Pateo Nieuwsbrief (van 12 maart 2014)

over de Ziel en de Geest

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief086.htm

 

o       Pionier van Nederlandstalig alternatief nieuws overleden

o       De objectieve, de subjectieve en de Absolute Waarheid

o       Is Wholly Science veel te moeilijk?

o       Nederlandstalige New Age-goeroe ontmaskerd

o       Nieuwswebsite Niburu.nl verder zonder oprichter

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

 

Pionier van Nederlandstalig alternatief nieuws overleden

 

In de Pateo Nieuwsbrief van 31 mei 2013 (link) werd gemeld dat Harmen Schouwerwou ernstig ziek was. Afgelopen vrijdag is hij op 76-jarige leeftijd overleden. Harmen was in 1999 de eerste met een alternatieve Nederlandstalige nieuwswebsite (UnityNet.nl: link). Sinds zijn ziekte besteedde hij dagelijks vele uren aan het vertalen van Engelstalige informatie, variërend van artikelen tot complete boeken. Ik heb Harmen meerdere malen mogen ontmoeten. We hebben zelfs een keer een hele avond met z’n tweetjes bij mij thuis gesproken. Hij was toen al ziek, maar hij sprak er met geen woord over. Hij was zeer gedreven in zijn vertaalwerk, maar hij wilde absoluut niet op de voorgrond komen. Hij wilde gewoon zijn bijdrage leveren aan de bewustzijnsverruiming op deze planeet, en daarmee was voor hem de kous af. Naast zijn gedrevenheid zal zijn bijzondere gevoel voor humor mij ook lang blijven heugen, vermoed ik. Eigenlijk nam hij niets echt serieus, ook zichzelf niet. Alles was immers maar een spel, en dat hielp hem om alles te relativeren. Dank voor alles wat je voor de Nederlandstaligen hebt gedaan, Harmen! En uiteraard wens ik alle nabestaanden waaronder zijn vrouw, zijn vier kinderen en hun partners, zijn acht kleinkinderen en hun partners en zijn drie achterkleinkinderen sterkte toe met het verwerken van het fysieke gemis van Hans (zoals hij thuis werd genoemd). Hij wordt vanmiddag (woensdag 12 maart 2014) begraven.

 

 

De objectieve, de subjectieve en de Absolute Waarheid

 

Velen beweren dat er maar één objectieve waarheid is. Dat is juist, mits we daaraan toevoegen dat deze ene objectieve waarheid onlosmakelijk is verbonden met de waarneming ervan. Voor iedere (unieke) waarneming is er inderdaad slechts één objectieve waarheid. En iedere waarneming is op haar beurt weer gekoppeld aan een unieke positie in de ruimte en een uniek moment in de tijd. Verandert de waarnemingspositie of het tijdstip van de waarneming, dan kan daarmee ook die objectieve waarheid veranderen. Echter, vanuit dezelfde positie en hetzelfde tijdstip van de waarneming neemt iedereen dezelfde objectieve waarheid waar. Het gaat daarbij dan over de objectieve kenmerken van de waarheid. Dit zijn de kenmerken die we kunnen uitdrukken in kwantificeerbare grootheden. Eenvoudig gezegd kunnen we de objectieve waarheid meten (dat wil zeggen: uitdrukken in eenduidig gedefinieerde eenheden). De uitdrukking ‘meten is weten’ verwijst naar deze objectieve waarheid.

 

De subjectieve waarheid gaat over kwalitatieve aspecten. Vanuit dezelfde positie en hetzelfde tijdstip van de waarneming neemt niet iedereen dezelfde subjectieve waarheid waar. Of we iets mooi of lelijk vinden is immers een subjectieve aangelegenheid. We kunnen daarom stellen dat ieder ‘subject’ een eigen subjectieve beleving van de waarheid heeft. Iedere subjectieve waarheid is niet alleen afhankelijk van de belever (het ‘subject’), maar ook van de tijd en de plaats van die beleving. Daarom kunnen sommige kwalitatieve kenmerken van de tijd en de plaats van de beleving een wezenlijk onderdeel gaan vormen van die subjectieve waarheid.

 

De in mijn ogen allergrootste leugen van zowel de New Age als het Boeddhisme is dat er alleen subjectieve waarheden zouden bestaan, naast de objectieve waarheid. Daarmee ontkennen deze religies impliciet het bestaan van de Absolute Waarheid. De gelovers van deze religies gaan daar dan ook niet naar op zoek, want die bestaat volgens New Age en het Boeddhisme immers helemaal niet. En zolang je geen kennis hebt van de Absolute Waarheid klinkt alles wat deze religies jou proberen te verkopen ook best wel geloofwaardig. Tegenwoordig is in onze Westerse maatschappij New Age daarom ‘big business’ en wordt er fors geld verdient met de verkoop van subjectieve waarheden. De verkoopformule van New Age is erg eenvoudig: zorg dat mensen zich goed voelen door hun eigen subjectieve waarheden te bevestigen, en geef ze vervolgens de indruk dat ze daarmee ‘klaar’ zouden zijn. Iedereen die wel eens een New Age-boek heeft gelezen of een New Age-goeroe heeft zien presenteren, die zal herkennen dat je er na afloop een erg goed gevoel aan over hebt gehouden, terwijl je feitelijk helemaal niets nieuws hebt geleerd. Je hebt bevestiging gekregen van wat je al meende te weten, en dat voelt uiteraard altijd goed (voor ons ego).

 

Begrijp me goed, ik zeg niet naar dat je niet naar New Age-goeroes als Eckhart Tolle (65), Deepak Chopra (66) of Neale Donald Walsch (70) zou mogen luisteren of dat je geen New Age-websites als Earth-Matters.nl zou mogen bezoeken. Dat mag je uiteraard helemaal zelf weten. Ik wil je alleen waarschuwen dat New Age bedoeld is om mensen die door kregen dat de eerste vijf mondiale religies (Hindoeïsme, Judaïsme, Boeddhisme, Christendom en Islam) niet de Waarheid vertellen, opnieuw te vangen in een nieuwe religie. New Age is niets anders dan een verzamelbak van populaire subjectieve waarheden van de vijf oude religies, die vervolgens in een modern jasje zijn gestoken. Om de geloofwaardigheid nog verder te vergroten zijn er ook populaire objectieve waarheden van de kwantummechanica aan toegevoegd. New Ager-gelovers weten namelijk ook helemaal niet dat de universitaire ‘wetenschap’ eveneens een geloofsysteem is, wat met ware Wetenschap helemaal niets te maken heeft.

 

Ware Wetenschap gaat namelijk over de Absolute Waarheid. Genieën als Pythagoras (afkomstig van het Griekse eiland Samos) en Leonardo (afkomstig van de Italiaanse stad Vinci) wilden de Absolute Waarheid kennen. Door de eeuwen heen zijn er altijd Zoekers naar de Absolute Waarheid geweest. Ik heb het werk van velen van hen bestudeerd. Hun namen vind je in de Engelstalige PateoPedia, onder het kopje ‘Wholly Wayshowers’ (link). Aan de integratie van hun werk gecombineerd met mijn eigen werk heb ik de naam ‘Wholly Science’ gegeven. Wholly Science is de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit. Wholly Science onthult de Absolute Waarheid. Wholly Science ontmaskert de gevestigde universitaire theorieën als pseudo-wetenschap. Wholly Science ontmaskert Hindoeïsme, Judaïsme, Boeddhisme, Christendom, Islam en New Age als pseudo-spiritualiteit.

 

Velen praten over de Ziel zonder te weten wat dit is, en dat geldt ook voor de Geest. Zolang je de Absolute Waarheid van de Ziel en de Geest niet kent zul je nooit begrijpen wat de ware zin van jouw leven is. Dankzij alle misleiding door met name de pseudo-spiritualiteit van de religies nemen veel mensen domweg aan dat zij zowel een Ziel als een Geest zouden hebben. Dat heb ik ook heel lang gedacht, vanwege diezelfde misleiding. De afgelopen dagen is mij echter duidelijk geworden dat een Ziel en een Geest alleen worden gevormd door onze eigen bewuste inspanning.

 

De afgelopen weken heb ik me nogal druk gemaakt over de psychopaten onder ons. Nu weet ik dat de meeste van deze zielloze wezens tot op heden geen bewuste inspanning hebben verricht om een eigen Ziel tot stand te brengen. Ook komt het voor dat bezielde mensen hun Ziel hebben verloren. Dat verlies kan opzettelijk zijn veroorzaakt door psychopaten, of doordat ze willens en wetens hun ziel aan de spreekwoordelijke duivel hebben verkocht.

 

Naast de psychopaten, wat letterlijk betekent ‘wezens met een zieke of dode (pathos) ziel (psyche)’, zijn er ook nog de geestloze mensen. Deze geestloze mensen hebben tot op heden geen bewuste inspanning verricht om een eigen Geest tot stand te brengen. In het Engels wordt de Geest aangeduid als Spirit of Ghost. Zoals de Ziel het Hogere Gevoelscentrum is, zo is de Geest het Hogere Denkcentrum. New Age maakt mensen wijs dat ze alles op hun gevoel kunnen doen, en vertelt ze helemaal niets over het Hogere Gevoelscentrum en het Hogere Denkcentrum. Geen van de religies doet dat.

 

Om je eigen Ziel en Geest tot stand te brengen heb je hogere ‘ingrediënten’ nodig. Voor de Ziel is dat Onvoorwaardelijke Liefde. En voor de Geest is dat Absolute Waarheid. Pas wanneer de Ziel en de Geest volledig tot stand zijn gebracht, dan pas kan iemand gaan werken aan de actualisatie van het Hogere Zelf. Wil je hier meer van weten, bestudeer dan Wholly Science.

 

 

Is Wholly Science veel te moeilijk?

 

Vond je het moeilijk om bovenstaand stukje te lezen? Dat komt dan waarschijnlijk omdat veel mensen, vanwege tal van redenen, tegenwoordig niet of nauwelijks (meer) in staat zijn om abstract te denken. Bovendien hebben velen van hen zich door New Age laten wijsmaken dat we al dat moeilijke denken ook helemaal niet nodig zouden hebben. Niets is echter minder waar. Ik heb al vaker geschreven dat we ons brein goed kunnen vergelijken met een spier. Wat voor iemand met goedgetrainde spieren een makkie is, dat kan een onmogelijke opgave blijken voor iemand met slappe spieren. Hetzelfde geldt voor ons brein. Bovendien is kijken naar mensen die hun spieren trainen compleet iets anders dan het zelf doen. Wil je Wholly Science onder de knie krijgen, dan is het zelf bestuderen ervan de enige optie.

 

Voor Wholly Science heb je minimaal het begin van zowel het Hogere Gevoelscentrum als het hogere Hogere Denkcentrum nodig. Bij de ontwikkeling van beide speelt intuïtie een belangrijke rol. Met name intuïtief (aan-) voelen en intuïtief handelen voeden het Hogere Gevoelscentrum, terwijl intuïtief waarnemen en intuïtief (be-) denken vooral het Hogere Denkcentrum voeden. Wanneer je het (waan-) idee van toeval durft los te laten, dan zal jouw intuïtie steeds verder kunnen toenemen.

 

Verder groeit de Ziel van het geven van Onvoorwaardelijke Liefde, zoals aangestipt. Daarmee wordt liefdevol geven zonder verwachtingen of voorwaarden bedoeld. Voor de groei van de Geest is inzicht in de Absolute Waarheid nodig. Zonder deze kennis zullen zelfs de meest liefdevolle zielen zich niet verder kunnen ontwikkelen. Daar hoor je de New Age-goeroes inderdaad nooit over, want ze weten daar immers helemaal niets van.

 

Kortom, Wholly Science is echt niet moeilijk. Sterker nog, Wholly Science laat zelfs het zien hoe eenvoudig alles volgens telkens dezelfde principes in elkaar steekt. In deze Nieuwsbrieven doe ik echt mijn best om het allemaal zo duidelijk mogelijk uit te leggen, maar daarvoor is Wholly Science voor de meeste lezers misschien toch te groot. Wil je het raamwerk van Wholly Science echt goed snappen, neem dan deel aan de Wholly Science Week of aan de masterclassreeks (zie onderaan deze nieuwsbrief). Heb je daar geen tijd voor (over), lees dan maar mijn meest recente boeken (al staat het bovenstaande daar nu nog niet in).

 

 

Nederlandstalige New Age-goeroe ontmaskerd

 

De in Duitsland wonende Frans Langenkamp (61) beweert een Ph.D te hebben behaald in vedische astrologie en vedanta. Ik wilde graag weten bij welke officieel erkende universiteit dat is geweest, want ik ken namelijk geen universiteit waar je zelfs maar zou kunnen afstuderen op een dergelijk onderwerp. Als antwoord kreeg ik te horen dat dit een vedische universiteit was. Moet ik nog meer zeggen? Daarom schrijft deze Frans dus ook ‘drs.’ voor zijn naam, want een ‘doctorandus’ is iemand die nog doctor moet worden. Deze Frans roept verder “een compleet inzicht in de werkelijkheid te hebben”, waardoor onwetende mensen de indruk krijgen dat hij verstand zou hebben van Wholly Science. Wie echter even de moeite neemt om te onderzoeken wat hij zoal naar voren brengt, die ziet onmiddellijk dat het allemaal afkomstig is uit de religies van de New Age en het Hindoeïsme. Je herkent religieuze waanzin namelijk heel eenvoudig aan het compleet ontbreken van een onderbouwing met onweerlegbare logica of keiharde feiten.

 

Frans meent bijvoorbeeld dat er 7 bewustzijnstoestanden zouden zijn: 1. Slaaptoestand van bewustzijn, 2. Droomtoestand van bewustzijn, 3. Waaktoestand van bewustzijn, 4. Zelfbewustzijn, 5. Kosmisch bewustzijn, 6. Godsbewustzijn, en 7. Eenheidsbewustzijn. Voor onwetende mensen lijkt dit wellicht aannemelijk, maar het is in werkelijkheid volkomen onzin. Wholly Science laat zien dat er 9 opklimmende niveaus zijn van bewustzijn, waarbij Eénheidsbewustzijn gelijk is Gods Bewustzijn, wat ik overigens liever ‘Heelheidsbewustzijn’ noem. Dit is de negende en allerhoogste bewustzijnstoestand. Geen van de andere toestanden die Frans noemt behoren tot de acht onderliggende niveaus van bewustzijn. Het rijtje van deze Frans is gewoon een onzinnig samenraapsel van begrippen uit de psychologie, de New Age en het Hindoeïsme. Het enige wat wel klopt is het aantal van 7, maar dan gaat het echter niet over 7 bewustzijnstoestanden, maar over 7 centra (waarvan de Ziel op de vijfde plaats staat en de Geest op de zesde). Wie echt een compleet inzicht in de werkelijkheid wil krijgen, die verdiept zich in Wholly Science, en die loopt verder met een grote boog om valse profeten van de New Age heen, zoals ook deze Frans Langenkamp.

 

 

Nieuwswebsite Niburu.nl verder zonder oprichter

 

Op 23 maart 2012 schreef ik een artikel over een scheuring binnen de Niburu-groep (link). Het gevolg van die scheuring was dat er naast Niburu.nl een tweede Niburu-nieuwswebsite kwam met als extensie ‘.co’. Wie niet goed op de hoogte was van deze scheiding tussen Niburu.nl en Niburu.co haalde beide alternatieve-nieuwswebsites gemakkelijk door elkaar, ook omdat ze er aanvankelijk vrijwel identiek uitzagen. Binnen de redactie van Niburu.nl bleef het echter rommelen. Eerder stapte Richard uit onvrede al op als redacteur, en vorig maand deed Robin dat ook vanwege eenzelfde onvrede (de achternamen van beide heren zijn uiteraard bij mij bekend, maar ik vind het niet gepast om deze hier te noemen). Vervolgens leidde deze aanhoudende onvrede vorige week tot opnieuw een scheuring binnen de groep achter de website Niburu.nl. Het gevolg van deze nieuwe scheuring is dat Niburu.nl nu verder gaat zonder haar oprichter Anton Teuben (64). Inmiddels is de Niburu.nl-website geheel vernieuwd. Ook ben ik gevraagd om een tweewekelijkse column te gaan schrijven voor de vernieuwde Niburu.nl. Omdat het mijn missie is om zo veel mogelijk mensen in contact te laten komen met de Absolute Waarheid, heb ik daar ‘ja’ tegen gezegd (link).

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

Kijk bij de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Vanavond (12 maart), van 20:00 uur tot 21:00 uur, is Jay Weidner opnieuw mijn gast bij Pateo Radio. We gaan het dan hebben over de Archons (of de Archonten).

 

o       Op zaterdag 22 maart start in Hoorn een meerdaagse Wholly Science-masterclassreeks. De vervolgdata worden dan in overleg met de deelnemers vastgesteld, evenals de onderwerpen die daarin aan bod komen.

 

o       Op zondag 23 maart wordt de jaarlijkse inspiratiedag van het Centre Lothlorien gehouden bij Weleda in Zoetermeer. Ik zal daar een voorproefje geven van de inhoud van de komende Wholly Science Week.

 

o       Vanaf zondagmiddag 20 april a.s. wordt de vijfde editie van de Wholly Science Week gehouden. Net als alle voorgaande keren is de locatie weer het Centre Lothlorien in de Franse streek Haute Marne. De sfeervolle ruime kamers van dit statige landhuis, de rustgevende natuur rondom, het net iets warmere klimaat, de heerlijke biologische en vegetarische maaltijden, het samenzijn met gelijkgestemden en niet te vergeten de Verlichtende Wholly Science zijn de geheime ingrediënten voor deze unieke week vol scheppingskracht. Kijk voor meer informatie bij de Agenda op het Nederlandstalige deel op Pateo.nl.

 

 

Wil je dat ik bij jouw vereniging of bij jou in de buurt een lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Ook gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de zesentachtigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.