Pateo Nieuwsbrief

(van 11 juni 2014)

over calvinisme

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief099.htm

 

o       De belevenissen van Olga en Olaf

o       Calvinisme: waar een klein land groot in kan zijn

o       Eerste twee hoofdstukken van het nieuwste Wholly Science-boek nu leverbaar

o       Correcte probleemanalyse, maar verkeerde oplossing

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

 

De belevenissen van Olga en Olaf

 

In het huidige nummer van Frontier Magazine staat op bladzijde 15 de eerste aflevering van de belevenissen van Olga en Olaf. Dit zusje en broertje bezien de zaken net even op een andere manier, waardoor iedere aflevering een belevenis op zich is. In deze eerste aflevering komt Olaf op de zondagsschool via logisch redeneren tot de slotsom dat we helemaal niet bang hoeven te zijn voor de Hel (link). In de volgende aflevering, die begin juli verschijnt, valt er nog meer te lachen, want dan gaan beide kinderen moppen tappen. Via deze Whollistische versie van Jip en Janneke beoog ik een veel ruimere doelgroep te interesseren voor Wholly Science. Wil je me daarbij helpen door iedere aflevering die je leuk vindt door te sturen naar jouw vrienden?

 

 

Calvinisme: waar een klein land groot in kan zijn

 

Eén van de pijlers van calvinisme is het egalitarisme, wat ten onrechte suggereert dat we allemaal gelijk zouden zijn. Als dat inderdaad zo zou zijn, waarom doen die Nederlandse profvoetballers dan weer mee met het WK? (wat voor alle duidelijkheid geen strijd om het wereldkampioenschap is, maar slechts om het planetaire kampioenschap).

 

In de vorige nieuwsbrief heb ik kenbaar gemaakt dat ik beweer de meest allround wetenschapper van deze tijd te zijn (link). Daarvoor stond het al een tijdje op het Engelstalige deel van Pateo.nl. Denk je nu echt dat ik zo’n grote bewering zou durven doen wanneer ik niet heel erg zeker van mijn zaak ben? Ik was daarom zeer verbaasd dat er toch nog zoveel afkeurende reacties bij me binnen kwamen. Blijkbaar mag je in het calvinistische Nederland nog steeds niet je hoofd boven het maaiveld uitsteken.

 

Wat me opviel was dat geen van deze afkeurders ook maar iets afwist van Wholly Science. Niet gehinderd door werkelijke kennis van zaken trakteren ze dus mij op hun ongefundeerde mening. Er was zelfs iemand die zichzelf beschouwt als een medium, en die mij probeerde uit te leggen wat volgens hem de ziel en de geest zouden zijn. Als voorbeeld van de goedgelovigheid van de meeste mensen deel ik hierbij deze uitleg:

 

“De ziel is de bron en zit midden in je borst, in het kuiltje, de gulden snede van je lichaam. Deze kan je voelen…. De geest is het totaal van weten, denken en voelen door alle tijden heen. Het zit om je heen en is je aura. Bovendien, er zijn twaalf zintuigen, twaalf intelligenties en …”

 

Niets van dit alles is onderbouwd met feiten of logica. Het gaat puur en alleen over beweringen die je maar moet geloven. Nou ik dus niet. Ik geloof helemaal niets. Ik wil het zeker weten. En dus heb ik feiten of logica nodig. En met die feiten en logica heb ik Wholly Science ontwikkeld. En omdat ik dat huis dus op rots heb gebouwd, is het groter dan alle andere huizen die er nu zijn. Hoewel egalitaristen deze bewering niet kunnen uitstaan, zullen ze toch echt met feiten of logica moeten komen wil ik er op terugkomen. Zo niet, dan heb ik gewoon gelijk.

 

Begrijp me goed, ik respecteer iedere mening. Voor mijn wetenschappelijke werk heb ik echter niets aan meningen. Ik heb daarvoor feiten en logica nodig. Daarom licht ik dit voorbeeld eruit. Ik weet heus wel dat deze reactie goed was bedoeld, maar deze reageerder snapt helaas niet het verschil tussen werkelijke wetenschap en geloofsovertuigingen. New Age is niets anders dan een verzameling van populaire geloofsovertuigingen, die soms gebaseerd zijn op overgesimplificeerde waarheden, maar meestal helemaal nergens op zijn gebaseerd. Wetenschap is gebaseerd op zeker weten, terwijl geloofsovertuigingen overeenkomen met ‘menen te weten’.

 

Ik kan als enige (ik zeg het nog maar een keer) onderbouwd met feiten en logica uitleggen wat de Ziel en de Geest zijn. Sterker nog, dat staat helemaal uitgeschreven in het tweede hoofdstuk van mijn nieuwste boek. Voor slechts 5 euro ontvang je digitaal de eerste twee hoofdstukken van dit Engelstalige boek. Voor dat luttele bedrag krijg je niet alleen de essentie van alles uitgelegd, maar bijvoorbeeld ook het verschil tussen Dolende Zielen en Rondspokende Geesten. Voor zover ik weet is dat verschil nog nooit eerder op een wetenschappelijke manier verklaard. En wat te denken van het essentiële verschil tussen psychopaten en sociopaten, wat volgens mij ook een primeur is.

 

Tot slot het volgende: graag ga ik de dialoog aan met lezers van deze twee hoofdstukken, waarvoor ik een kleine bijdrage vraag. Dat heb ik nodig om in mijn levensonderhoud te voorzien. Ik heb bewust gekozen om niet mijn hand op te houden bij de overheid of andere instellingen en mijzelf te onderhouden door mijn presentaties en publicaties. Jouw ondersteuning van mijn werk door te betalen voor deze hoofdstukken wordt zeer gewaardeerd! Je kunt deze hoofdstukken in jouw bezit krijgen door minstens 5 euro via overboeking of Paypal over te maken (link) en een berichtje te sturen naar mijn e-mailadres (link).

 

 

Eerste twee hoofdstukken van het nieuwste Wholly Science-boek nu leverbaar

 

Vorige week donderdag heb ik het eerste hoofdstuk van het nieuwe Wholly Science-boek vol met afbeeldingen in kleur rondgestuurd aan hen die dit hadden besteld. Daar zat ook alvast het begin bij van het tweede hoofdstuk. Gistermiddag heb ik hen ook het gehele tweede hoofdstuk toegestuurd. Wil je dit ultieme leerboek over Wholly Science niet missen, kijk dan op de Engelstalige homepage van Pateo.nl (link).

 

Er zijn nog altijd mensen die beweren dat Wholly Science een feestje van de alleen de linker hemisfeer zou zijn. Vooral die mensen nodig ik van harte uit gewoon eens de eerste twee hoofdstukken van dit nieuwe boek (samen 54 bladzijden) te lezen voor slechts 5 euro. Durf je deze uitnodiging te accepteren? Ik ben er van overtuigd dat het lezen van deze hoofdstukken jou veel waardevolle inzichten zal brengen.

 

 

Correcte probleemanalyse, maar verkeerde oplossing

 

Afgelopen woensdag was Karen Hudes (1948) opnieuw te gast bij Pateo Radio. Deze keer zat ze in Tokyo, maar was toch bereid om tussen 3 en 4 uur ’s nachts een live vraaggesprek met mij te doen. De aanleiding was dat ik haar had vermeld als desinformant op de Engelstalige Pateopedia (link). Ze had in het eerste radio-interview immers steeds met de vinger gewezen naar de Jezuïeten, terwijl ze met geen woord had gerept over de rol van de Zionisten. Omdat sommigen beweren dat ze een Zionistische marionet zou zijn, heb ik haar opnieuw uitgenodigd voor een radiogesprek. Je kunt haar antwoorden nabeluisteren via het archief van Pateo Radio (link). Op haar verwisseling van Abraham en Mozes na, vond ik het een zeer overtuigend optreden van haar. Te meer omdat ze diverse andere desinformanten aanpakt, zoals Kevin Arnett (1956) en Laura Eisenhower, de achterkleindochter van Ike Eisenhower, de 34e USA-president. Kijk voor meer over deze gecontroleerde opposanten bij Pateopedia: Disinformers (link). Ze was ook zeer duidelijk over de OPPT, One People's Public Trust, waarover ik op 1 februari 2013 schreef in Pateo Nieuwsbrief nummer 41 (link). Haar conclusie is: correcte probleemanalyse, maar verkeerde oplossing. De feiten geven Karen gelijk. Deze maand worden er twee mensen uit hun huis gezet die allebei een zogenaamde Courtesy Notice van OPPT gebruikt hebben (link), of een variant daarop, zoals de procedure van IkClaimMijnNaam.nl (link). De uitzetting van Karel Bagchus staat morgen (donderdag 12 juni) gepland, en die van Bea van Kessel een week later (19 juni), als ik goed ben geïnformeerd. Ook hier hebben beide gelijk, maar krijgen ze het niet omdat hun oplossing gewoon niet deugt. En dat is dan ook het grote gevaar van het achternalopen van mannen als Luuk van Dinter (1958) alias “Luca; van Dinter” (link) en Henk Bor (1926) alias “Hank Monrobey” (link). Beide mannen maken hun volgelingen blij met de spreekwoordelijke dode mus. Met hun analyses van het probleem is niets mis. Die kloppen helemaal. Echter, hun oplossingen liggen op hetzelfde niveau als waar het probleem is gecreëerd, en daarom kunnen deze nooit echte oplossingen zijn. Het zijn dan ook schijnoplossingen. Een echte oplossing ligt per definitie op een hoger niveau. Ik heb aangeboden deze oplossing te presenteren voor de club van de zogenaamde ‘vrije mensen’ in Nederland, maar vreemd genoeg is daar nooit op gereageerd. Geen probleem hoor. Wie niet horen wil, die wil de consequenties blijkbaar liever zelf aan den lijve ervaren. En ook dat is helemaal goed, want daarin is ieder mens inderdaad helemaal vrij, en zijn we dus allemaal vrije mensen.

 

Het bijzondere aan dit alles is dat steeds meer mensen zich beginnen af te vragen wie ze nu moeten geloven. Er komt immers steeds meer tegenstrijdige informatie naar buiten. Het goede antwoord is uiteraard: je kunt helemaal niemand geloven. Geloof net als ik daarom helemaal niets meer. Wanneer iemand je vertelt dat je binnenkort iets zeer waardevols zult krijgen, denk dan bij jezelf: eerst zien, dan geloven. Tot nu toe heb ik nog niet één Gouden-Bergen-belover meegemaakt die daadwerkelijk woord heeft gehouden. Het zijn allemaal praatjesmakers die niet alleen zichzelf, maar ook vele onwetende mensen om hen heen voor de gek weten te houden. En ondertussen beweren ze allemaal ‘wakker’ te zijn. Ware het niet zo triest, dan zouden we er allemaal heel hard om kunnen lachen.

 

Waar we met elkaar blijkbaar keer op keer intuinen is: hoop. Al die mooie verhalen geven ons hoop dat het straks beter zal zijn. En zolang we die hoop hebben, doen we helemaal niets. We wachten hoopvol op betere tijden. Voor al die hoopvolle mensen heb ik een nogal confronterende boodschap: er verandert helemaal niets ten goede, tenzij we dit zelf creëren. En voor die enkelingen die dit al wel hebben begrepen heb ik een andere confronterende boodschap: wanneer je niet weet wat, waarom en hoe je moet creëren, dan zal de uitkomst veelal het omgekeerde zijn van wat je hoopte. Kortom, vervang hoop door werkelijk weten om zo met jouw gefundeerde en doordachte actie het door jou gewenste resultaat te bereiken. Ben jij al klaar voor Wholly Science?

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

Kijk bij de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link) voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Vanavond (woensdag 11 juni) is Mies Kloos te gast bij Pateo Radio. Mies werkt al jaren met de gezondheidsbenadering van de Duitse arts Ryke Geerd Hamer (1935). Het is de logica achter beter worden die Hamer met zijn benadering blootlegt, en waarvan nagenoeg alle andere artsen totaal geen benul hebben, ongeacht of ze als regulier, alternatief of complementair zijn bestempeld.

 

o       Aanstaande zondagmiddag (15 juni) in Wiekevorst (in de Belgische provincie Antwerpen) presenteer ik een algemene inleiding in Wholly Science. Wil je nu wel eens echt weten hoe alles met alles samenhangt, en de reisafstand is voor jou te overbruggen, dan wil je deze inleiding echt niet missen.

 

o       Op zaterdagmiddag 21 juni a.s. van 12:15 uur tot 13:15 uur geef ik tijdens het evenement Earth & Beyond in de Jaarbeurs te Utrecht een presentatie getiteld ‘Beyond Deception’.

 

o       Onmiddellijk na mijn presentatie in de Utrechtse Jaarbeurs rij ik op die zaterdagmiddag 21 juni snel naar Ermelo voor een bijzondere langste-dag-viering, waar ik eveneens een presentatie mag geven.

 

o       Op zaterdag 28 juni a.s. komt de Studiegroep Wholly Science voor de derde maal bijeen in Hoorn. Wil je ook gaan deelnemen aan deze studiegroep, neem dan even contact op met de organisatie om te zien hoe jij kennis kunt gaan nemen van hetgeen op de voorgaande dagen is behandeld.

 

o       Op zondag 29 juni a.s. wordt er op de Hooizolder in Bunnik een algemene Kennismakingsmiddag Wholly Science gehouden waarin de ‘smaak’ van Wholly Science kan worden geproefd.

 

Wil je dat ik bij jou in de buurt een lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de negenennegentigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.