Pateo Nieuwsbrief

(van 8 april 2014)

over ethiek

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief092.htm

 

o       Ethiek in de alternatieve nieuwsmedia

o       Heiligt het doel alle middelen?

o       Verslag van het AT/AT-interview

o       Van wat-niet naar hoe-wel

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

 

Ethiek in de alternatieve nieuwsmedia

 

Waar het gros van de mainstream nieuwsmedia zich beweegt binnen de grenzen van wat we algemeen fatsoen kunnen noemen, lijkt een aanzienlijk deel van de alternatieve nieuwsmedia zich totaal niet aan deze impliciete grenzen te willen houden. Voor mij is fatsoen belangrijk, omdat we zonder enige vorm van ethiek veel beter kunnen stoppen, want dan kan er van onze eventuele zuivere intenties niets goeds terecht komen. Dat stoppen is dan ook tevens mijn indringende advies aan al die mensen die dit fatsoen niet kunnen opbrengen.

 

De alternatieve nieuwsmedia zijn ontstaan omdat er van onpartijdige berichtgeving door de mainstream nieuwsmedia voor een veelheid van onderwerpen geen enkele sprake is. Het wordt voor mij steeds duidelijker dat die onpartijdige berichtgeving bij de meerderheid van de alternatieve nieuwsmedia ook ver te zoeken is. Daarom komen mensen die de mainstream nieuwsmedia de rug hebben toegekeerd feitelijk van de regen in drup zodra ze beginnen met het volgen van de berichtgeving door de alternatieve nieuwsmedia. Alleen wie voldoende kennis van zaken heeft, die kan zien welke websites zuiver zijn, en welke websites ontstaan zijn vanuit minder nobele intenties.

 

In oktober 2009 heb ik voor een miljoenenpubliek op de Nederlandse televisie mogen zeggen dat we als samenleving uiteindelijk geld zullen gaan inruilen voor liefde (link). Destijds meende ik dat deze transformatie wel binnen een paar jaar bekeken zou zijn, maar daar dacht ik dus veel te gemakkelijk over. Geld is blijkbaar nog steeds nodig voor het bewustzijnsniveau van de mensheid op dit moment. Anno 2014 kunnen we bijvoorbeeld dankzij geld zien of de intenties al dan niet zuiver zijn. Zo zijn er mensen die het voor het geld doen, en zijn er mensen die het vanuit een innerlijke bevlogenheid doen. Begrijp me goed: geld vind ik zeker niet vies. De manier waarop geld wordt gecreëerd is volstrekt niet juist, maar dat is een geheel ander verhaal.

 

We hebben nagenoeg allemaal geld nodig om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien. Voor mij is echter de kernvraag wat er voorop staat: het geld of ons werk. Werken wij voor het geld? Of hebben wij geld nodig om ons werk goed te kunnen doen? Bedenk daarbij dat niemand zichzelf echt voor de gek kan houden, want het gaat hier puur en alleen om de intentie die eraan ten grondslag ligt. En wat die intentie is geweest, dat weten we zelf maar al te goed!

 

De volgende vraag is dan: mag je onzuivere intenties aan het licht brengen? En daarmee bedoel ik iedereen die doet alsof er goed werk wordt gedaan, maar dit in eerste instantie helemaal en alleen voor het geld blijkt te doen. Mijn antwoord op die vraag is: Ja, ik vind dat ik dat mag doen. We willen met elkaar toch naar een echte beschaving gebaseerd op openheid, eerlijkheid en evenwaardigheid? Dat kan echter alleen vanuit zuivere intenties worden geschapen. Met onzuivere intenties blijven we hangen in de zelfzuchtige maatschappij waarvan we allemaal beweren de buik van te hebben.

 

Ik weet dat mijn intenties zuiver zijn. Ik doe het niet voor het geld. Ik heb immers mijn goedbetaalde baan in 2008 opgezegd omdat ik zag dat ik als loonslaaf vastzat in die ‘oude wereld’. Ik wilde niet langer slaaf zijn en werkzaamheden uitvoeren die mij niet intrinsiek motiveerden. Ik wilde vrij zijn om mij te kunnen laten leiden door mijn passie. En dat doe ik dus nu al ruim vijf jaar. Er is geen mens die ik mij laat vertellen wat ik zou moeten doen. Dat bepaal ik gelukkig helemaal zelf. Ik ben niet te koop. Ik ben een menswaardig mens, een vrij mens, een waarlijk mens.

 

Dus nogmaals: mag ik “collega’s” met onzuivere intenties ontmaskeren? Ja, ik vind van wel. Velen die door de New Age zijn gehersenspoeld vinden dat zoiets niet zou kunnen, want daarmee zouden we volgens hen alleen maar de negatieve energieën voeden. Deze mensen hebben blijkbaar nog nooit een verbouwing meegemaakt. Je zult toch eerst moeten afbreken wat je niet langer wilt, voordat je dat wat je wel wilt kunt gaan opbouwen. En dat afbreken kan echt niet zonder dat er spaanders vallen.

 

Door de ware intenties van mijn “collega’s” te onthullen wordt het eventjes heel erg lelijk. Dat weet ik dondersgoed. Het is echter noodzakelijk om deze onzuiverheden te kunnen gaan afbreken, voordat we gezamenlijk iets prachtigs kunnen gaan opbouwen. Zachte heelmeesters geven immers stinkende wonden. Het zijn juist die stinkende wonden waarop ik ook in deze nieuwsbrief de aandacht vestig. Kun jij daar niet tegen, vraag je dan eens af hoe we zonder deze uitzuiveringen naar die ‘nieuwe wereld’ zouden kunnen gaan?

 

 

Heiligt het doel alle middelen?

 

De affaire rond de doorgeroeste spijker op de bodem van de Demmink-doofpot bereikte vorige week een soort hoogtepunt. Afgelopen vrijdag heb ik gepoogd de dubbele bodem in deze doofpotzaak zo helder mogelijk uiteen te zetten (link). Diezelfde avond was Micha K. van MarionetOnline.is te gast bij het radioprogramma ‘Gedonder op de vrijdag’ met als interviewer Rob van der Zon. Die week ervoor was de man die zichzelf Martin Vrijland noemt te gast in datzelfde programma van Frontier Radio, waarbij hem één minuut van te voren werd medegedeeld dat ook Micha K. in de uitzending zou komen. Martin liet zich echter niet overdonderen, en kwam voor mij zeer overtuigend over. Vervolgens werd Martin afgelopen week opnieuw uitgenodigd voor datzelfde radioprogramma, zonder dat hem werd gezegd dat Micha K. er ook weer bij zou komen. Martin zag echter geen toegevoegde waarde van opnieuw een interview over zaken die hij al had verteld. Daarom liet hij deze gelegenheid aan zich voorbij gaan. In die uitzending wordt echter door zowel Rob als Micha gesuggereerd dat Martin niet in de uitzending durfde te komen. Sterker nog, Rob verklaarde vervolgens dat deze zaak daarom voor hem wel duidelijk was. Ook vertelde Rob dat hij betaald zou worden voor het maken van radio bij Frontier (althans zo heb ik dat opgevat). Toen brak helemaal mijn klomp. Rob van der Z. werkt dus voor geld in plaats van andersom. Ik zou wel eens willen weten uit welke zak dat geld komt. Ik vond hem altijd al één van de allerslechtste interviewers (en ik ben echt niet de enige die dat vind), vooral omdat hij zichzelf zo graag hoort praten, maar nu blijkt dus dat hij ook nog eens een foute interviewer is. Ik laat hem daarom voortaan maar even links liggen. Bovendien hadden mij daarvoor over Anthony Migchels ook al verontrustende signalen bereikt. Het verbeteren van de ‘wereld’ blijkt toch een vak apart, waarbij alles draait om de zuiverheid van de oorspronkelijke intenties.

 

Ik ken deze Rob van de Zon al wat langer, en bij hem is er niet alleen op de vrijdag gedonder. Ik wilde het in mijn radio-uitzending van 26 maart jl. met twee leden van het huidige team van Argusoog niet noemen (link), maar ik doe het hier nu toch maar. Na de bezinningsperiode van het Argusoog-team zou er gewoon door worden gegaan (dus ook met Argusoog Radio), maar dat liep stuk omdat Arend Zeevat perse wilde dat ook Rob van der Zon werd toegevoegd aan het team. Dat vonden de anderen geen goed idee, waarop Arend zit terug heeft getrokken uit Argusoog en de boel stil kwam te liggen. Ik vond dat bepaald niet leuk, want daardoor moest ik een nieuw onderdak voor Pateo Radio gaan vinden, en moest het complete radio-archief worden overgezet. Afijn, of het echt zo is gegaan, kan ik niet met zekerheid zeggen, want ik was er niet bij. Zo is het mij in ieder geval verteld door iemand die er wel bij was, en deze versie is voor mij ook de enige logische verklaring waarom het destijds toch zo raar liep. En uitgerekend door diezelfde Rob liet Bert van Argusoog zich afgelopen vrijdagavond interviewen, in het tweede deel van dat internetradioprogramma. Ik vond dat erg merkwaardig. Later begreep ik dat Bert en Jessica geen deel uitmaakten van de Argusoog-redactie in die periode.

 

In het eerste deel van dat internetradioprogramma kreeg Micha K. de vraag of het doel alle middelen heiligt. Volgens mij begreep hij deze vraag niet goed, want hij vond van wel. Ook Micha zou toch wel weten dat een middel soms erger is dan de kwaal? Het enige juiste antwoord is dus: “Nee, er zijn middelen die de ethisch verantwoordde grens overschrijden. Ieder gewetensvol mens zal dergelijke middelen daarom nooit gebruiken.”

 

Voor mij zijn de praktijken van de groep rondom Jan Poot van Chipshol een schoolvoorbeeld van middelen die in sommige gevallen erger zijn dan de kwaal. Gelukkig hoeven we niet te kiezen, en kunnen we gezamenlijk zorgen voor gerechtigheid ten aanzien van zowel de groep Demmink als de groep Poot, mochten dit echt twee verschillende groepen zijn. Ik denk zelfs dat we de grootste kwaal juist bij de groep Poot zullen vinden. Dankzij het onderzoek van Martin Vrijland (link) komen daar immers steeds meer aanwijzingen voor.

 

 

Verslag van het AT/AT-interview

 

Zoals aangekondigd in de voorgaande Pateo Nieuwsbrief (link) vond afgelopen donderdagavond in De Ruimte te Soest een wederzijds interview plaats tussen twee heren met allebei de initialen A.T. (namelijk Albert Toby en Anton Teuben). Het werd echter een beschamende vertoning, omdat Anton zich overal onderuit probeerde te praten. Het geheel is door een videocamera vastgelegd, en iedereen kan voor zichzelf nagaan of de voorgaande zin een subjectieve mening is of een objectieve observatie. Aan het einde heb ik beide heren daarom gevraagd met welke intentie ze naar dat wederzijdse interview waren gekomen. Anton gaf aan dat hij het hoofdstuk ‘Niburu’ wilde afsluiten (“Om afscheid te nemen van deze ellende” waren zijn letterlijke woorden), en Albert wilde duidelijkheid over de vele vragen die bij hem waren gerezen bij zijn onderzoek naar de ravages die Anton keer op keer achter laat. Dat onderzoek door Albert heeft inmiddels al geleid tot een dossier van vele tientallen pagina’s, die uitgeprint op de tafel voor beide heren lagen tijdens hun wederzijdse interview. Na bijna drie uur lang door Albert geconfronteerd te zijn met belastende feiten stond Anton op een gegeven moment op met de woorden “Nou het was fijn, maar ik moet nu echt gaan”. Vrijwel het gehele publiek van ongeveer 20 mensen konden hun oren niet geloven. Ik dacht dat het cynisme was, maar ik veronderstel nu dat Anton het echt fijn vond dat hij die avond opnieuw in het middelpunt van de belangstelling mocht staan. Wellicht realiseert hij zich volstrekt niet hoe zijn voormalige vrienden en vriendinnen van de dialooggroep uit Soest nu over hem denken, of laat hem dat gewoon koud. Dat maakte voor mij de gehele vertoning zelfs nog beschamender.

 

Het enige wat ik uit het onvoorstelbaar dikke dossier over Anton Teuben wil halen is het de meest recente ontsporing van de Niburu-trein. En dit was bepaald niet de eerste keer dat deze trein met Anton als machinist ontspoorde (volgens mij was dit zelfs de achtste keer). Heel erg veel mensen hebben nu al geprobeerd om Anton te helpen inzien dat hij het zelf is die keer op keer zijn eigen initiatieven torpedeert. Hij roept telkens maar weer dat hij van ‘hogerhand’ opzettelijk wordt tegengewerkt, en komt dan met heel grote verhalen. De enige echte schuldige van al deze sabotages is hij echter zelf. Voor de meest recente clash zal ik dat hier aantonen. Voor alle voorgaande crashes verwijs ik naar het door Albert Toby aangelegde dossier.

 

Op 16 februari jl. heeft Anton zijn handtekening gezet onder de overdracht van Niburu.nl naar de man die al vanaf maart 2012 het webbeheer voor deze website verzorgt. Die overdracht was nodig om te voorkomen dat de website Niburu.nl uit de lucht zou gaan wegens een betalingsachterstand (een woord wat voor velen inmiddels synoniem is geworden met de naam ‘Anton Teuben’). Daarna is deze website elders ondergebracht en in een splinternieuw jasjes gestoken. Daarbij zijn ook onderling afspraken gemaakt ten behoeve van kwaliteitsborging voor de content op Niburu.nl. Vervolgens liet Anton zijn webmaster weten dat blij te zijn dat hij de site in leven heeft gehouden. Dat was op 25 februari jl. en dat staat zwart op wit.

 

Alles was koek en ei, totdat Anton wilde dat een interview met hem door Maarten Horst op Niburu.nl geplaatst zou worden. De redactie vond dit interview echter kwalitatief ver onder de maat, en dus werd het niet geplaatst. Pas toen, ergens begin maart, ging Anton roepen dat de website gehackt zou zijn (en wel vanaf 22 februari), en dat de webmaster en de redactie onder invloed van ‘mind control’ zouden staan. Vervolgens verbrak Anton de communicatie met hen, en is hij gaan verkondigen dat de naam ‘Niburu’ besmet zou zijn, en voor hem nu definitief dood is.

 

Tijdens mijn radio-interview met Anton op 12 maar jl. (link) gaf Anton aan dat hij naar de politie was geweest. Afgelopen donderdagavond vroeg ik hem daarom wat hij daar precies heeft gedaan. Hij suggereerde immers dat hij aangifte van diefstal van Niburu.nl gedaan zou hebben. Nu Albert had onthuld dat Anton zelf had getekend voor de eigendomsoverdracht antwoordde hij dat hij een melding zou hebben gedaan, zonder heel duidelijk aan te geven waarvan. Er valt immers nergens melding of aangifte van te doen door hem. Ik vermoed daarom dat hij helemaal niet naar de politie is gegaan.

 

Ik ben daarom nu helemaal klaar met Antons megalomane verhalen. Het is voor mij niet fijn om te schrijven, maar wanneer ik de 13 punten mijn de Pateo Psychopaten Checklist (link) toepas op Anton Teuben, dan kan ik maar één conclusie trekken. Velen denken bij reptielwezens aan de Rothshilds en de Rockefellers, maar misschien vinden we ze ook wel veel dichter bij huis. De man die Anton is gaan helpen om doodleuk alweer een nieuwe trein te beginnen scoort zo mogelijk nog hoger op die checklist. Soort zoekt soort, zullen we maar zeggen.

 

Ik zie echter ook de charmante en charismatische kant van Anton. En dat is ook precies de reden waarom hij keer op keer nieuwe mensen voor zich weet te winnen. Echter, zodra hij geen (financiële) meerwaarde meer ziet in wat ze voor hem kunnen beteken, dan laat hij hen niet alleen ijskoud achter, maar geeft hij ze vrijwel altijd ook nog eens een trap na. Ik ken vele tientallen van hen, en waarschijnlijk zijn het erg nog veel en veel meer.

 

Naast parasiteren op mensen die menen een bijdrage menen te leveren aan een betere wereld, maakt Anton ook veel mensen blij via zijn zogenaamde Schumann Resonantie cursus. Hoewel er inhoudelijk van alles niet klopt aan deze cursus (het onderste chakra heeft namelijk niets met seksualiteit te maken, ook is de Schumann-frequentie helemaal niet aan het verdubbelen en zo zijn er nog meer onjuistheden), helpt hij de deelnemers via een geleide meditatie wel even los te komen van oude patronen. Het geheim van dit succes is energetische gronding gecombineerd met een bevrijdende fantasie. Deze cursus is echter alleen geschikt voor goedgelovige mensen, maar daar zijn er gelukkig voor Anton een heleboel van. Daarom wil Anton ook altijd dat zijn naaste medewerkers deze cursus doen, want daarmee worden ze namelijk ook ‘believers’. Anton gelooft hier zelf helemaal in, en ook gelooft hij dat hij ‘Commander’ zou zijn van de zogenaamde Galactische Federatie van het Licht. Voor mij is dat allemaal pure science fiction, en komen er bij mij gelijk beelden omhoog van Anton in een Klingon-warship uit de Star Trek-televisieserie. Wereldwijd zijn er onvoorstelbaar veel Star Trek-fanatici, genaamd Trekkies, die via verkleedpartijtjes deze filmfantasie tot leven wekken. Op eenzelfde manier wekt ook Anton gechannelde fantasieën tot leven zijn geleide meditaties.

 

When reality sucks, fantasie rules. Anton biedt mensen een plekje aan op zijn fantastische nieuwe-wereld-trein. Eén maal ingestapt is het inderdaad alles behalve saai. De trein heeft echter veel geld nodig. En is het geld op, dan ontspoort deze trein. Anton stapt dan doodleuk uit en loopt vervolgens weg van de ontstane ravage en de vele schulden. Daarna begint hij gewoon weer een nieuwe trein met nieuwe mensen en nieuwe passagiers. Dat deed hij in Winsum, in Zuidlaren, in Grijpskerk, in Groningen, in Barneveld, in Soest aan de Birkstraat (met zelfs twee ontsporingen op deze locatie), en nu dus bij De Ruimte in Soest. Het totale schuldbedrag ligt inmiddels ver boven de ton. Indien hij inderdaad veel geld in buitenland heeft veiliggesteld (in Thailand naar eigen zeggen), zoals hij aan iedereen om hem heen vertelt, dan is het volgens mij meer dan de hoogste tijd om dat geld aan te wenden om al zijn schulden maar eens te gaan afbetalen.

 

Ik schrijf dit alles niet om Anton zwart te maken. Ik schrijf dit als tegenwicht voor zijn aalgladde praatjes. Ik hoop dat deze uiteenzetting mag dienen als een waarschuwing aan iedereen die nu of in de toekomst met hem te maken heeft. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

 

 

Van wat-niet naar hoe-wel

 

De laatste tijd gaat de Pateo Nieuwsbrief naar mijn mening te veel over wat we niet willen. Vanaf de eerstvolgende nieuwsbrief zal ik daarom een andere invalshoek hanteren. Ik wil me namelijk eigenlijk helemaal niet bezig houden met mensen die anderen in het ootje nemen, zoals Micha K. en Anton T. Aan de andere kant kan ik me er ook niet aan onttrekken. Ik heb Micha K. en zijn helpers in het verleden meerdere malen gecomplimenteerd voor hun ‘aandeel’ in de Demmink-onthullingen. En tijdens het SOPN-avontuur in 2012 stond ik zij aan zij met Anton T. Via deze nieuwsbrief hecht ik echter mijn betrokkenheid bij beide dossiers af. Dat is dus de achterliggende reden voor bovenstaande uiteenzettingen.

 

Er is echt nog veel meer onzuiverheid binnen de wereld van de alternatieve websites, auteurs en sprekers. Ik heb vaak op het punt gestaan een boekje open te doen over een aantal hiervan. Maar wat heeft het voor zin? De meeste mensen zitten helemaal niet te wachten op dergelijke openheid. En ik vind het openbreken van beerputten ook echt geen leuk werk. Maar indien het echt nodig is (zoals bij Micha K. en Anton T.), dan loop ik er niet voor weg. Maar leuk is voor mij echt anders. 

 

Mijn kracht ligt op het vlak van Wholly Science, en niet op het gebied van misdaadjournalistiek. En bij die ‘leest’ ga ik me vanaf nu weer lekker houden. Wholly Science gaat over ‘hoe wel’, en daar wordt iedereen die het snapt heel erg blij van.

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

Kijk bij de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Morgenvond (9 april) praat ik bij Pateo Radio met Mies Hoogland over grootsheid.

 

o       Vanaf zondagmiddag 20 april a.s. (dus vanaf Paaszondag) wordt de vijfde editie van de Wholly Science Week gehouden. Net als alle voorgaande keren is de locatie weer het Centre Lothlorien in de Franse streek Haute Marne. De sfeervolle ruime kamers van dit statige landhuis, de rustgevende natuur rondom, het net iets warmere klimaat, de heerlijke biologische en vegetarische maaltijden, het samenzijn met gelijkgestemden en niet te vergeten de Verlichtende Wholly Science zijn de geheime ingrediënten voor deze unieke week vol scheppingskracht. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Reageer daarom snel. Het zou voorlopig wel eens de laatste Nederlandstalige Wholly Science Week kunnen zijn.

 

o       Op zaterdag 3 mei a.s. komt de Studiegroep Wholly Science opnieuw bijeen in Hoorn. Wil je ook gaan deelnemen aan deze studiegroep, neem dan even contact op met de organisatie om te zien hoe jij kennis kunt gaan nemen van hetgeen op de eerste dag is behandeld.

 

o       Op zondag 4 mei a.s. zal ik in het nieuwe filmmuseum EYE te Amsterdam ingaan op de verschillen tussen objectieve waarheid, subjectieve waarheden en de Absolute Waarheid aan de hand van de drie dimensies van tijd (dagelijkse tijd, jaarlijkse tijd en Grootjaarlijkse tijd).

 

o       Vanaf zondagmiddag 11 mei a.s. wordt de zesde editie van de Wholly Science Week gehouden in Roemenië. Deze week wordt dan voor het eerst helemaal in het Engels gegeven.

 

Wil je dat ik bij jou in de buurt een lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Ook (gedeeltelijk) gepubliceerd via:

o       GoCosmic.nl

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de tweeënnegentigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.