Pateo Nieuwsbrief (van 28 november 2013)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief073.htm

 

o       Ben ik wel goed bij mijn hoofd?

o       Zo, wat was het oorverdovend stil!

o       Kerstmis betekent: ‘afdanken van de Christus’

o       Vertalers gezocht naar Frans, Spaans, Duits en Italiaans

o       Gratis lezing op 15 december in het Achterhoekse Eibergen

o       Wie gaat er mee naar de vijfde Wholly Science Week?

 

Ben ik wel goed bij mijn hoofd?

Hoe kun je weten of iemand wel goed bij zijn hoofd is? Zijn mensen niet goed bij hun hoofd wanneer ze anders denken dan de manier waarop de meerderheid denkt? Dat zou, denk ik, een zeer gevaarlijke definitie zijn, waardoor mentaal conformisme zich snel zal ontpoppen tot een gedachtendictatuur. Bovendien, wie zegt dat de meerderheid het wel bij het juiste eind zou hebben? Die meerderheid wordt overigens ook met de dag dommer, afgaand op het niveau van het informatievoer dat deze meerderheid dagelijks consumeert. Volgens mij is er daarom maar één manier om vast te stellen of iemand wel goed bij zijn of haar hoofd is, en dat is door na te gaan of de gedachten van dit individu consistent zijn, en het bijbehorende gedrag consequent. Hoe zit dat bij mij, volgens jou? Stel ik deze vraag nu even aan mijzelf, dan is mijn antwoord daarop klip en klaar.

 

Kortom: “Ja, ik ben opvallend goed bij mijn hoofd!” Of dat ook geldt voor nagenoeg de complete rest van de mensheid op deze planeet durf ik zeer te betwijfelen. Ieder mens die wel eens naar een televisieprogramma heeft gekeken, naar een radioprogramma heeft geluisterd, een krant heeft gelezen, onderwijs heeft ‘genoten’, heeft geluisterd naar officiële deskundigen of via het internet informatie heeft opgedaan, die heeft grote kans beïnvloed te zijn door één of meerdere gedachtenbesturingsprogramma’s. In het Engels wordt zo’n programma aangeduid als Mind Control. Nagenoeg alles in onze ‘beschaving’ heeft Mind Control als doel: het onderwijssysteem, de voedingsindustrie, de (mainstream) media, de (regulier) zorg, de religies en bovenal de overheid. Het Engelstalige woord ‘government’ zegt dit zelfs letterlijk, want ‘govern’ betekent Control en ‘ment’ komt van het Latijnse ‘mente’ wat Mind betekent. Nagenoeg iedereen laat de eigen gedachten dus besturen door iets van buiten zichzelf. En vrijwel niemand is zich daarvan bewust. Al deze mensen zijn dus niets anders dan mentale marionetten, die helemaal niet meer in staat zijn om zelfstandig na te denken. En ze zijn al helemaal niet in staat om eventuele eigen conclusies in daden om te zetten. Wie is hier nu niet goed bij zijn hoofd?

 

Lees of hoor jij een absurde bewering over mij, over Pateo of over de mensen die op welke manier dan ook een bijdrage leveren aan het verder verspreiden van Wholly Science, weet dan dat je met een mentale marionet te maken hebt. Het is volkomen zinloos met dergelijke gehersenspoelde mensen in gesprek te gaan, want hun verstand zit letterlijk op slot. Het enige verstandige is en blijft om dergelijke lieden volkomen te negeren. Wat ze namelijk willen is aandacht, en dat menen ze te krijgen door zich negatief te uiten. Zoals ik al eerder heb geschreven, het zijn niets anders dan negatieve-energieparasieten. Gun ze die aandacht niet, dan lost deze plaag vanzelf op.

 

Zo, wat was het oorverdovend stil!

Vorige week maandag verwachtte ik dat mijn telefoon roodgloeiend zou komen te staan. Niets was echter minder waar. Mijn ontdekking van de ware betekenis van de Tien Geboden werd nagenoeg volkomen genegeerd door de mainstream media. Slechts één radiostation toonde enige belangstelling. Achteraf kwam die stilte goed van pas, want de afgelopen dagen heb ik ook gelijk maar even het eerste hoofdstuk van Genesis verbeterd, eenduidige definities gegeven van God, de Christus, Hemel, Jezus, goden en de Duivel, en de ware aard van de vieringen op 25 december, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren onthuld, zowel in het Nederlands als in het Engels. En zoals iedereen zelf kan nagaan (voor zover dit door toedoen van al die Mind Control-programma’s nog mogelijk is), zijn de zeven hoofdartikelen op Pateo.nl volledig consistent. Dit is, geachte nieuwsbrieflezer, nog nooit eerder gedaan en dus volkomen uniek in de geschiedenis van de mensheid. Eindelijk weten we daardoor de waarheid, die uiteraard opvallend logisch en eenvoudig is. En dat allemaal dankzij Wholly Science. Echter, hoeveel geduld moet ik nog hebben voordat ook de gehersenspoelde meerderheid zich hiervoor durft open te stellen? Of laat ik het individueler vragen: Hoeveel geduld moet ik nog hebben voordat jij je hiervoor durft open te stellen?

 

Kerstmis betekent: ‘afdanken van de Christus’

In de bovenstaande opsomming van de zogenaamde christelijke feestdagen heb ik opzettelijk 25 december geschreven, en niet ‘kerstmis’. Dit woord is namelijk gebaseerd op een samentrekking van de Latijnse woorden ‘Christus’ (evenzo in het Nederlands) en ‘Missa’, wat ‘afdanking’ betekent. Terwijl de ware betekenis van de viering van 25 december gaat over innerlijke wedergeboorte van de Christus (link), pleegt iedereen die deze viering aanduidt als ‘kerstmis’ innerlijke abortus. Hoe dom kunnen gehersenspoelde mensen zijn?

 

Vertalers gezocht naar Frans, Spaans, Duits en Italiaans

Hoewel er al een aantal mensen is die me helpen met het vertalen van de teksten die nu alleen nog maar in het Engels en Nederlands beschikbaar zijn, ligt er nog volop vertaalwerk voor meerdere vrijwilligers. Het gaat daarbij om de zeven hoofdartikelen op Pateo.nl. Mijn focus ligt nu eerst op deze vier talen (dus Frans, Spaans, Duits en Italiaans), maar vertalers naar het Turks, Russisch, Chinees en het Arabisch kunnen zich uiteraard ook melden.

 

Gratis lezing op 15 december in het Achterhoekse Eibergen

Op zondag 15 december a.s. geef ik in het Centrum Goud te Eibergen een lezing van anderhalf uur getiteld: ‘de zin en waanzin over de Christus en de antichrist’. Je kunt daarbij kiezen tussen de ochtendlezing of de middaglezing. Vooral gelovigen die wachten op de wederkomst van Jezus en al die ‘wakkere’ mensen die de antichrist menen te zullen ontmaskeren zodra deze zich voor zal doen als Christus, al deze mensen nodig ik van harte uit om kennis te komen maken met de echte waarheid. Uiteraard vraag ik daarbij weer om geen enkel woord van mijn verhaal te geloven. Neem gewoon een Open Mind mee, zet de Mind Control even een dagje uit (voor zover mogelijk), en je zult als een ander mens de zaal verlaten. Dat beloof ik! Kijk op de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl voor meer informatie.

 

Wie gaat er mee naar de vijfde Wholly Science Week?

Vanaf zondagmiddag 20 april wordt alweer de vijfde editie van de Wholly Science Week gehouden. Net als alle voorgaande keren is de locatie weer het unieke Centre Lothlorien in de Franse streek Haute Marne. De sfeervolle ruime kamers van dit statige landhuis, de rustgevende natuur rondom, het net iets warmere klimaat, de heerlijke biologische en vegetarische maaltijden, het samenzijn met gelijkgestemden en niet te vergeten de Verlichtende Wholly Science zijn de geheime ingrediënten voor deze week vol scheppingskracht. Wees er snel bij, want vol is ook hier echt vol. Kijk op de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl voor meer informatie.

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere wetenschap en ware godsdienst)

 

Ook gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de drieënzeventigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief (at) Pateo.nl met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.