Pateo Nieuwsbrief

(van 15 september 2014)

over een eerbetoon aan Ine Veen

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief108.htm

 

o       Een eerbetoon aan Ine Veen

o       Hoe zit het met kernenergie uit Thorium?

o       Verandering vraagt om positieve actie

o       Volgende week geen Pateo Nieuwsbrief

o       Wat staat er de komende tijd nog meer op de agenda van Pateo.nl?

 

 

Een eerbetoon aan Ine Veen

 

Op 15 december 1937 werd Ine Veen geboren in Koog aan de Zaan. Ze maakte in Nederland en in Duitsland furore als ballerina, fotomodel, mannequin en zangeres. In de jaren zestig en zeventig was Ine te zien in de Nederlandse theaters, waar ze met alle bekende namen van haar generatie optrad. Als actrice speelde ze tussen 1970 en 1982 in een tiental films en televisieseries. Daarna ontwikkelde zij zich tot een schilderes met een geheel eigen stijl. Ook werd ze activist. Ze zetten zich in voor de rechten van dieren en ze schreef een aantal boeken om de waarheid boven tafel te krijgen (link). Naast de twee die hieronder worden genoemd schreef ze ook ‘Bedrog om de kroon; het geheim van Juliana en Beatrix’ (2010), ‘Verloren Verleden’ (2011) en ‘Dierenbescherming of dierenleed’, evenals de romans ‘Een vreemde op het kasteel’ en ‘Kasteel Slottania’.

 

Op zondag 6 mei 2007, precies vijf jaar na de moord op Pim Fortuyn, presenteerde Ine haar eerste boek, getiteld ‘Moord namens de “Kroon”?’. Daarin toont ze aan dat er een tweede schutter is geweest, die Pim van voren met een geweer in het hoofd heeft geschoten. Vreemd genoeg hebben zowel politie als justitie het bewijs van de twee soorten kogels snel onder het spreekwoordelijke tapijt geschoven.

 

Anderhalf jaar later, op donderdag 18 december 2008, presenteerde Ine haar tweede boek, getiteld ‘Alarm....u wordt vergiftigd’. In dat boek toont ze aan dat er op milieugebied in Nederland een enorme zwendel heeft plaatsgevonden. Alle namen van de betrokkenen worden in dat boek genoemd. Daarbij gaat het vooral over het impregneren van hout, wat als oplossing was bedacht voor het wegwerken van diverse uiterst giftige afvalstoffen. Deze chemische stoffen blijven echter niet in het geïmpregneerde hout, want ze lekken er langzaam maar zeker uit, met alle gevolgen van dien.

 

Mevrouw Veen is inmiddels 76 jaar. Graag wilde ik haar een keer in mijn radioprogramma hebben, maar dat vond ze te vermoeiend. Wel was me gezegd dat ze bereid zou zijn om enkele vragen van mij schriftelijk te beantwoorden. Daarop heb ik haar de volgende vragen gesteld:

 

Geachte mevrouw Veen, beste Ine, laten we met uw tweede boek beginnen. Bij de presentatie van dit boek, waarbij de bijeenkomst werd geleid door de welbekende Wieteke van Dort, overhandigde u symbolisch het eerste exemplaar aan Ad van Rooij. Hoe bent u met hem in contact gekomen? Wat was uw indruk van hem destijds? Op welke manier heeft hij bijgedragen aan uw onderzoek? Heeft u nadien nog contact met hem gehad? En hoe kijkt u nu terug op deze zaak van geïmpregneerd hout?

 

In uw eerste boek van in totaal 422 pagina’s geeft u een veelomvattend beeld van het leven van Pim Fortuyn. Ook maakt u zeer aannemelijk dat Fortuyn als minister-president een enorme bedreiging zou zijn geweest voor de belangen van het militair-industrieel complex. De feiten die ik bijvoorbeeld in mijn nieuwsbrief van 6 mei jl. (link) opnieuw heb genoemd stroken helemaal met uw bevindingen. Hoe bent u op het spoor van Abu Fatah gekomen? Hebben insiders u in het geheim cruciale informatie gegeven? Heef u ook contact gehad met Theo van Gogh over deze doofpotzaak? Was Theo’s moord volgens u ook namens de “Kroon” (link)?

 

In 2006 werd u vanwege uw verdiensten voor de Nederlandse cultuur benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Uiteraard zult u inmiddels ook weten dat deze familie helemaal niet afstamt van de laatste Van Oranje. U zult toen bovendien al flink met de Fortuyn-doofpotzaak bezig zijn geweest. Heeft u destijds overwogen om deze onderscheiding te weigeren, of om later deze alsnog terug te geven? Hoe kijkt u nu naar deze onderscheiding?

 

Nog altijd leven we in een wereld waarin de leugen regeert. Zelf maak ik me daar vaker dan me lief is behoorlijk druk om. Ik had gehoopt dat door onthullingen van de waarheid, zoals ook u heeft gedaan met uw beide boeken, snel een einde zou komen aan de leugenachtige overheersing van onze gezamenlijke werkelijkheid. Die opschoning gaat tot op heden voor mij in ieder geval tergend langzaam. Hoe heeft u gekeken naar de wereld de afgelopen 12 jaren sinds de afschuwelijke moord op Pim? Hebben uw boeken voor u voldoende impact gehad op de mensen in ons land? Heeft u misschien tips voor mensen die net als u willen dat voortaan de waarheid gaat regeren? En, tot besluit, wat verwacht u van de nabije toekomst voor de mensheid op deze planeet?

 

Daarop ontving ik het volgende antwoord:

 

“Geachte Johan Oldenkamp,

 

Ine Veen vroeg mij u even te antwoorden: Zij stamt uit een oude politieke familie. U kunt iedere hedendaagse politicus over de zaak Fortuyn vragen, want die kent daar alle details van, maar heeft een zwijgplicht.

 

Mevrouw Veen is oud en ziek is en kan deze dingen niet meer beantwoorden. Ik vertrouw erop dat u daar begrip voor heeft en ik wens u namens haar veel succes met uw site.

 

Met vriendelijke groet namens Ine Veen

J.T.”

 

Vol teleurstelling kon ik uiteraard wel begrip opbrengen voor deze reactie. Ik neem in ieder geval mijn petje af voor deze dame die als 70-er in haar eentje werk heeft gedaan waar de totale Nederlandse journalistiek voor wegliep en nog steeds voor wegloopt. Ine Veen verdient ontegenzeggelijk een eerbetoon, dat ik haar via deze Pateo Nieuwsbrief graag breng. Bovendien bevestigt ze nogmaals wat we allemaal allang weten: alle politici toen en nu weten dat Volkert van der Graaf niet de echte moordenaar van Pim was. Ze kunnen alleen niets zeggen omdat ze zich gevangen hebben laten zetten door het systeem. Dat is hetzelfde systeem waaraan bijna iedereen bijdraagt door belasting te betalen. Dat is hetzelfde systeem dat ons keihard voorliegt. Dat is hetzelfde systeem dat ons heeft opgezadeld met een schijndemocratie. Dat is hetzelfde systeem dat deze planeet naar de knoppen helpt wanneer we niet gaan Opstaan! (Inderdaad het gaat over onze Opstanding!)

 

Als iemand op leeftijd de energie heeft om twee dikke boeken vol feitelijkheden te schrijven, welk excuus hebben wij dan om nog langer de terreur van het systeem te accepteren? Ine, bedankt, uit de grond van mijn hart!

 

 

Hoe zit het met kernenergie uit Thorium?

 

De huidige kerncentrales werken met verrijkt uranium. Een uranium-atoom bestaat uit 92 protonen en 92 elektronen plus ruim anderhalf maal zoveel neutronen. In de natuur komt uranium voor als een mengsel van twee varianten (die isotopen worden genoemd). De Uranium-235 beschikt in de kern over 143 neutronen en Uranium-238 over 146 neutronen (dus 3 neutronen meer). Om een kettingreactie op gang te houden is Uranium-235 nodig, want bij U-238 dooft deze reactie al snel uit. Met de aanduiding ‘verrijkt Uranium’ wordt bedoeld dat het percentage Uranium-235 kunstmatig omhoog is gebracht.

 

Om de kettingreactie te starten wordt een neutron afgevuurd in de hoop dat deze de kern van een U235-atoom raakt. Indien dit lukt, dan splitst deze atoomkern zich. De kettingreactie wordt op gang gehouden omdat er tijdens deze kernsplitsing weer een neutron wordt afgevuurd, die veelal een volgend U235-atoom in de kern raakt, waardoor ook die atoomkern gaat splijten. Bij deze kernsplijting komt veel energie vrij. Een deel van deze energie wordt gelijk omgezet in warmte, waarmee water wordt omgezet in stoom, waarmee vervolgens elektriciteit wordt opgewekt. Het resterende deel van de energie duiden we aan als ioniserende straling, wat in de volksmond vaak ‘radioactieve straling’ wordt genoemd. Deze stralingsenergie is in staat om elektronen weg te schieten, waardoor atomen veranderen in ionen.

 

Telkens maar weer printen de mainstream media ons in hoe gevaarlijk deze straling wel niet zou zijn. Wanneer we echter naar de feiten kijken, dan ontstaat plots een heel ander beeld (link). Bovendien komt straling overal voor als een natuurlijk aspect van de wereld waarin we leven, want alles en iedereen is van nature radioactief. Wil je echter compleet van je stoel vallen van verbazing, bekijk dan eens deze video (al uit 1982) waarin een expert een boekje open doet over wat hij noemt de ‘stralingszwendel’ (video). Deze man, genaamd Galen Winsor (1926 – 2008), eet tijdens deze opgenomen presentatie gewoon radioactief uranium op. Ook vertelt hij dat hij vaak heeft gezwommen in het koelwater van kerncentrales. Verder beweert hij nota bene dat een lage dosis ioniserende straling juist heel erg gezond is. Hij is 82 jaar geworden. Er is geen expert ter wereld die zijn verhaal kan ontkrachten. Echter, uit vrees voor hun baan en loopbaan durven ze tot op de dag van vandaag hun mond niet open te doen om deze stralingszwendel eveneens te beamen. Met deze informatie komen ook de zogenaamde ‘rampen’ in onder andere Chernobyl en Fukushima in een geheel ander licht te staan. Doe gewoon jouw eigen onbevooroordeelde en onafhankelijke onderzoek, en je zult van de ene verbazing in de andere vallen!

 

Met Uranium-235 kan ook een atoombom worden gemaakt, al wordt daarvoor meestal Plutonium-239 gebruikt. Ook het kunstmatig gefabriceerde Uranium-233 kan daarvoor worden gebruikt. Na de kernsplitsing van een U235-atoom zijn er twee atomen: Thorium-231 en Helium-4. Dit alles is al vanaf het begin van het zogenaamde atoomtijdperk bekend. Het is echter bij velen niet bekend dat dit Thorium-231 wel eens de huidige oplossing zou kunnen zijn voor onze energiecrisis.

 

Het element Thorium is vernoemd naar Thor, de god van de Donder. Wij eren deze god, die een personificatie is van de planeet Jupiter, iedere donderdag. Dit is namelijk Thors Dag, wat in het Engels Thur’s Day werd, en daarna Thursday. Wij zeggen in het Nederlands de Dag van de Donder-god, oftewel donderdag.

 

Thorium-231 is overvloedig aanwezig op onze planeet. Door een mengsel te maken met thoriumoxide en met ééntiende plutoniumoxide zorgt ook Thorium-231 voor de benodigde kettingreactie. Van dit mengsel kunnen staafjes worden gevormd waarmee iedere kerncentrale voortaan helemaal schoon en veel veiliger kan functioneren. Naast dat er veel minder radioactief afval ontstaat, dat ook nog eens veel sneller is uitgewerkt, betekent het ook nog eens een gemakkelijke manier voor de recycling van plutonium. En alsof dit nog niet genoeg is, met Thorium-231 kunnen bovendien geen kernwapens worden gemaakt.

 

Met Thorium-231 kunnen we relatief goedkoop, opmerkelijk veilig en bovendien compleet schoon elektriciteit gaan opwekken. Iedereen die nu nog roept dat kernenergie slecht is weet gewoon niet waar hij of zij over praat. De Noren hebben al aangetoond dat het werkt. Waar wachten we nog op?

 

Overigens is er naast kernsplijting ook kernfusie, waarbij eveneens veel energie vrij komt. Volgens de universitaire theorie is er alleen maar “hete” kernfusie mogelijk, en wordt uit alle macht geprobeerd het bestaan van “koude” kernfusie te ontkennen. Nu is er ook nog een tussenvariant, die “koele” kernfusie wordt genoemd (link). Het blijkt mogelijk om gewoon op een keukentafel bijvoorbeeld koolstof (C) te veranderen in ijzer (Fe). Volgens deze zienswijze waren de oude alchemisten wel degelijk bezig met het transformeren van atomen. Indien dit alles waar is, dan hebben we daarmee in één klap een einde gemaakt aan het uit de grond halen van stoffen, want aan zowel het denken in schaarste als aan de steeds verder gaande destructie van het milieu zal dan dus definitief een einde komen. Help jij mee dit goede nieuws verder te verspreiden?

 

 

Verandering vraagt om positieve actie

 

Een aantal mensen uit de hoek van de alternatieve media heeft bedacht dat het een goed idee zou zijn wanneer werknemers zich vandaag ziek melden als protest tegen de oorlogszuchtige politiek. Ziek van oorlog zouden ze dan zijn. Ook de 50-jaar oude hippieleus van ‘make love, not war’ werd door hen maar weer eens uit de kast gehaald.

 

Ik twijfel geen seconde aan de goede bedoelingen van de bedenkers van deze actie. Evenmin heb ik een seconde hoeven twijfelen om deze actie niet bekend te maken via Pateo.nl. Volgens mij hebben we behoefte aan positieve actie, of desnoods aan een ludieke actie. Laten we een doos met speelgoedschietgeweren aanbieden aan één van die trekpoppen in Den Haag, en dan zeggen dat we graag mee willen vechten tegen die extreemrechtse regering in Kiev. Of laten we een alternatief voor IS oprichten, wat we dan BS noemen. Iedere Engelstalige denkt dan meteen aan stierenpoep, maar wij bedoelen dan natuurlijk Beautiful Society. Kom lieve vriendinnen en vrienden, laten we de boel eens een beetje opschudden!

 

 

Volgende week geen Pateo Nieuwsbrief

 

Vanwege de Wholly Science Starters Week in Frankrijk, die komende zondag (21 september) weer van start gaat, verschijnt er volgende week geen Pateo Nieuwsbrief. Wil je nog mee met deze week, neem dan per direct contact met me op. Anders zul je moeten wachten tot volgend jaar april.

 

 

Wat staat er de komende tijd nog meer op de agenda van Pateo.nl?

 

Kijk bij de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link) voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Aanstaande woensdagavond (17 september) is Peter den Haring te gast bij Pateo Radio. Net als alle afleveringen van Pateo Radio is ook deze uitzending rechtstreeks te beluisteren via het internet.

 

o       Aanstaande vrijdagavond (19 september) leg ik in het plaatsje De Kwakel (tussen Aalsmeer en Uithoorn) de essentie uit van Wholly Science. Woon jij ten westen van het Nederlandse Groene Hart en wil jij weten wat Wholly Science voor jou kan betekenen, kom dan naar deze onthullende lezing. Let op: er zijn momenteel nog steeds onvoldoende aanmeldingen om deze lezing door te kunnen laten gaan! Help jij mee om de drempel te halen?

 

o       Aanstaande zaterdag (20 september) komt de studiegroep Wholly Science voor de vierde maal bijeen in Hoorn. Ook nieuwkomers kunnen hieraan deelnemen, mits de eerste vier hoofdstukken van het nieuwe e-boek zijn gelezen.

 

o       Op zondagmiddag 26 oktober geef ik een lezing in een prachtig kasteel in Maastricht. Woon jij in (de buurt van) Belgisch of Nederlands Limburg en wil jij weten wat Wholly Science voor jou kan betekenen, kom dan naar deze onthullende lezing.

 

o       Op zondagmiddag 2 november geef ik een lezing in Heerenveen. Woon jij in Friesland en wil jij weten wat Wholly Science voor jou kan betekenen, kom dan naar deze onthullende lezing.

 

o       Op zondagmiddag 16 november geef ik een lezing in Purmerend. Woon jij in Noord-Holland en wil jij weten wat Wholly Science voor jou kan betekenen, kom dan naar deze onthullende lezing.

 

o       Op zaterdagmiddag 29 november geef ik een lezing in Breskens. Woon jij in Zeeland en wil jij weten wat Wholly Science voor jou kan betekenen, kom dan naar deze onthullende lezing.

 

Wil je dat ik bij jou in de buurt een onthullende lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de honderdenachtste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.