Pateo Nieuwsbrief

(van 24 augustus 2015)

over Jan Alleman

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief139.htm

 

o       Wie was Jan Alleman?

o       Wie waren de Germanen?

o       Zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak

o       Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

 

Ik draag deze nieuwsbrief op aan mijn oudste zoon, die vandaag zijn achttiende verjaardag viert.

 

 

Wie was Jan Alleman?

 

We kennen allemaal de uitdrukking van ‘Jan en Alleman’. Oorspronkelijk was dit echter ‘Jan Alleman’, want later werd er door onbegrip maar het woordje ‘en’ tussengevoegd. De gangbare opvatting is dat ‘alleman’ een samentrekking zou zijn van ‘alle man’, oftewel ‘iedereen’. Op basis van mijn meest recente onderzoek concludeer ik dat dit volstrekt onjuist is. In het Oudnederlands werd met ‘Alleman’ gedoeld op onze oosterburen. Onze voorouders stonden toen niet op goede voet met deze oosterburen. Wat zij destijds aanduiden als een Allemansvriend waren in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld de NSB’ers (de Nationaal-Socialistische Beweging van volksverraders). Onze voorouders vonden die oosterburen maar raar, en daarom kennen we nog altijd het woord ‘Allemansgek’, waarmee iemand werd bedoeld die net zo gek was als een oosterbuur. Wel dreven onze voorouders (uiteraard) handel met deze oosterburen, vandaar de herkomst van het woord ‘Allemansgading’, oftewel iets wat die gekke oosterburen graag wilden hebben.

 

Alleman is dus de (verbasterde) naam van iemand die ten oosten van onze voorouders leefde. Om deze volksnaam te personifiëren hebben onze voorouders er maar de meest voorkomende voornaam voor gezet, wat ook nog eens lekker bekte, vanwege het eindrijm. En zo zijn we dus gekomen aan de uitdrukking van ‘Jan Alleman’. Ook ‘Hanneken Alleman’ werd wel gebruikt. Nu zouden we zeggen ‘Manneke Alleman’. En gaan we nog verder terug in de tijd, dan komen we de benaming ‘Alamans’ tegen voor onze oosterburen. En dan hebben we het over een oude taal die doorgaans wordt aangeduid als het Gotisch. Ik kom daar zodadelijk op terug.

 

De Alamans waren dus de oosterburen van onze voorouders. En daarom worden ze nog steeds zo genoemd in minimaal 15 talen (waaronder Frans, Spaans, Welsh, Turks, Koerdisch en Perzisch). Dit zijn voor alle duidelijk niet alleen talen van omringende volken. Blijkbaar werd het volk dat sinds de oudheid leefde in het gebied waar zowel de Rijn als de Donau beginnen overal aangeduid als de Alamans of de Alamannen, en hun grondgebied als Alamanje. Maar niet in alle talen is deze oorspronkelijke aanduiding bewaard gebleven. Mocht je aan bovenstaande uitleg twijfelen, kijk dan maar eens hoe de huidige Alamans (die nog steeds onze oosterburen zijn) naar deze oorsprong verwijzen. Ook zij hanteren ‘Alemannen’ en ‘Alemannie’.

 

 

Wie waren de Germanen?

 

Het Romeinse Rijk heeft de Germanen nooit kunnen verslaan. Met de Germanen werd het volk bedoeld dat ten noorden van de Rijn leefde. Sinds ongeveer 200 voor onze jaartelling werd het grondgebied van de Germanen door de Romeinen in het Latijn aangeduid als ‘Germania’, en zelfs als ‘Germania Magna’ (Groot Germanje). Tot het Germanje uit die tijd behoorde dus alles wat nu in Nederland ten noorden en oosten van Arnhem ligt, dus boven de oorspronkelijke ligging van de Rijn.

 

Voordat de eerste (hersenspoelende) universiteit in Nederland of België werd opgericht schreef Jan Gerartsen (1519 – 1572) uit Gorp nabij Beek (het huidige Hilvarenbeek) onder zijn gelatiniseerde naam ‘Johannes Goropius Becanus’ in het Latijn het boek getiteld ‘Origines Antwerpianae’ (De oorsprong van Antwerpen). Deze Jan was bepaald niet de eerste de beste, want daarvoor was hij lijfarts geweest, eerst van twee van de zusters van Keizer Karel V (1500 – 1558), en later van Koning Filips II van Spanje (1527 – 1598). Op basis van zijn eigen taalonderzoek, na te zijn gestopt als arts, kwam deze uitermate slimme man tot de opzienbarende conclusie dat de afstammelingen van Gomer, de oudste zoon van Jafet, de tweede zoon van Noach naar de lage landen waren getrokken. Deze nakomelingen van Gomer werden de Gomaren genoemd. Mijn conclusie is dat de aanduiding ‘Germanen’ afstamt van ‘Gomaren’.

 

Sommige Gomaren zijn doorgetrokken naar wat we tegenwoordig Wales noemen. De taal die zij spraken werd Gomeraeg genoemd. Ze werden later aangeduid als de Cimbri of de Cymry, en nog weer later als de Cimerians.

 

Een deel van de Gomaren of Germanen werd ook wel aangeduid als de Galaten. Ik vermoed dat Asterix en Obelisk geen Galliërs waren, maar Galaten, en dat ze dus ten noorden van Rijn woonden. In de dolkomische avonturen van deze striphelden schuilt volgens mij wel degelijk een kern van waarheid, want deze ‘noorderlingen’ konden de Romeinen niet de baas. En dan heb ik het dus over mijn voorouders, en wellicht ook over die van jou.

 

Met de aanduiding Galliërs bedoelden de Romeinen de bewoners ten westen van de Rijn. Omdat de meeste van deze stammen grotendeels Kelten waren, werden ze door de Romeinen ook wel Celtae genoemd. De Kelten waren nakomelingen van Magog, de jongere broer van Gomer. De Keltische bewoners van Noord-Gallië, dat wil zeggen het gebied tussen de Noordzee, de Rijn, de Seine en de Marne, en die ook in het zuiden van Britannia leefden, werden de Belgen genoemd, of Belgae in het Latijn. De reden waarom de Belgen als apart volk werd onderkend door de Romeinen laat zich raden: ze spraken een aparte taal. Dat was namelijk de taal van de Germanen. En die taal werd ook gesproken ten noorden van de Rijn, in het noordelijke Germanenland, afgekort tot Gelreland, het tegenwoordige noordelijke deel van Gelderland.

 

De Germanen waren dus de oorspronkelijke bewoners van de lage landen. En de taal die zij spraken werd in de zestiende eeuw aangeduid als het Duytsch. Het is een historische blunder om de taal van onze oosterburen tegenwoordig aan te duiden als het Duits. De geschiedkundig correcte naam van die taal is namelijk ‘Alamans’. De taal waarin deze nieuwsbrief is geschreven is een moderne versie van het Duytsch, ook wel Diets genoemd. In het Engels wordt deze Duytsche taal aangeduid als Dutch, wat de juiste oorsprong aanduidt. Maar in datzelfde Engels wordt het land van Alamanje volkomen onjuist aangeduid als Germany, want het echte Germanje omvat ook de lage landen, oftewel de Netherlands in het Engels.

 

Kortom, misschien is het tijd voor een nieuw liedje met een nieuwe tekst:

 

Als rasechte volbloed Germaan ben ick van Duytschen tala.

 

Nu hopelijk duidelijk is geworden dat de Germanen afstammen van Noachs kleinzoon Gomer kunnen we ook gaan begrijpen waarom een oude versie van de taal van de Germanen werd aangeduid als het Gotisch (wellicht een verbastering van ‘Gomerisch’). Het Gotisch is namelijk Oud-Duytsch. Zoek op het internet maar eens het Onze Vader in het Gotisch op. Daarin zul je, tot waarschijnlijk jouw grote verbazing, onder andere de volgende woorden aantreffen: unsar (onze), namo (naam), wilja (wil), gif (geef), daga (dag) en skulans (schuldenaren).

 

De universiteiten noemen het volk dat Gotisch (dus Oud-Duytsch) sprak de Goten, die vanuit het gebied ten noorden van de Zwarte Zee naar Europa zouden zijn gekomen. Het zou best wel eens kunnen kloppen dat de nakomelingen van Gomer langs de noordkust van de Zwarte Zee zijn getrokken. Op de Krim werd in ieder geval tot in de zestiende eeuw nog een variant van dit Oud-Duytsche Gotisch gesproken.

 

 

Zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak

 

Het lijkt er dus sterk op dat beweringen uit het tiende hoofdstuk van Genesis waarheidsgetrouwe geschiedschrijving betreffen. Sla het betreffende hoofdstuk er maar eens op na, en lees dan eens het onderste deel van een artikel dat ik hier vorige week over heb geschreven (link). Vervolgens lezen we in het elfde hoofdstuk van Genesis dat de mensheid vóór die duivelse interventie van Babel één en dezelfde taal sprak en daarom één volk waren. Ik heb ook lang moeten wennen aan het idee dat het Diets, of een voorloper daarvan, deze ene taal zou zijn geweest. Maar na het intensieve onderzoek dat ik hierna heb gedaan voor en na mijn enerverende radiogesprek van vorige week met Willem Hietbrink over deze bewering, begin ik deze stelling steeds minder onwaarschijnlijk te vinden. En indien dit inderdaad de waarheid is, dan wordt het de hoogste tijd dat de hedendaagse Germanen van de lage landen de waardigheid van het Nederlands en het Vlaams gaan inzien. Dat was dan ook precies de bedoeling van de wereldberoemde Simon Stevin (1548 – 1620) met zijn betoog getiteld “Uytspraeck van de weerdicheyt der Duytsche tael”. Laten we ons daarom voortaan gedragen als waardige sprekers en schrijvers van de moderne versie van die ene (vermeende) oertaal. En zullen we de lage landen waarop we verblijven voortaan maar weer gewoon Germanje noemen?

 

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda van Pateo.nl?

 

Kijk bij de Agenda op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link) voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Komende woensdagavond (26 augustus) is Doede de Jong te gast bij Pateo Radio. Hij is actief binnen het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod. Voor het in 2010 en 2011 hebben gekweekt van cannabis is hij op vrijdag 11 april 2014 veroordeeld tot het betalen van een boete van 233.000 euro en een celstraf van twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Over deze absurde situatie spreek ik dan met hem tussen 20 en 21 uur.

 

o       Komende donderdagavond (27 augustus) gaat Pateo TV over de elektrische essentie van al het natuurlijke in ons universum. Kijk je dan ook mee tussen 20 en 22 uur?

 

o       Op dinsdag 1 september start in Zeist een reeks informatieve thema-avonden. Het is op dezelfde locatie als waar ook ieder Zeister Avondje Pateo wordt gehouden. Deze thema-avonden kunnen ook apart worden bezocht. Het eerste thema dat wordt behandeld is de menselijke geschiedenis. En uiteraard komt dat ook het verhaal van Noachs kleinzoon Gomer aan de orde. Ben jij dan ook van de partij?

 

Wil je dat ik bij jou in de buurt een onthullende lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de honderdennegenendertigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.