Pateo Nieuwsbrief (van 6 november 2013)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief070.htm

 

o       Heb je al even op Pateo.nl gekeken?

o       Wat is het verschil tussen geest en ziel?

o       Wie wil het archief van Pateo Radio opnieuw uploaden?

o       Miljardenfraude bestraft met miljoenenboete

o       Het Rode Kruis boycot een middel dat malaria geneest

o       Waarom is de staatssecretaris zo bang voor thuisonderwijs?

o       Waarom neemt Nederland deel aan de oorlog tegen de Maliërs?

o       De 10 Grootste Mythen : Nr. 4. De mythe van evolutie tussen soorten

o       Welke mythen staan er in de Pateo Mythen Top 3?

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

Heb je al even op Pateo.nl gekeken?

Het komt nog steeds voor dat nieuwsbrieflezers mij een emailbericht sturen naar aanleiding van de rondgestuurde versie van de Pateo Nieuwsbrief, terwijl de antwoorden op deze vragen gewoon te vinden zijn op de website Pateo.nl. Is de afstand tussen email en internet dan zo groot? Ga gewoon even naar jouw internetbrowser, en type dan in de adresbalk: Pateo.nl. Kun je het daar echt niet vinden, stuur me dan gerust een mailtje.

 

Wat is het verschil tussen geest en ziel?

In het Engels wordt geest aangeduid als spirit, en ziel als soul. Vorig jaar heb ik in een debat met de lijsttrekker van de Partij voor Mens en Spirit gevraagd waarom de ziel ontbreekt in de naam van deze partij. Is dit misschien een zielloze partij? Haar antwoord was dat ze vond dat geest en ziel hetzelfde zijn. Daarmee heeft zij zich voor mij volkomen gediskwalificeerd. Maar weet jij, waarde lezer van deze nieuwsbrief, dan wel het verschil tussen beide? Komende vrijdag zal ik het goede antwoord presenteren tijdens het Nationaal Psychologie Congres. Zoals ik in één van mijn boeken uit 2009 heb uitgelegd betekent psychologie ‘wetenschap van de ziel’ (pdf). Helaas weet de academische psychologie ons opvallend weinig te vertellen over wat die ziel dan precies is, en wordt het ook daar veelvuldig verward met de geest.

 

Wie wil het archief van Pateo Radio opnieuw uploaden?

De eerste 52 afleveringen van Pateo Radio kunnen tot het einde van dit kalenderjaar nog worden beluisterd via de website van Argusoog.org. Daarna gaat deze site echter offline, zoals is aangekondigd. Wie wil deze 52 mp3-bestanden van ieder ongeveer 30MB eerst downloaden, om ze daarna elders weer te uploaden (bijvoorbeeld op youtube.com)? Bij voorbaat mijn grote dank hiervoor.

 

Miljardenfraude bestraft met miljoenenboete

Stel dat je 100 euro steelt en wordt betrapt, om vervolgens een boete te krijgen van 5 euro, waarna je weer vrij bent en bovendien die andere 95 euro gewoon mag houden. Zoiets kan natuurlijk alleen wanneer het om heel veel meer geld gaat, en de dieven dure pakken dragen. Dat gebeurde namelijk nadat de Rabobank was betrapt op het manipuleren van rente (de London Interbank Offered Rate (Libor) en de Euribor-rente), waarmee voor vele miljarden is gefraudeerd. Na te zijn betrapt heeft de Rabobank een schikking van slechts €774 miljoen boete kunnen treffen. Criminaliteit loont dus, maar dat wisten deze witte-boorden-criminelen natuurlijk allang. Want op dat graainiveau wordt misdaad immers ook beloond met een gouden handdruk. Hoe lang staan we nog toe dat de banken (en de multinationals) onze samenleving steeds verder ontwrichten? Wanneer komt er eindelijk een verbod op het heffen van rente?

 

Het Rode Kruis boycot een middel dat malaria geneest

Volgens de officiële zienswijze is malaria (of moeraskoorts) een infectieziekte die veroorzaakt wordt door eencellige parasieten die op mensen worden overgebracht door de zogeheten malariamuggen. Deze ziekte is verantwoordelijk voor een vijfde van de kindersterfte in Afrika. Jaarlijks sterven er bijna 1 miljoen mensen aan malaria. 

 

Eind 2012 werd in Oeganda in samenwerking met het Rode Kruis bij 154 malariapatiënten een proef gedaan met een mogelijk nieuw geneesmiddel. Met een geneesmiddel bedoel ik een middel dat de oorzaak van één of meerdere ziekteverschijnselen wegneemt, en bedoel ik dus nadrukkelijk niet een middel dat deze verschijnselen tijdelijk onderdrukt. Binnen 24 uur waren al deze 154 mensen volledig genezen van malaria. In plaats van dit prachtige succes snel als breaking news rond te bazuinen, is het Rode Kruis uit alle macht gaan tegenwerken. Op youtube staat een ondertitelde video van ruim een kwartier hierover (link), en ook de website WantToKnow.nl heeft er een zeer gedegen artikel over gepubliceerd (link). Wanneer we naar het logo van het Rode Kruis kijken, dan zie ik daarin dat er meer rood aan het kruis mag komen van deze huichelaarorganisatie. Het is in feite hetzelfde rode kruis als dat van de Tempeliers, wat omgekeerd is verwerkt in de vlag van de door hen gevestigde staat Zwitserland (zoals is uitgelegd bij de bespreking van Mythe nummer 7: link). Nu kunnen we ook begrijpen waarom het Rode Kruis altijd aanwezig is waar gevochten wordt. Via deze dekmantel kunnen immers de echte hufters (en wellicht ook kostbaarheden) een veilig heenkomen zoeken.

 

De samenstelling van dit door het Rode Kruis geboycotte geneesmiddel is overigens opvallend eenvoudig, want het is gewoon een wateroplossing van natriumchloriet (NaClO2). Na vermenging met een zuur (in het menselijk lichaam) ontstaat chloordioxide (ClO2), wat vervolgens werkt als een innerlijk schoonmaakmiddel. De essentie is dus dat dit geneesmiddel de innerlijke verzuring tegengaat. Daardoor wordt het zuur/base-evenwicht weer hersteld, en sterven de micro-organismen (zoals de eencellige parasieten) die alleen in een zuur milieu kunnen bestaan.

 

De (her)ontdekker van dit geneesmiddel is Jim Humble, en de farmamaffia hebben er werkelijk van alles aan gedaan om zijn werk te torpederen. Jaarlijks sterven er onvoorstelbaar veel mensen door medicijnvergiftiging, maar daar hoor je nooit iemand over. Maar dit middel van Jim is opeens levensgevaarlijk, wat de grootst mogelijke onzin is. Aanvankelijk noemde hij dit middel Miracle Mineral Solution (MMS). Later veranderde hij de S in Supplement, en kwamen er daarna nog meer alternatieve aanduidingen die allemaal afgekort MMS bleven. In Nederland heeft onder andere TROS Radar meegewerkt aan de hetze tegen MMS (link). Onze nederige Jim is echter niet voor één gat te vangen, en is uiteindelijk maar een kerk begonnen, genaamd de ‘Genesis II Church of Health and Healing’ (link), en heeft zichzelf vervolgens tot aartsbisschop van deze kerk benoemd (link). Nu kan hij als ‘geestelijke’ gewoon weer reizen.

 

Weet je trouwens wat ook erg goed helpt om verzuring tegen te gaan? Stoppen met het eten van vlees, kaas (van koemelk), geraffineerde suiker en brood, evenals het drinken van melk, koffie, wijn, bier en frisdranken. Ook het roken van sigaretten, te weinig slaap en te veel stress verzuren het lichaam, en dat geldt ook voor het innemen van chocola (niet te verwarren met rauwe cacao), aardappelen zonder schil en niet te vergeten alle farmaceutische medicijnen. Mocht jouw gezondheid je niets kunnen schelen, weet dan dat verzuurde lichamen ook veel sneller verouderen.

 

Waarom is de staatssecretaris zo bang voor thuisonderwijs?

Sinds 1969 is in Nederland de Leerplichtwet van kracht. Deze naamgeving is misleidend, want niet het leren wordt via deze wet verplicht gesteld, maar het vanaf het vijfde levensjaar tot en met het zestiende levensjaar tijdens de vastgestelde lesuren aanwezig zijn in een erkend klaslokaal. Of daar echt iets wordt geleerd is voor de Leerplichtwet niet relevant. Op grond van Artikel 5b van deze wet wordt echter ook thuisonderwijs (link) toegestaan. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VVD-er Sander Dekker (1975), heeft kenbaar gemaakt dat hij van plan is thuisonderwijs onmogelijk te maken. Blijkbaar heeft hij het onderzoeksrapport uit 2002 van Henk Blok niet gelezen (pdf). Of misschien juist wel, want thuisonderwijs heeft wellicht een veel te gunstig effect op de ontwikkeling van jonge mensen. En het doel van de VVD is immers om de onwetende burgers onwetend te houden en het liefst nog dommer te maken. Ze voelen zich namelijk bedreigd door intelligente mensen die wel een geweten hebben.

 

Waarom neemt Nederland deel aan de oorlog tegen de Maliërs?

Wie nu nog steeds de officiële redenen van de mainstream media gelooft, die kan zich beter afmelden voor deze nieuwsbrief. In hun leugenachtige berichtgeving wordt Mali afgeschilderd als één van de armste landen ter wereld. Wanneer ben je namelijk een rijk land? Wanneer je, zoals de USA, gigantisch veel geld uit het niets hebt laten scheppen, en je vervolgens onvoorstelbaar diep in de schulden zit? Of wanneer je grond vol zit met goud, diamanten, bauxiet, mangaan, koper, marmer en olie? Dat laatste is het geval in het West-Afrikaanse land Mali. En wat heeft Frankrijk daar überhaupt te zoeken? Bovendien staat Frankrijk zelf op het punt van een enorme volksopstand, en zou veel beter daar de focus gelegd kunnen worden. Het is een grof schandaal dat Nederland opnieuw meedoet aan een oorlog ten bate van de banksters. Hebben we nu nog steeds niets geleerd van de Balkan, Afghanistan, Irak en Libië, om er maar een paar te noemen? De Nederlandse regering loopt aan de leiband van de banksters, en daarom heeft de mainstream media de taak om mensen te hersenspoelen. Gelukkig zit er een knop op die tv. Maar waar zit de uitknop voor dit gewetenloze kabinet eigenlijk?

 

De 10 Grootste Mythen : Nr. 4. De mythe van evolutie tussen soorten

In tien opeenvolgende nieuwsbrieven van Pateo.nl worden de tien grootste mythen ontzenuwd (link). Zes nieuwsbrieven geleden hebben we gezien dat een afzonderlijk Joods ras een mythe is en dat dit vermeende ras dus helemaal niet bestaat. Vijf nieuwsbrieven geleden werd duidelijk dat ook vrouwenemancipatie een mythe is. Vier nieuwsbrieven geleden zagen we dat het voor mensen helemaal niet nodig is om vlees te eten, en dat ook de bewering ‘vlees moet’ dus een mythe is. Drie nieuwsbrieven geleden is de mythe van racisme ontkracht omdat alle (volbloed) homo sapiens tot één en hetzelfde ras behoren. Twee nieuwsbrieven geleden is de mythe van continentendrift ontmaskerd als wetenschappelijke waanzin. In de voorgaande nieuwsbrief is afgerekend met de mythe dat de zwaartekracht een onafhankelijke natuurkracht zou zijn. En in deze nieuwsbrief toon ik met maar liefst 10 onmiskenbare feiten aan dat de voor waarheid aangenomen evolutie tussen soorten eveneens een gefantaseerde mythe is.

 

In 1859 verscheen een boek van Charles Darwin (1809 – 1882) waarin hij een theorie beschreef over de oorsprong van de verschillende soorten levensvormen op deze planeet. De essentie van deze theorie is dat soorten zouden evolueren in andere soorten in hun strijd om te kunnen voortbestaan. Deze evolutietheorie is echter de grootste wetenschappelijke blunder ooit. Op de van absurde leugens uitpuilende Wikipedia (link) lezen we: “De evolutietheorie is de natuurwetenschappelijke verklaring voor de evolutie van het leven op Aarde.” Alleen mensen met een IQ kleiner dan hun schoenmaat zullen hier misschien intrappen. Hieronder zal ik onomstotelijk aantonen waarom deze evolutietheorie faliekant fout is. Dat betekent echter niet dat al die fanatieke gelovigen het bij het juiste eind zouden hebben, want de Allerhoogste God heeft zich namelijk totaal niet (op de voorgrond) bemoeid met het scheppen van de soorten op deze planeet. De onderstaande 10 feiten bewijzen dit. Zoals ik ook al heb aangeven in de Pateo Nieuwsbrief van 7 december 2012 (link) heb ik deze feiten grotendeels ontleend aan het werk van de Amerikaanse onderzoeker Lloyd Anthony Pye (1946). Ik heb deze 10 feiten eveneens beschreven in een Engelstalig artikel, inclusief de linkjes naar het werk van Lloyd Pye (link).

 

Feit 1: De eerste dieren leefden een half miljard jaar eerder op deze planeet dan de eerste planten.

Hoe kan de natuur eencellige dieren (de prokaryoten) laten ontstaan ver voor eencellige planten (de algen)? Hier is geen natuurlijke verklaring voor. De enige logische wetenschappelijke verklaring is dat de prokaryoten hier zijn gekomen via een ruimtereis.

 

Feit 2: Vanaf het begin zijn er gelijk twee verschillende soorten prokaryoten.

Beide soorten prokaryoten, de bacteriën en de archaea, zijn zeer verschillend van elkaar. Hoe kan de natuur nu zomaar beide soorten gelijktijdig laten ontstaan (ook nog eens uit het niets)? Dat kan natuurlijk helemaal niet. En stel dat ze beide toevallig meegereisd zouden zijn op een inslaande meteoriet, hebben ze dan toevallig ook allebei voldoende proviand weten in te pakken om de lange ruimtereis te kunnen overleven? De enige logische verklaring is dat de beide soorten prokaryoten opzettelijk zijn uitgezet op deze planeet om zuurstof te produceren. Mocht de ene soort misschien niet goed werken, dan doet de andere het wellicht wel. In werkelijkheid bleken beide soorten hun werk echter uitstekend te doen. En na een half miljard jaar (!) van zuurstofproductie was de atmosfeer geschikt voor de eerste eencellige planten. De algen, als de eerste aërobe organismen op deze planeet, hebben namelijk zuurstof nodig om te leven.

 

Feit 3: Opeens is er zomaar een vele malen betere zuurstofproducent.

Ongeveer 2 miljard jaar geleden verscheen er plotseling de eukaryoot. De prokaryoten, die op dat moment al 2 miljard jaar aanwezig waren op deze planeet, hebben een uiterst eenvoudige celstructuur zonder kern. In deze enorm lange periode van 2 miljard jaren (!) hebben de prokaryoten zich totaal niet geëvolueerd. Na 2.000.000.000 jaren waren ze nog steeds exact gelijk aan de allereerste prokaryoten op deze planeet. En toen opeens, ongeveer 2 miljard jaar geleden, waren er zomaar de eukaryoten. De eukaryoot heeft een zeer complexe celstructuur met kern, heeft zuurstof nodig om te leven en is meer dan honderd keer groter dan een prokaryoot. Hoe kan de natuur nu van een ‘peutertekening’ (de prokaryoot) in één stap evolueren naar een ‘proefschrift’ (de eukaryoot)? Hier is geen natuurlijke verklaring voor. De enige logische wetenschappelijke verklaring is dat de ‘hoogontwikkelde’ eukaryoten opzettelijk zijn uitgezet (toen de tijd daarvoor rijp was) om de zuurstofproductie op deze planeet fors te versnellen.

 

Feit 4: Opeens zijn er zomaar duizenden soorten zeeplanten en –dieren.

Ongeveer 530 miljoen jaren geleden verschenen er in een evolutionair gezien zeer korte periode opeens duizenden soorten zeeplanten en –dieren. Deze soorten vormen de oerouders van alle huidige en uitgestorven levensvormen. Alle historische en huidige levensvormen zijn terug te voeren op deze oorspronkelijke groep van oersoorten. Dit plotseling verschijnen van duizenden soorten (zowel flora als fauna) wordt de Cambrische explosie genoemd, waarvoor wederom geen natuurlijke verklaring is. De enige diersoort van deze eerste lichting die heden ten dage nog steeds voorkomt is de degenkrab, en deze ziet er na meer dan een half miljard jaar (van niet evolueren) nog precies hetzelfde uit als de fossiele afdrukken van zijn oeroude voorouders. De degenkrab had blijkbaar gewoon geen zin om mee te doen aan de Darwinistische evolutietheorie. De enige logische wetenschappelijke verklaring voor de Cambrische explosie is dat deze plotselinge variëteit aan levensvormen doelbewust is uitgezet.

 

Feit 5: Er is geen enkel bewijs voor het evolueren van de ene hoofdsoort naar een andere.

De basisaanname onder de Darwinistische evolutietheorie is dat een hoofdsoort geleidelijk evolueert naar een volgende hoofdsoort. Dit heet macro-evolutie. Dit idee is overduidelijk onjuist, want na meer dan honderdvijftig jaren van onderzoek is er nul komma nul bewijs gevonden dat deze onjuiste veronderstelling ook maar enigszins zou kunnen ondersteunen. Macro-evolutie (tussen hoofdsoorten) bestaat namelijk helemaal niet. Er bestaat alleen micro-evolutie (binnen hoofdsoorten). Alleen dwazen kunnen nog steeds geloven in toevallige macro-evolutie. Dergelijk verdwaasde mensen kun je ook eenvoudig wijsmaken dat de zwart-witte orka heel lang geleden aan land is gekropen, pootjes kreeg, veranderde in een zwart-witte koe, die vervolgens op reis ging naar China om daar, na te leren boompje klimmen, veranderde in een zwart-witte panda.

 

Feit 6: Er zijn vele essentiële verschillen tussen aapwezens en mensen.

Ongeveer 4 miljoen jaar geleden gingen sommige aapsoorten steeds meer rechtop lopen. Sommige van deze aapsoorten zijn vandaag de dag nog steeds aanwezig, zoals de gorilla, de chimpansee, de orang-oetan en de gibbon. Ongeveer 2 miljoen jaar geleden groeiden deze aapsoorten uit tot rechtoplopende aapwezens. Nu komen we op het vlak waar ‘wetenschappers’ opzettelijk hebben gefraudeerd om de onwetenschappelijke evolutietheorie overeind te kunnen houden. Deze rechtoplopende aapwezens zijn namelijk voorgesteld als voorlopers van de menswezens. Er zijn echter fundamentele verschillen tussen beide hoofdsoorten, waardoor we deze fraude eenvoudig kunnen blootleggen. Aapwezens hebben even lange armen als benen, terwijl menswezens veel kortere armen hebben dan benen. Aapwezens hebben sterke, zware, dikke botten die niet snel breken. Menswezens hebben echter dunne, lichte botten die redelijk eenvoudig kunnen breken. Aapwezens hebben geen voorhoofd, geen kin, en een vooruitstekende mond. Menswezens hebben echter wel een voorhoofd, wel een kin, en geen vooruitstekende mond. Aapwezens kunnen ook ’s nachts goed zien, terwijl menswezens slecht nachtzicht hebben. Aapwezens hebben een volledig behaarde huid die hen beschermt tegen kou en beschadigingen in ruige omgevingen. Menswezens zijn echter volstrekt niet in staat te overleven in koude of ruige omgevingen zonder hun huid te beschermen (met behulp van dierenhuiden of andere kleding).

 

Kijk nu maar eens opnieuw naar de voorstellingen die gemaakt zijn van het aapwezen dat door ‘wetenschappers’ volkomen onjuist is gecategoriseerd als “Homo Erectus”. Een correcte aanduiding voor deze soort is dan ook “Simia Erectus”, want het is een rechtoplopende (erectus) aap (simia in het Latijn), en in de verste verte geen mens (homo in het Latijn). Deze rechtop lopende aapwezens worden door de universitaire nepwetenschap consequent afgebeeld met mensenlichamen (die dus totaal niet overeenkomen met de gevonden skeletten!) gehuld in dierenhuiden. Deze wezens hadden (en hebben) helemaal geen kleding nodig. Dit is dus wetenschappelijke fraude van de bovenste plank, bedoeld om onwetende mensen onwetend te houden. Apen en mensen zijn twee volstrekt verschillende hoofdsoorten. Een jonge vrouwelijke gorilla is in staat om zonder enige problemen het allersterkste mannelijke menswezen in stukken te scheuren, mocht dat nodig zijn. De mensen staan evolutionair gezien dan ook helemaal niet boven de apen. De mensen hebben zelfs een paar chromosomen minder dan de apen! Er is hiervoor maar één logische wetenschappelijk conclusie: De aanwezigheid van de mens op deze planeet is niet natuurlijk. Daarom is het voor veel mensen ook zo lastig om in harmonie met de natuur te leven.

 

De mens is dus niet als vanzelf geëvolueerd uit aapwezens. Hoe het wel is gegaan staat beschreven op de alleroudste geschriften (voor zover nu bekend). Op deze Sumerische kleitabletten staat in spijkerschrift dat reptielwezens van een andere planeet de mens via genetische manipulatie hebben geschapen (naar hun eigen beeld) op basis van de hoogst ontwikkelde aapwezens, althans volgens de lezing hiervan door Zecharia Sitchin (1920 – 2010). Zouden wij nu naar een bewoonde planeet kunnen reizen, dan zouden we inmiddels ook tot een dergelijke schepping in staat zijn. De mens is dus voor de helft een buitenaards wezen. Via in vitro fertilisatie (IVF) is een eicel van een vrouwelijk aapwezen bevrucht met een zaadcel van een buitenaards mannelijk reptielwezen. Het probleem waar de Scheppers mee zaten was dat ze zelf 23 chromosoomparen hebben, terwijl de aapwezens beschikken over 24 chromosoomparen (dus een paar meer). Ze hebben dat probleem uiteindelijk weten op te lossen door twee chromosomen in de eicel van het vrouwelijke aapwezen via genetische manipulatie aaneen te smeden tot één chromosoom, waarna een succesvolle samensmelting met de 23 chromosomen van de mannelijke, buitenaardse zaadcel mogelijk werd. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat de menswezens zichzelf konden gaan voortplanten (wat aanvankelijk onmogelijk was vanwege de afstootreactie in de baarmoeder van de lichaamsvreemde zaadcel) hebben de Scheppers beenmergtransplantatie toegepast. Pas nadat de stamcellen van de mensman door het immuunsysteem van de mensvrouw waren geaccepteerd, konden de Adam en Eva zelf voor nageslacht zorgen. Daar ging dus het verhaal van de rib van Adam over.

 

Feit 7: Geëvolueerde aapwezens leven nog steeds op deze planeet.

Ongeveer de helft van het landoppervlak op deze planeet dat niet is bedekt met ijs, is onbegaanbaar voor mensen, en is dus onbekend terrein voor ons. Dit terrein omvat met name de enorme oerbossen. Aan de grenzen van deze, voor mensen onbegaanbare wouden, zijn sinds mensenheugenis veelvuldig hoogontwikkelde aapwezens waargenomen. Deze geëvolueerde aapwezens zijn benoemd als Sasquatch, Yeti of Bigfoot. Deze waarnemingen gaan door tot de dag van vandaag, en worden soms ook vastgelegd op video (link). Onwetende mensen denken dat het om verklede grappenmakers gaat. Ook dat gebeurt. Maar er zijn daarnaast vele authentieke vastleggingen van echte geëvolueerde aapwezens. Deze intelligente aapwezens zijn voornamelijk ’s nachts actief, in de gebieden waar beren overdag de baas zijn. Slechts bij hoge uitzondering worden ze soms gevangen door mensen. Alleen het allerdomste geëvolueerde aapwezen heeft zich door de mensen laten vangen, zij het pas na 60 jaar gericht zoeken! En dan doel ik op het zwart-witte, veganistische aapwezen dat benoemd is als panda. De panda is namelijk nadrukkelijk geen beer, maar een bijzonder onintelligent aapwezen.

 

Feit 8: Opeens zijn er gedomesticeerde planten en dieren.

Er is geen natuurlijke verklaring voor de oorsprong van gedomesticeerde planten zoals maïs en tarwe, noch voor de oorsprong van gedomesticeerde dieren, zoals runderen, schapen, geiten en varkens. Ook hier is genetische modificatie de enige logische verklaring voor hun bestaan op deze planeet. Het beste bewijs voor doelbewuste genetische manipulatie is de cheeta, dat een genetische mix is van een hond en een kat. Bovendien hebben alle cheeta’s precies hetzelfde DNA-profiel. Dit bewijst dat dit dier niet natuurlijk is, maar in plaats daarvan een kloon, ontworpen voor de jacht (door de Scheppers).

 

Feit 9: Het genetische ontwerp van de mens zit boordevol weeffouten.

De Scheppers hebben de nieuwe soort (de menswezens) geschapen (naar hun eigen evenbeeld) omdat ze slaven nodig hadden om het zware werk voor hen te gaan doen, want ook dat kunnen we lezen in de Sumerische kleitabletten. Op die tabletten staat in spijkerschrift geschreven dat de mens is geschapen om goud te gaan delven in het zuidelijke deel van Afrika. Waarschijnlijk was het voor de Scheppers erg lastig om een stabiele nieuwe soort te scheppen die voldeed aan alle verwachtingen, want deze nieuwe soort zit nog steeds boordevol “weeffoutjes”. Er zijn meer dan 4.000 genetische afwijkingen gedocumenteerd voor de menswezens, die nu ongeveer 200.000 jaar aanwezig zijn op deze planeet. Gezien het feit dat de natuur erg goed is in het wegwerken van genetische foutjes is dit des te opmerkelijker. Waarschijnlijk hebben de Scheppers op een gegeven moment tegen elkaar gezegd: “Zo is het wel goed genoeg. Dit is daarom de definitieve versie. We houden nu op met genetisch manipuleren. We gaan deze versie uitzetten.”

 

Een bekende Nederlander die helemaal in de ban was geraakt van Sitchins lezing van de Sumerische kleitabletten was Bram Vermeulen (1946 – 2004). In november 2003 gaf hij in Amsterdam hier een zeer bijzondere voordracht van drie kwartier over, die onder andere via youtube kan worden bekeken (video). Op maandagavond 5 januari 2004 werd deze voordracht op de Nederlandse televisie uitgezonden via de RVU op Ned. 3 vanaf 20:05 uur (link). Negen maanden later overleed de 57-jarige Bram volkomen onverwachts op vakantie in Italië. Als officiële doodsoorzaak is een hartinfarct opgegeven. Ben ik de enige die vermoed dat Bram is vermoord omdat hij teveel mensen kon bereiken?

 

Feit 10: Er is een authentieke, buitenaardse schedel gevonden.

Er is een 900 jaar oude, echte schedel gevonden van een wezen met een veel grotere hersenpan dan de onze (die van menswezens zoals wij). Lloyd Pye heeft deze schedel in zijn bezit gekregen om te onderzoeken. Het is inmiddels bewezen dat dit niet de schedel van een mens kan zijn geweest, noch van een aapwezen. Lloyd heeft deze schedel benoemd als de Starchild Skull. Het vermoeden bestaat dat deze schedel afkomstig is van een wezen dat behoort tot de soort die ik hierboven steeds heb aangeduid als de Scheppers. In de Sumerische kleitabletten kunnen we inderdaad lezen dat deze Scheppers van boven zijn gekomen. Daarin wordt consequent gesproken over meervoud, dus meerdere Scheppers. Nergens op deze kleitabletten vinden we een verwijzing naar een oude man met een lange baard die deel uit zou maken van deze groep van Scheppers. Dit betekent dat we niet alleen de Darwinistische evolutietheorie naar het rijk der fabelen kunnen verwijzen, maar ook de misvatting dat de mens is geschapen door een almachtige God (enkelvoud). De menswezens zoals jij en ik zijn ongeveer 200.000 jaar geleden door ruimtereizigers geschapen. Uiteraard heeft de eeuwige, almachtige, alwetende, alom aanwezige God die Heer is, dit alles gadegeslagen, en zag God dat het goed was.

 

Welke mythen staan er in de Pateo Mythen Top 3?

Nu Mythe nummer 4 is uitgelegd wordt het wellicht spannend, want welke mythen staan er in de Pateo Mythen Top 3? De mythe van de kleurloze maan? De mythe van het officiële 9/11-verhaal? De mythe van hogere dimensies? De mythe van de fotonengordel? De mythe van extra DNA-strengen? De mythe van de Galactische Federatie van het Licht? De mythe van ziektebestrijding? Of zijn er nog grotere mythen? Hoe zit het bijvoorbeeld met de theorie van de Holle Aarde? In de eerstvolgende drie Nieuwsbrieven onthul ik één voor één de drie mythen die volgens mij het allergrootst zijn.

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

o       Op dinsdagavond 12 november zijn de gasten bij Pateo Radio allen werkzaam binnen de CMN. Deze naam staat voor Citizens Multi National (link). Net als ik heeft ook de CMN een samenleving zonder geld als ideaal. Om geen spraakverwarring te krijgen over wat geld nu precies is heb ik een korte aanzet gegeven (link). In deze aflevering van de Pateo Radio talkshow zal duidelijk worden hoe de CMN dit ziet en welke oplossing de CMN voor ogen heeft.

o       Op zondag 17 november 2013 vindt in het Rhone Centrum Amsterdam het tiende Frontier Symposium plaats (link). Tijdens deze jubileumeditie zal ik onthullen welke mythen helemaal bovenaan de Pateo Mythen Top 10 staan, nog voordat ook de hoogste twee in de Pateo Nieuwsbrieven zijn besproken.

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (- the Healing of Science and Religion -)

 

Ook (gedeeltelijk) gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

o       Dwarslezing.blogspot.nl (met reactiemogelijkheid)

o       Earthpedia.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de zeventigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.