Pateo Nieuwsbrief

(van 11 november 2014)

over 11

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief115.htm

 

o       Wat is er zo bijzonder aan 11?

o       Een tevreden roker is geen onruststoker

o       De moord op Theo van Gogh is in scène gezet

o       Theo van Gogh werkte als agent-provocateur

o       De familielijn van Theo van Gogh

o       Wie hebben er nog meer boter op hun hoofd?

o       Olga heeft een spreekbeurt over Zwarte Piet gehouden

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

 

Wat is er zo bijzonder aan 11?

 

Het is vandaag 11 november, oftewel 11/11. In grote delen van het land lopen vanavond kinderen door de buurt om voorzien van een lampion een liedje te zingen bij iedere voordeur die open gaat. Maar waar komt deze traditie eigenlijk vandaan? Is ook het verhaal van Sint Maarten een mythe, net als het verhaal van Sint Nikolaas? Het officiële verhaal beweert dat ene Sint Martinus op 11 november in het jaar 397 werd begraven in de Franse stad Tours. Ik vind het een beetje merkwaardig dat we deze ter aarde stelling vieren, alsof we blij zouden zijn dat deze bisschop onder de groene zoden ligt. Evenzo wordt beweerd dat Sint Nikolaas zou zijn overleden op 6 december (in het jaar 342 of in het jaar 352), en dit heengaan zouden we dan telkens de avond voor deze sterfdag met pakjes vieren. Voor mij slaat deze officiële zienswijze helemaal nergens op. 

 

Natuurlijk heeft het volksfeest van Sint Maarten alles te maken met de betekenis van het getal 11. Ik heb niet alleen iets met getallen in het algemeen, ik heb in het bijzonder iets met het getal 11. Mijn levensgetal is een 11, mijn Tzol’kin-zegel is het 11e zegel en ik heb een tijd gehad dat ik telkens maar weer 11:11 op digitale klokjes zag. Onbewust werden mijn ogen destijds blijkbaar naar ieder klokje getrokken wanneer deze digitale tijd daarop te zien was. Wanneer ik alle cijfers van mijn 06-nummer numerologisch optel komt er ook 11 uit. En zo zijn er zelfs nog meer voorbeelden, die ik hier maar even buiten beschouwing laat. Trouwens, heb je de numerologische totaalwaarde van de datum van vandaag al uitgerekend? En hoe oud was Harry Potter toen hij werd uitgenodigd om naar de toverschool te komen?

 

De 11e toon van de Tzol’kin-kalender van de Maya’s staat voor loslaten. Pas nadat we het oude helemaal durven loslaten, dan pas krijgt het nieuwe ruimbaan om zich te voltooien (toon 12), waardoor de stap richting transformatie (toon 13) kan worden gezet. De Maya’s schreven het getal 11 als twee streepjes met een stip erboven. Iedere Maya-stip heeft de waarde 1, en ieder Maya-streepje de waarde 5 (waarbij 5 stippen telkens een streepje worden). Kijken we met deze wetenschap naar de vlag van de onrechtmatige staat Israël, dan zien we twee strepen en daartussen een zespuntige ster. Zien we dit Zegel van Solomon als een stip, dan telt dit samen met beide strepen op tot 11. De Israëlische bezetters hebben via misleiding van de publieke opinie het land van de Palestijnen kunnen bezetten op basis van de VN-resolutie 181 die in de vorige eeuw werd aanvaard op 29 november ’47, wat we numerologisch kunnen herschrijven als 11-11-’11. Zou dit toeval zijn?

 

Wist je verder dat de eerste wereldoorlog, die 100 jaar geleden begon in het jaar 1914, officieel werd beëindigd in 1918 op 11 november om 11 uur? Was dat dan wel toeval?

 

 

Een tevreden roker is geen onruststoker

 

Deze spreuk is al meer dan een eeuw oud. Opvallend genoeg wordt deze spreuk ook geassocieerd met Theo van Gogh. Hij was de hoofdredacteur van De Gezonde Roker.nl (link). Zijn columns zijn nog altijd te lezen op deze website. We kunnen veel van Theo zeggen, maar niet dat hij geen onruststoker zou zijn geweest. En afgaand op zijn lichaamsomvang zag hij er voor mij nou niet heel erg gezond uit, maar dat terzijde.

 

Deze Pateo Nieuwsbrief gaat voornamelijk over Theo van Gogh. Omdat ik naar alle details kijk kan ik het niet laten om alvast op te merken dat deze naam uit precies 11 letters bestaat.

 

 

De moord op Theo van Gogh is in scène gezet

 

De zogenaamde moord op Theo van Gogh vond plaats op dinsdag 2 november 2004. In het (USA) Engels geschreven was deze datum November 2 oftewel 11/2, en dat kunnen we weer schrijven als 112. In mijn meest recente Engelstalige boeken leg ik uit dat 112 alles te maken heeft met 911, waarmee uiteraard gedoeld wordt op de gebeurtenissen van September 11 in het jaar 2001. Via deze nieuwsbrief zal ik de belangrijkste bewijzen die ik in die boeken naar voren breng ook hier in de Nederlandse taal openbaar maken.

 

Tellen we van 9/11 en 11/2 de 9 aan het begin op bij de 2 aan het eind, dan krijgen we drie maal 11. Opgeteld is 11 plus 11 plus 11 gelijk aan 33, wat de hoogste graad is binnen de Vrijmetselarij (de Scottish Rite om precies te zijn). Mijn conclusie is dat 112 net als 911 een ‘meesterwerk’ van misleiding is geweest. Beide getallen (of cijfervolgordes) komen om te beginnen overeen met het lokale alarmnummer.

 

Verder maakte Theo van Gogh een speelfilm over de moord op Pim Fortuyn. De naam van deze film was ‘06/05’. Opgeteld geeft deze filmtitel (0+6+0+5) opnieuw de waarde 11. Precies 911 etmalen na de moord op Pim Fortuyn vond in de Amsterdamse Linnaeusstraat de scène rond Theo van Gogh plaats. Hopelijk is het nu ook voor de meest nuchtere nieuwsbrieflezers duidelijk dat 9/11 een 11/2 alles met elkaar te maken hebben. Beide geënsceneerde aanslagen vonden bovendien op een dinsdag plaats, wat is de dag van Mars, de ‘god’ van strijd. Toevallig verschijnt ook deze nieuwsbrief op een dinsdag.

 

In de voorgaande Pateo Nieuwsbrief (link) noemde ik al dat ook de namen van de betrokkenen bij de moorden op Pim en Theo een opvallende overeenkomst hebben, want numerologisch tellen beide namen (Volkert van der Graaf en Mohammed B.) op tot 11. Wat is dat toch steeds met 11? De Twin Towers vormden samen immers ook al een enorme 11 van ruim 400 meter hoog. Deze wolkenkrabbers hadden elk 110 verdiepingen, wat numerologisch opnieuw een 11 is.

 

Op de website MartinVrijland.nl staan enkele artikelen (link, link) die voor mij aantonen dat de moord op Theo van Gogh in scène is gezet. Zo is er op het internet slechts één foto van de zogenaamd vermoorde Theo te vinden, liggend op de rug op een fietspad, met zijn linkerbeen gebogen en zijn linkerarm omhoog, gebogen naast het hoofd. Het gezicht is niet te zien op die foto. Officieel zou Theo door bloedverlies en weefselschade zijn overleden, maar op die ene foto is geen spatje bloed te zien. In die officiële lezing zijn Theo’s halsorganen met een mes doorgesneden en zijn twee messen in de bovenbuik van Theo gestoken. En daarvoor zou Theo getroffen zijn door zeven kogels in zijn rug, zijn rechterflank, zijn linkerarm en zijn nek. Indien dit alles echt zou zijn gebeurd, dan zou Theo toch in een grote rode bloedplas moeten hebben gelegen. Het enige wat die unieke foto ons klaarblijkelijk toont is een pop die van een afstand voldoende op Theo lijkt. In de borst van die pop is een soort haak geslagen, waarvan alleen het handvat te zien is.

 

Waarom zijn er geen andere foto’s op het internet te vinden? Waarom is het gezicht niet te zien (van deze pop)? Volgens mij omdat het inderdaad een pop was. Mijn conclusie is dus dat de zogenaamde moordaanslag op Theo van Gogh in scène is gezet, en willicht heeft Theo zelf het filmscript geschreven.

 

 

Theo van Gogh werkte als agent-provocateur

 

Eén van de tactieken van geheime diensten is het inzetten van een zogeheten agent-provocateur. Zo iemand doet zich dan voor als iemand anders, met een bepaalde uitlokking als doel. Het is inmiddels algemeen bekend dat de vader van Theo, drs. Johan van Gogh (1922 – 2009), zijn hele werkzame leven medewerker was van de Nederlandse ‘Binnenlandse Veiligheidsdienst’ (BVD). Kunnen we hier zeggen: “zo vader, zo zoon”? Werkte Theo in het geheim voor de AIVD (de opvolger van de BVD) als een agent-provocateur? Dat Theo provoceerde kan niemand ontkennen. In zijn vocabulaire werd immers het woord ‘Marokkaan’ consequent vervangen door ‘geitenneuker’.

 

Achteraf is het voor mij zo klaar als een klontje. De geheime opdracht van Theo was om zoveel mogelijk etnische spanningen te veroorzaken. Hoe meer dreiging er immers heerst, des te meer geld en macht gaat er naar de veiligheidsdiensten. Gezien zijn werkopdracht koos Theo voor de frontale aanval van de islam. Dat Geert Wilders (1963) eveneens een agent-provocateur is lijkt mij overduidelijk, maar dat terzijde.

 

Het meest provocerende wat agent Theo deed was uiteraard het maken van de korte film getiteld ‘Submission part 1 (youtube). Deze film van 11 (!) minuten kwam uit in 2004, net als 06/05, het jaar waarin we uiteindelijk ook de geënsceneerde dood van Theo kregen voorgeschoteld. Theo maakte deze provocatiefilm samen met Ayaan Hirsi Magan (1969). In 1992 kwam zij vanuit Somalië naar Nederland en gebruikte ze een valse achternaam die ze nu nog steeds hanteert: Ali. Dat aan haar bliksemcarrière een luchtje zit is voor mij klip en klaar. Zij is volgens mij de enige asielzoeker die heeft kunnen liegen over wie zie is zonder dat dit consequenties heeft gehad. Ze loog namelijk niet alleen over haar achternaam, maar ook over haar geboortedatum en zelfs het land van herkomst. Ook haar overstap van de PvdA naar de VVD was uiteraard opzienbarend. Het zou me niets verbazen indien ook zij destijds door de AIVD is ingehuurd als een agent-provocateur. Als beloning werd ze nadien overladen met prijzen. Welke beloning Theo heeft gekregen laat zich raden. Waarschijnlijk leeft hij nu al tien jaar in alle weelde op een één of andere idyllisch oord onder een andere identiteit.

 

 

De familielijn van Theo van Gogh

 

Theo van Gogh is familie van de wereldberoemde Nederlands kunstschilder Vincent van Gogh (1853 – 1890). Theo’s grootvader ir. Vincent Willem van Gogh was de erfgenaam van de schilderijen van deze kunstschilder, die voluit eveneens Vincent Willem van Gogh heette.

 

In 1956 trouwde de BVD-er Johan van Gogh met Anna Vonhoff (1936). Deze Anna, die voluit Anneke heet, was de zus van de welbekende Henk Vonhoff (1931 – 2010). Na eerst twee dochters (genaamd Jantine en Josien) werd uit hun huwelijk op 23 juli 1957 in Wassenaar een zoon geboren. Ze noemden hem Theodoor, met als roepnaam Theo.

 

Hoe waarschijnlijk is het dat een zoon uit een welgestelde familie (waarvan de vader nota bene voor de geheime dienst werkte), die geen kans onbenut liet om te provoceren, volkomen onverwacht zou zijn vermoord? Volgens mij is die kans nul procent. Het was dus de bedoeling dat er een dergelijke aanslag zou komen. Wie naar alle details van deze zogenaamde aanslag kijkt, zoals recentelijk uiteengezet op MartinVrijland.nl, die kan niet anders dan net als ik tot de slotsom komen dat het hele verhaal in scène is gezet. Met deze wetenschap is ook de zeer gematigde reactie destijds van vrienden en familie op de zogenaamde moord van Theo goed te begrijpen. Ze wisten immers dat Theo helemaal niet dood was.

 

Rest ons nog de vraag waarom Mohammed B. (voluit Bouyeri) heeft geacteerd in deze laatste “film” van Theo. Zicht op een relatief kort verblijf in de gevangenis zoals collega-acteur Volkert van der Graaf heeft hij immers niet. Omdat ik het antwoord hierop schuldig moet blijven laat ik het giswerk graag aan anderen over.

 

 

Wie hebben er nog meer boter op hun hoofd?

 

Het zou volgens mij een eindeloze opsomming worden wanneer ik hier alle mensen opnoem die direct of indirect betrokken waren bij deze exit van Theo van Gogh. Opvallend is in ieder geval dat eind 2004 De Gestopte Roker.nl als nieuwe internetsite de lucht in ging met columns van onder andere ene Micha Kat. Wanneer we kijken naar de huidige content van deze website en de schrijfsels van die manische katvanger op zijn eigen websites, dan zou je daar enige verwantschap in kunnen herkennen, en dan doel ik niet zozeer op smakeloosheid, maar vooral op je ziel verkopen aan de spreekwoordelijke duivel. En dat Frontier de Award die aan deze nepjournalist in 2010 is uitgereikt nog altijd niet met terugwerkende kracht openlijk ongedaan heeft gemaakt (zoals ik heb gesteld in Pateo Nieuwsbrief 91 van 2 april jl.: link) is voor mij een groot raadsel. Hoe dan ook, de meestel leugens zijn inmiddels zo groot en zo frequent geworden, dat ze al bijna volledig zijn achterhaald door de waarheid. Wie nu zijn ware gezicht niet durft te tonen heeft dus iets te verbergen.

 

In deze tijd van ontwaken komen er steeds meer mensen die menen de waarheid naar buiten te brengen. Maar wat voor waarheid breng je naar buiten wanneer je niet eerst eerlijk tegen je zelf kunt zijn? Begrijp me goed, ik doe zelf echt niet alles goed. Ook ik heb de nodige fouten gemaakt. Maar ik draai mijn ogen daar niet voor weg. Bovendien heb ik er veel van geleerd, en zal ik dergelijke zaken een volgende keer heel anders aanpakken.

 

Waar ik grote moeite mee heb is dat sommigen dezelfde fouten maar blijven herhalen. We zitten met elkaar in hetzelfde schuitje. We willen allemaal dat er een einde komt aan de regering door leugens. Wat veel zogenaamde wakkeren echter maar niet begrijpen is dat dit pas kan gebeuren wanneer we zelf stoppen met elkaar en onszelf voorliegen. Het is een groot cliché en tegelijkertijd een zeer diepgaande wijsheid: die door ons gewenste wereld begint bij onszelf.

 

 

Olga heeft een spreekbeurt over Zwarte Piet gehouden

 

In de eerste aflevering van de belevenissen van Olga en Olaf stelde Olaf lastige vragen aan de juf van de zondagsschool (link). In de tweede aflevering van deze belevenissen tapten Olga en Olaf moppen in de lange autorit onderweg naar hun grootouders (link). In de derde aflevering vroeg Olaf aan zijn oom Leo of 13 een ongeluksgetal is (link). Gisteren verscheen de vierde aflevering in de belevenissen van Olga en Olaf via het Nederlandstalige Nieuws op Pateo.nl (link). Die aflevering gaat over de spreekbeurt van Olga. Het onderwerp van deze spreekbeurt is Zwarte Piet.

 

Dat deze aflevering over Zwarte Piet deze week is verschenen is uiteraard geen toeval, want komende zaterdag begint in Nederland de viering van dit volksfeest weer met de traditionele intocht van Sinterklaas. Vind jij de Goudse ‘oplossing’ van een Stroopwafelpiet en een Kaaspiet ook te zot voor woorden, deel het linkje naar deze vierde aflevering van de belevenissen van Olga en Olaf dan alsjeblieft met zoveel mogelijk mensen. Op voorhand wil ik je daar hartelijk voor danken!

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

Kijk bij de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link) voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Morgenavond (12 november) is Luc Vervliet opnieuw te gast bij Pateo Radio om verder uitleg te geven over chemtrails en over HAARP. Vorige week ging het vooral over chemtrails. Morgen zal het vooral gaan over straling in het algemeen en HAARP in het bijzonder.

 

o       Zaterdag a.s. (15 november) komt de studiegroep Wholly Science voor de vijfde maal bijeen in Hoorn. Ook nieuwkomers kunnen hieraan deelnemen, mits de eerste vier hoofdstukken van het nieuwe e-boek over Wholly Science zijn gelezen (link).

 

o       Zondagmiddag a.s. (16 november) geef ik een lezing in Purmerend. Woon jij in Noord-Holland en wil jij weten wat Wholly Science voor jou kan betekenen, kom dan naar deze onthullende lezing.

 

o       Op vrijdagavond 28 november geeft ik bij Zerofield in het Brabantse Hooge Mierde een lezing over ‘Werkelijke Vrijheid’.

 

o       Op zaterdagmiddag 29 november geef ik een lezing in Breskens. Woon jij in Zeeland en wil jij weten wat Wholly Science voor jou kan betekenen, kom dan naar deze onthullende lezing.

 

o       Op zaterdagmiddag 13 december wordt voor het eerst de workshop Harmonische Cijferkunde (over de Taal van God) gehouden op de Hooizolder in Bunnik.

 

o       Op dinsdagavond 16 december geef ik in Zeist een lezing over Volledig Ontwaken.

 

Wil je dat ik bij jou in de buurt een onthullende lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de honderdenvijftiende Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.