Pateo Nieuwsbrief

(van 28 april 2014)

over de Noordelijke bodemdaling

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief094.htm

 

o       Van zeehonden-crèche naar zeehonden-cash

o       Lange Frans: “Beste interview van m’n leven”

o       De D van Demmink staat ook voor: Denk zelf na!

o       Wat heeft Polen met Oekraïne te maken?

o       Nieuw: Wholly Science Starters Week voor beginners

o       Drie religieuze quizvragen

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

 

Van zeehonden-crèche naar zeehonden-cash

 

Lenie 't Hart (1941), die eigenlijk Leentje Godlieb heet, heeft zich stiekem laten uitkopen, om vervolgens verder te gaan bij een nieuwe zeehondenopvang in het Zuid-Hollandse Stellendam. Ze creëerde zelf de ruzie binnen de door haar in 1971 opgerichte zeehondencrèche in Pieterburen in het Noorden van de provincie Groningen. Dat deed ze omdat ze een flinke zak geld kon krijgen wanneer ze weg zou gaan uit Pieterburen. Deze woonplaats heeft namelijk te kampen met een forse bodemdaling, net als vele andere plaatsen in de voor Den Haag totaal niet belangrijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Door die flink gedaalde bodem komen er in de Waddenzee steeds minder zeehonden. De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV is eindverantwoordelijk voor deze bodemdaling en alle gevolgen ervan. De NAM probeert samen met de Nederlandse overheid de bewoners in dit gebied daarover dom te houden. Maar wanneer er in een zeehondenopvang geen zeehonden meer zijn vanwege die aanhoudende bodemdaling, dan zullen zelfs de meest onwetende mensen doorkrijgen wat er werkelijk gaande is. En daarom wil de NAM deze toeristische trekpleister dan ook weg hebben uit het Noorden. Om dat te bereiken hebben ze Lenie een geldbedrag van waarschijnlijk enkele miljoenen euro’s aangeboden dat Leentje inmiddels heeft geaccepteerd. Mevrouw Godlieb is overigens niet de enige die is uitgekocht, want dat is ook bij de vorige voorzitter van de Waddenvereniging gebeurd, zo gaan de geruchten. De aanhoudende bodemdaling is ook de reden waarom de chemische industrie wegtrekt uit Delfzijl. Wanneer krijgen de Noordelingen deze sterfhuisconstructie door?

 

De huidige Noordelijke bodemdaling was vijftig jaar geleden allang voorzien bij de landelijke en provinciale overheden. Er is toen zelfs besloten daarvoor een noodfonds in te stellen. Vanwege deze gevaarlijke bodemdaling mocht er vanaf 1963 in de kuststreek vanaf Harlingen tot aan de grens met Duitsland geen industrie meer worden gevestigd. De twee uitzonderingen betroffen de Eemshaven, omdat die toen al in gebruik was genomen, en het chemiepark in Delfzijl. Dat de Eemshaven door deze beperkingen in de omliggende streek nooit de tweede haven van Nederland heeft kunnen worden mag hopelijk duidelijk zijn. Ook de mislukking van de Blauwestad is hierdoor eenvoudig te begrijpen. De misleidende overheidsinstanties praten eufemistisch over een daling van slechts enkele centimeters, terwijl minimaal een halve meter veel dichter bij de waarheid ligt. Omdat die daling niet overal even sterk is, is de kans op knappende buizen en leidingen levensgroot. En om dat gevaar te minimaliseren wordt er dus zo weinig mogelijk industrie toegestaan.

 

Hoe ver landinwaarts de bodemdaling doorwerkt is niet precies bekend. Het gaat in ieder geval over grote delen van Friesland, Groningen en Drenthe. Uiteraard werkt deze bodemdaling onder de waterspiegel evenzeer door als onder het ‘vaste’ land. Volgens mij is het de hoogste tijd dat de Friezen, de Groningers en de Drentenaren zich samen sterk maken voor een toereikende compensatie van de schade door Den Haag. Dat zou bijvoorbeeld een redelijk percentage kunnen zijn van de totale aardgasbaten vanaf het allereerste begin. Gebeurt dat niet, dan lijkt mij een afsplitsing van de overige lage landen het logische antwoord. Na Oost-Oekraïne wordt dan Noord-Nederland wereldnieuws. Maar Noord-Nederland gaat zich uiteraard niet aansluiten bij een ander land. Dat wordt dan (opnieuw) de Vrijstaat Frisia. Dan is die bodemdaling toch nog ergens goed voor geweest.

 

 

Lange Frans: “Beste interview van m’n leven”

 

Vorige week woensdagavond werd bij Pateo Radio mijn interview met Lange Frans uitgezonden, dat twee weken daarvoor was opgenomen. De volgende dag verscheen het dankzij Jeroen Ghuijs van Finding Voices Radio op youtube. Nadat ik Lange Frans het linkje had toegestuurd heeft hij vervolgens dat linkje op Twitter gezet met de woorden: “Beste interview van m’n leven”. Hij antwoordde mij dat hij vond dat de uitzending heel mooi was geworden. Wil je deze uitzending nabeluisteren, klik dan hier.

 

 

De D van Demmink staat ook voor: Denk zelf na!

 

De Demmink-zaak biedt ons een schoolvoorbeeld van het hemelsbrede verschil tussen geloven en weten. Want wat weten we nu volstrekt zeker in deze zaak? Het is voor mij echt niet heel moeilijk om de beschuldigingen aan het adres van Joris D. te geloven. Maar van geen van deze aantijgingen weet ik honderd procent zeker of ze ook de objectieve waarheid zijn. En zolang niet is bewezen dat iemand schuldig is, is ieder individu dus onschuldig. Indien we vinden dat niemand boven de wet staat, dan dienen de beschuldigingen richting Joris D. echter grondig te worden onderzocht. En wanneer dat inderdaad tot op heden niet is gedaan, dan is dat een grof schandaal. Daarover kan wat mij betreft geen onduidelijkheid zijn. (nrc.nl schreef een dag na het verschijnen van de deze nieuwsbrief hier een artikel over met gelijke strekking: link)

 

Over de (vermeende) tegenspelers van Joris D. bestaat voor mij ook steeds minder onduidelijkheid. De mensen die direct of indirect verbonden zijn aan de stichting De Roestige Spijker zijn uitsluitend uit op geld. Ook hier hebben we weer een schoolvoorbeeld te pakken, maar dan van hoe een middel erger kan zijn de kwaal. De zogenaamde alternatieve media staan bol van de anti-Demmink-verhalen, maar de websites die kritisch zijn over deze verroeste stichting zijn op één hand te tellen. De onomstotelijke feiten ten aanzien van de verdachten rondom deze heimelijke afpersgroep spreken echter boekdelen (link). Dat marionet Micha Kat (1963) via het moddergooien op zijn websites klokkenluideronline.is en nrcombudsman.nl zichzelf en zijn roestige werkgever alleen maar meer te kijk zet als gewetenloze geldwolven zal nu toch hopelijk iedereen wel duidelijk zijn. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is worden door deze geldwolven zware criminelen voorgesteld als de goeierikken. En dan doel ik niet alleen op Ashke-nazi Jack Abramoff (1958), maar ook op de Koerdische drugsbaron Hüseyin Baybaşin (1956). Ik durf daarom te wedden dat ook Adèle van der Plas (1950) is ingehuurd door De Roestige Spijker. Naar eigen zeggen heeft ze haar vermogen inmiddels in de zaak tegen Joris D. gestopt. Mijn vermoeden is dat ook zij een behoorlijk maandsalaris ontvangt uit de roestige handen van de familie Poot, en dat haar eigen vermogen nog gewoon op haar spaarrekening staat. 

 

Wie dus zelf even nadenkt en de feiten naloopt, die ziet heel duidelijk wat hier gaande is. Het leeuwendeel van de alternatieve media (naast een deel van de mainstream media) is dus omgekocht of gewoon te laf om zich uit te spreken, want ook daar gaat het steeds meer over de commerciële belangen. De meeste mensen willen namelijk helemaal niet zelf nadenken. Ze willen het ‘nieuws’ in voorgekauwde brokken gelijk kunnen doorslikken. Of dat ‘nieuws’ al dan niet echt waar is, dat maakt ze niet zo heel veel uit. Entertainment wint steeds meer terrein, ten koste van de waarheid.

 

 

Wat heeft Polen met Oekraïne te maken?

 

Het huidige regime in Oekraïne is niet democratisch gekozen. Het bestaat bovendien uit marionetten met een extreem rechtse oriëntatie. Met beide zaken heeft de pro-Westerse media opvallend genoeg geen enkele moeite. Sterker nog, de wil van het volk lijkt volgens hen nu juist heel slecht te zijn, kijkend naar de gekleurde berichtgeving over De Krim en Oost-Oekraïne. Hopelijk ben ik niet de enige die de opbouw van USA-legereenheden in Polen een verontrustende ontwikkeling vind. Eerder deze maand werd duidelijk dat de Oekraïense ‘volksopstand’ is voorbereid in datzelfde Polen (link). Nadat nagenoeg de volledige Poolse top op 10 april 2010 was vermoord via een zogenaamde vliegtuigramp, kwam Polen stevig in de greep van de mondiale Ashke-nazi’s. Deze psychopaten willen dolgraag een nieuwe wereldoorlog. Omdat het via Syrië tot op heden nog maar niet wil lukken, hopen ze nu dat via Oekraïne wel de vlam in de internationale pan zal slaan. Zouden de pro-Westerse media misschien worden betaald door diezelfde Ashke-nazi’s?

 

 

Nieuw: Wholly Science Starters Week voor beginners

 

Vorige week was ik in Frankrijk voor de vijfde Wholly Science Week. Na afloop van deze week is besloten om de omvangrijke inhoud van deze week voortaan te verdelen over twee weken: een Wholly Science Starters Week voor beginners (met daarin de nadruk op zelfkennis) en een Wholly Science Advanced Week voor gevorderden (met daarin de nadruk op Wholly Science in de volle breedte). De eerstvolgende ‘beginnersweek’ start op zondagmiddag 21 september a.s. Kijk voor meer informatie over het uiterst laagdrempelige programma van deze nieuwe week bij de Agenda op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl.

 

 

Drie religieuze quizvragen

 

Vreemd genoeg zijn er nog altijd vele mensen onwetend over de relatie tussen de hemellichamen en de religies. Voor mijn vertrek naar Frankrijk heb ik de onderstaande vragen op Pateo.nl gezet (link). Omdat ik tot op heden geen enkele goede inzending heb mogen ontvangen heb ik besloten nog even te wachten met het onthullen van de correcte antwoorden. Deze drie religieuze quizvragen die dus nog steeds open staan zijn:

- Wat heeft het christendom met de zon Helios?

- Wat heeft het judaïsme met de maan Luna?

- Wat heeft de islam met het planeet Venus?

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

Kijk bij de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Aanstaande woensdagavond (30 april) is Lucas Slager te gast bij Pateo Radio. Hij is onder andere de initiatiefnemer van het huidige Centre Lothlorien in Noord-Oost Frankrijk.

 

o       Aanstaande zaterdag (3 mei) komt de Studiegroep Wholly Science opnieuw bijeen in Hoorn. Wil je ook gaan deelnemen aan deze studiegroep, neem dan even contact op met de organisatie om te zien hoe jij kennis kunt gaan nemen van hetgeen op de eerste dag is behandeld.

 

o       Aanstaande zondag (4 mei) zal ik in het nieuwe filmmuseum EYE te Amsterdam ingaan op de verschillen tussen objectieve waarheid, subjectieve waarheden en de Absolute Waarheid aan de hand van de drie dimensies van tijd (dagelijkse tijd, jaarlijkse tijd en Grootjaarlijkse tijd).

 

o       Vanaf zondagmiddag 11 mei a.s. wordt de zesde editie van de Wholly Science Week gehouden in Roemenië. Deze week wordt dan voor het eerst helemaal in het Engels gegeven.

 

Wil je dat ik bij jou in de buurt een lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de vierennegentigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.