Pateo Nieuwsbrief

(van 11 september 2014)

over de Opstanding

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief107.htm

 

o       Vandaag precies 13 jaar geleden

o       Wat is de oorsprong van materie?

o       Sterven komt na opstaan, en dus niet ervoor

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

 

Vandaag precies 13 jaar geleden

 

Vandaag is het precies 13 jaar geleden dat er in het oosten van de USA een driewerf superieure demonstratie werd gegeven (video). Zowel qua timing, techniek als ‘delivery’ was deze demonstratie uitmuntend, zoals ik al wel vaker heb uitgelegd. De timing was perfect omdat het precies gebeurde bij de aanvang van het ontluiken van wat ik krachtsbewustzijn noem. Dit krachtsbewustzijn stelt mensen in staat om boven het machtsbewustzijn uit te stijgen, en daar wilden de mondiale machtswellustelingen dus een stokje voor steken door mensen angst aan te jagen.

 

De toegepaste techniek was eveneens superieur. Via kruisraketten hebben ze gaten geschoten in zowel beide twin towers als in het pentagon. In het eerste geval zijn er bij de video-opnamen van deze inslagen (snel) vliegtuigen overheen gefotoshopt. Vervolgens zijn beide wolkenkrabbers met speciale energiewapens verpulverd (overigens in omgekeerde volgorde vergeleken met de inslagen). Opvallend genoeg is er vele uren later nog een kantorenflat (WTC7) via controlled demolition tegen de vlakte gewerkt.

 

Het derde wat superieur was aan de demonstratie van 9/11 heeft te maken met mind control. Tot op de dag van vandaag, dus 13 jaren na dato, durven de meeste mensen nog steeds geen vraagtekens te zetten bij de officiële lezing van wat er die dag zou zijn gebeurd. Onvoorstelbaar veel artikelen, boeken en video’s zijn er ondertussen gemaakt die allen bedoeld zijn om onwetende mensen te helpen om de spreekwoordelijke ogen te openen. Echter, in plaats van zelf na te denken en zelf de feiten te onderzoeken kiest de meerderheid van de mensen nog steeds liever voor geloven in de overheid en de mainstream nieuwsmedia.

 

En helaas geldt dat niet alleen voor 9/11, maar ook voor bijvoorbeeld de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, de landmijnenramp in Enschede, voor de El Al-landing op twee flats in de Bijlmer en ga zo maar door. Ook nu weer bij het MH17-verhaal, bij de zionistische terreur in het voormalige Canaän, bij de zelfgeschapen terreurorganisaties en bij de in scène gezette onthoofdingen durven alleen enkele alternatieve nieuwswebsites levensgrote vraagtekens te zetten. Wil je daar meer van weten, ga daar dan zelf even naar op zoek.

 

Als een verstandige schoenmaker die zich bij zijn eigen leest houdt, probeer ook ik mijn focus zoveel mogelijk op Wholly Science te houden. Toch kan ik het niet laten om zo af en toe even een rondje te maken langs de websites die ik doorgaans de moeite van het bezoeken waard vind. Ook kijk ik vrijwel dagelijks wel even op teletekst, vooral om te zien wat de propagandamachine nu weer op het menu heeft staan. Gelukkig ga ik daarna meestal snel weer verder met mijn werk, en dat is het doen van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

 

 

Wat is de oorsprong van materie?

 

De afgelopen dagen heb ik nogmaals een uitgebreide studie gemaakt van het werk van vooral Nikola Tesla en Victor Schauberger. Hadden beide heren hun werk kunnen afmaken, dan zou onze wereld er compleet anders hebben uitgezien, wat ik ook al schreef in de voorgaande nieuwsbrief toen het alleen over Tesla ging. Zoals ik nu het werk van onder andere Tesla en Schauberger aan het uitpluizen ben, zo volgde Victor Schauberger zelf weer het werk van Johannes Kepler, die op zijn beurt weer kennis had van het geheime werk van Pythagoras (link). Daarom ben ik ook maar begonnen met het bestuderen van het werk van Kepler. Daaruit is PateoPedia Paper No. 4 ontstaan (link). Deze heb ik de dag na het verschijnen van de voorgaande Pateo Nieuwsbrief online gezet. Afgelopen dinsdag volgde daarop PateoPedia Paper No. 5 (link). Daarin ontvouw ik een nieuwe theorie voor het ontstaan van materie. Deze nieuwe theorie is gebaseerd op de dynamiek in Aether. Tegenwoordig menen velen ten onrechte aan dat bestaan van Aether zou zijn gefalsifieerd. Niets is minder waar. Albert Einstein heeft dat weliswaar geprobeerd, maar zijn redenering is niet alleen weerlegd; het bestaan van Aether is vervolgens ook nog eens feitelijk aangetoond (link).

 

Er is dus alle reden om na ongeveer drie eeuwen eindelijk afscheid te gaan nemen van het idee dat gravitatie een afzonderlijke natuurkracht zou zijn. Dat wat gravitatie wordt genoemd is niets anders dan een effect van de centripetale kracht genaamd magnetisme, die wordt veroorzaakt door de centrifugale kracht genaamd elektriciteit. Hoe meer we afscheid nemen van de science fiction die begon in de 17e eeuw, des te meer we kunnen gaan inzien dat bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk van het bijbelboek Genesis een waarheidsgetrouwe wetenschappelijke beschrijving is over het ontstaan van alles. Het is daarvoor wel zaak om op te houden met geloven. Zowel het geloof in een religie als het geloof in de universitaire theorieën belemmert ons het zicht op de waarheid. En dat geldt uiteraard evenzeer voor het geloof in de overheid, het geloof in de mainstream nieuwsmedia en het geloof in de drugshandel die men gezondheidszorg durft te noemen.

 

Ik roep dit nu al ruim 6 jaar in de openbaarheid. In plaats van mijn beweringen onbevooroordeeld te onderzoeken zijn er nog altijd opvallend veel lieden die totaal ongehinderd door kennis van zaken menen mij als onderzoeker belachelijk te moeten maken. Ook hier geldt uiteraard dat wie het laatst lacht, ook het beste lacht. Ondertussen laat ik me natuurlijk niet van mijn werk houden door dergelijke bevooroordeelde en onwetende lieden. Af en toe komt er weer zo iemand op mijn pad. Heel soms doe ik moeite om deze vastgeroeste denker te helpen los te komen van onware theorieën. Veel succes heb ik daar overigens niet mee, zoals ik ook afgelopen weekeinde weer heb mogen ervaren. Dergelijke lieden hebben bovendien veelal een beeld van mij gevormd waar zelfs de mainstream roddelpers zich voor zou schamen. Geloof daarom ook helemaal niets van wat er zoal over mij wordt geschreven. Kom gewoon een keer naar een presentatie door mij of bel me desnoods op (via skype), wanneer je een waarheidsgetrouw beeld van mij wilt vormen.

 

Laten we ook niet vergeten dat we allen middenin ons eigen proces zitten. Hoe we omgaan met andersdenkenden zegt veel over ons eigen ontwikkelingsniveau. Van mij mag iedereen denken wat hij of zij wil. Waar ik alleen veel moeite mee heb is dat hoogleraren een vorstelijk salaris uitbetaald krijgen voor het vasthouden aan achterhaalde theorieën. Ik heb dat wel eens mentale prostitutie genoemd, maar dat vonden sommigen toch echt veel te grof van mij. Hoe dan ook, het is een feit dat de universiteiten zichzelf steeds meer hebben verkocht aan de hoogste bieders. Deze bieders hebben echter helemaal geen baat bij onbevooroordeelde waarheidsvinding. Deze bieders willen rendement uit hun investering. Voor hen is het immers gewoon business. Op de universiteiten (en eigenlijk overal) gaat het daarom steeds meer om geld en steeds minder om de waarheid.

 

Ik moet natuurlijk ook niet vergeten dat ik gemakkelijk praten heb. Stel dat iemand Wholly Science van mij zou willen kopen voor een heel erg fors bedrag? Zou ik dan sterk genoeg zijn om geen knieval te maken voor het grote geld? Eerlijk gezegd weet ik het zo net nog niet. Hoelang moeten we nog wachten voordat de meerderheid van de mensen niet langer gelooft in wat hen officieel wordt aangereikt? En hoelang moeten we nog wachten voordat de rest van de mensen niet langer gelooft in wat hen wordt aangereikt door de alternatieve bronnen? Ik krijg in ieder geval steeds meer de indruk dat zowel de mainstream nieuwsmedia als de meeste alternatieve nieuwswebsites vooral bedoeld zijn om mensen bezig te houden met alles behalve zingeving, zelfkennis en het leren begrijpen van de totale werkelijkheid. Zelf ben ik namelijk meestal opvallend snel klaar met het overgrote deel van het aanbod dat we uit beide hoeken krijgen geserveerd. Gelukkig kan ik mijn tijd wel beter besteden. Jij ook?

 

 

Sterven komt na opstaan, en dus niet ervoor

 

Afgelopen weekeinde heb ik (opnieuw) delen gelezen van de Engelstalige vertaling van de Nag Hammadi-geschriften (link). Deze keer werd ik daarbij vooral geraakt door de zin die vertaald in het Nederlands luidt: “Hij die niet eerst de opstanding bereikt zal niet sterven”. We kennen allemaal het veelverspreide verhaal van Jezus die eerst stierf en daarna (weder) opstond. Volgens de Nag Hammadi-geschriften is die volgorde dus onjuist. Zoals ik al vaker heb aangegeven staat ‘Jezus’, gebaseerd op een personificatie van de grootste lichtbron in ons zonnestelsel, voor het allerhoogste bewustzijn dat eenieder van ons in dit leven kan realiseren. Ik noem dat Heelheidsbewustzijn, maar met Verlichting, Goddelijk Bewustzijn of Christusbewustzijn wordt precies hetzelfde bedoeld (mits men weet waar ze het over hebben). De ware betekenis van dat zogenaamde kruisigingsverhaal is dus doelbewust omgedraaid door de machtswellustelingen van het Vaticaan.

 

Eerst komt de (weder-) Opstanding, en pas daarna het sterven. Met de Opstanding wordt het opklimmen in bewustzijn bedoeld. Deze Opstanding is compleet wanneer we zijn opgeklommen tot het allerhoogste niveau van bewustzijn (conform het Vierde Gebod!). Dan zijn we (weer) één met God. Het gevolg daarvan is dat het oude ik (of het lagere zelf, ook wel het (kleine) ego genoemd) niet langer meer de dienst uit maakt. Daar verwijst het ‘sterven’ naar. De oude machtstructuur in ons is dan gestorven, en dat gebeurt pas nadat we ons hebben verenigd met het Hogere Zelf (ook wel de Heilige Geest genoemd).

 

Met de woorden uit in dit geval het Christendom is dus niet zoveel mis. Alleen zijn ze soms verdraaid of verkeerd geïnterpreteerd. Gelukkig is er Wholly Science, en kunnen we dit relatief eenvoudig weer ongedaan maken.

 

Niemand is voor jouw zonden aan het kruis gestorven. Niemand kan überhaupt de lessen voor een ander leren. Wie gelooft in een externe redder (uit het verleden of uit de toekomst) gelooft dus overduidelijk niet in zichzelf. De meesterstruc van de mondiale machtswellustelingen is dat ze ervoor hebben gezorgd dat de mensheid niet langer in haar eigen kunnen gelooft. En vanwege deze misleiding hebben ze steeds meer controle gekregen over de mensheid.

 

Geloof jij in een externe redder of redders? Of ze uit de ruimte of uit de hemel komen maakt geen snars uit. Zolang jij nog gelooft in iets buiten jezelf heb je er nog helemaal niets van begrepen. Ik heb het dus over alle gelovigen, inclusief de gelovers in UFO/ET’s en in alle New Age-geleuter.

 

De agenda van de mondiale machtswellustelingen is opvallend eenvoudig: zorg dat mensen steeds verder af komen te staan van de natuur. Alles wat natuurlijk is, dat is namelijk van Goddelijke origine. De mondiale machtswellustelingen willen zelf voor god spelen, en dus willen ze alles wat natuurlijk is vervangen door onnatuurlijke namaaksels. Wie zich daar niet bewust van is, die werkt daar onbewust aan mee.

 

Vroeger leefden mensen in natuurlijke structuren. Kinderen groeiden op onder de spreekwoordelijke vleugels van zowel hun natuurlijke vader als hun natuurlijke moeder. En deze ouders leefden weer in de nabijheid van hun ouders en familieleden. De directe werkelijkheid om hen heen vertelde hen wat waar was, en wat waardevol was.

 

De mondiale machtswellustelingen hebben de familie- en gezinsstructuur doelbewust kapot gemaakt. De manier waarop we nu leven is alles behalve natuurlijk. Maar we zijn er nog niet, want het kan nog veel onnatuurlijker. De mondiale machtswellustelingen willen de mens langzaam maar zeker veranderen in een machine. Deze duivelse agenda wordt eufemistisch ‘transhumanisme’ genoemd. Mensen die zich hier niet van bewust zijn zullen geleidelijk veranderen in een ‘cyborg’, wat een de fysieke samensmelting is van mens en machine. De meeste mensen zijn nu al één geworden met hun zogenaamde ‘smartphone’. De volgende stap is dat we deze functionaliteit via een brilletje met een oortje gaan bedienen, waarna de implantaten zullen volgen.

 

We hoeven nergens bang voor te zijn, want we kiezen er (onbewust) zelf voor. Echter uiteindelijk mogen we het voor onszelf verantwoorden: wie hebben we in dit leven aanbeden: het natuurlijke (God) of het onnatuurlijke (de spreekwoordelijke Duivel)? In de natuur kan alleen het natuurlijke blijven bestaan, terwijl in het onnatuurlijke de natuur niet lang kan bestaan.

 

Willen wij in een natuurlijke wereld leven, of in een onnatuurlijke? Gedragen wij ons natuurlijk of onnatuurlijk? Leven wij natuurlijk of onnatuurlijk? Dit zijn helemaal geen eenvoudige vragen om te beantwoorden, zeker niet wanneer we helemaal niet weten hoe de natuur nu echt functioneert. We zijn inmiddels al zover dat we eigenlijk niet goed meer weten wat wel en niet natuurlijk is. Want wat is bijvoorbeeld natuurlijke voeding? Wat is natuurlijke behuizing? Wat is natuurlijke kleding? Wat is een natuurlijke manier van transport? Wat is een natuurlijk opvoeding inclusief natuurlijk onderwijs? Wat is natuurlijk samenleven? Wat is natuurlijke liefde en seksualiteit? Wat we op de televisie of op het internet kunnen zien?

 

De mondiale machtswellustelingen kunnen tevreden zijn over het steeds verder afglijden van de mensheid richting het onnatuurlijke. De televisie in het bijzonder en de informatie- en communicatietechnologie in het algemeen lijkt het uitrollen van de transhumanisme-agenda te versnellen. Tegelijkertijd zie ik dat deze hulpmiddelen ook gebruikt worden om het omgekeerde te doen, zoals ook weer deze nieuwsbrief.

 

Uiteindelijk is niets op zichzelf goed of slecht. Het is aan ons hoe we er mee omgaan. Kortom, kiezen we voor de natuur (echt) of voor kunstmatig (namaak)? En kiezen we voor iets in onszelf of voor iets buiten onszelf? Dat zijn volgens mij de twee meest belangrijke vragen voor iedereen op deze bijzondere planeet. Weet jij jouw antwoorden al?

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

Kijk bij de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link) voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Op woensdagavond 17 september is Peter den Haring te gast bij Pateo Radio. Net als alle afleveringen van Pateo Radio is ook deze uitzending rechtstreeks te beluisteren via het internet.

 

o       Op vrijdagavond 19 september leg ik in het plaatsje De Kwakel (tussen Aalsmeer en Uithoorn) de essentie uit van Wholly Science. Woon jij ten westen van het Nederlandse Groene Hart en wil jij weten wat Wholly Science voor jou kan betekenen, kom dan naar deze onthullende lezing. Let op: er zijn momenteel nog onvoldoende aanmeldingen om deze lezing door te kunnen laten gaan! Help jij mee om de drempel te halen?

 

o       Op zaterdag 20 september komt de studiegroep Wholly Science voor de vierde maal bijeen in Hoorn. Ook nieuwkomers kunnen hieraan deelnemen, mits de eerste vier hoofdstukken van het nieuwe e-boek zijn gelezen.

 

o       Op zondag 21 september begint de Wholly Science Starters Week in het noordoosten van Frankrijk. Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij. Deelname is op volgorde van aanmelding. Voor alle duidelijkheid: het doen van klussen in de middag om de verblijfskosten iets naar beneden te brengen doen we al een paar afleveringen niet meer. Wie dat wel wil kan daar wellicht afspraken over maken met het Centre Lothlorien.

 

o       Op zondagmiddag 26 oktober geef ik een lezing in een prachtig kasteel in Maastricht. Woon jij in (de buurt van) Belgisch of Nederlands Limburg en wil jij weten wat Wholly Science voor jou kan betekenen, kom dan naar deze onthullende lezing.

 

o       Op zondagmiddag 2 november geef ik een lezing in Heerenveen. Woon jij in Friesland en wil jij weten wat Wholly Science voor jou kan betekenen, kom dan naar deze onthullende lezing.

 

 

Wil je dat ik bij jou in de buurt een onthullende lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de honderdenzevende Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.