Pateo Nieuwsbrief (van 15 januari 2014)

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief077.htm

 

o       Mijn interview in de Volkskrant

o       De Oude Egyptenaren hadden een zwarte huidskleur

o       Het verhaal van Nibiru blijkt toch een verzinsel

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

Mijn interview in de Volkskrant

Maandagmiddag jl. ben ik geïnterviewd door Joost de Vries van de Volkskrant voor de online rubriek ‘4 uur Nieuwsbreak’. En inderdaad, vlak na 16:00 uur stond dat interview dezelfde middag nog op de website van de Volkskrant, voorzien van de koptekst ‘Willem-Alexander is geen Oranje’ (link). In de maand december van vorig jaar heb ik me erg druk gemaakt om media-aandacht te krijgen voor mijn werk. Dat wilde toen maar niet lukken. Ik heb dus voor de zoveelste keer mogen ervaren dat geduld een schone zaak blijkt te zijn. Nog diezelfde dag kwamen er vier maal zoveel bezoekers naar Pateo.nl als voorheen ongeveer gebruikelijk was. De grote vraag is uiteraard of al deze nieuwe bezoekers iets begrijpen van Wholly Science. De toekomst zal ook dat leren.

 

De Oude Egyptenaren hadden een zwarte huidskleur

Dat de huidskleur van alle Oude Egyptenaren even zwart was als die alle oorspronkelijke bewoners van het midden en zuiden van Afrika is inmiddels door diverse onderzoekingen aangetoond. Dit gegeven plaatst echter het verhaal van ene vader Jakob en zijn twaalf zonen in een geheel ander licht. Ken je trouwens het kinderliedje over deze vader Jakob? Slaapt gij nog? Alle klokken luiden al een tijdje, namelijk! Vreemd genoeg luisteren we vrijwel nooit echt naar wat er wordt gezongen, maar dat terzijde. Afijn, op een gegeven moment heeft Jakobs lievelingszoon Jozef zich weten op te werken tot de vice-farao van Egypte. Toen zijn broers vervolgens voor hem stonden, herkenden ze hem niet. Indien iemand met een blanke huidskleur onderkoning is in een land van mensen met een uitsluitend zwarte huidskleur, zouden blanken dan niet kunnen zien dat dit hun eigen broer is? Ondanks alle klederdracht lijkt me dat uitgesloten. Dan houden we maar één conclusie over: Jakob en zijn twaalf zonen hadden een zwarte huidskleur. Het Latijnse woord voor ‘zwart’ is ‘niger’. Nu kunnen we de naam Nigeria ook eenvoudig begrijpen, evenals dat het Engelse ‘nigger’ en het Nederlandse ‘neger’ volkomen onwetend zijn verkracht tot scheldwoorden. Vader Jakob was dus een neger, en dat geldt daarmee ook voor diens vader Izaäk en diens grootvader Abraham. Niet alleen de holocaust was een zionistische leugen, ook is iedereen die zichzelf ‘jood’ noemt en geen zwarte huidskleur heeft dus gegarandeerd geen zuivere afstammeling van deze vader Jakob. Hoe groot is de joodse leugen eigenlijk? Wil je meer hierover lezen, dan kun je terecht op de website IH12.nl (link). Let op: Net als bij alles: “Geloof er geen woord van; doe je eigen onderzoek!”

 

Wist je trouwens hoe Egypte genoemd wordt in de hiërogliefen? Vertaald naar ons alfabet werd dit land ‘km.t’ genoemd, uit te spreken als ‘Kemet’. De letterlijk betekenis van ‘km’ is ‘land’, en van ‘t’ is ‘zwart’. De naam ‘Kemet’ (km.t) betekent dus letterlijk het zwarte land. Ook hier geeft de leugenachtige egyptologie weer een onjuiste interpretatie aan, want er wordt daarmee helemaal niet gedoeld op een land met zwarte grond. Het was namelijk het land van de zwarten! Denk nu niet dat ‘zwarten’ voor mij een beledigende aanduiding zou zijn. Wie mij privé kent, die weet wel beter. Het is gewoon een verwijzing naar de donkere huidskleur van de authentieke Oude Egyptenaren.

 

Nu we dit alles weten, kunnen we ook begrijpen waarom de neus van de Sfinx eraf is geschoten. Dit was namelijk een typisch Afrikaanse neus (breder en vlakker in vergelijking met een blanke neus), waardoor het voor iedereen compleet duidelijk zou zijn dat deze Sfinx destijds gemaakt was door mensen met een brede, vlakke neus. Het is trouwens een hardnekkig gerucht dat deze neus er in opdracht van Napoleon Bonaparte (1769 – 1821) zou zijn afgeschoten. Ook gaat een even hardnekkig gerucht dat deze kleine man, die de macht mocht grijpen aan het einde van de Franse revolutie (georganiseerd door de mondiale machtskakkerlakken), een vrijmetselaar was (ook gezien zijn typische houding van de rechter hand verborgen voor de borst). Er zijn dus nog vele vragen onbeantwoord. Wat echter zeker is, is dat onze geschiedenis grotendeels is geregisseerd door machtszieke psychopaten. Via WijZijnKlaar.nl (link) heb ik hierover vorige week een zeer interessante Engelstalige video van 100 minuten bekeken, die op vele zaken uit de geschiedenis van de afgelopen paar honderd jaar een geheel ander licht laat schijnen (link). Geloof je nog steeds in de versie die officieel nog altijd wordt opgedrongen aan leerlingen en studenten, dan wordt het de hoogste tijd dat je eens een dergelijke video gaat bekijken. En ook hier: “Geloof er geen woord van; doe je eigen onderzoek!”

 

Het verhaal van Nibiru blijkt toch een verzinsel

In mijn boeken ben ik tot eind vorig jaar helemaal meegegaan in Zecharia Sitchins interpretatie van de Sumerische kleitabletten. Daarbij heb ik altijd gesteld dat Nibiru weer met het blote oog vanaf het aardoppervlak te zien zou zijn vanaf het jaar 2013, al gelijk in mijn boeken uit 2008 en 2009. Nu ik daarin fout blijk te zitten werd ik genoodzaakt om mijn zienswijze op het ontstaan van de mens op deze planeet te herzien. Omdat toeval niet bestaat, heb ik me de afgelopen periode nadrukkelijk verdiept in het werk van een man uit Ierland die zichzelf Michael Tsarion noemt. Op het Engelstalige deel van Pateo.nl ben ik bezig met de ontwikkeling van PateoPedia. In de rubriek genaamd ‘Wholly Wayshowers’ (link) vind je linkjes naar enkele videopresentaties van hem die ik onlangs heb bekeken. Op grond van zijn onderzoeksresultaten en wat ik al wist van Wholly Science ben ik tot een herziene hypothese over de menselijke ontstaansgeschiedenis gekomen. Wellicht heeft Zecharia Sitchin (1920 – 2010) het niet goed vertaald. Ook kan het zijn dat de ‘goden’ niet helemaal het ware verhaal hebben verteld aan de Sumeriërs. Beide zou natuurlijk ook nog kunnen.

 

Hoe het volgens mij wel is gegaan heb ik gisteren in het Engels uitgewerkt onder het kopje ‘Human (Pre)History’ (link) als onderdeel van de Engelstalige PateoPedia. In grote lijnen komt het hier op neer:

 

Het complete verhaal van Nibiru is een verzinsel. Het verhaal van Tiamat klopt gedeeltelijk wel. Tiamat was een enorme planeet met een omloopbaan tussen Mars en Jupiter. Deze planeet was grotendeels bedekt met oppervlaktewater (oceanen), en het had drie manen. Tiamat was ongeveer 15 keer groter dan onze eigen planeet Terra. Vanaf de oppervlakte van Terra gezien was Tiamat als een tweede zon, doordat het oppervlaktewater het zonlicht van Helios sterk reflecteerde.

 

Tiamat was bewoond. De wezens die daar woonden hadden zichzelf daar verstopt omdat ze verdreven waren van hun oorspronkelijke thuiswereld. Ik noem deze wezens de ‘Binnendringers’, want dat is wat ze steeds maar weer doen. Daarom werden ze ook verjaagd door wezens die technologisch veel geavanceerder waren. De belagers van de Binnendringers noem ik de ‘Schoonmakers’. De Schoonmakers hadden het zo gehad met de Binnendringers, dat ze geprobeerd hebben hen allemaal uit te roeien. Uiteindelijk wist een aantal Binnendringers toch te ontkomen, en zij hebben zich toen verstopt op de waterplaneet Tiamat in ons zonnestelsel.

 

Na verloop van tijd gingen de Binnendringers toch gewoon maar weer verder met binnendringen. Zo arriveerden ze op Terra (en waarschijnlijk ook op Mars, en wellicht ook op Venus). Op Terra hebben de Binnendringers op een gegeven moment de hoogst ontwikkelde levensvorm (de rechtoplopende aap) genetisch omgebouwd tot een werkaap. De academische ‘wetenschap’ heeft misleidende namen gegeven aan deze levensvormen, omdat we blijkbaar niet mogen weten hoe de mens is ontstaan. Deze nepwetenschap noemt de rechtoplopende aap de ‘homo erectus’, terwijl het dus ‘simia erectus’ moet zijn, want dit wezen is 100% aap (‘simia in het Latijn) en 0% mens (‘homo’ in het Latijn). En aan de genetisch omgebouwd werkaap heeft de nepwetenschap de naam ‘Neanderthaler’ gegeven, om ook daarbij net te doen alsof het om menselijke wezens zou gaan.

 

Na ongeveer 110.000 jaren lang gebruik te hebben gemaakt van de werkapen, waren de Binnendringers toe aan een meer intelligente bediende. Ze hebben toen iets in elkaar geknutseld wat vervolgens via IVF werd ingebracht in de baarmoeder van een vrouwelijke Binnendringer. Hieruit is de soort ontstaan die werd aangeduid als de ‘Eerstgeborene’. Deze menswezen hadden een zwarte huid, en ze waren even intelligent als hun makers. De plaats waar de Binnendringers woonden op Terra heette Atlantis. Ik noem deze Eerstgeborenen de ‘Homo Sciens’ (wat de ‘wetende mens’ betekent in het Latijn). De academische ‘wetenschap’ noemt deze menselijke wezens de Cro-Magnonmens. Omdat deze wezens wetende waren, waren ze op een gegeven moment wel klaar met dienaartje spelen. Ze zijn toen vertrokken uit Atlantis, en hebben vervolgens precies aan de tegenoverliggende kant op het aardoppervlak een eigen beschaving opgebouwd, op een groot eiland in wat later de Grote Oceaan is geworden. Ze noemden hun land ‘Lemurië’.

 

Vervolgens hebben de Binnendringers een nieuwe versie mensen gemaakt, maar deze keer zorgden ze er wel voor dat ze niet al te slim waren. De academische ‘wetenschap’ noemt deze Tweede-geborenen geheel onjuist ‘homo sapiens’, wat Latijn is voor ‘wijze mens’. De correcte naam van deze tweede lichting dient te zijn de ‘homo audiens’, wat Latijn is ‘gehoorzame mens’. Echter, op een gegeven moment kwamen de wetende mensen van Lemurië naar Atlantis, en hebben toen de gehoorzame mens de waarheid vertelt. Daarop hebben de Binnendringers de Tweede-geborenen die besmet waren met het waarheidsvirus buiten de deur gezet (precies zoals staat opgetekend in het Bijbelboek Genesis). De Binnendringers waren bovendien zo boos hierover, dat ze een oorlog zijn gestart tegen Lemurië.

 

Precies in die tijd, wellicht omdat ze atoomwapens hadden gebruikt om Lumerië te vernietigen, werden de Binnendringers gevonden door de Schoonmakers. De Schoonmakers besloten vervolgens om Tiamat op te blazen, om Mars en wellicht ook Venus schoon te vegen, en om een quarantaineraster om Terra te leggen. Opblazen of schoonvegen van Terra was geen optie, vanwege de unieke biodiversiteit op onze bijzondere planeet. Sindsdien zitten de Binnendringers gevangen op Terra.

 

De explosie van Tiamat had gigantische gevolgen voor Terra. Allereerst werd het oceaanwater van Tiamat de ruimte in geblazen, waar het onmiddellijk veranderde in enorme ijsbrokken. Een aanzienlijk deel daarvan sloeg vervolgens in op Terra, wat de Grote Vloed veroorzaakte, waarover in alle uithoeken op Terra verhalen bewaard zijn gebleven. Verder verdween uiteraard de tweede zon. Maar, nog belangrijker, één van de drie manen van Tiamat kwam in een baan om Terra terecht. Daarmee valt ook te begrijpen waarom de maan Luna ouder is dan Terra. Een andere maan van Tiamat, nu genaamd Ceres, bleef in eenzelfde omloopbaan om Helios, evenals vele brokstukken van Tiamat. De derde maan werd gekatapulteerd in de ruimte, en kwam terecht in een zeer merkwaardige baan om Helios. We noemen die maan nu de (dwerg-) planeet Pluto. Dit alles gebeurde ongeveer 10.000 jaar voor het begin van ons jaar 1. Dit is dus relatief gezien zeer recent gebeurd. In ons collectieve onderbewustzijn zijn we hierdoor allemaal nog steeds getraumatiseerd.

 

Daarna hebben de Binnendringers ongeveer 5000 jaar nodig gehad om de draad weer op te pakken. Ze hadden het wel gezien om nog langer met aapwezens te gaan boetseren. Na het met verschillende dieren te hebben geprobeerd ontdekten ze hoe controleerbaar reptielwezens waren. Daarop ontwikkelende ze de ‘homo reptilis’ (Latijn voor de reptielmens) als hun ‘derde-geborene’. We kennen deze reptielmens nu als een mens zonder geweten, oftewel een psychopaat. Vanaf Sumerië hebben de Binnendringers zich opgedrongen aan de homo audiens (die dankzij ingrijpen van de Schoonmakers de Grote Vloed hadden overleefd, zoals ook in de Bijbel wordt beschreven) als hun goden. Hun controleerbare psychopaten hebben ze vervolgens altijd aangesteld op cruciale machtsposities. Na Sumerië, volgende Mesopotamië, Babylonië, het Oude Egypte, het Oude Griekenland, het Romeinse Rijk enzovoorts, tot aan het huidige Rijk van de Verenigde Nazi’s.

 

De Binnendringers hebben eerst geprobeerd het quarantaineraster kapot te schieten met atoombommen. Dat heeft geresulteerd in onder andere de problemen met de ozonlaag. Daarna zijn ze overgestapt op het vuren met straling vanaf de HAARP-installaties. Ook dat heeft niet gewerkt. Hun nieuwste idee is om de mens geleidelijk te transformeren tot een robotwezen. Deze agenda wordt eufemistisch ‘transhumanisme’ genoemd. Daarom zit iedereen de hele dag al met een slimme telefoon te spelen, en speelt de jeugd massaal virtual reality games. Laten we ons nog langer misbruiken door de Binnendringers en hun psychopaten? Of zullen we nu eindelijk Terra en onszelf gaan bevrijden van deze goddeloze plaag?

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

Kijk op de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

o       Volgende week dinsdagavond (21 januari) is mijn collega Robert Otey mijn gast bij Pateo Radio. We gaan het dan hebben over onder het elektrische universum.

o       Op zondagmiddag 26 januari geef ik in de Vlaamse plaats Wiekevorst in de Belgische provincie Antwerpen een onthullende lezing over de ware aard van het Christusbewustzijn. Ik hoop de vele Vlaamse lezers van de Pateo Nieuwsbrief daar te mogen begroeten. Eén van de toehoorders zou graag opgehaald willen worden uit Leuven, en anders vanaf het treinstation van Heist op den Berg. Wie wil haar oppikken?

o       Op zondagmiddag 23 februari geef ik in het Noord-Hollandse Purmerend een entreegeldvrije lezing met hetzelfde onderwerp in spiritueel centrum Nieuwste Tijd.

o       Vanaf zondagmiddag 20 april wordt alweer de vijfde editie van de Wholly Science Week gehouden. Net als alle voorgaande keren is de locatie weer het unieke Centre Lothlorien in de Franse streek Haute Marne. De sfeervolle ruime kamers van dit statige landhuis, de rustgevende natuur rondom, het net iets warmere klimaat, de heerlijke biologische en vegetarische maaltijden, het samenzijn met gelijkgestemden en niet te vergeten de Verlichtende Wholly Science zijn de geheime ingrediënten voor deze week vol scheppingskracht.

 

Wil je dat ik bij jouw vereniging of bij jou in de buurt een lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere wetenschap en ware godsdienst)

 

 

Gerelateerd:

o       Wie was de biologische vader van Wilhelmina? (link)

 

Ook gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de zevenenzeventigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.