Pateo Nieuwsbrief

(van 26 maart 2014)

over het schoppende paard

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief089.htm

 

o       Hoe het schoppende paard zichzelf bevrijdt

o       De mensen zijn al die verhalen nu wel zat

o       De G7 zijn de 7 Gewelddadigste landen

o       Nederland is nu officieel een provincie van de USA

o       Hoor en wederhoor ontbreekt ook bij de alternatieve nieuwsmedia

o       Is Geert Wilders het probleem of een symptoom van dat probleem?

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

 

Hoe het schoppende paard zichzelf bevrijdt

 

In de voorgaande Pateo Nieuwsbrief heb ik uitgelegd waarom wij allemaal onze ‘huizen’ op zand hebben gebouwd, in plaats van op rots. Hoewel dit voor mij veruit de allerbeste metafoor is om duidelijk te maken wat de kern is van al onze problemen, heb ik niet de indruk gekregen dat mijn boodschap echt is overgekomen. Blijkbaar is iedereen zo gehypnotiseerd, afgestompt en/of murw dat helemaal niets ook nog maar enig bewustmakend effect meer heeft.

 

In plaats van open en eerlijk een zelfonderzoek te starten naar aanleiding van mijn woorden luisteren vele nieuwsbrieflezers veel liever naar hun ego dat allang een oordeel klaar heeft over wat er allemaal mis is met die Johan Oldenkamp. Zo vinden deze ego’s dat ik het blijkbaar fijn zou vinden om wat wild om me heen te slaan en overal tegenaan te trappen. Misschien is het voor deze mensen goed om even de vergelijking te maken met Jezus die een einde maakt aan de markt op het tempelplein. “Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!” staat er geschreven in Johannes 2:16. Het gaat hier over precies hetzelfde huis, want verderop zegt Jezus dat hij dit huis in drie dagen opnieuw kan opbouwen (vers 19). Het is dus gewoon een ander verhaal over precies hetzelfde, want het is namelijk erg lastig om tot mensen door te dringen, zoals ik nu ook al een paar jaar mag ervaren. In de Evangeliën is er daarom voor gekozen dezelfde boodschap op tal van verschillende manieren te brengen. Laat ik dat daarom ook maar gaan doen.

 

Hoe sloop je een huis? Door verhalen te lezen die resoneren met jouw waarheid? Nee! Jouw waarheid is nu juist het huis dat gesloopt dient te worden, want die waarheid is gebaseerd op drijfzand. Je dient juist alles uit jouw huis te jagen, en daarna moet het oude huis helemaal plat. Is het helemaal weg, dan pas kunnen we vanaf blanco opnieuw beginnen. Ons nieuwe begrip begint dan vanaf nul, dus vanaf een schone lei (Tabula Rasa). Een dergelijk onbeschreven blad kunnen we ook benoemen als mentale maagdelijkheid. Nu kunnen we ook snappen waarom de moeder van Jezus een maagd is. Die maagdelijke geboorte van Jezus is niets anders dan een metafoor voor het vanaf blanco opbouwen van een compleet nieuw begrip van de wereld, die deze keer wel op rots is gegrondvest. Jezus is de personificatie van het rotsvaste weten, opgebouwd vanaf maagdelijke ondergrond (zijn moeder) door een vakbekwame timmerman (zijn vader). Zijn karaktereigenschappen zijn vervolgens afgeleid van de zon Helios. Jezus is de combinatie van de zonnegod met het Ware Weten.

 

Mag ik van jou niet tegen heilige huisjes aanschoppen? Is dat te confronterend voor jou? Heb je wel eens gezien hoe een paard zichzelf bevrijd? Het is nu het Jaar van het Paard, dus laten we onze paardenkracht gebruiken om onze eigen, op zand gebouwde huizen tot op de grond te vertrappen. Dat afbreken doe je helemaal zelf. Ik schop er dan misschien wel tegenaan (als ‘Kicking Stallion’), maar jij dient het zelf volledig neer te halen, zoals ik ook heb gedaan.

 

Andere ego’s beweren dat ik alleen mijn linker hersenhelft zou gebruiken. Het grappige is dat het juist het ego is dat zich baseert op die linker hersenhelft. Wholly Science laat zien dat er 9 opklimmende bewustzijnsniveaus zijn. Het ego vinden we op het zevende niveau van machtsbewustzijn. Op dat niveau gaat het over de objectieve waarheid. Het niveau erboven is het achtste niveau van krachtsbewustzijn. Op dat niveau gehoorzaamt het ego aan onze intuïtie. Het gaat dan over subjectieve waarheden. Op dat niveau lijkt er niet één waarheid te zijn. Het doel van de New Age is om mensen vast te houden op dat subjectieve achtste niveau en ze niet te laten ontdekken dat er nog een negende niveau is. Wholly Science is bedoeld voor iedereen die wel naar dit allerhoogste niveau van bewustzijn wil opklimmen. Dat negende en hoogste niveau wordt Heelheidsbewustzijn genoemd. Mensen op het achtste niveau of lager noemen dit Eénheidsbewustzijn, en fantaseren dan dat ze daar al zouden zijn. Dit is niets anders dan wishful thinking vanuit het ego, want het is compleet gebaseerd op drijfzand.

 

Op het negende en allesomvattende niveau van Heelheidsbewustzijn werken we uitsluitend met de Absolute Waarheid. Mensen op een lager niveau zien het verschil tussen objectieve waarheid en Absolute Waarheid helemaal niet, en dat is ook te begrijpen, want dat verschil is alleen helder vanuit Heelheidsbewustzijn. Mensen die denken dat het achtste niveau van subjectieve waarheden het allerhoogste is zullen de Absolute Waarheid daarom ook nooit vinden. Deze zelfingenomen mensen dienen eerst hun huis op zand af te breken, en helemaal opnieuw te beginnen met hun huis op rots. Alleen dan kunnen ook zij het negende niveau bereiken. Voor alle duidelijkheid: ik heb het dus over jou!

 

Besef jij dat het nu tijd is om door te gaan naar het negende bewustzijnsniveau van de allesomvattende Heelheid, begin dan vandaag nog met de bestudering van Wholly Science. Op zondag 6 april is er een Kennismakingsmiddag Wholly Science in Bunnik (bij Utrecht). En wil je in een week tijd jouw oude huis tot op de bodem afbreken en alvast een begin maken met de opbouw van jouw nieuwe rotsvaste huis, ga dan vanaf 20 april a.s. mee naar de Wholly Science Week in Frankrijk (kijk bij de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl voor meer informatie).

 

 

De mensen zijn al die verhalen nu wel zat

 

Waarom komen er steeds minder mensen naar lezingen? Waarom loopt de boekenverkoop terug? Waarom zeggen steeds meer mensen hun tijdschriftabonnement op? Dat komt omdat steeds meer mensen al die verhalen meer dan zat zijn. En gelijk hebben ze. Al die subjectieve waarheidsverhalen hebben allemaal hun eigen gelijk, maar je koopt er helemaal niets voor. Op een gegeven moment ben je daar dan ook helemaal klaar mee.

 

Echter, de vermeende conclusie dat Wholly Science het zoveelste verhaal zou zijn klopt volstrekt niet. Alles binnen Wholly Science is namelijk gebaseerd op de Absolute Waarheid, waardoor het altijd en overal waar is. Iedereen kan van ieder stukje van Wholly Science zelf nagaan of het klopt, en dat vraag ik ook altijd. Daarmee is Wholly Science compleet anders dan al die andere los-zand-verhalen. De enige manier om dat verschil te begrijpen is door gewoon een keer kennis te maken met Wholly Science. Durf jij dat? Durf jij jouw oude huis te verlaten?

 

 

De G7 zijn de 7 Gewelddadigste landen

 

Afgelopen maandag kwamen de regeringsleiders van zeven landen bijeen in Den Haag. Zelf noemen deze landen zich de zeven belangrijke industrielanden. Ik vind dat eerlijk gezegd een rare Top 7, want wat is het criterium voor deze ranglijst? Kijken we bijvoorbeeld naar de exportomvang gemeten in geld (voor het kalenderjaar 2012), dan staat China op nummer 1 en Zuid-Korea op nummer 7. Beide landen worden vreemd genoeg niet tot de G7 gerekend. Rusland staat op nummer 8, maar die mocht voor straf niet meer meedoen. Een land als Canada mag dat wel, terwijl dit land slechts op nummer 11 staat. Opvallend is dat Nederland op de zesde plaats staat en dus eigenlijk bij de G7 hoort op basis van haar exportomvang, maar ook Nederland mocht niet bij het anti-Rusland-overleg zitten.

 

De G staat dan ook niet voor ‘Grootste industrielanden’ maar voor ‘Gewelddadigste oorlogslanden’. Elk van deze landen heeft inderdaad een enorme staat van dienst als het gaat om het verklaren van de oorlog aan andere landen. Canada staat daarbij op de zevende plaats, want dat land vecht alleen mee als dat moet van haar eigenares.

 

 

Nederland is nu officieel een provincie van de USA

 

Voor het eerst zette een regeringshoofd van de overkoepelende federatie waar Nederland overduidelijk deel van uitmaakt voet op Nederlandse bodem, en gelijk stonden de mainstream media van dat kleine kikkerlandje op haar achterste pootjes. Het was ronduit gênant om al die ons-kent-ons-toneelstukjes te zien die voor de vele televisiecamera’s werden opgevoerd. Ik heb met plaatsvervangende schaamte naar die harlekijn van een Mark Rutte (47) gekeken. Je zou hem nog niet eens als voorzitter van een voetbalclub willen hebben. Nu moet ik erbij zeggen dat ik al heel lang geen acht-uur-journaal meer had gekeken, maar afgelopen maandagavond heb ik toch maar weer eens de televisie op Nederland 1 aangezet. Het propaganda-gehalte was eerlijk gezegd nog veel hoger dan ik me kon herinneren van de vorige keer dat ik dit journaal heb uitgekeken. Ik heb echt medelijden met de mensen die daar iedere dag opnieuw naar kijken. Met journalistiek heeft dit dus helemaal niets meer te maken. En ook deze opzichtige propaganda kunnen we dus maar het beste typeren als ‘hoernalistiek’.

 

 

Hoor en wederhoor ontbreekt ook bij de alternatieve nieuwsmedia

 

Dat de mainstream nieuwsmedia andere belangen dient dan onpartijdige waarheidsvinding, dat zal nu hopelijk iedereen wel duidelijk zijn. Maar helaas is het binnen de alternatieve nieuwsmedia ook niet zo heel erg goed gesteld waar het om diezelfde onpartijdige waarheidsvinding gaat. Laat ik als voorbeeld de Niburu-zaak maar weer eens nemen. Zelfs Guido Jonkers (57) laat het na om wederhoor te plegen, want hij plaatste afgelopen week een zeer ongenuanceerd artikel over de Niburu-zaak op WantToKnow.nl. Hij doet daarbij voorkomen alsof de versie van Anton Teuben (64) de waarheid zou zijn in deze zaak. Natuurlijk mag Anton zijn zegje doen, dat mocht hij bijvoorbeeld ook gelijk bij Pateo Radio (zie aflevering 72: link), maar van een journalist als Guido verwacht ik wel dat hij op onderzoek uitgaat naar de waarheid en dus in contact treedt met de mensen achter Niburu.nl. Deze mensen hebben Niburu.nl in het begin van 2012 gered, en dat hebben ze eigenlijk twee jaar later opnieuw gedaan. Ik heb deze mensen langdurig gesproken, en ik heb hen ook uitgenodigd om op de radio hun verhaal te doen. Ze zien er echter helemaal geen heil in om alle vuile was buiten te gaan hangen, en ik denk dat ze daar gelijk in hebben. En ik ga hier in deze nieuwsbrief ook niet de hele beerput op tafel gooien, maar ik ken die beerput inmiddels wel beter dan ik zou willen, en ik kan hier in ieder geval zeggen dat de waarheid bepaald niet wordt gediend door het naar buiten brengen van alleen een eenzijdig slachtofferverhaal. Het wordt, denk ik, de hoogste tijd voor een volledig disclosure in de Niburu-zaak, maar die eer laat ik liever aan Anton zelf. Hij heeft de gehele beerput namelijk gecreëerd. Ik heb inmiddels contact gehad met alle hoofdrolspelers, en voor mij is de zaak nu volkomen duidelijk. Ik heb eigenlijk nog maar één vraag: hoe kunnen we nu een betere wereld realiseren wanneer we zelf daar een omgekeerde bijdrage aan leveren? Wie de spreekwoordelijke schoen past, die mag deze ook aantrekken.

 

 

Is Geert Wilders het probleem of een symptoom van dat probleem?

 

Het maakt de mainstream media niet uit welke ophef er is, want ze blazen maar al te graag ieder opstandje op. Zo zetten ze de PVV nu weer neer als de Partij Voor Vreemdelingenhaat. Laat ik heel duidelijk zijn dat ik iedere vorm van discriminatie afkeur, want discriminatie is het ten onrechte maken van onderscheid tussen mensen. Laten we alleen discriminatie niet verwarren met het terecht maken van onderscheid tussen mensen. De vraag is dan uiteraard: wanneer is dit onderscheid tussen mensen terecht, en wanneer onterecht. Zullen we dit eens geheel onpartijdig gaan onderzoeken?

 

Vormt de opkomst van de Islam in Europa een bedreiging voor de gevestigde orde? Vormt de opkomst van de Islam in Europa een bedreiging voor de (vermeende) vrijheid in onze samenleving? Neemt de criminaliteit onder Marokkaanse jongens steeds verder toe? Wie zich baseert op de feiten die kan niet anders dan elk van deze vragen met ‘ja’ beantwoorden. Maar laten we de klok nu eens een flinke tijd terug draaien. Vormde destijds de opkomst van het Christendom in Europa een bedreiging voor de gevestigde orde? Vormde destijds de opkomst van het Christendom in Europa een bedreiging voor de (vermeende) vrijheid in onze samenleving? Nam destijds de criminaliteit onder laagopgeleide ‘christenen’ steeds verder toe? En voor het Judaïsme kunnen we precies hetzelfde doen. De derde vraag wordt dan alleen: neemt de witte-boorden-criminaliteit onder Joodse eigenaren steeds verder toe?

 

De Islam is dus niet het probleem. Mensen die geloven in religies zijn het probleem, samen met mensen die geloven in de overheid, in de universitaire ‘wetenschap’, in de nieuwsmedia en/of in de gezondheidszorg. Het probleem is dus gelovige mensen in het algemeen, want al deze mensen hebben hun huis op zand gebouwd. Ook het huis van Geert Wilders (50) staat volledig op drijfzand. Laten we met ons allen al die huizen opblazen, in plaats van het opblazen van ieder onvertogen woord.

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

Kijk bij de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Vanavond (26 maart) zijn twee teamleden van Argusoog te gast bij Pateo Radio. We gaan het dan hebben over de doorstart van Argusoog.org vanaf dinsdag aanstaande.

 

o       Op zondag 6 april a.s. wordt er op de Hooizolder in Bunnik een algemene Kennismakingsmiddag Wholly Science gehouden waarin de ‘smaak’ van Wholly Science kan worden geproefd.

 

o       Vanaf zondagmiddag 20 april a.s. wordt de vijfde editie van de Wholly Science Week gehouden. Net als alle voorgaande keren is de locatie weer het Centre Lothlorien in de Franse streek Haute Marne. De sfeervolle ruime kamers van dit statige landhuis, de rustgevende natuur rondom, het net iets warmere klimaat, de heerlijke biologische en vegetarische maaltijden, het samenzijn met gelijkgestemden en niet te vergeten de Verlichtende Wholly Science zijn de geheime ingrediënten voor deze unieke week vol scheppingskracht.

 

o       Op zaterdag 3 mei a.s. komt de Studiegroep Wholly Science opnieuw bijeen in Hoorn. Wil je ook gaan deelnemen aan deze studiegroep, neem dan even contact op met de organisatie om te zien hoe jij kennis kunt gaan nemen van hetgeen op de eerste dag is behandeld.

 

o       Op zondag 4 mei a.s. zal ik in het nieuwe filmmuseum EYE te Amsterdam ingaan op de verschillen tussen objectieve waarheid, subjectieve waarheden en de Absolute Waarheid aan de hand van de drie dimensies van tijd (dagelijkse tijd, jaarlijkse tijd en Grootjaarlijkse tijd).

 

o       Vanaf zondagmiddag 11 mei a.s. wordt de zesde editie van de Wholly Science Week gehouden in Roemenië. Deze week wordt dan voor het eerst helemaal in het Engels gegeven.

 

Wil je dat ik bij jou in de buurt een lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Ook gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl (met reactiemogelijkheid)

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de negenentachtigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.