Pateo Nieuwsbrief (van 18 november 2013)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief072.htm

 

o       De ware betekenis van de Tien Geboden onthuld

o       Stap 4 en 5 na de drie stappen van ‘ik claim mijn naam’

o       Ik trek me terug als partijleider van de SOPN

o       De 10 Grootste Mythen : Nr. 2. De mythe van de historische Jezus

o       De 10 Grootste Mythen : Nr. 1. De mythe van de levende Duivel

o       Hoe nu verder?

 

De ware betekenis van de Tien Geboden onthuld

De afgelopen week heeft mijn wereldje even helemaal op de kop gestaan. Ik kwam erachter dat ik een aantal essentiële zaken over het hoofd had gezien. En die hadden alles te maken met God en de Bijbel. Afgelopen vrijdag heb ik daarvan een tipje van de sluier opgelicht via het artikel getiteld ‘De Waarheid over God’ (link). Op het tiende Frontier Symposium heb ik vervolgens de mythen van de historische Jezus en de levende Duivel ontzenuwd (daarom publiceer ik beide tegelijk in deze nieuwsbrief). En vanochtend heb ik de ware betekenis van de Tien Geboden onthuld (link). Ook heb ik daarover een persbericht rondgestuurd (link). Indien jij mijn werk wilt helpen verspreiden, dan kun je dat doen door de link naar dit persbericht verder door te sturen. Alle informatie is gelijktijdig in het Engels openbaar gemaakt. Dus stuur het ook gerust naar mensen elders op deze planeet. Des te meer mensen deze ware betekenis onder ogen krijgen, hoe beter.

 

Wil je weten hoe ik zo zeker weet dat dit de ware betekenis is? Het antwoord daarop is logica. En dat geldt voor alles binnen Wholly Science. Is het eenvoudig en logisch, dan is het waar. Ik garandeer je dat je niet zult geloven hoe eenvoudig en logisch de ware betekenis van de Tien Geboden is. Wil je me daarom helpen dit verder te verspreiden? Bij voorbaat mijn hartelijke dank daarvoor.

 

Stap 4 en 5 na de drie stappen van ‘ik claim mijn naam’

De procedure van de zogenaamde soevereine mens zoals staat beschreven op de website ‘ik claim mijn naam.nl’ (link) kent drie stappen. In de eerste stap claim je jouw naam bij jouw gemeente. In de tweede stap maak je deze claim landelijk bekend via publicatie in een krant. En in de derde stap claim je het enig eigenaarschap van jouw ‘natuurlijk’ rechtspersoon (waar voor alle duidelijkheid helemaal niets natuurlijks aan is) via een brief aan het hoofd van de staat. Dan is het klaar voor de beweging van de soevereine mensen.

 

Voor mij was het daarmee nog niet klaar. Omdat ik als enig eigenaar volledige zeggenschap heb over mijn rechtspersoon heb ik afgelopen vrijdagavond om 20:13 uur een einde gemaakt aan het kunstmatige leven van mijn rechtspersoon. Het heeft een zachte dood gestorven. Door mijn rechtspersoon in leven te laten ben ik namelijk in overtreding met het Tweede Gebod. Aangezien ik God opnieuw heb erkend als mijn Enige Autoriteit, heb ik moeten beloven me voortaan wel strikt aan de Tien Geboden te houden. Voordat ik dat kon doen, moest ik dus eerst mijn persoon beëindigen via opnieuw een briefje naar mijn gemeente (stap 4: link). Nu mijn persoon dood is, erken ik alleen de Tien Geboden als de Wet, waar ik me strikt aan zal houden (stap 5). Alle door mensen bedachte wetten hebben geen betekenis meer voor mij. Men kan immers geen twee meesters dienen. Ik ben dus niet langer een soeverein mens. God is voor mij de enige Soevereiniteit, en ik ben voortaan de Dienaar van God. Mijn leven is daarom voortaan gelijk aan Godsdienst. Qua werkzaamheden verandert er echter weinig, want deze ware Godsdienst vormt namelijk het levende hart van Wholly Science. Het is alleen nu klip en klaar geworden wat dit precies betekent voor mijn gedrag en mijn denken.

 

Ik trek me terug als partijleider van de SOPN

Nu mijn persoon niet meer bestaat, en ik Nederland dus niet langer erken, heb ik uiteraard ook niets meer te zoeken in de politiek. Graag bedank ik nogmaals iedereen die op de SOPN heeft gestemd. We hebben samen echt wel iets belangrijks gedaan in Nederland, maar dan uitsluitend op het gebied van bewustwording dat de tijd van verandering nog steeds nu is. Iedere echte verandering komt altijd van binnenuit, dus vanaf de basis van onze samenleving. Samen maken we het verschil door het gewoon anders te gaan doen. Via de SOPN hebben we getracht die basis te bereiken, maar we kregen te weinig aandacht van de mainstream media om daar echt een groot draagvlak te creëren. Achteraf is dat maar goed ook, want ik weet nu dat we deze oplossing alleen buiten het systeem tot stand kunnen brengen. Het systeem heeft alle problemen gecreëerd, en kan daarom nooit met oplossingen komen, omdat daarvoor een hoger niveau van begrijpen nodig is. Ook hier zie ik veel werk voor Wholly Science.

 

De 10 Grootste Mythen : Nr. 2. De mythe van de historische Jezus

In tien opeenvolgende nieuwsbrieven van Pateo.nl worden de tien grootste mythen ontzenuwd (link). Acht nieuwsbrieven geleden hebben we gezien dat een afzonderlijk Joods ras een mythe is en dat dit vermeende ras dus helemaal niet bestaat. Zeven nieuwsbrieven geleden werd duidelijk dat ook vrouwenemancipatie een mythe is. Zes nieuwsbrieven geleden zagen we dat het voor mensen helemaal niet nodig is om vlees te eten, en dat ook de bewering ‘vlees moet’ dus een mythe is. Vijf nieuwsbrieven geleden is de mythe van racisme ontkracht omdat alle (volbloed) homo sapiens tot één en hetzelfde ras behoren. Vier nieuwsbrieven geleden is de mythe van continentendrift ontmaskerd als wetenschappelijke waanzin. Drie nieuwsbrieven geleden is afgerekend met de mythe dat de zwaartekracht een onafhankelijke natuurkracht zou zijn. Twee nieuwsbrieven geleden is tien maal bewezen dat de evolutie tussen soorten eveneens een gefantaseerde mythe is. In de voorgaande nieuwsbrief is aangetoond dat er in de Tweede Wereldoorlog helemaal geen 6 miljoen Joodse gelovigen zijn vermoord.

 

Wat kan nog erger zijn dan de Holocaust te ontkennen? Dat is natuurlijk de ontkenning van het bestaan van de historische Jezus. Dat er ongeveer 2000 jaar geleden een mens genaamd Jezus zou hebben geleefd is inderdaad Mythe nummer 2, die hieronder wordt ontzenuwd.

 

Zijn er historische bewijzen die aantonen dat er ongeveer tweeduizend jaar geleden een man genaamd Jezus (of welke variant hiervan dan ook) heeft geleefd in een gebied ten oosten van de Middellandse zee dat in de oudheid bekend stond als Kanaän en later, vanaf de Romeinse bezetting, als Palestina? Het onverbiddelijke antwoord op deze vraag is: Nee! Er is niet één betrouwbare historische bron die ook maar een piepklein deel van de verhalen in het Nieuwe Testament over deze Jezus kan bevestigen. Daarentegen zijn er inmiddels tenminste twintig boeken geschreven over deze Jezusmythe (link).

 

De enige ‘bronnen’ die de indruk zouden geven dat de menselijke Jezus twee millennia geleden zou hebben geleefd zijn de vier Evangeliën. Het oudste van deze vier is volgens alle onderzoekers het Evangelie van Markus. In dit Evangelie lezen we echter niets over de maagdelijke geboorte, niets over de Bergrede, niets over het ‘Onze Vader’ en evenmin iets over vele andere belangrijke feiten in het veronderstelde leven van deze Jezus. Al deze bijzonderheden werden pas zo’n 40 jaren later toegevoegd in de Evangeliën van Mattheüs en Lucas. In het Evangelie van Markus is Jezus een mens, maar in de Evangeliën van Mattheüs en Lucas is hij een halfgod, en in het laatst geschreven Evangelie van Johannes wordt Jezus zelfs neergezet als God zelf. En er zijn daarnaast nog veel meer opvallende verschillen die de Jezusmythe nog verder ondersteunen (link).

 

Wist je trouwens dat Markus, Mattheüs, Lucas en Johannes helemaal niet de namen zijn van de auteurs van deze Evangeliën? Het is volstrekt onbekend wie de echte (over-) schrijvers zijn geweest van deze geschriften. Stel dat Jezus inderdaad in het vierde jaar voor onze huidige jaartelling zou zijn geboren, zoals wordt beweerd, en dat hij inderdaad op 33 jarige leeftijd aan het kruis werd genageld (wat dan in het jaar 29 van onze jaartelling moet zijn gebeurd), dan wacht je toch geen half mensenleven (minimaal 40 jaar) voordat je al die wonderbaarlijke belevenissen eens gaat opschrijven? Wanneer we in een kring een verhaal van mond tot oor laten gaan, dan is er immers in een paar minuten al een compleet andere versie ontstaan.

 

Het verhaal van de historische Jezus is dus een mythe. Maar dat is echter niet het einde van het verhaal van Jezus. Sterker nog, het besef dat Jezus helemaal geen mens is vormt het vertrekpunt voor het leren begrijpen van de enige echte ware Jezus. En het is dan ook deze ware Jezus die Leonardo da Vinci (1452 – 1519) aan het einde van de 15e eeuw heeft geschilderd in ‘Het Laatste Avondmaal’, zoals ik beschrijf in mijn meest recente boek ‘Understanding God’. Da Vinci had namelijk kennis van Astrotheologie, wat een belangrijke plaats inneemt binnen Wholly Science. Da Vinci wist dat Jezus de personificatie is van onze zon, die ik Helios noem. Jezus is dus de zon van God. Ieder jaar sterft Onze Vader in de Hemel (alias Jezus of Helios) tijdens de winterzonnestilstand aan het kruis (van de Zodiak) om vervolgens na drie dagen (tijdens de zonsopkomst van 25 december) weer op te staan uit de dood. Astrotheologie kan met het grootste gemak alle Christelijke feestdagen verklaren, zoals ik al in 2011 heb beschreven (link). Onwetenden hebben echter van de geboorte en de wedergeboorte twee aparte gebeurtenissen gemaakt.

 

De vier Evangeliën zijn verder ook nog eens in het Grieks geschreven, dus niet in het Aramees (de spreektaal destijds) in Palestina, en ook niet in het Hebreeuws. Wat vertaald is als Jezus (in het Nederlands) staat in de oorspronkelijke Griekse versie geschreven als ΙΗΣΟΥΣ (uit te spreken als Iesous oftewel Jésoes). De verantwoordelijken achter de (geheime) organisatie van de Jezuïeten weten dit alles allang. In hun logo staat een soort Latijnse variant op de eerste drie letters van deze Griekse naam, namelijk IHS, pontificaal in het midden van een symbolische afbeelding van de zon Helios (of Jezus). En ook de machthebbers in het Vaticaan weten dat het om de zon van God draait, die ze sinds 1993 via een bijna 2 meter brede telescoop op Mount Graham in de USA-staat Arizona permanent in de gaten houden. Wist je dat het Vaticaan ook eigenaar is van de oudste sterrenwacht? Kijk verder maar eens goed naar de symboliek die we vinden in dit machtsbolwerk. Voor kenners is het volkomen duidelijk dat de Egyptische Zonnegod Ra en de Christelijke Jezus Christus gewoon personificaties zijn van de zon Helios, evenals Surya uit de Indische Veda's, Shamash uit de tijd van Mesopotamië en (Kinich) Ahau van de Maya’s. Na Helios noemden de Oude Grieken deze zonnegod ook Apollo, gevolgd door Mithras. De zon Helios (alias Jezus, Ra, Surya, Shamash, Ahau, Apollo, Mithras of welke andere naam dan ook) is inderdaad de scheppende God op het niveau van ons zonnestelsel (het niveau van Sol), zoals Wholly Science laat zien. Maar boven onze Vader in de (vierde) Hemel vinden nog drie hogere Hemelen. De Opperschepper God zetelt in de allerhoogste Hemel, wat de zevende Hemel is (het niveau van Do), zoals ik beschrijf in mijn boek ‘Understanding God’.

 

Laat ik er verder geen enkel misverstand over laten bestaan dat ik de boekencollectie die in het Nederlands de Bijbel wordt genoemd, en in het Engels ‘The Holy Bible’ of ‘The Scripture’, terdege beschouw als de verwoording van de Wil van God (door naar schatting ongeveer 40 verschillende verwoorders of vertalers, over een tijdspanne van ongeveer anderhalf millennium). De kern van het Oorsponkelijke Testament van God is dat ieder mens die zich niet houdt aan Zijn regels, beter bekend als de Tien Geboden, voor Hem dood is. Om deze zondaars toch nog een tweede kans te kunnen bieden, is er daarna aan dat Oude Testament een Tweede Testament toegevoegd. In dat Nieuwe Testament wordt aan de hand van een personificatie van de lokale Lichtbrenger aan dode zondaars uitgelegd hoe zij zichzelf voor God weer tot leven kunnen wekken (link).

 

De Bijbel leest zo lastig omdat het een rechtsgeldig testament is, en het daarom is geschreven in een juridische taal. Vervolgens is dit Goddelijke Testament (bestaande uit twee delen) als sjabloon misbruikt door de wezens die bezeten zijn van een onstilbare honger naar macht. Zowel de wetgevende macht binnen landen (en daar overheen) als de religies hebben zeer geniepig het Testament van God misbruikt om hun zelfbedachte regels aan hun onderdanen op te leggen. Ieder mens heeft vanaf de geboorte automatisch een Verbond met God, zoals dat immers rechtsgeldig is vastgelegd in Gods Eerste Testament. Dit Goddelijke Covenant met ieder kind van God wordt echter onmiddellijk verbroken zodra er een verbinding wordt gelegd met een afgod. En voor God is iedere staat en iedere religie een afgod. Het woord ‘religie’ bewijst de moedwil achter de misleidingzaak, want ‘re’ betekent ‘opnieuw’ en het Latijnse ‘ligare’ betekent ‘binden’. Iedere gelovige, ongeacht om welke religie het gaat, laat zich dus opnieuw binden en verliest daardoor onmiddellijk het recht op Gods Erfenis zoals vastgelegd in Diens Testament. Daarom, mijn waarde nieuwsbrieflezer, ja ik bedoel jou, is het misschien een idee om het Nieuwe Testament eens grondig te gaan bestuderen om te zien hoe jij jouw goddelijke geboorterecht kunt gaan herstellen. Want daar gaat het Nieuwe Testament ook over. Wie daarin slaagt wordt voor God opnieuw geboren inclusief het bijbehorende geboorterecht op Gods nalatenschap. Dan is in ons de Christus opnieuw opgestaan. Het verhaal van de Christus gaat dus over ons. Wij kunnen herrijzen uit de dood, want eerlijk gezegd zijn we bijna allemaal allang dood voor God. Jezus en Christus hebben dus ook helemaal niets met elkaar te maken. Jezus is de zon Helios. En Christus zijn we zelf vanaf onze wedergeboorte, waardoor we ons weer onder God hebben gesteld. Daarom is de titel van mijn nieuwste boek ook ‘Under-standing God’, wat voor mij ook betekent ‘Standing under God’ (dus ‘Staan onder God’ in het Nederlands).

 

De 10 Grootste Mythen : Nr. 1. De mythe van de levende Duivel

Dan is nu de allergrootste mythe aan de beurt. Op nummer 1 van de Pateo Mythe Top 10 staat de levende Duivel. De Duivel leeft namelijk helemaal niet. De Duivel is dood. Veel goedgelovigen denken nu wellicht opgelucht adem te kunnen halen, maar niets is minder waar.

 

Net als Sinterklaas is ook het bestaan van de levende Duivel een mythe die door religieuze machtswellustelingen is bedacht om gelovigen via angst te kunnen controleren. Dit duivelse verzinsel heeft in de loop der jaren vele namen gekregen zoals Satan, Lucifer, Baphomet, Astaroth, Azazot, Loki, Mephisto, Mammon, Diabolus, Beëlzebub en nog veel meer. Zelfs de bekende toverspreuk (voor kinderen) Abracadabra was oorspronkelijk ook een naam van de Duivel, terwijl deze spreuk later werd gebruikt om zogenaamde duivelse demonen weg te drijven.

 

Het overbekende (onzin-) verhaal vertelt dat God de jaloerse Duivel (die volgens zeggen de mooiste, slimste en volmaaktste was van alles en iedereen) een lesje wilde zou willen leren en hem daarom buiten de deur zou hebben gezet. Vervolgens zou die Duivel uit rancune zijn best zijn gaan doen om aan te tonen dat hij een nog grotere schepper dan God zou zijn. Even op zijn Engels: While God creates Good, the Devil creates Evil. Oftewel, we hebben het dus over de oeroude strijd van GO(O)D versus (D)EVIL. Er is alleen een klein probleempje met deze zienswijze, want op het allerhoogste niveau van God bestaat alleen maar heelheid (of éénheid, zoals sommigen zeggen). De dualiteit (of twee-éénheid) tussen bijvoorbeeld goed en kwaad ontstaat pas op het niveau onder God. Wholly Science laat zien dat God overeenkomt met het niveau van Do, terwijl de dualiteit pas ontstaat op het niveau van Si. Kortom, God kan op het niveau van de Zevende Hemel helemaal niemand buiten de deur zetten. Alles op dat allerhoogste niveau van bewustzijn vormt gezamenlijk immers één onlosmakelijke Heelheid.

 

Er zijn mensen die geloven dat de Duivel wordt geholpen door 72 gevallen wachters. Wanneer we een volledige cirkel (wat voor mij symbool staat voor het Goddelijk Bewustzijn van Oneindige Heelheid) delen in 5 gelijke delen, dan omvat ieder deel 72 booggraden. Verbinden we die 5 hoekpunten, dan ontstaat een pentagram (wat voor velen symbool staat voor de Duivel). Evenzo komt het woord Aartsengel van het Engelstalige Archangel, wat gewoon een verbastering is Arc(h) Angle, oftewel booghoek of booggraad. En die booggraden hebben weer alles te maken met de reis van Gods zon Jezus door de Zodiac. Als sneeuw voor diezelfde Helios verdwijnt op deze manier de angst voor de levende Duivel via de bestudering van Wholly Science.

 

Kortom, de levende Duivel bestaat dus helemaal niet, evenmin als de historische Jezus (zoals besproken bij Mythe nummer 2). De levende Duivel heeft de historische Jezus dus ook nooit op de proef gesteld. De werkelijke betekenis van deze parabel is dat wij onszelf op de proef stellen door in ons huidige lichaam dit leven te leiden (vanaf het lage niveau van Re) terwijl we in essentie deel uit maken van het allerhoogste niveau van God (op het niveau van Do). Ieder van ons heeft in dit leven namelijk een keuze gemaakt tussen Jezus of de Duivel. Wie erin is geslaagd om het eigen goddelijke geboorterecht te herstellen (volgens de clausule zoals deze staat beschreven in het Tweede Testament), die heeft in zichzelf de Christus (of Christ in het Engels) tot leven gebracht (zoals ook al aangegeven bij het bespreken van Mythe nummer 2). Alle anderen, helemaal niemand uitgezonderd, hebben in zichzelf dus de Antichrist tot leven gewekt. Lees de Tien Geboden er nog maar eens goed op na, want dit zijn absoluut geen vage richtlijnen. Het probleem is echter dat niemand tot op heden echt heeft begrepen wat deze Tien Geboden betekenen. Maar daar heeft Wholly Science dus nu een einde aan gemaakt (link). Zelfs bij de allerkleinste overtreding van één van deze tien dwingende eisen vervalt onmiddellijk het recht of de Erfenis zoals overduidelijk staat beschreven in Gods Testament.

 

Mensen die nu nog steeds denken dat Jezus spoedig wederkomt of dat de Antichrist zich binnenkort zal openbaren, die hebben blijkbaar hun verstand verloren. Er dat was ook vanaf het begin de opzet van iedere religie (inclusief New Age). Want iedere religie is niets anders dan een mind-control-programma. Het is namelijk veel eenvoudiger om mensen via hun verstand gevangen te houden, dan op een fysieke manier. En daarom is ook de staat bedacht, want ook de regering is een mind-control-programma. Het Engelstalige woord ‘government’ is een samentrekking van ‘to govern’ (heersen) en het Latijnse ‘mente’ (verstand). Het woord is dus gewoon een vermomming van ‘govern-mind’ (heersen over het verstand) oftewel ‘mind control’. En het geniale aan deze (vrijwel) perfecte oplichterij is dat nagenoeg iedereen er stilzwijgend mee heeft ingestemd. We hebben immers zelf de Duivelse staten en de Duivelse religies als afgoden tot leven gewekt door ze te gehoorzamen. Wie denkt er nu nog steeds opgelucht adem te kunnen halen?

 

Er zijn speurneuzen die zich druk maken over al die Satanische symbolen en rituelen die door de top van de machtspiramide opzettelijk worden gebruikt. Laten we dat nu eens gaan beschouwen als de splinter in het oog van een ander. Misschien is veel zinvoller om ons met de balk in ons eigen oog bezig te gaan houden. En zou het daarbij zelfs zo kunnen zijn dat al die klokkenluiders precies datgene doen waardoor er juist nog meer levensenergie wegstroomt richting die Duivelse overheersing van het voor mensen bedoelde Aardse paradijs? Is hier een Duivelse opzet in het spel?

 

Ieder van ons heeft de keuze: Blijven we nog langer deelnemen aan het probleem (door afgoden te gehoorzamen)? Of begrijpen we onze ware plaats, en worden we deel van de oplossing (door ons te bekeren tot God en niet langer de Wet van God te overtreden)? Voor mij was deze keuze niet zo moeilijk om te maken, toen ik eindelijk de waarheid besefte van mijn situatie in relatie tot God.

 

Hoe nu verder?

Ik verwacht dat er door de bovenstaand onthullingen over God, Jezus, de Duivel en de Tien Geboden veel los zal komen. Ik maak daarom ik even ruimte in mijn leven om daarop te kunnen reageren. En daarom is dit voorlopig ook even de laatste Pateo Nieuwsbrief. Of en wanneer ik de draad weer op zal pakken kan ik nu niet zeggen. En dat geldt ook voor mijn wekelijkse radioprogramma. Morgenavond neemt Jeroen Ghuijs het in ieder geval even van me over. Kortom, ik ben klaar voor wat er gaat komen. En ik ben zeer dankbaar voor de inzichten die tot mij mochten komen.

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere wetenschap en ware godsdienst)

 

Ook gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de tweeënzeventigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.