Pateo Nieuwsbrief (van 13 november 2013)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief071.htm

 

o       Het vuurwerk in de landmijnenramp is begonnen

o       De moord op de waarheid in de Vaatstra-zaak

o       Psychologie-studenten weten niet wat psychologie betekent

o       Tweede druk van ‘Understanding God’ is vanaf vrijdag verkrijgbaar

o       Pateo Radio Archief via Alleen de Waarheid

o       De 10 Grootste Mythen : Nr. 3. De mythe van de Holocaust

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

Het vuurwerk in de landmijnenramp is begonnen

Op bladzijde 187 van het boek ‘Oorsprong en bestemming van de mens’ uit 2009 (pdf) schreef ik het volgende: “En op zaterdagmiddag 13 mei 2000 was het weer raak. Onze landmacht had illegale landmijnen verstopt bij een vuurwerkbedrijf in Enschede. Toen er brand uitbrak bij dit bedrijf explodeerde uiteindelijk ook deze extreem gevaarlijke landmijnen, waardoor in één klap de gehele woonwijk Roombeek werd weggevaagd.” We zijn nu ruim 13 jaar verder, en eindelijk begint het door te dringen dat we hier met een gigantische doofpotaffaire te maken hebben. Via een zoveelste geval van justitiële dwaling zijn ook hier onschuldigen veroordeeld, en lopen de werkelijke verantwoordelijken (bij Defensie) voor deze ramp nog altijd vrij rond. Of was ook hier sprake van moedwil, waarbij ook weer Joris D. als de secretaris-generaal van Veiligheid en Justitie (vanaf 2002) was betrokken? Wie herinnert zich nog het toneelspelende staatshoofd dat zich in de geëxplodeerde wijk rond liet leiden? Zou ze echt niets hebben geweten van de landmijnen die voor deze ravage hadden gezorgd? Dat lijkt mij uitgesloten. Anno 2013 is in ieder geval de deksel van deze doofpot gelicht en kan het echte vuurwerk beginnen. Kijk voor meer informatie bijvoorbeeld op DeVuurwerkramp.nl (link) of lees wat Metro hierover al heeft geschreven (link).

 

De moord op de waarheid in de Vaatstra-zaak

Ik neem aan dat iedereen weet heeft van de afschuwelijke moord uit 1999 op de 16-jarige Marianne Vaatstra (1982) die plaats vond in de nacht van 30 april op 1 mei, waarna haar lichaam de volgende ochtend werd gevonden in een weiland nabij de Friese plaats Veenklooster. Voor onwetende mensen lijkt deze zaak te zijn gesloten, omdat een Friese boer in deze gewelddadige moordzaak heeft bekend. Wie zich ook maar even verdiept in deze zaak ziet onmiddellijk dat deze Jasper Steringa (1967) niet de dader kan zijn geweest. Naast deze verschrikkelijke moord op dit meisje is er dus nog een moord gepleegd, en dan bedoel ik de moord op de waarheid in deze afschuwelijke moordzaak. Door deze tweede moordzaak op te lossen, komen we vanzelf op het spoor van de ware moordenaar(s) van Marianne. De kernvraag is daarbij uiteraard welk onvoorstelbaar groot belang er is bij justitie om zo overduidelijk onjuist te handelen. Voor wie niet bekend is met de feiten, die kan ik verwijzen naar de website van Herstel de Republiek (link). Verder is de rol die de ouders van Marianne in deze zaak zijn gaan spelen zeer opvallend. Het huwelijk tussen Bauke Vaatstra (1939) en Maaike Terpstra (1942) bleek niet bestand tegen alles wat volgde vanaf de moord van hun jongste dochter, want in 2007 zijn zij gescheiden. Vader Bauke zat vanaf het begin op één lijn met justitie, waardoor er een grootschalig DNA-onderzoek is gekomen. Uit de notities van moeder Maaike blijkt echter dat de rol van het openbaar ministerie veelvuldig op zijn minst erg dubieus is geweest. Over deze notities was vorige week veel commotie. Waarom mogen we niet weten dat justitie betrokken is bij het verborgen houden van de ware toedracht van wat er met Marianne is gebeurd? Het feit is immers dat Marianne niet werd vermoord in het weiland waar ze is gevonden. Volgens onafhankelijk onderzoeker Wim Dankbaar is Marianne vermoord door twee bewoners van het nabijgelegen asielzoekerscentrum in Kollum, genaamd Feik Mustafa en Ali Hussein Hassan. Eerlijk gezegd kan ik me niet voorstellen dat justitie en hun officieuze perswoordvoerder Peterr “aartsleugenaar” de V. zoveel moeite zouden doen om twee asielzoekers te beschermen. Ik denk daarom dat deze zaak nog veel groter is. Welk sinister complot gaat er schuil achter deze brute moord? En wie waren hierbij betrokken? Ook hier duikt alweer de naam van Joris Demmink op, toen nog de Directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken bij het Ministerie van Justitie (link).

 

Psychologie-studenten weten niet wat psychologie betekent

Afgelopen vrijdag mocht ik tijdens het Nationaal Psychologie Congres in Maarssen een workshop geven aan Nederlandse psychologiestudenten. Zelfs vierdejaars studenten wisten mijn beginvraag over wat het woord ‘psychologie’ betekent niet te beantwoorden. Na dit woord opgedeeld te hebben in ‘psyche’ en ‘logos’ bleef het nog steeds opvallend stil. Net als destijds Geneeskunde is gekaapt door de farmaceutische maffia, zo is nu ook Psychologie stijlzwijgend veroverd door diezelfde criminelen via DSM-5, waarmee alweer de vijfde editie van de ‘The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ wordt bedoeld. Dit boekwerk telt inmiddels bijna 1000 bladzijden waarop voor te schrijven farmaceutische gifstoffen gekoppeld zijn aan bijeengeraapte symptomen verpakt als verzonnen (psychische) ‘stoornissen’. Psychologie is verworden tot het diagnosticeren van zogenaamde Mental Disorders. Maar mental (mentaal) en mind zijn toch iets heel anders dan de psyche? Aan de hand van de werkelijke betekenis van psyche (ziel) en pneuma (geest) heb ik de enigszins verwarde studenten een aantal grondbeginselen van Wholly Science uitgelegd, inclusief de logica van ‘Mind over Matter’ wat ze kennen via het overbekende placebo-effect. Na afloop overheerste bij mij een gevoel van teleurstelling. Hoe lang duurt het nog voordat de mensheid Wholly Science kan gaan begrijpen? Hoe lang houdt deze collectieve mentale duisternis nog aan?

 

Tweede druk van ‘Understanding God’ is vanaf vrijdag verkrijgbaar

Hoewel de eerste druk nog niet helemaal is uitverkocht, heb ik toch besloten een tweede druk uit te laten komen van mijn meest recente Engelstalige boek getiteld ‘Understanding God’. Deze tweede druk heeft in totaal 16 bladzijden meer. Wie een exemplaar van de tweede druk koopt, die kan een exemplaar van de eerste druk voor de helft van de prijs aanschaffen (om bijvoorbeeld cadeau te doen). De extra verzendkosten zijn voor mijn rekening.

 

Pateo Radio Archief via Alleen de Waarheid

Ik ben erg blij en dankbaar dat de nabeluistermogelijkheid voor de eerste 52 afleveringen van Pateo Radio wordt gecontinueerd via de website AlleenDeWaarheid.nl. Aflevering 1 over Artabana staat inmiddels op youtube (link).

 

De 10 Grootste Mythen : Nr. 3. De mythe van de Holocaust

In tien opeenvolgende nieuwsbrieven van Pateo.nl worden de tien grootste mythen ontzenuwd (link). Zeven nieuwsbrieven geleden hebben we gezien dat een afzonderlijk Joods ras een mythe is en dat dit vermeende ras dus helemaal niet bestaat. Zes nieuwsbrieven geleden werd duidelijk dat ook vrouwenemancipatie een mythe is. Vijf nieuwsbrieven geleden zagen we dat het voor mensen helemaal niet nodig is om vlees te eten, en dat ook de bewering ‘vlees moet’ dus een mythe is. Vier nieuwsbrieven geleden is de mythe van racisme ontkracht omdat alle (volbloed) homo sapiens tot één en hetzelfde ras behoren. Drie nieuwsbrieven geleden is de mythe van continentendrift ontmaskerd als wetenschappelijke waanzin. Twee nieuwsbrieven geleden is afgerekend met de mythe dat de zwaartekracht een onafhankelijke natuurkracht zou zijn. In de voorgaande nieuwsbrief is tien maal bewezen dat de evolutie tussen soorten eveneens een gefantaseerde mythe is. En in deze nieuwsbrief toon ik aan dat er in de Tweede Wereldoorlog helemaal geen 6 miljoen Joodse gelovigen zijn vermoord.

 

We zijn nu dus aangekomen in de Top 3 van de meest hardnekkige mythen aller tijden. En elk van deze drie zal mogelijk tot veel commotie leiden. De nummer 3 die hieronder wordt ontzenuwd staat vast en zeker garant voor onvoorstelbaar veel ‘vuurwerk’. Dat heeft ook alles met de gekozen naam te maken, want het (Latijnse) woord ‘holocaust’ betekent ‘brandoffer’. Het zijn echter geen Joodse gelovigen die zijn gebrandofferd, maar het gezonde verstand van de mensheid.

 

Volgens de officiële (valse) geschiedschrijving zijn er in de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen Joden vermoord. Laten we beginnen met het vaststellen dat het woord Jood verwijst naar een mens die gelooft in (onder andere) de Torah. We kunnen het immers niet hebben over een bepaald ras, want er bestaat helemaal geen Joods ras, zoals is ontzenuwd bij Mythe nummer 10. Voor de officiële lezing van 6 miljoen vermoorde Joodse gelovigen bestaat echter totaal geen bewijs. Op geen enkele muur in Auschwitz zijn bijvoorbeeld sporen van gifgas aangetroffen. Ook zijn nergens stoffelijke resten gevonden die ook maar een begin van een bewijs zouden kunnen zijn van een dergelijke massamoord. In 2011 heeft een zekere Gewain op het forum van Stormfront.org tien bewijzen gegeven die een definitief einde maken aan de mythe van de Holocaust, die ik integraal heb overgenomen op mijn website (link). Het meest treffende bewijs ligt voor mij in de volkstellingen. In de Wereld Almanak van 1938 worden 15,748 miljoen Joden geteld. En in de Wereld Almanak van 1947 staat de teller op 15,688 miljoen Joden. Het verschil is minder dan 60.000 mensen. Indien er in de tussenliggende jaren 6 miljoen Joden zouden zijn vermoord, dan dienen er dus ook nagenoeg 6 miljoen Joodse baby’s te zijn geboren in diezelfde periode, of hebben zich snel bijna 6 miljoen ‘heidenen’ bekeerd tot het Joodse geloof. Het zal iedereen duidelijk zijn dat dit uiteraard niet is gebeurd en dat de Holocaust dus een mythe is. Ook uit de officiële tellingen van het Rode Kruis blijkt dit (link). Deze vermeende Holocaust is daarom wellicht de ergste vorm van geschiedvervalsing sinds mensenheugenis (link).

 

Wist je trouwens dat het wereldberoemde ‘Dagboek van Anne Frank’ ook een vervalsing is, want het oorspronkelijke manuscript is namelijk grotendeels met een ballpoint geschreven, en die waren er toen nog niet (link). Dagelijks staat er een lange rij te wachten voor het museum in Amsterdam dat is gebaseerd op dit nepdagboek. Op een vergelijkbare manier zijn ook de werken van Shakespeare helemaal niet echt, want de geschriften met deze naam erop zijn in het geheim geproduceerd door een ingehuurd schrijverscollectief, om zo ook Engeland een ‘geniale’ auteur te bezorgen, die in werkelijkheid zelfs helemaal niet eens heeft bestaan (link).

 

Wat er werkelijk is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog (WWII), is dat er naar schatting 50 miljoen menswezens zijn gedood en voor zover ik weet niet één reptielwezen. Indien de reptielwezens (in mensengedaanten) inderdaad als doel hebben om de populatie van menswezens te reduceren tot onder het aantal van 500 miljoen (zoals staat beschreven op de Georgia Guidestones), dan hebben ze tijdens WWII goede zaken gedaan. Wellicht staan ze te trappelen om via WWIII hun karwei af te maken. Wil je misschien weten wat ik bedoel met reptielwezens? Reptielwezens zijn wezens waarbij hun doen en laten nagenoeg volledig wordt aangestuurd door hun hersenstam, wat ook wel het reptielenbrein wordt genoemd. Het hogerliggende limbisch systeem heeft bij deze reptielwezens vrijwel geen invloed. Daarom hebben deze reptielwezens ook geen geweten. We kunnen ze het beste typeren als psychopaten en sociopaten. Ik durf gerust te stellen dat alle leidinggevenden bovenin onze samenleving, niet één uitgezonderd, een dergelijk reptielwezen is. Iemand met een normaal ontwikkeld geweten zou namelijk vanwege ernstige gewetenswroeging helemaal niet op dat niveau kunnen functioneren in onze huidige, krankzinnige maatschappij.

 

Verder heb ik het al vaker gehad over de onlogica van de naam Nazi. Want wanneer het een afkorting zou zijn geweest van het Duitse woord Nationalsozialismus, dan zou het Naso moeten zijn geweest. In werkelijkheid verwijst Nazi naar Asjkenazi of Ashkenazi in het Engels. Adolf Hitler was zelf een Asjkenazi-Jood. Het verhaal dat hij Joden zou haten is volkomen lariekoek. Hij is heel zijn leven omringd geweest door Joodse gelovigen. Waar Adolf H. in werkelijkheid een enorme hekel aan had, dat was aan de Duitsers (als vertegenwoordigers van de ‘gewone’ mens). Daarom heeft hij zijn Kehlsteinhaus (vrij vertaald: Adelaarsnest) ook zo ver mogelijk richting Oostenrijk laten bouwen, om daar zo ver als het kan uit de buurt te zijn van al die door hem gehate gewone mensen. Adolf H. en zijn opdrachtgevers beschouwden zichzelf als wezens die (ver) boven de gewone mens verheven waren. Ze meenden Übermenschen te zijn, maar in werkelijkheid waren ze psychopatische en sociopatische reptielwezens. Deze nazi-reptielen hebben de Tweede Wereldoorlog ook helemaal niet verloren. Ze hebben 50 miljoen menswezens elkaar laten vermoorden, en daarna hebben ze zich snel verstopt, voornamelijk op de continenten Antarctica en Amerika.

 

Deze reptielwezens maken nog steeds de dienst uit op deze planeet. Zoals ik al heb aangegeven bij de bespreking van Mythe nummer 7 (link) staat het Britse reptielenhuis (Windsor) bovenaan deze psychopatische pikorde. Opvallend hoog in deze reptielenpiramide vinden we het Nederlandse reptielenhuis (Van Amsberg). Het heeft destijds bijzonder lang geduurd voor reptielwezen W.A. van A. een bijpassend reptielenvrouwtje wist te vinden. Uiteindelijk is dat gelukt, want zijn vrouw stamt net als hijzelf af van de Duitse landheer Pieter Halbach (1634 – 1686). Voor de camera’s kunnen ze (inmiddels) prima toneelspelen, en anders worden de opnames gewoon overnieuw gedaan. Maar wie zich afstemt op het eigen gevoel, die laat zich hierdoor echt niet misleiden. De moeder van W.A., die achter de schermen nog altijd gewoon de dienst uitmaakt, is het meest koudbloedige wezen dat ik tot nu toe in mijn leven ben tegengekomen. En dat haar vader geen geweten had is inmiddels allang geen staatsgeheim meer. Maar goed, zo heb ik wel genoeg geschreven over deze kille reptielwezens.

 

Laten we nog even terugkomen op de Mythe van 6 Miljoen. Waarom is nu precies dit aantal gekozen voor deze geschiedvervalsing? Als kind keek ik op de televisie naar de avonturen van de man van 6 miljoen. Een miljoen is verder een getal met 6 nullen. De numerologische waarde van ‘Million Jews’ is ook een 6. Is ‘6 miljoen Joden’ wellicht een verborgen verwijzing naar 666? Ook de ster die hiervoor als symbool is gebruikt heeft 6 punten. In de jaren voorafgaand aan de WWII (van 1915 tot 1938) hebben maar liefst 10 kranten bericht over het aantal van ‘6 miljoen Joden’ die zouden zijn vervolgd (video). Conclusie: We hebben hier te maken met een overduidelijke toepassing van neurolinguïstisch programmeren, bedoeld om de mensheid te hersenspoelen. Daarom werden al die afschuwelijke (ahum) ‘holocaustontkenners’ tot nu toe dus ook zo keihard aangepakt in de mainstream media, want ze vormen immers een bedreiging voor dit mind control-programma. Kom maar op verslaggevende loonslaven, zou ik zeggen! Met welke van de tien onweerlegbare feiten zouden jullie willen beginnen? Ik weet dat de waarheid ook hier zal zegevieren, en dat weten jullie diep van binnen natuurlijk ook.

 

Een belangrijk doel (van de machtspiramide van de reptielwezens) van WWI was, naast het uitmoorden van ongeveer 8,5 miljoenen menswezens, het stichten van Palestina als een Engels mandaatgebied, na dit gebied te hebben veroverd op het Ottomaanse rijk. Daarna kwam WWII met als belangrijk doel het stichten van de staat Israël in dit gebied. Beide oorlogen waren dus feitelijk zetten in een veel groter spel. Het onthullen van ook dit grotere plaatje is mogelijk via Wholly Science, evenals het begrijpen van het geplande vervolg.

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

o       Aanstaande zondag (17 november 2013) vindt in het Rhone Centrum Amsterdam het tiende (en laatste) Frontier Symposium plaats (link). Tijdens deze jubileumeditie zal ik alvast onthullen welke megamythe helemaal bovenaan de Pateo Mythen Top 10 staat, en ook welke mythe op de nummer-2-positie staat.

o       Op dinsdagavond 19 november 2013 is Francis Capelle opnieuw mijn gast bij Pateo Radio. In de uitzending van 5 november jl. heeft Francis in grote lijnen gesproken over professionele structuur achter een deel van de alternatieve media, die volgens hem doelbewust fungeren als gecontroleerde oppositie. In deze aflevering van de Pateo Radio talkshow zullen Francis en ik doorpraten over deze mogelijk zeer omvangrijke misleidingzaak.

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (- the Healing of Science and Religion -)

 

Ook gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de éénenzeventigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.