Pateo Nieuwsbrief

(van 13 oktober 2014)

over Zwarte Pieten

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief111.htm

 

o       Zwarte-Pieten-Debat beslecht

o       Het mondkapje van Frans T.

o       De religieuze geschriften zijn geschreven in codetaal

o       1/11: Pateo Vrienden Middag

o       Ruimte gezocht in of rondom Zeist

o       Wat staat er de komende tijd nog meer op de agenda van Pateo.nl?

 

 

Zwarte-Pieten-Debat beslecht

 

Over een maand en twee dagen is het weer zover. Dan wordt in de Nederlanden weer de jaarlijkse intocht van Sinterklaas gehouden. In de aanloop naar deze intocht op zaterdag 15 november a.s. is het Zwarte-Pieten-Debat opnieuw opgelaaid in Nederlandse mainstream media. Vorig jaar was ik een beetje laat met mijn onthulling van de werkelijke reden voor de witheid van Sint-Nicolaas en de zwartheid van de Pieten. Daarom heb ik dit jaar maar eens het complete verhaal inclusief dat van de Kerstman samengevat in een uitleg van slechts twee bladzijden (link). Met deze wetenschappelijk uitleg wordt het debat over de zwartheid van de Pieten voor eens en altijd beslecht.

 

Uiteraard heb ik ook dit keer de mainstream nieuwsmedia hiervan gelijk op de hoogte gesteld. Vreemd genoeg heeft tot op heden nog geen nieuwsredactie het opgepakt. Zullen we het daarom maar zelf verspreiden onder de bevolking? Wil je meehelpen om voorgoed een einde te maken aan de onnodig kwetsende discussie over Zwarte Piet? De mainstream nieuwsmedia kiezen blijkbaar maar al te graag voor het in stand houden van verdeeldheid. Zullen wij gezamenlijk zorgen voor verbondenheid en éénheid. Dit volksfeest gaat namelijk over de uitbeelding van de hemellichamen, en heeft dus volstrekt niets te maken met huidskleuren!

 

Knip en plak daarom als je wilt graag deze link ( http://www.pateo.nl/PDF/PateoPediaPaper07_nl.pdf ), en deel dit met zoveel mogelijk mensen. Deze korte uitleg is ook in het Engels beschikbaar, waarbij uiteraard Santa als uitgangspunt wordt genomen en niet de Sint (link).

 

 

Het mondkapje van Frans T.

 

Als beloning voor het uitstekend meespelen met de MH17-farce kreeg Frans T. (1961) onlangs een toppositie voorgeschoteld in de antidemocratische EU-commissie, dat volgende maand aantreedt. Of dat voor hem nog steeds doorgaat is nu zeer de vraag, want zeer waarschijnlijk heeft de loslippige Frans zijn eigen glazen ingegooid. In een vraaggesprek met Jeroen P. (1960) sprak hij vorige week woensdagavond over een slachtoffer met een zuurstofmasker. De ironie is uiteraard dat Frans zelf een mondkapje nodig heeft, want met deze onthulling ontkrachtte hij in één woord (‘zuurstofmasker’) het maandenlange toneelspel van de Nederlandse overheid (videobewijs). Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt het wel.

 

 

De religieuze geschriften zijn geschreven in codetaal

 

De overgrote meerderheid van de mensheid is ziende blind en horende doof. Dat komt omdat ze de basiskennis missen die nodig is om de aard van deze holografische werkelijkheid te doorgronden. Zowel de bibliotheken als het internet staan boordevol met pogingen om dit duidelijk te maken, maar in vrijwel alle gevallen gaat het over pure fantasie. Alleen via zuivere wetenschap kunnen we namelijk het geheel echt gaan begrijpen. Zonder Wholly Science is iedere poging niets anders dan luchtfietserij.

 

Kijken we bijvoorbeeld naar de teksten die zijn opgenomen in de huidige christelijke Bijbel, of in de joodse Torah of Talmud, of in de islamitische Koran, dan denken de goedgelovige christenen, joden en moslims dat het hier over historische verslagen zouden gaan. Deze teksten zijn echter net zo historisch als de belevenissen van de tovenaarsleerling Harry Potter of die van de Hobbit genaamd Frodo Balings (of Frodo Baggins in het Engels). Wat zowel J.R.R. Tolkien als J.K. Rowling al dan niet bewust hebben gedaan is het in een nieuw jasje verpakken van oeroude mythologieën. En precies diezelfde mythologieën vinden we ook terug in alle religieuze geschriften, ook die uit het Verre Oosten of die uit het Amerikaanse continent. Al deze geschriften zijn opgesteld in beeldspraak. Het is dus allemaal codetaal!

 

Niet alleen de parabels in het Nieuwe Testament zijn gelijkenissen; nagenoeg alle verhalen in alle Bijbelboeken zijn metaforische vertellingen. De belangrijkste uitzondering hierop is het eerste verhaal uit het Boek van Genesis (wat neerkomt op Gen.1:1 tot en met Gen.2:4). Daarom heb ik dat verhaal als eerste volledig uitgelegd in het boekje ‘Dienen onder God’ (wat voor slechts 5 euro weer leverbaar is, zoals aangegeven in de voorgaande Pateo Nieuwsbrief).

 

Het eerste deel van Genesis (tot en met hoofdstuk 37 vers 2) is oorspronkelijk in spijkerschrift geschreven op kleitabletten. Dat is volgens mijn minimaal 5000 jaren geleden gebeurd in Sumerië of Babylonië (en pas minimaal 2500 jaar later zijn deze tabletten vertaald in het Hebreeuws). Dit eerste deel eindigt met de zin die correct vertaald in het Nederlands luidt: “Dit is de toledoth van Jakob”. Met het woord ‘toledoth’ wordt ontstaansgeschiedenis bedoeld, maar dan niet in fysieke zin, maar in metafysische zin.

 

Het tweede deel van Genesis is duizenden jaren later geschreven op papyrus. Het is vreemd dat dit samen met het eerste deel toch in één boek is opgenomen. Stel dat iemand over 2500 jaar een vervolg schrijft op de belevenissen van Harry Potter of Frodo Balings. Zouden we dat vervolg dan aan het originele werk vastplakken?

 

In totaal bestaat het eerste deel van Genesis uit 11 ‘toledoths’ (lees: metafysische ontstaansgeschiedenissen). Deze ontdekking werd gedaan door Percy John Wiseman (1888-1948), die vele jaren als archeoloog werkzaam was in Irak. Hij schreef hierover het Engelstalige boek getiteld ‘New Discoveries in Babylonia about Genesis’, dat in 1936 verscheen. Vorige week heb ik een samenvatting van dat onthullende boek op het Engelstalige deel van Pateo.nl gezet (link).

 

Het is hiermee hopelijk duidelijk dat het begin van de zowel de christelijke Bijbel als de joodse Torah helemaal niets met het jodendom of het christendom te maken hebben. Het zijn namelijk Gnostische geschriften. In feite vormt de Gnosis de kern van iedere religie zoals we die nu kennen. Het woord Gnosis is Grieks voor Kennis. Deze kennis is echter oer en oeroud, en gaat terug tot het allereerste begin, duizenden jaren voor onze huidige jaartelling.

 

Wij denken nu dat onze huidige samenleving het hoogtepunt vormt van een opgaande lijn vanaf dat allereerste begin. Wat nu wanneer dat allemaal slechts schijn is? Wat nu wanneer er juist het omgekeerde is gebeurd? De menselijke beschaving in het oude Sumerië heeft zich niet langzaam opgebouwd, want deze was er in één keer (uit het ‘niets’). Met hun zeer diepgaande inzichten hebben ze toen de essentie van de werkelijkheid vastgelegd. Dit hebben ze echter gedaan op een manier die de tand des tijds zou overleven. Niet alleen begrepen ze dat steen in tegenstelling tot papier of zelfs metaal niet vergaat, ook snapten ze dat er een universele codetaal nodig was om de boodschap door te kunnen geven naar een verre toekomst. Daarom kozen ze voor genealogie, want altijd en eeuwig zullen mensen begrijpen dat zij uit hun vader en moeder zijn voortgekomen, en dat dit ook het geval was voor hun ouders en al hun voorouders voor hen (nu begrijp ik ook waarom mijn tweede boek over een deel van mijn eigen genealogie ging, zodat ik zelf voorbij die codetaal kon gaan leren zien).

 

Een andere reden waarom kennis over de werking van onze werkelijkheid in codetaal is vastgelegd is om te voorkomen dat mensen die hier nog niet klaar voor zijn hier mee in aanraking zouden komen. Daarbij gaat het dus over mensen waarvan het bewustzijn nog niet in staat is om deze kennis te ontvangen. Zelf loop ik daar keer op keer tegenaan, want ik heb er tot op heden niet voor gekozen om Wholly Science te verpakken in deze codetaal. Zou ik dat wel doen, dan zou ik veel populairder zijn geweest. Gelukkig is het mij daar totaal niet om te doen. Bovendien is het al voldoende in codetaal beschikbaar. Sterker nog, zodra je eenmaal oren hebt waarmee je echt kunt horen en ogen waarmee je echt kunt zien herken je de Waarheid niet alleen in alle religieuze boeken en in de mythologieën uit alle windrichtingen, maak ook bijvoorbeeld in sprookjes en in vele speelfilms.

 

Sinds mensenheugenis is de kennis over de werking van onze werkelijkheid in het geheim doorgegeven. Alleen zij die er klaar voor waren konden deelgenoot worden van dit geheim (Zoekt, en gij zult vinden!). Ik denk dat het nu de hoogste tijd is dat we er als mensheid voor gaan zorgen dat we (eindelijk) klaar zijn voor dit geheim. Er is namelijk een kleine groep onder ons die deze kennis gebruikt (of misbruikt) om hun eigen agenda uit te rollen. Zij verachten de Goddelijke werking van onze werkelijkheid. Zij willen het beter doen dan God. Zijn willen voor god spelen, en daar hebben ze ons voor nodig. Alleen wanneer wij hen voor god laten spelen, en wij dus de Enige Ware God verloochenen, dan zullen ze aan hun agenda vast kunnen blijven houden.

 

Wat kunnen we dan doen? In opstand komen? Nee! Het enige wat echt helpt is het zelf verwerven van de kennis over de werking van onze werkelijkheid. Al het andere werkt uiteindelijk alleen maar averechts. Draai er dus niet langer omheen, en begin vandaag nog met het bestuderen van deze werking. Uiteraard wil ik jou (en mezelf) daar graag bij helpen, maar alleen wanneer jij daar klaar voor bent. Ondertussen ga ik gewoon verder met mijn eigen studie. Bovendien krijgt dit van mij een hogere prioriteit dan het wekelijks maken van een nieuwsbrief of het doen van een radiotalkshow. De verschijningsfrequentie van beide kunnen daarom wat onregelmatiger worden dan eens per week. Ik hoop dat je daar begrip voor kunt opbrengen.

 

 

1/11: Pateo Vrienden Middag

 

Op zaterdagmiddag 1 november a.s. wordt in ‘De Hooizolder’ te Bunnik (iets ten oosten van Utrecht) een gezellige middag gehouden voor vrienden (v/m) van Pateo.nl. Een bezoekje aan deze bijzondere zolderruimte middenin agrarisch gebied is op zich al een belevenis, nog afgezien van het ontmoeten van gelijkgestemden. Deelname is gebaseerd op vrije gift, naast een individuele afdracht van 5 euro voor het gebruik van deze ongewone ruimte. Meld je tijdig aan, zodat we weten hoeveel mensen er zullen komen (dit in verband met de inrichting van de zolder). Kijk even bij de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link) voor reisinformatie (ook voor openbaar vervoer).

 

 

Ruimte gezocht in of rondom Zeist

 

Nog altijd heb ik geen vaste woon- of verblijfplaats. De ruimte waar mijn spullen nu staan opgeslagen krijgt binnenkort een andere bestemming. Daarom zoek ik een nieuwe opslagruimte, bij voorkeur in of rondom Zeist (omdat ik daar vaak ben vanwege mijn kinderen). En weet je goedkope woonruimte in of rondom Zeist, laat het me dan ook graag weten.

 

 

Wat staat er de komende tijd nog meer op de agenda van Pateo.nl?

 

Kijk bij de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link) voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Op zondagmiddag 26 oktober geef ik een lezing in een prachtig kasteel in Maastricht. Woon jij in (de buurt van) Belgisch of Nederlands Limburg en wil jij weten wat Wholly Science voor jou kan betekenen, kom dan naar deze onthullende lezing.

 

o       Op zondagmiddag 2 november geef ik een lezing in Heerenveen. Woon jij in Friesland en wil jij weten wat Wholly Science voor jou kan betekenen, kom dan naar deze onthullende lezing.

 

o       Op zaterdag 15 november komt de studiegroep Wholly Science voor de vijfde maal bijeen in Hoorn. Ook nieuwkomers kunnen hieraan deelnemen, mits de eerste vier hoofdstukken van het nieuwe e-boek zijn gelezen (link).

 

o       Op zondagmiddag 16 november geef ik een lezing in Purmerend. Woon jij in Noord-Holland en wil jij weten wat Wholly Science voor jou kan betekenen, kom dan naar deze onthullende lezing.

 

o       Op zaterdagmiddag 29 november geef ik een lezing in Breskens. Woon jij in Zeeland en wil jij weten wat Wholly Science voor jou kan betekenen, kom dan naar deze onthullende lezing.

 

Wil je dat ik bij jou in de buurt een onthullende lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de honderdenelfde Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.