Pateo Nieuwsbrief

(van 17 augustus 2015)

over samenwerken

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief138.htm

 

o       Het verschil tussen die 1% en de overige 99%

o       Oei, wat woei het hard op 25 juli

o       Klankschrift: schrijven zoals het klinkt

o       De waarde van fonetische etymologie

o       Ook Pateo TV gaat deze week weer van start

o       Zin en onzin over voeding

o       Onnodige verwarring over het Bronzen Tijdperk

o       Een week vol zelfkennis in het Duitse Sauerland

o       Vierde digitale druk van het Wholly Science-studieboek

o       Wat staat er de komende tijd nog meer op de agenda van Pateo.nl?

 

 

Het verschil tussen die 1% en de overige 99%

 

De reden waarom in onze huidige samenleving die 1% de overige 99% kan overheersen is dat die 1% wel nauw samenwerkt en zeer goed is georganiseerd. Sterker nog, deze 1% heeft in grote lijnen hetzelfde wereldbeeld en daaraan opgehangen overtuigingen. Daarin ligt in eerste instantie hun kracht.

 

Ik stuur deze nieuwsbrief naar zoveel mogelijk mensen, omdat ik hoop dat uit het onderhouden van contact uiteindelijk een vruchtbare samenwerking mag ontstaan. De emailadressen die in mijn digitale brievenbus komen worden daarom ook meestal ongevraagd op de verzendlijst geplaatst, want het afmelden is immers erg eenvoudig (zie onderaan). Ik doe dat omdat ik zie dat de overgrote meerderheid van die 99% veel te passief is, op het lethargische af. Aangezien passieve mensen zich zelden zelf aanmelden, help ik gewoon even een handje.

 

Je hoeft overigens echt niet iedere nieuwsbrief van begin tot einde te lezen hoor. Lees gewoon alleen de tekst onder het kopje dat jou aanspreekt. Daarom staan die kopjes als een soort samenvatting ook gelijk aan het begin van iedere nieuwsbrief. En heb je een concreet idee over hoe wij beter kunnen gaan samenwerken, neem dan even contact met me op.

 

 

Oei, wat woei het hard op 25 juli

 

Het is alweer een kleine maand geleden, maar oei, wat woei het hard in de lage landen op 25 juli. Sinds de metingen in 1901 zijn begonnen heeft het in de maand juli niet eerder zo hard gewaaid als op die zaterdag. Ik zie dan gelijk dat zowel de dag als de maand numerologisch een 7 was, wat ik meer dan opmerkelijk vind. En de numerologische totaalwaarde van dat etmaal was ook nog eens 22. Weet je niets van numerologie, laat het dan maar weer jouw andere oor (of oog) uitgaan; heb je er wel iets mee, kan dan eens naar de datum van vandaag. Hoe dan ook, deze zware storm met even zelfs een windkracht 10 kwam niet uit het zuidwesten, wat volgens mij meestal het geval is bij zeer zware stormen, maar uit het noordwesten. Mocht iemand bewijzen hebben dat HAARP hierbij betrokken was, neem dan even contact met me op. Weet je niet wat HAARP is, raadpleeg dan een zoekmachine.

 

 

Klankschrift: schrijven zoals het klinkt

 

Stel dat je niet kunt schrijven, en je hoort iemand de volgende zin uitspreken:

 

“M’n zus is eindelijk twintig”, zei ze met een zucht.

 

Hoe vaak hoor je de ‘uh’-klank in deze zin? Ik hoor daarin deze klank 7 maal. Maar in de officiële spelling wordt deze klank niet consequent met een ‘u’ geschreven, zoals in ‘zus’ en ‘zucht’. Ook de ‘ij’, de ‘i’, en de ‘e’ en de ‘ee’ worden soms uitgesproken als een ‘u’, terwijl de ‘u’ zelf soms wordt uitgesproken als een ‘uu’, zoals in ‘duw’.

 

Om te laten zien dat we het Nederlands 100% consequent kunnen schrijven, en iedere letter dus altijd dezelfde klank heeft, en iedere klank altijd als dezelfde letter wordt geschreven, heb ik vorige maand Klankschrift ontwikkeld. Bij deze eenduidige schrijfwijze verdwijnt dyslexie als sneeuw voor de zon (link). Klik in de online versie van deze nieuwsbrief op het voorgaande linkje om hier meer over te lezen.

 

 

De waarde van fonetische etymologie

 

Fonetische etymologie is de woordherleidkunde waarbij de klank van een woord of een deel daarvan als uitgangspunt wordt genomen, en niet de schrijfwijze. Denk nu niet dat fonetische etymologie een universitaire studie zou zijn, want ik heb deze aanduiding zelf bedacht. Dat heb ik gedaan om het levenswerk te kunnen duiden van Berend Willem Hietbrink (1943). Volgens hem is bijvoorbeeld het woord ‘kwispelen’ een samentrekking van ‘ik wil spelen’, wat uiteindelijk verbasterd zou zijn tot ‘k-wi-spelen’. Het is in ieder geval opvallend dat we dat woord tegenwoordig uitspreken als ‘kwih-spuh-len’, en niet als ‘kwih-spee-len’. En zo kan Hietbrink eigenlijk ieder woord aan de hand van de klanken herleiden tot diens (vermeende) oorsprong. Het is zo mogelijk nog opmerkelijker dat hij dit ook voor anderstalige woorden kan, en dan eveneens uitkomt op een Oud-Nederlandse oorsprong. Omdat de Fransen de ‘h’ niet uitspreken is volgens hem bijvoorbeeld ‘happen-tiet’, oftewel de tiet (Oud-Nederlandse voor ‘tijd’) om te happen (lees: eten), dus happentijd, verbasterd tot ‘appétit’, waarbij ook de ‘n’ is ingeslikt.

 

Volgens Hietbrink leven alleen gesproken talen, en is het schrift dood. Omdat hij maar kort naar school is gegaan hoort hij taal, in plaats van dat hij het ziet. Pas bij het ontwikkelen van Klankschrift kwam ik erachter hoe groot het verschil tussen beide is (want ik heb wel heel lang op school ‘gezeten’). Dit verschil is zo groot dat het oorspronkelijke spraaktaalgevoel zelfs helemaal dood kan gaan naarmate we steeds meer schrijftaalkennis opdoen. Daarom schreef Eduard Douwes Dekker (1820 – 1887) onder het pseudoniem Multatuli: “Ik leg mij toe op ’t schrijven van levend hollandsch. Maar ik heb schoolgegaan.”

 

Ik beweer al vele jaren dat de ‘wetenschap’ van de universiteiten dood is. Deze doodse universitaire ‘wetenschappers’ kunnen met het levenswerk van Hietbrink dan ook niets anders het afdoen als een toevallige reeks spitsvondigheden van een zogenaamde waangeleerde, waarvoor het eufemisme ‘morosoof’ is bedacht. Begrijp me goed, ik vind sommige van Hietbrinks fonetische afleidingen logischer dan andere. Maar toch vermoed ik dat hij iets op het spoor is gekomen wat ons kan helpen bij het hoe en waarom van het ontstaan van geschreven taal omstreeks 6000 jaar geleden in het Oude Sumerië. Daarom ben ik heel blij dat hij aanstaande woensdagavond te gast is bij de eerste rechtstreekse uitzending van Pateo Radio na het zomerreces. Kijk voor meer achtergrondinformatie over hem bij Pateo Radio in het keuzemenu links op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link). Voor alle duidelijkheid: klik op de homepage van Pateo.nl dus eerst bovenin op ‘Nederlands’, want anders kom je uit bij alleen de Engelstalige uitzendingen van Pateo Radio.

 

 

Ook Pateo TV gaat deze week weer van start

 

Aanstaande donderdagavond wordt aflevering 11 over de Sirius-connectie rechtstreeks uitgezonden in het Nederlands. Volgende week (27 augustus) is vervolgens de rechtstreekse Nederlandstalige uitzending van aflevering 12 over het elektrische universum. Beide afleveringen werden voor de zomerstop al eerder uitgezonden in het Engels. Op 3 september gaat Pateo TV verder in het Engels met aflevering 13, waarvan de inhoud op dit moment nog niet bekend is.

 

 

Zin en onzin over voeding

 

In de eerste maanden van 2013 hebben verschillende deskundigen hun visie op gezonde voeding gegeven in het Pateo Center dat destijds in Oudewater was gevestigd. Wat me daarbij opviel was dat er toch grote verschillen in deze visies zaten, en zelfs onderlinge tegenstrijdigheden. Onlangs kreeg ik een document van slechts 9 horizontale A4-tjes onder ogen, met als titel ‘Voeding 2.0; zin en onzin over eten’ (link). Graag had ik de schrijver van dit krachtige overzichtsartikel in mijn radioprogramma gehad, maar deze Jeroen vond dat het stuk voor zich spreekt. En daar kan ik hem geen ongelijk in geven. In ieder geval bedankt, Jeroen, dat je de moeite hebt genomen om het zo duidelijk en kernachtig op te schrijven.

 

 

Onnodige verwarring over het Bronzen Tijdperk

 

Mijn meest bekende ontdekking is die van de Klok van Gizeh. Volgens mijn interpretatie van die ‘klok’ hebben we in 2012 de overgang gemaakt van het IJzeren Tijdperk naar het Bronzen Tijdperk. In het Veda’s uit het Oude India worden deze tijdperken aangeduid als Yuga’s. Met de Dwapara Yuga wordt het Bronzen Tijdperk bedoeld, waar we nu dus in zitten. Nu blijkt dat sommigen menen dat ik met het Bronzen Tijdperk de Bronstijd zou bedoelen. Wie beide verwart heeft overduidelijk geen flauw idee van mijn werk.

 

De universitaire archeologie heeft het tijdperk tussen ongeveer 3000 voor onze jaartelling tot ongeveer 800 voor onze jaartelling aangeduid als de ‘Bronstijd’. Daarvoor zou dan de Kopertijd zijn geweest, en erna de IJzertijd. Ik kan hier alleen maar hard om lachen, want voor zover ik weet was het toen nog helemaal niet algemeen bekend hoe tin te winnen. Er zonder tin kan geen brons worden gemaakt, wat dit is immers een legering van tin en koper. Hoe de vermeende primitieve mensheid zomaar opeens kennis had van metallurgie is volgens mij ook iets waar de universitaire archeologie volkomen aan voorbij gaat. Ik zal er maar niet langer omheen draaien, want de universitaire archeologie is inderdaad gebaseerd op drijfzand. Wil je weten hoe het echt is gegaan, bestudeer dan Wholly Science. Kom daartoe bijvoorbeeld op 1 september naar Zeist (zie onder).

 

 

Een week vol zelfkennis in het Duitse Sauerland

 

Na zes maal een Wholly Science Week in Frankrijk en één maal deze week in Roemenië wordt deze ultieme zelfkennisweek komend voorjaar gehouden bij Centrum Savita, middenin het beboste berglandschap van het Duitse Sauerland. Iedere deelnemer krijgt vanuit maar liefst zeven complementaire zelfkennismethoden inzicht in de eigen reactiepatronen en kwaliteiten. Gun jij jezelf een week om jezelf nog beter te begrijpen, geef je dan nu alvast op voor deze unieke week temidden van de natuur en gelijkgestemden. Kijk bij de Agenda op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl voor meer informatie over deze cursusweek (link).

 

 

Vierde digitale druk van het Wholly Science-studieboek

 

Eerder deze maand verscheen de vierde digitale druk van het Engelstalige Wholly Science-studieboek. Het telt nu 520 A5-bladzijden en een bijlage van 5 A4-bladzijden. De prijs is ongewijzigd gebleven. Iedereen die een voorgaande druk heeft aangeschaft heeft automatisch toegang tot deze nieuwe versie, waar ook de belangrijkste aanvullingen kort worden aangegeven. Het streven is nog steeds om een internationale uitgever te vinden die dit dikke boek vol met illustraties in kleur ook fysiek gaat drukken. Mocht je daartoe een mogelijkheid weten, neem dan even contact met me op. Of dit studieboek ook in het Nederlands zal verschijnen kan ik op dit moment nog niet zeggen.

 

 

Wat staat er de komende tijd nog meer op de agenda van Pateo.nl?

 

Kijk bij de Agenda op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link) voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Op woensdagavond 26 augustus is Doede de Jong te gast bij Pateo Radio. Hij is actief binnen het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod. Voor het in 2010 en 2011 hebben gekweekt van cannabis is hij op vrijdag 11 april 2014 veroordeeld tot het betalen van een boete van 233.000 euro en een celstraf van twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

 

o       Op dinsdag 1 september start in Zeist een reeks informatieve thema-avonden. Het is op dezelfde locatie als waar ook ieder Zeister Avondje Pateo wordt gehouden. Deze thema-avonden kunnen ook apart worden bezocht. Het eerste thema dat wordt behandeld is de menselijke geschiedenis.

 

Wil je dat ik bij jou in de buurt een onthullende lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de honderdenachtendertigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.