Pateo Nieuwsbrief

(van 7 oktober 2014)

over moderne mythen

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief110.htm

 

o       Vannacht kleurt de volle maan rood

o       Ontmaskering van moderne mythen maakt soms heftige emoties los

o       Pateo Radio deze week over Jezus ontsluierd

o       Over een hartenwens die in vervulling ging

o       Wat is de overeenkomst tussen ebola en scheurbuik?

o       Tweede druk van ‘Dienen onder God’ leverbaar

o       Wat staat er de komende tijd nog meer op de agenda van Pateo.nl?

 

 

Vannacht kleurt de volle maan rood

 

Veel mensen vinden het zeer bijzonder of zelfs onheilspellend (of bijzonder onheilspellend) dat zowel dit jaar (2014) als volgend jaar (2015) het begin van het joodse paasfeest (Pesach) evenals het begin van het joodse Loofhuttenfeest (Sukkot) samenvalt van een zogenaamde bloedrode maan. Laat ik om te beginnen zeggen dat de joodse religie is voortgekomen uit het aanbidden van de maan, genaamd Luna in Wholly Science. Zo komt het woord ‘synagoge’ voort uit een samentrekking van Sin (wat een oudere naam is voor Luna) en ‘agog’, wat ‘leiden naar’ betekent. De synagoge leidt de joodse gelovigen dus naar de verering van de maan. Iedere joodse gelovige is dus een Sinner. In het Nederlands wordt Sinner vertaald als zondaar, maar het gaat hier juist over Sin (de maan Luna) en nadrukkelijk niet over de zon (Helios) zoals zon-daar suggereert. Ik heb hier al wel vaker over geschreven, maar volgens mij kan herhaling helemaal geen kwaad.

 

Afhankelijk van de positie van waarneming op het aardoppervlak beweegt de volle maan vannacht of morgennacht door de schaduw van Terra. Echter, wanneer het oppervlak van Luna volledig in de schaduw van Terra zit, en dus nergens meer rechtstreeks wordt beschenen door het licht afkomstig van de zon Helios, krijgt Luna opeens een oranjerode kleur. Dat komt omdat er dan via de weerkaatsing vanuit dampkring om Terra nog steeds wat (indirect) zonlicht op Luna terecht komt. Om precies dezelfde reden kleurt de ondergaande zon ook oranjerood. Het verschijnsel heeft dus niets met bloed te maken. Alleen (bij-) gelovige mensen raken van slag door natuurlijke gebeurtenissen.

 

Vanuit Europa en Afrika is dit bijzondere natuurverschijnsel echter niet waar te nemen, maar vannacht wel vanuit Noord-Amerika en morgennacht ook vanuit Nieuw-Zeeland, Australië, Oost-Azië en Zuid-Amerika. Op het internet zullen we de komende dagen vast weer vele mooie foto’s vinden van een oranjerode Luna.

 

 

Ontmaskering van moderne mythen maakt soms heftige emoties los

 

Wanneer ik op mijn lezingen inzichtelijk maak waarom geen van de Apollo-missies mensen naar de maan Luna en ook weer terug kan hebben gebracht, krijg ik veelal verbaasde en soms zelfs onthutste reacties. Wanneer ik vervolgens uitleg dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog helemaal geen zes miljoen joodse gelovigen zijn omgebracht, krijg ik meestal geschokte en soms zelfs vijandige, boze reacties. Hoewel de feiten geen spaan heel laten van de mythe van de joodse holocaust (in 1938 waren er bijvoorbeeld ongeveer 15.748.091 joodse gelovigen, en 1947 stond deze teller op 15.688.259, met dus een verschil van minder dan 60.000 mensen; bovendien stierven er volgens een officieel document in 13 Nazi-concentratiekampen in totaal 271.304 mensen, voornamelijk als gevolg van wat tyfus wordt genoemd, veroorzaakt door zeer onhygiënische leefomstandigheden; klik hier om nog veel meer bewijzen te zien), raken de gelovigen in deze officieel-opgedrongen holocaust-mythe helemaal van de kook wanneer ze worden geconfronteerd met de waarheid. Om deze van de leg geraakte gelovigen te ondersteunen is het woord ‘holocaust-ontkenner’ bedacht, hopende dat deze gelovigen, na het hebben bestempeld van een onbevooroordeelde waarheidszoeker, weer rustig door kunnen gaan met het geloven in deze afgrijselijke mythe. Voor alle duidelijkheid: ik ontken volstrekt niet dat er vele miljoenen mensen in concentratiekampen zijn vermoord in en rondom de Tweede Wereldoorlog. Dit waren echter nagenoeg allemaal etnische Russen, en de commandanten van deze Goelagkampen waren nagenoeg allemaal Ashkenazi-joden (of beter: Ashke-Nazi’s). Inderdaad, lieve mensen, de waarheid is in deze bizarre tijd op ongewoon veel plaatsen volkomen omgedraaid.

 

Veel reacties op de ontmaskering van de mythe van zes miljoen mogen dan zeer heftig zijn, deze kunnen niet in de schaduw staan van de reacties op de ontmaskering van de mythe van de historische Jezus. In de Pateo Nieuwsbrieven nummers 64 tot 71 (link) heb ik vorig jaar rond deze tijd de posities 10 tot en met 3 bekend gemaakt van de Pateo Moderne Mythen Top 10 (link). De onthulling van de mythen nummers 1 en 2 van deze Top 10 vond vervolgens plaats op zondag 17 november 2013 tijdens het Frontier Symposium in het Rhone Congres Centrum te Amsterdam. Daarna is de ontmaskering van beide mythen, waarbij de mythe van de historische Jezus op nummer 2 stond, ook beschreven in de Pateo Nieuwsbrief nummer 72 (link).

 

Waarom worden gelovigen toch zo woedend wanneer ze worden geconfronteerd met de waarheid over de mythologische Jezus? Ik beschouw mijzelf namelijk als een zeer Godsdienstig man. Voor mij is echt wakker worden precies hetzelfde als het dienen van God. Voor mij helpen de verhalen van de mythologische Jezus om vorm en inhoud te kunnen gaan geven aan het uitkristalliseren van het Christusbewustzijn in mij, wat Wholly Science het Heelheidsbewustzijn noemt. Daarvoor dien ik echter in mijzelf naar binnen te gaan, en nadrukkelijk niet naar buiten. Wie buiten zichzelf gelooft in een wonderbaarlijke man (ongeacht of het hier om het verleden, het heden of de toekomst gaat) heeft er dus helemaal niets van begrepen.

 

Georganiseerde religies doen er alles aan om te voorkomen dat mensen naar hun eigen innerlijk gaan, terwijl we toch allemaal wel weten dat alleen daar het Koninkrijk van God gevonden kan worden. Gelovigen worden voortdurend afgeleid met zaken buiten henzelf. Zo is bijvoorbeeld de Jihad helemaal geen zogenaamde ‘heilige’ oorlog; het is een innerlijke inspanning om tot Heelheidsbewustzijn te komen. In de kern gaan alle ware spirituele leringen over hetzelfde: het ontdekken van de Goddelijke Heelheid van Alles.

 

We leven echter in bizarre tijden. De kerken (inclusief synagogen en moskeeën) pogen ons af te houden van ware Spiritualiteit. En tegelijkertijd trachten de universiteiten ons weg te houden bij zuivere Wetenschap. Gelukkig is er Wholly Science, waarin zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit zijn herenigd.

 

De laatste tijd besef ik steeds duidelijker dat ik misschien wel veel te ver voor de muziek uitloop. Nog maar een heel klein groepje mensen kan momenteel de waarheid van Wholly Science bevatten. Gelukkig zit er wel beweging in de rest van de mensheid. Het besef dat de historische Jezus een mythe is, dringt inmiddels bij steeds meer mensen door.

 

 

Pateo Radio deze week over Jezus ontsluierd

 

Morgenavond is Riet Okken te gast bij Pateo Radio, dat rechtstreeks wordt uitgezonden via het internet. Heb je morgenavond (woensdag 8 oktober) zin en tijd om tussen 8 en 9 uur te luisteren naar deze spraakmakende radiotalkshow, ga dan even naar Pateo Radio op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link). De aanleiding om Riet te vragen was het verschijnen van haar nieuwste boek, getiteld ‘Jezus ontsluierd; terug naar de essentie’. Waar ik zelf veelal de neiging heb om met een botte bijl zin en onzin van elkaar te scheiden, gaat Riet in haar boek toch ietsjes anders te werk, om het voorzichtig te zeggen. En over die andere aanpak zullen we het dan ook gaan hebben, naast uiteraard over het ontsluieren van het fenomeen ‘Jezus’.

 

(Update: Als reactie op deze nieuwsbrief kreeg ik van Riet Okken een afmelding voor de geplande invulling van aflevering 90 van Pateo Radio. Blijkbaar is ze nog niet helemaal wakker, want dit schreef ze mij: “Je ontkenning van de gaskamers vind ik ronduit stuitend, je verhaal over ebola zeer onwetenschappelijk en ondoordacht”. Hoe sterk de hersenspoeling (mind control) werkt wordt hier maar weer eens pijnlijk duidelijk. Op één gebied heeft ze dan ontdekt dat de waarheid anders is, maar wanneer iemand anders andere moderne mythen ontzenuwt slaat ze gelijk op tilt. Triest maar waar.)

 

 

Over een hartenwens die in vervulling ging

 

Een van de deelnemers aan de eerste Wholly Science Week in april 2011 had een hartenwens: ze wilde graag een man en kinderen (om precies te zijn wenste ze een tweeling). Op de zaterdag van vertrek uit Frankrijk ging het eerste deel van haar wens in vervulling, want de man die naast haar zat bij de afsluitende groepsbespreking bleek opeens de man te zijn die ze al jaren zocht. En vorige maand werd ze moeder van een prachtige zoon, waarmee ook het tweede deel van haar wens (gedeeltelijk) in vervulling mocht gaan. Ze schreef me: “Ik ben er in ieder geval niet rouwig om dat het geen tweeling is hoor, maar juist intens gelukkig met mijn zoon, en kan hem ook de volledige aandacht geven die hij verdient.” De wonderen zijn de wereld gelukkig nog lang niet uit!

 

 

Wat is de overeenkomst tussen ebola en scheurbuik?

 

Eigenlijk kan ik beter naar de verschillen vragen, want de kenmerkende symptomen van ebola zijn precies gelijk aan die van scheurbuik, namelijk ernstig bloedverlies door lekkende bloedvatwanden. Van scheurbuik, wat bekend stond als de matrozenziekte van vroeger, is bekend dat deze wordt veroorzaakt door een tekort aan vitamine C. Het gewoonweg aanvullen van dit tekort is dan ook gelijk de oplossing voor het probleem van scheurbuik. Laat dit nu ook het geval zijn voor ebola. Toch wel vreemd dat dit niet in het mainstream nieuws komt, vind je niet? Van scheurbuik dachten de artsen vroeger ook dat het besmettelijk was. Wie zich nu nog bang laat maken voor ebola heeft gewoon zijn huiswerk nog niet gedaan. In de oude zienswijze worden oorzaak en gevolg verwisseld. Micro-organismen als virussen, bacteriën en schimmels zijn nooit de oorzaak, maar altijd het gevolg. Bij wie de oorzaak niet aanwezig is, die hoeft zich totaal geen zorgen te maken over de betreffende gevolgen. Zo eenvoudig is het echt. Infectieziekten bestaan niet, en het werkzame bestanddeel van besmettingen heet placebo. Daarom doen de media dus zo hun best om deze placebo-werking te stimuleren. Maar wie kennis van zaken heeft, trapt er ook deze keer weer niet in.

 

 

Tweede druk van ‘Dienen onder God’ leverbaar

 

De tweede druk van het boekje ‘Dienen onder God’ is inmiddels leverbaar. De prijs en de omvang van het boekje zijn gelijk gebleven. Van veel mensen heb ik gehoord dat ze dit een zeer geschikt boekje vinden om cadeau te doen aan vrienden en familie die nog niet helemaal ‘wakker’ zijn. Daarom heb ik besloten een tweede druk te laten maken. Wil je dit boekje bestellen, stuur me dan even een berichtje. Omdat de verzendkosten relatief hoog zijn (60% in vergelijking met de prijs van het boekje), is het misschien slimmer om met meerdere mensen gelijk te bestellen.

 

 

Wat staat er de komende tijd nog meer op de agenda van Pateo.nl?

 

Kijk bij de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link) voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Op zondagmiddag 26 oktober geef ik een lezing in een prachtig kasteel in Maastricht. Woon jij in (de buurt van) Belgisch of Nederlands Limburg en wil jij weten wat Wholly Science voor jou kan betekenen, kom dan naar deze onthullende lezing.

 

o       Op zondagmiddag 2 november geef ik een lezing in Heerenveen. Woon jij in Friesland en wil jij weten wat Wholly Science voor jou kan betekenen, kom dan naar deze onthullende lezing.

 

o       Op zaterdag 15 november komt de studiegroep Wholly Science voor de vijfde maal bijeen in Hoorn. Ook nieuwkomers kunnen hieraan deelnemen, mits de eerste vier hoofdstukken van het nieuwe e-boek zijn gelezen (link).

 

o       Op zondagmiddag 16 november geef ik een lezing in Purmerend. Woon jij in Noord-Holland en wil jij weten wat Wholly Science voor jou kan betekenen, kom dan naar deze onthullende lezing.

 

o       Op zaterdagmiddag 29 november geef ik een lezing in Breskens. Woon jij in Zeeland en wil jij weten wat Wholly Science voor jou kan betekenen, kom dan naar deze onthullende lezing.

 

Wil je dat ik bij jou in de buurt een onthullende lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de honderdentiende Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.