Pateo Nieuwsbrief

(van 21 maart 2014)

over bouwen op rots of op zand

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief088.htm

 

o       Staat jouw huis op rots of op zand?

o       Ik heb een droom

o       Wat krijg je wanneer je de woorden ‘hoogleraar’ en ‘journalist’ samenneemt?

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

 

Staat jouw huis op rots of op zand?

 

Ken je de parabel over een man die zijn huis bouwde op rots terwijl zijn buurman een huis op zand bouwde? Voor de zekerheid kopieer ik hier maar even het betreffende stukje tekst waarbij een man genaamd Jezus de volgende woorden zou hebben gesproken, volgens onder andere het Evangelie van Matteüs (hoofdstuk 7: de verzen 24 tot en met 27):

 

Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.”

 

Dat had je niet verwacht, hè? Bijbelteksten in de Pateo Nieuwsbrief! Het moet ook niet veel gekker worden, zul je misschien denken. Nou, het wordt nog veel gekker, want ik ga ook nog eens uitleggen wat hier echt wordt bedoeld, en wat het Christendom dus al eeuwenlang verborgen probeert te houden voor haar onwetende gelovigen. Laten we maar beginnen met het ‘zand’.

 

Het ‘zand’ staat voor alles waarvan je hebt aangenomen dat het waar zou zijn, zonder dat je dit 100% zeker wist. Wanneer weet je iets wel zeker, voor de volle honderd procent? Dat is wanneer je het zelf hebt waargenomen, wanneer je onweerlegbare feiten kent die dit onomstotelijk bewijzen of wanneer je het zelf hebt geconcludeerd op basis van logisch redeneren. Alleen dan kun je spreken van ‘rots’, waarmee rotsvaste waarheid wordt bedoeld. In alle andere gevallen is er sprake van ‘zand’, waarmee los zand van allerlei vermeende waarheden wordt bedoeld.

 

Kijk nu eens geheel onpartijdig naar alles waarvan jij meent dat het waar zou zijn, en maak dan eens heel eerlijk het onderscheid tussen ‘zand’ en ‘rots’. Durf jij dat? Durf jij die confrontatie met jezelf aan te gaan?

 

Veel mensen nemen maar aan dat wat op school wordt geleerd ‘rots’ zou zijn. Maar dat kan helemaal niet, want je dient immers eerst ieder stukje daarvan zelf te beoordelen voordat het voor jou rotsvast is. Alleen jij weet namelijk wat voor jou rotsvaste waarheid is. Dat kan niemand anders voor jou bepalen. Niemand kan jouw waarheid voor jou voorkauwen. Dat kauwen om tot de waarheid te komen, dat zul je dus helemaal zelf moeten doen. En daar zijn we dus al van kinds af aan de mist in gegaan, niemand van ons uitgezonderd. We hebben daarom dus allemaal onze ‘huizen’ op zand gebouwd. Alle anderen deden dat immers ook, en dan zal het toch wel goed zijn, dachten we blijkbaar. Of was het misschien toch niet zo goed?

 

Ons ‘huis’ is ons begrip van de wereld. Omdat ik wel mijn eigen ‘huis’ helemaal opnieuw aan het opbouwen ben op rotsvaste ondergrond kan ik je zeggen dat de wereld compleet anders is dan we ons op de mouw hebben laten spelden. Het is dus zaak om alles wat op (drijf-) zand is gebouwd compleet af te breken. Pas daarna kan de wederopbouw op rots beginnen.

 

Laat ik wat voorbeelden noemen van wat zand is, zodat je me misschien (nog) beter kunt volgen. Alle gevestigde universitaire theorieën, alle religies en alle wet- en regelgeving zijn gebouwd op zand. Wil jij jouw eigen huis op rots bouwen, breek dan eerst alle vermeende ‘waarheden’ af die de universiteiten, de kerken en de overheden jou hebben aangereikt. Wellicht heb je die ‘aanreiking’ ervaren als ‘opdringing’. Het feit is echter dat wij zelf deze voorgehouden ‘waarheden’ voor waar hebben gehouden. We zijn er dus zelf ingetuind. Daar zijn we daarom helemaal zelf verantwoordelijk voor. Aber wir haben es nicht gewusst! Inderdaad, en dat was dus onze allergrootste fout!

 

Kijken we bijvoorbeeld naar de gevestigde universitaire theorieën, die voor alle duidelijkheid niets met onpartijdige waarheidsvinding te maken hebben, dan is onder andere allang bewezen dat:

- de eerste twee ‘wetten’ van de thermodynamica juist uitzonderingen beschrijven,

- de kwantummechanica boordevol waanzin zit dat niets met ware wetenschap te maken heeft,

- gravitatie helemaal geen onafhankelijk kracht is maar een effect,

- er helemaal geen ronddrijvende continentale tektonische platen zijn, en

- er helemaal geen evolutie tussen soorten plaats kan vinden.

 

Uiteraard is de lijst van al het onware zand dat de universiteiten aan nietsvermoedende studenten als ‘wetenschap’ durven te verkopen nog veel en veel langer. Ik beperk me hier maar even tot de meest in het oog springende zandpilaren. Daaraan kan ik nog toevoegen dat ook statistiek niets met ware wetenschap te maken heeft. Statistiek gaat uitsluitend over beschrijven en heeft totaal gaan waarde voor iedereen die op zoek is naar ware wetenschappelijke verklaringen. Ware wetenschappers zoeken namelijk geldige verklaringen. Journalisten houden zich daarentegen bezig met beschrijvingen. Dit betekent inderdaad dat nagenoeg alle hoogleraren journalisten zijn, en zeker geen wetenschappers. Wees dus gewaarschuwd voor deze zandlopers. Weet je trouwens wat je krijgt wanneer je de woorden ‘hoogleraar’ en ‘journalist’ samenneemt? Ik zal het zo vertellen.

 

Laten we weer even terugkeren naar bovenstaande gelijkenis. Het gaat dus over het bouwen van een ‘huis’. Dat is blijkbaar onze taak in dit leven. Onze taak is dus het leren begrijpen hoe het geheel van alles nu werkelijk in elkaar steekt. Dat is het ‘huis’ dat we geacht worden te bouwen. Hoe noemen we iemand die een huis bouwt? Zo iemand noemen we een timmerman of een metselaar. Alleen wanneer jij jezelf bevrijdt van alles wat op zand is gebouwd, dan pas kun jij jouw huis op rots gaan bouwen. Dan ben je een metselaar die zichzelf bevrijdt heeft van het zand, oftewel een bevrijde metselaar, oftewel een vrije metselaar. Wees nu niet bang dat ik opeens een 33e graad Vrijmetselaar blijk te zijn. Ik wil alleen maar aangeven dat de oorspronkelijke mensen achter deze organisatie in ieder geval niet op drijfzand zijn begonnen.

 

Zullen we nu eens naar de man genaamd Jezus kijken. Vorig jaar heb ik de mythe van de historische Jezus ontzenuwd (link), en dat heeft mijn populariteit geen goed gedaan. Voor mij is het gelukkig niet zo moeilijk om te kiezen tussen populair of waar. Het is namelijk waar dat we de verhalen uit de vier evangeliën niet als historische verslagen dienen te lezen, maar als een reisgids voor onze eigen spirituele ontwikkeling.

 

Wat betekent het wanneer we lezen dat de vader van Jezus een timmerman was? Dat betekent dat de timmerman een ‘huis’ heeft gemaakt, en dat Jezus dus de verpersoonlijking van dat op rots gebouwde ‘huis’ is. Om ons te helpen ook ons eigen huis op rots te bouwen hebben de evangelieschrijvers een mens zoals jij en ik ten tonele gevoerd. En omdat we het hier over een Goddelijk Huis van Licht hebben, hebben ze Jezus als de personificatie van de zon Helios neergezet. Ik heb diepe bewondering voor de genialiteit van ‘timmermannen’ (v/m) en ‘metselaars’ die de belevenissen van deze fictieve Jezus zodanig hebben uitgewerkt dat we daar bijna 2000 jaren later nog altijd onze inspiratie in kunnen vinden.

 

Om heel eerlijk te zijn dien ik dan ook mijn complimenten te geven aan de machthebbers achter het Vaticaan. Hoe zij erin zijn geslaagd mensen te doen geloven dat het ging om een Joodse man die vastgespijkerd zou zijn aan een Romeins kruis, dat is natuurlijk ook een knappe prestatie. Mijn petje gaat daarna helemaal af voor het kunnen uitmoorden van vele miljoenen mensen in naam van diezelfde fictieve man. Maar misschien kan ik het hier maar beter bij laten, want ik word zo wel erg cynisch.

 

Kortom, wat is in onze wereld gebouwd op zand, en wat op rots? Onderzoek alles, en behoud het goede! “Wat is het goede?”, durf je nu nog te vragen?! Alles wat op rots is gebouwd is goed, en al het ander is zand en dus niet goed. Zo simpel is het. Nagenoeg alles wat de televisie uitzendt is zand. Nagenoeg alles wat je op het internet staat is zand. Nagenoeg alles wat jij voor waar hebt aangenomen is zand. “Hoe ik dat zo zeker weet?”, wil je misschien weten. Dat weet ik zo zeker omdat ik al vanaf peuter al een slimme jongen was, en ook ik ben er met open ogen ingetuind. Iedereen tuint er namelijk in, want niemand weet uit zichzelf hoe je een goed huis bouwt. Daarvoor dien je namelijk vakkundig te zijn, en dan doel ik op kundigheid in zeven vakken. Deze zeven vakken werden in het Oude Griekenland de Zeven Bevrijdende Kundes genoemd. De eerste drie van deze zeven kundes worden aangeduid als het Trivium en zijn Grammatica, Logica en Retorica. Dit kunnen we de drie-éénheid van de onderbouw noemen. In de bovenbouw hebben we vervolgens de volgende kundes: Rekenkunde, Meetkunde, Muziekkunde en Sterrenkunde. Het zal je hopelijk niet verbazen dat deze Zeven Bevrijdende Kundes samen het kloppende hart vormen van Wholly Science.

 

Afgelopen woensdagavond was Jan Irvin uit Californië mijn radiogast. Hij vertelde dat het voor een volwassene gemiddeld twee jaar duurt voordat er voldoende kundigheid in Grammatica, Logica en Retorica is opgebouwd, waarna pas de overgang naar de bovenbouw kan worden gemaakt. Je kunt deze uitzending nabeluisteren via het archief van Pateo Radio. Hij vertelde ook dat de meeste volwassenen zich helemaal niet bezig willen houden met de bestudering van het Trivium, omdat ze menen dit allang te beheersen. Ik denk zelfs dat we daarom het woordje ‘triviaal’ in ons taalgebruik hebben gekregen, want het Trivium is juist het omgekeerde van triviaal.

 

 

Ik heb een droom

 

Mijn droom gaat over jonge mensen die aangeduid worden als ‘hoogbegaafd’. Zelf vind ik dat een belachelijke etikettering. Al deze slimme kinderen gebruiken namelijk naast hun linker hersenhemisfeer ook gewoon die aan de rechter kant. Dit zou echter voor iedereen dienen te gelden. Iedereen die dat niet doet kunnen we daarom maar beter aanduiden als mentaal beperkt of gehandicapt. Weet je hoe moeilijk het is om in hetzelfde tempo mee te moeten gaan als het maximale tempo dat deze mentaal-gehandicapte klasgenoten aankunnen?

 

Mijn droom is om samen met jonge mensen die beide hersenhelften hebben ontwikkeld Wholly Science verder uit te werken. Uiteraard beginnen we dan op de klassieke manier waarbij ik mijn reisgenoten leid langs de kamers van het Wholly ‘huis’ dat ik aan het bouwen ben.

 

Ik zoek daarom een school of instelling, bij voorkeur in de omgeving van Utrecht, waar dergelijke full-brain studenten of leerlingen op basis van vrijwilligheid een uurtje in week klassikaal aan Wholly Science willen doen (gecombineerd met zelfstudie in de tussenliggende tijd). Eventueel kan het ook op een avond in een ruimte die daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Ik ben bereid dit gratis te doen. De Waarheid is voor mij namelijk ook veel belangrijker dan geld.

 

Weet jij hoe mijn droom wellicht op korte termijn al werkelijkheid zou kunnen worden, neem je dan even contact met me op?

 

 

Wat krijg je wanneer je de woorden ‘hoogleraar’ en ‘journalist’ samenneemt?

 

Wanneer je de woorden ‘hoogleraar’ en ‘journalist’ samenneemt, dan krijg je: hoernalist. Nee, niet leuk? Ben ik weer te grof? En wat nu wanneer er minimaal een kern van waarheid in zit? Ze krijgen immers toch fors betaald voor het in stand houden van achterhaalde theorieën. Ze laten hun verstand (of wat daar nog van over is) toch ge- of liever misbruiken voor het doorgeven van onware dogma’s? Ze zijn dus toch echt allemaal, vrijwel niet één uitgezonderd, mentale prostituees (m/v), zoals ik al eerder heb geschreven. Ook hiermee maak ik me niet populair, dat weet ik heus wel, maar ik zie geen andere mogelijkheid om onwetende medemensen duidelijk te maken dat al die ‘hooggeleerde’ waanzin niets met ware wetenschap te maken heeft.

 

Niet alleen de mainstream media slikt alle universitaire nonsens klakkeloos door, ook de alternatieve nieuwsmedia knipt en plakt aan de lopende band nepwetenschappelijke berichtjes om hun flutberichtgeving op te leuken. Word nu toch eens echt wakker en hou op elkaar te bestoken met het napraten van onzin. Ik zal zelf het goede voorbeeld geven, want misschien is dit voorlopig wel mijn laatste nieuwsbrief. Ik ben namelijk wel klaar met het brengen van nieuws. Want waar het gaat om echt belangrijke zaken, daar is er helemaal nooit iets nieuws onder de zon. Ik laat het afleidende nieuws daarom nu maar gauw weer los, en ik richt me voortaan 100% op Wholly Science. Bovendien is het weer lente, en is het voor mij ook beter om wat meer buiten te vertoeven.

 

Tot besluit krijg ik na iedere nieuwsbrief altijd wel opnieuw tips over te lezen boeken en dergelijke. Ik weet dat dit natuurlijk erg goed is bedoeld. En wanneer ik daar tijd voor weet vrij te maken, dan bestudeer ik ook meestal het aangereikte materiaal, in ieder geval op hoofdlijnen. Echter, vrijwel altijd gaat het om zienswijzen die overduidelijk niet op rots zijn gebouwd. Daar kan ik dus helemaal niets mee. Wanneer ik dat vervolgens in vriendelijke bewoordingen laat weten aan de aanreiker, dan moet ik meestal erg uitkijken dat geen onenigheid ontstaat. Blijkbaar voelen mensen zich persoonlijk aangevallen wanneer ik niet even enthousiast ben als zijzelf. Kortom, wil je mij tippen, check dan eerst heel goed of het geen zanderig verhaal is. Daarmee voorkom je voor jezelf een teleurstelling en voorkom je dat ik mijn kostbare tijd verspil. Op voorhand wil ik je daar graag voor bedanken!

 

Wil je de ontwikkeling van Wholly Science op de voet blijven volgen wanneer er vanaf nu geen of minder nieuwsbrieven worden rondgemaild, hou dan vooral de Engelstalige PateoPedia in de gaten en/of neem deel aan één of meerdere van mijn activiteiten (via de Agenda op Pateo.nl).

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

Kijk bij de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Morgen (zaterdag 22 maart) start in Hoorn een meerdaagse Wholly Science-masterclassreeks. Daarvoor zijn nog enkele plaatsen vrij. De vervolgdata worden dan in overleg met de deelnemers vastgesteld, evenals de onderwerpen die daarin aan bod komen.

 

o       Overmorgen (zondag 23 maart) wordt de jaarlijkse inspiratiedag van het Centre Lothlorien gehouden bij Weleda in Zoetermeer. Ik zal daar een voorproefje geven van de inhoud van de komende Wholly Science Week, die volgende maand wordt gehouden.

 

o       Vanaf zondagmiddag 20 april a.s. wordt de vijfde editie van de Wholly Science Week gehouden. Net als alle voorgaande keren is de locatie weer het Centre Lothlorien in de Franse streek Haute Marne. De sfeervolle ruime kamers van dit statige landhuis, de rustgevende natuur rondom, het net iets warmere klimaat, de heerlijke biologische en vegetarische maaltijden, het samenzijn met gelijkgestemden en niet te vergeten de Verlichtende Wholly Science zijn de geheime ingrediënten voor deze unieke week vol scheppingskracht. Kijk voor meer informatie bij de Agenda op het Nederlandstalige deel op Pateo.nl.

 

 

Wil je dat ik bij jouw vereniging of bij jou in de buurt een lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Ook gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de achtentachtigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.