleine planeet is een veel geringere ‘zwaartekracht’ (wat dat dan ook precies mag zijn). Met de huidige neerwaartse druk op het aardoppervlak zou bijvoorbeeld een Brontosaurus helemaal niet op zijn poten kunnen staan, maar alleen volledig uitgestrekt en platgedrukt op grond kunnen liggen, om vrijwel gelijk doodgedrukt te worden door zijn eigen gewicht.

 

Waarom durven de universitaire ‘wetenschappers’ niet te accepteren dat onze moederplaneet een uitdijende bol is? Dat durven ze niet omdat daardoor de ene na de andere ‘natuurwet’ zal worden ontmaskerd als een onnodig beperkende zienswijze. Dan zal duidelijk worden dat de universitaire ‘wetenschap’ de mensheid al ongeveer tweeëneenhalve eeuw heeft vastgebonden aan veel te gelimiteerd begrip van de werkelijkheid. Zullen we nu maar eens een einde gaan maken aan deze hooggeleerde misleiding? Zullen we nu massaal overstappen op Wholly Science? Ik ben graag bereid om inleidende spreekbeurten hierover te houden op alle huidige onderwijsniveaus, van basisschool tot universiteit. Laten we onszelf nu bevrijden van alle onnodig beperkende zienswijzen. En in mijn ogen is zelfs iedere vorm van beperking onnodig, want we zijn tot veel meer in staat dan menigeen voor mogelijk houdt.

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

o       Op dinsdagavond 29 oktober 2013 is Myra de Weerdt mijn gast bij Pateo Radio. In Talk2Myra (link) biedt zij anderen de gelegenheid om hun verhaal te kunnen doen. Die avond vertelt ze voor het eerst op de (internet-) radio haar eigen verhaal.

o       Op zondag 3 november geef ik in ‘De Zolder’ in Bunnik (iets ten oosten van Utrecht) in het Nederlands een algemene kennismakingsdag Wholly Science waarvoor geen voorkennis vereist is. In plaats van (alweer) een uiteenzetting van de theorie, werk ik in deze interactieve presentaties alleen met voorbeelden. Daarbij toon ik onmiskenbaar dat in onder andere het fascinerende werk van de wereldberoemde Leonardo da Vinci (1452 – 1519), het $1-biljet en de 9/11-aanslagen belangrijke aspecten van Wholly Science zijn verstopt. Begrijp jij dat Wholly Science ons gaat helpen om uit de mondiale problemen te komen, kom dan naar deze kennismakingsdag, zodat jij deze allesomvattende inzichten verder kunt verspreiden.

o       Op zondag 17 november 2013 vindt in het Rhone Centrum Amsterdam het tiende Frontier Symposium plaats (link). Tijdens deze jubileumeditie zal ik onthullen welke mythen helemaal bovenaan de Pateo Top 10 staan, nog voordat ze in de Pateo Nieuwsbrieven zijn besproken.

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (- the Healing of Science and Religion -)

 

Ook gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de achtenzestigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.