Pateo Nieuwsbrief

(van 22 juni 2015)

over genieën uit de vorige eeuw

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief137.htm

 

o       Het is weer zomer

o       De overeenkomsten tussen Tesla, Russell, Schauberger en Leedskalnin

o       Nieuwe website: WhollyScience.org

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

o       Pateo Nieuwsbrief gaat op zomerreces

 

 

Het is weer zomer

 

Gisteren was de zomerzonnewende. Dat betekent dat de zomer weer is begonnen. Erg zomers is het weer overigens nog niet, maar daar komt de komende weken vast en zeker verandering in.

 

Dat er jaarlijks maar één kortste nacht zou zijn is een misverstand, want er zijn altijd drie etmalen met zowel de langste dag als de kortste nacht op een rij. Vandaag is de eerste van deze drie etmalen. Woensdag a.s. (24 juni) is de laatste van deze drie-éénheid. Vanaf donderdag a.s. (25 juni) worden de nachten weer ieder etmaal een beetje langer, en de dagen dus telkens een beetje korter. Dat gaat dan zo door tot de winterzonnewende, die dit jaar op 22 december valt.

 

 

De overeenkomsten tussen Tesla, Russell, Schauberger en Leedskalnin

 

Wat zijn de overeenkomsten tussen Nikola Tesla (1856 – 1943), Walter Russell (1871 – 1963), Viktor Schauberger (1885 – 1958) en Edward Leedskalnin (1887 – 1951)? Ze werden, om te beginnen, alle vier in de tweede helft van de negentiende eeuw geboren. Ze hebben ook alle vier op hun manier getracht de mensheid in de twintigste eeuw te waarschuwen voor onnatuurlijke wetenschap en technologie. We zijn nu een eeuw verder, en de universitaire wetenschap en de daaruit voortgekomen technologie is zo mogelijk nog onnatuurlijker en gekunstelder geworden. Iedereen die ogen heeft om te zien en oren heeft om te horen, die weet dat de mainstream wetenschap en technologie van de afgelopen eeuwen volkomen zielloos en goddeloos is geworden. En laat dat nu ook precies de bedoeling zijn geweest.

 

Om tot natuurzuivere wetenschap en technologie te komen, kunnen we het beste beginnen met het bestuderen van het werk en de uitlatingen deze vier geniën. Wanneer veel mensen het woord ‘genie’ horen, dan denken deze geconditioneerde en gehersenspoelde mensen onmiddellijk aan de plagiërende sciencefictionschrijver Albert E., die een tijdgenoot was van deze vier geniën. Deze middelmatige Albert is als marionet doelbewust naar voren geschoven om de wetenschap te beroven van haar ziel. Dat deed deze waanzinnige Albert door via een drogredenering te beweren dat Aether niet zou bestaan. Sindsdien heeft geen van de middelmatige denkers, werkzaam voor een universiteit, die zichzelf wetenschapper durven noemen het aangedurfd om het ongelijk van deze amorele Albert aan te tonen. Maar Tesla deed dat wel. En onze geniale Nikola was daarin zo succesvol, dat deze ontzenuwing van Alberts waanzin snel onder het welbekende tapijt werd geschoven.

 

Hoewel er wereldwijd velen hebben getracht in de voetsporen te treden van Tesla, Russell, Schauberger en/of Leedskalnin, is dat tot op heden niemand echt gelukt. De wereldberoemde waterbaan van Schauberger heeft bijvoorbeeld nog niemand met succes kunnen nabouwen. Schauberger begreep ook het geheim van levitatie, evenals Leedskalnin, maar in het openbaar heeft sindsdien nog niemand gedemonstreerd hoe dit werkt.

 

De reden waarom deze pioniers maar geen echte navolgers krijgen ligt in het niet begrijpen wat elektriciteit en magnetisme nu werkelijk zijn. De huidige universitaire theorieën hierover zijn klaarblijkelijk volkomen onjuist. Om voort te kunnen gaan borduren op het werk van Tesla, Russell, Schauberger en/of Leedskalnin is het zaak om eerst hun begrip van magnetisme en elektriciteit te doorgronden, want wellicht zijn het twee verschijningsvormen van één en hetzelfde universele fenomeen.

 

De afgelopen week heb ik me uitgebreid bezig gehouden met het werk van vooral Ed Leedskalnin en Viktor Sch(l)auberger (dat laatste mede vanwege mijn lezing over diens werk, afgelopen dinsdagavond in Dordrecht, zoals aangekondigd in de voorgaande nieuwsbrief). Ik vind het erg jammer dat er geen collega’s zijn die hier ook onderzoek naar doen en open staan voor een uitwisseling van opgedane inzichten. Ik heb dit al eens eerder aangezwengeld, maar daar kwam toen opvallend weinig respons op (link).

 

Om het werk van deze genieën beter bekend te maken, heb ik besloten om er uitzendingen van Pateo TV aan te gaan wijden. Op 2 juli is de Engelstalige uitzending over het werk van zowel Walter Russell als Viktor Schauberger. Die uitzending doe ik samen met Robert Otey uit de USA, die het werk van Russell nog beter kent dan ik. Die week erop (op 9 juli) doe ik deze uitzending in het Nederlands. Tenzij er een deskundige is die dit samen met mij wil uitleggen, doe ik deze uitzending in mijn eentje. Na mijn zomervakantie doe ik wellicht ook een uitzending over Tesla en Leedskalnin. Wellicht komen er daarna nog meer van dergelijke uitzendingen, bijvoorbeeld over John Keely (1827 – 1898), Georges Lakhovsky (1869 – 1942), Viktor Grebennikov (1927 – 2001) en/of Slim Spurling (1938 – 2007).

 

 

Nieuwe website: WhollyScience.org

 

Alle tijdloze Engelstalige informatie over Wholly Science wordt nu ook op WhollyScience.org (link) gepubliceerd. De afgelopen jaren hebben diverse webdesigners aangeboden om mij te helpen een nieuwe website te bouwen, maar geen van allen heeft vervolgens echt iets gedaan. Het bleken dus allemaal loze beloften te zijn geweest. Dat was totdat Barry op mijn pad kwam. Dankzij zijn hulp is WhollyScience.org gerealiseerd. Het is de bedoeling van deze nieuwe website om te gaan functioneren als een laagdrempelige portal voor iedereen die Wholly Science wil gaan leren (en die de Engelse taal voldoende meester is). De komende tijd ben ik nog wel even zoet met het toevoegen van content aan deze website. Maar ondertussen waardeer ik het zeer wanneer je mee wilt helpen deze website bekender te maken onder de echte Zoekers naar de Waarheid.

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

Kijk bij de Agenda op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link) voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Morgenavond (dinsdag 23 juni) is er weer een Zeister Avondje Pateo. We bespreken dan ook de start van een studiegroep Wholly Science in Zeist. Heb jij belangstelling voor deze studiegroep, maar kun je morgenavond niet hierbij aanwezig zijn, neem dan even contact met me op.

 

o       Woensdagavond (24 juni) heb ik nog geen gast voor Pateo Radio. Weet jij iemand, of wil je zelf gast zijn, neem dan even contact met me op.

 

o       Donderdagavond (25 juni) wordt bij Pateo TV de aflevering over de parasitaire Archonten in het Nederlands uitgezonden.

 

Wil je dat ik bij jou in de buurt een onthullende lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

 

Pateo Nieuwsbrief gaat op zomerreces

 

Tenzij er eerder een goede aanleiding is verschijnt de eerstvolgende Pateo Nieuwsbrief pas weer vanaf naar verwachting begin september.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de honderdenzevenendertigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.