Pateo Nieuwsbrief

(van 18 maart 2014)

over de Scheppers en de Piraten

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief087.htm

 

o       De Piraten waren toch niet onze Scheppers

o       Statistiek voor mainstream journalisten

o       Welke beroepen minder geschikt zijn voor pedofielen

o       Het is 64 meter lang en 61 meter breed en verdwijnt zomaar

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

 

De Piraten waren toch niet onze Scheppers

 

In de Pateo Nieuwsbrief nummer 77 van 15 januari j.l. (link) schreef ik over de ‘Binnendringers’. Dat deed ik omdat ik namelijk heel graag precies wil weten hoe wij mensen echt zijn ontstaan. Ik neem aan dat iedereen nu wel weet dat zowel de dogmatische Darwinisten als de religieuze Creationisten het volkomen fout hebben, zoals iedereen met een open mind heel eenvoudig zelf kan nagaan. Onze ware ontstaansgeschiedenis zoals ik deze in mijn boek uit 2008 aanvankelijk heb opgetekend is daarna door voortschrijdend inzicht telkens een beetje aangepast, met het verhaal over de Binnendringers van twee maanden geleden als de meest recente versie. Echter, vanaf het begin knaagde er toch iets in mij, want uit alles blijkt dat die Binnendringers respectloze, zelfzuchtige wezens waren (en wellicht nog steeds zijn). Daarnaast weet ik diep van binnen dat mensen zoals jij en ik een vredelievende natuur hebben. Wij hebben immers een aangeboren afkeer van alles wat destructief is. Ik in ieder geval wel, en ik neem daarom aan dat het voor jou niet anders is. Pas wanneer mensen voldoende zijn afgestompt en geen contact meer hebben met hun ware aard, dan pas kunnen ze vol enthousiasme willens en wetens de meest verschrikkelijke dingen doen. De hamvraag is daarom: hoe hebben die brute Binnendringers een vredelievend wezen kunnen scheppen? Kan dat eigenlijk wel? Het lijkt me inmiddels niet langer waarschijnlijk dat dit onze ware ontstaansgeschiedenis is. Mijn nieuwe theorie is als volgt:

 

De Homo Sapiens (dus mensen zoals jij en ik) zijn inderdaad geschapen via genetische manipulatie. De ene helft van onze genen hebben we gekregen van de hoogste ontwikkelde aapwezens die toentertijd rondliepen op het aardoppervlak, en dan doel ik op de Simia Erectus, waarover ik al vaker heb geschreven. De andere helft was afkomstig van wezens die ons naar hun evenbeeld hebben geschapen. Deze wezens noem ik hier de ‘Scheppers’. De Scheppers zagen er destijds dus vrijwel net zo uit als wij (en misschien doen ze dat nu nog wel). Alleen lijkt het mij zeer waarschijnlijk dat hun hersenpan iets groter moet zijn geweest, want die van ons is immers gemixt met die van aapwezens (die een kleinere hersenpan hebben). Zijn er feiten die deze veronderstelling ondersteunen? Oftewel, zijn er schedels gevonden die er zo uit zien als die van ons, maar dan met wat meer inhoud? Het antwoord is ‘ja!’.

 

Onze volwassen schedels hebben een gemiddelde inhoud van ongeveer 1350 kubieke centimeters. Die beduidende grotere schedels hadden een inhoud van 1600 kubieke centimeters, wat bijna éénvijfde meer is. De mainstream archeologie beweert dat deze schedels toebehoren aan een primitieve voorouder van de Homo Sapiens die de Cro Magnon-mens wordt genoemd. Hoe krom kun je redeneren wanneer je denkt dat evolutie zou zorgen voor een inkrimping van de hersenpan? Stel nu eens dat deze grotere schedels de overblijfselen zijn van onze Scheppers. Hoe zit het echte verhaal dan in elkaar? Dit is mijn veronderstelling:

 

De Scheppers zijn hoogontwikkelde spirituele wezens die volledig in harmonie leven met de 10 Geboden van God, want zij begrijpen immers de Oorsprong van Alles. Zij begrepen ook dat het voor de Goddelijke Hiërarchie nodig was om Beheerders te scheppen voor de bijzondere planeet die ik Terra noem. Aldus geschiede. En God zag dat het goed was. Dat was het echte Paradijs. Alles was pais en vree totdat de Binnendringers landden op Terra. Ik vermoed dat dit ongeveer 12.000 jaar geleden is gebeurd, in dezelfde tijd dat ook de maan Luna in een baan om Terra terecht kwam (of werd gebracht).

 

De Binnendringers zijn goddeloze ruimtepiraten. Ze pakken wat ze pakken kunnen, en ze hebben nergens respect voor. Ze kwamen naar Terra omdat ze op de vlucht waren voor de Schoonmakers (die misschien wel dezelfde wezens zijn als de Scheppers). In plaats van ook Terra op te blazen, net zoals Tiamat (de planeet die voorheen tussen Mars en Jupiter rondging), hebben de Schoonmakers een ondoordringbare schil om Terra gemaakt (die we tegenwoordig de Van Allengordels noemen). Sindsdien zitten de Binnendringers gevangen op Terra. Ze maakten vervolgens de mensen wijs dat zij goden zouden zijn. In de Bijbel worden de Binnendringers de Elohim genoemd, en Sitchin noemde hen de Annunaki. Op een gegeven moment begonnen de mannelijke piraten met het verkrachten van jonge menselijke vrouwen. Misschien is de Grote Vloed inderdaad opzettelijk gecreëerd door de Schoonmakers om het ras van de Homo Sapiens te zuiveren van de piratengenen. Als dat al zo is, dan is het in ieder geval niet helemaal gelukt, want de piraten hebben al minimaal vijfduizend jaren lang de macht (weer) in handen. De Binnendringers zijn alleen steeds geniepiger geworden. Ze hebben de onwetende mensen namelijk wijsgemaakt dat hun piraterij legaal zou zijn, met instemming van God.

 

Heb jij je wel eens afgevraagd waarom Hollywood de moordende, stelende en verkrachtende piraten consequent als helden neerzet? Heb jij je wel eens afgevraagd waarom de menselijke geschiedenis een aaneenrijging is van moordende en verkrachtende plundertochten? Indien de mens van nature een vredelievende natuur heeft, waar ik 100% van overtuigd ben, waarom gedragen we ons dan keer op keer weer als de beestachtige Binnendringers? Deze vraag stellen is hem beantwoorden, want ik denk inderdaad dat we ons telkens opnieuw laten bespelen door de manipulatieve Binnendringers die achter de schermen de touwtjes in handen hebben.

 

Hoe dan ook, de Binnendringers hebben alles geprobeerd om door de stralingsgordels te geraken, maar dat is ze tot op heden niet gelukt. Ze zitten daarom niet alleen nog altijd gevangen op deze planeet (hun prison planet!), ze zitten ook nog eens met ons mensen in die gevangenis. Ze kunnen het namelijk niet uitstaan dat wij Homo Sapiens wel deel uitmaken van de Goddelijke Hiërarchie, en zij niet. Hun nieuwste plan is daarom de biologische mens stap voor stap te veranderen in een kunstmatig wezen, een soort robotmens. Hun hoop is dat deze robotwezens uiteindelijk wel kunnen ontsnappen, en dat zij een manier kunnen vinden om de gevangenisdeur open te zetten. Dit ‘transhumanisme’ is dus hun nieuwste strategie, en via Hollywood worden we daar al geruime tijd voor klaargestoomd.

 

Ondertussen doen de Binnendringers al het mogelijke om ons mensen zo zwak mogelijk te maken. Daarom worden de strepen in de lucht steeds erger, terwijl de mainstream hierover zwijgt als het graf. Daarom beweert in Nederland het Voedingscentrum dat de E-nummers helemaal niet schadelijk zijn, terwijl de bevolking zichzelf steeds erger vergiftigd. Daarom zitten we volcontinu temidden van onnatuurlijke straling en hangt de overgrote meerderheid van de mensen dagelijks vele uren voor de afstompende en hypnotiserende televisie. De Binnendringers willen ons mensen namelijk zo slap mogelijk maken. Wij zijn echter vanuit de Goddelijk Hiërarchie verbonden zowel onze Moeder Terra als onze Vader Helios. En wanneer wij onze Moeder en onze Vader eren, dan krijgt niets of niemand ons echt kapot. Het is om wanhopig van te worden (voor de Binnendringers althans).

 

Laat je dus niet uit het veld slaan door al het machtsvertoon van de volksverraders die dansen naar de pijpen van de Binnendringers. Des te meer zij uit de kast moeten halen, hoe duidelijker het is dat ze aan de verliezende hand zijn. Bevrijd jezelf door te investeren in jouw kennis. Alleen door het kennen van de Waarheid kun je deze Vrijheid realiseren. En laat je dus niet in de luren leggen door de pseudo-vrijheid van mooipraters. Want wanneer je echt Vrij bent, dan Weet je dat. In alle andere gevallen meen je wellicht vrij te zijn, maar zit je in feite nog steeds vast binnen een web van onzichtbare draden. Onderzoek onbevooroordeeld al deze draden één voor één, om ze daarna door te knippen zodra jij daar klaar voor bent. Bedenk daarbij dat je de enige bent die jouw draden kan doen laten verdwijnen. Niemand anders kan jou echt bevrijden.

 

Zit je toch nog steeds te wachten totdat jij bevrijd zult gaan worden? Dan heb jij je in de luren laten leggen door één van de hersenspoelprogramma’s die de Binnendringers over ons heen hebben laten gieten. Naast de zes religies die bedacht zijn door de Binnendringers (Hindoeïsme, Judaïsme, Boeddhisme, Christendom, Islam en New Age) is er nog een zevende religie. Deze zevende religie rekende ik voorheen tot de New Age, maar het is denk ik goed om deze voortaan apart te noemen. Ik duid deze zevende religie daarom aan als ‘Daar Boven’. De ‘Daar Boven’-religie gelooft in hoogontwikkelde wezens die ergens ‘daar boven’ zijn en die beweren dat ze de goeierikken helpen in hun strijd tegen de slechterikken. Ze zouden met ons communiceren via mensen die als een doorgeefluik menen te fungeren. Dit wordt ‘channeling’ genoemd. Ook zouden ze cirkelvormige formaties in gewassen maken, waarvan we dan zelf mogen raden wat ze daarmee bedoeld zouden kunnen hebben.

 

Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar op mij maken al deze berichten van ‘daar boven’ al heel erg lang de indruk van bezigheidstherapie (oftewel: tijd rekken). Als er inderdaad hoogontwikkelde wezens zouden zijn die ons willen helpen, waarom helpen ze ons dan niet bij het verder ontwikkelen van Wholly Science? Het enige wat ze doen is verontruste mensen proberen gerust te stellen en wanhopige mensen proberen (valse) hoop te geven. Zelf laat ik al die flauwekul van ‘Daar Boven’ daarom al sinds heel lang compleet achter me. Zolang je nog in ‘Daar Boven’ gelooft en je daardoor ook van alles ‘daar boven’ meent waar te nemen, zolang heb je niet door dat de enige echte Waarheid ‘Hier Binnen’ is. En Nee, die twee gaan echt niet samen. Geloven is voor luie mensen. Wie het echt wil weten, die zal zich daarvoor dienen in te spannen. Ware Kennis heeft namelijk een prijs. En die prijs bestaat uit jouw aandacht en jouw tijd. Gelovers menen alles gemakkelijk en voor niets te kunnen krijgen. Weters snappen daarentegen dat hiervoor een bewuste inspanning nodig is. Tot welke groep behoor jij?

 

 

Statistiek voor mainstream journalisten

 

De bevolking van de Krim bestaat voor een kwart uit etnische Oekraïners en voor zo’n twaalf procent uit Krim-tataren (die oorspronkelijk uit Turkije kwamen). Beide bevolkingsgroepen zouden het referendum van afgelopen zondag hebben geboycot, volgens de propagandaberichtgeving door de mainstream media. Hoe kan er dan een opkomstpercentage zijn van 85 procent? Dat zou dan toch maximaal 100 – 25 – 12 = 63 procent kunnen zijn. Dat is toch vreemd, of niet? Van die 85% stemmers stemde 96,6% voor aansluiting bij Rusland. In werkelijkheid is zelfs iets minder dan 63% van de Krim-bewoners van Russische afkomst (namelijk 58%). Een kleine rekensom leert daarom dat van de Krim-bewoners die niet van Russische afkomst zijn niet alleen de meerheid afgelopen zondag WEL heeft gestemd, maar ook dat deze de groep van alle niet-ethnische Russische VOOR-stemmers groter is dan de groep van niet-stemmers en tegen-stemmers samen! De westerse propagandamedia nemen het woordje ‘democratie’ toch altijd zo graag in de mond? Waarom doen ze dan niet even dit eenvoudige rekensommetje? En waarom is de wil van het volk nu opeens een kwalijke zaak? Hoe hypocriet kun je zijn voordat je jezelf niet langer serieus kunt nemen?

 

Wist je trouwens wat gisteren als eerste werd gedaan nadat de pro-Rusland-uitslag op de Krim definitief was vastgesteld? Nee? Dat was het oprichten van een eigen centrale bank voor de Krim! Telkens wanneer een land van ‘eigenaar’ verandert zien we als eerste dat er een nieuwe centrale bank komt. Dat deden de Westerse control freaks onder andere onmiddellijk in Afghanistan, Irak en Libië. En nu doen hun (vermeende) tegenstanders precies hetzelfde. Draait alles dan alleen maar om het (nep-) geld?

 

 

Welke beroepen minder geschikt zijn voor pedofielen

 

Wanneer een badmeester of judoleraar een ontuchtelijke pedofiel blijkt te zijn, dan zijn de mainstream media er als de kippen bij om het verhaal in geuren en kleuren te verspreiden. Maar wanneer jongetjes worden verkracht door een (voormalig) secretaris-generaal van een Nederlands ministerie, dan zijn diezelfde mainstream media nagenoeg afwezig. En hetzelfde geldt wanneer de zedendelinquent zogenaamd blauw bloed zou hebben. Misschien is het daarom een idee om een beroepskeuzetest voor pedofielen te ontwikkelen. Daarmee voorkomen we dat immorele mensen in een beroep terecht komen waardoor er veel maatschappelijke onrust zou kunnen ontstaan. Hoe hoger we deze onzedelijke mannen de maatschappelijke ladder laten beklimmen, des te beter het klaarblijkelijk is voor het nationale geluksgevoel. Bij hooggeplaatste kinderverkrachters maken immers alleen klokkenluiders en andere complotdenkers zich hier druk om, terwijl bij een pedofiele badmeester onmiddellijk een hele woonwijk in opstand komt.

 

In de doofpotzaak rondom kinderverkrachter Joris D. (66) vallen overigens steeds meer doden. In 2002 stierf Rob Mostert (50) een dag voordat hij gehoord zou gaan worden onder verdachte omstandigheden. Als voormalig chauffeur van onder andere Joris D. wilde hij een belastende verklaring afleggen. Naar alle waarschijnlijkheid hebben ook de moord op Maarten van Traa (52) in 1997 en de moord van vorige maand op Els Borst (81) alles te maken met deze pedodoofpotzaak (daarnaast zijn er helaas nog veel meer verdachte sterfgevallen). En afgelopen vrijdag was er al weer een dodelijk slachtoffer onder verdachte omstandigheden. Fred de Brouwer (58) was in oktober 2003 auteur van de eerste artikelen in de GayKrant en Panorama over topcrimineel Joris D. en hij had de dagen voor zijn dood veel contact met journalisten over deze zaak. Volgens getuigen werd Fred op zijn scooter gevolgd door een witte auto die hem vervolgens doodreed en daarna doorreed. Was het motief voor deze liquidatie wellicht het afgeven van een waarschuwing aan het adres van iedereen die er ook maar over denkt om een belastende verklaring tegen Joris D. en zijn pedovriendjes af te leggen? Of was Fred de Brouwer te gevaarlijk voor de pedomaffia geworden omdat hij wist dat de ‘hartaanval’ van Rob Mostert voor de 2003-publicaties had plaatsgevonden, en dus niet erna, in oktober 2004, zoals velen menen (link). Het is in ieder geval opvallend dat er op KatholiekNieuwsblad.nl zo open over deze zaak wordt geschreven (link).

 

 

Het is 64 meter lang en 61 meter breed en verdwijnt zomaar

 

Rara wat is dit: het is 64 meter lang en 61 meter breed en verdwijnt zomaar? Om 41 minuten na middernacht op zaterdag 8 maart j.l. vertrok vlucht MH370 van Malaysia Airlines vanaf het vliegveld van Kuala Lumpur met aan boord 12 bemanningsleden en 227 passagiers. Tot 01:21 uur was dit vliegtuig van het type Boeing 777-200 onderweg naar Beijing, zoals gepland. Daarna verdween het van de civiele rader. Volgens berichtgeving aan de hand van (gelekte) gegevens van de Maleisische militaire radar maakte het toestel vervolgens een scherpe bocht naar links en vloog het weg in (noord-) westelijke richting (om uiteindelijk ergens in Pakistan te landen, of wellicht nog noordelijker, doelend op Iran). Anderen menen dat het toestel in de oorspronkelijke richting door zou zijn gevlogen en ergens ten oosten van Vietnam is verdwenen. Weer anderen vermoeden dat het ergens op een verlaten vliegveld in Vietnam (gebouwd tijdens de ruim 18-jaar-durende terreuroorlog door de USA) zou zijn geland.

 

Afgezien van het feit dat dit grote passagiersvliegtuig na anderhalve week officieel nog steeds spoorloos is, zijn er diverse opmerkelijke zaken. Zo hebben vijf passagiers zich wel ingecheckt voor deze vlucht, maar zijn ze niet boord gegaan en werd ook hun bagage weggehaald (link). Bovendien werd de transponder van het vliegtuig handmatig uitgezet, ver voordat de overige communicatie werd verbroken. En tot vier uur na het verbroken contact bleven de motoren van het vliegtuig data naar een satelliet zenden. Tot op heden verstuurt de Black Box geen signaal, wat betekent dat het vliegtuig niet is gecrasht (of dat dit apparaat opzettelijk onklaar is gemaakt). Ook werkten enkele mobiele communicatieapparaten van inzittenden enkele dagen later nog gewoon omdat ze een verbinding hadden weten te maken met het internet. In ieder geval houdt Israëlische luchtmacht er rekening mee dat dit toestel binnenkort als een wapen vanuit Iran ingezet zal gaan worden. Wellicht kunnen we de vermoedelijke daders dan ook het beste in die hoek zoeken, en dan doel ik uiteraard op de Mossad. Hoe dan ook, het is en blijft een raar verhaal dat een dergelijk groot toestel zomaar in het niets kan zijn verdwenen. Dat kan alleen wanneer ons niet het hele verhaal wordt verteld. Volgt binnenkort de ontknoping van deze mission impossible?

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

Kijk bij de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Morgenavond (woensdag 19 maart), van 20:00 uur tot 21:00 uur, is Jan Irvin mijn gast bij Pateo Radio. We gaan het dan hebben over het Trivium (de drie-eenheid van Grammatica, Logica en Retorica).

 

o       Zaterdag a.s. (22 maart) start in Hoorn een meerdaagse Wholly Science-masterclassreeks. De vervolgdata worden dan in overleg met de deelnemers vastgesteld, evenals de onderwerpen die daarin aan bod komen.

 

o       Zondag a.s. (23 maart) wordt de jaarlijkse inspiratiedag van het Centre Lothlorien gehouden bij Weleda in Zoetermeer. Ik zal daar een voorproefje geven van de inhoud van de komende Wholly Science Week, die volgende maand wordt gehouden.

 

o       Vanaf zondagmiddag 20 april a.s. wordt de vijfde editie van de Wholly Science Week gehouden. Net als alle voorgaande keren is de locatie weer het Centre Lothlorien in de Franse streek Haute Marne. De sfeervolle ruime kamers van dit statige landhuis, de rustgevende natuur rondom, het net iets warmere klimaat, de heerlijke biologische en vegetarische maaltijden, het samenzijn met gelijkgestemden en niet te vergeten de Verlichtende Wholly Science zijn de geheime ingrediënten voor deze unieke week vol scheppingskracht. Kijk voor meer informatie bij de Agenda op het Nederlandstalige deel op Pateo.nl.

 

 

Wil je dat ik bij jouw vereniging of bij jou in de buurt een lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Ook gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de zevenentachtigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.