Pateo Nieuwsbrief

(van maandag 12 oktober 2015)

over waarheidsontkenning

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief143.htm

 

o       Kun je de waarheid ontkennen?

o       “Daar ben ik het niet mee eens”

o       Zijn er gevaarlijke religies?

o       Zondagochtend boeksignering bij Frontier in Amsterdam

o       Wat staat er de komende tijd nog meer op de agenda van Pateo.nl?

 

 

Kun je de waarheid ontkennen?

 

Mijn onderzoek heeft mij geleerd dat het nationale mannenveldvoetbalteam van de Nederlanden (dus zonder leeftijdsbegrenzing) nog nooit als eerste is geëindigd op een eindtoernooi om het wereldkampioenschap. Wel zijn ze drie maal tweede geworden (in 1974, in 1978 en in 2010), maar dus nog nooit kampioen van alle landen op deze planeet. Wanneer ik deze bevinding deel met andere mensen, ben ik dan een WK-ontkenner?

 

Mijn onderzoek heeft mij geleerd dat er nog nooit bemande vluchten zijn geweest naar de maan die rondgaat om onze planeet, en dat alle gefilmde maanlandingen in scène zijn gezet in een studio ergens op het oppervlak van onze thuisplaneet. Wanneer ik deze bevinding deel met andere mensen, ben ik dan een maanlandingen-ontkenner?

 

Mijn onderzoek heeft mij geleerd dat de familie Van Oranje allang is uitgestorven, en dat de familie die nu beweert onder andere deze naam te mogen dragen doelbewuste misleiders zijn. Wanneer ik deze bevinding deel met andere mensen, ben ik dan een Oranje-ontkenner?

 

Mijn onderzoek heeft mij geleerd dat de historische Jezus nooit heeft bestaan, en dat het hier gaat over één van de vele verpersoonlijkingen van de centrale ster in ons zonnestelsel. Andere bekende verpersoonlijking hiervan zijn bijvoorbeeld Ra, Horus, Mithras, Surya, Shamash, Ahau, Apollo en Sint Nikolaas (alias Santa Claus). Wanneer ik deze bevinding deel met andere mensen, ben ik dan een Jezus-ontkenner?

 

Mijn onderzoek heeft mij geleerd dat Volkert van der Graaf (1969) niet de moordenaar was van Pim Fortuyn (1948 – 2002). De dodelijke schutter was namelijk de Syrische huurmoordenaar genaamd Abu Fatah. Wanneer ik deze bevinding deel met andere mensen, ben ik dan een ontkenner van Volkert als Pims moordenaar?

 

Mijn onderzoek heeft mij geleerd dat Lee Harvey Oswald (1939 – 1963) niet de moordenaar was van John F. Kennedy (1917 – 1963). Lee probeerde deze moordaanslag juist te voorkomen. Wanneer ik deze bevinding deel met andere mensen, ben ik dan een ontkenner van Lee als de moordenaar van JFK?

 

Mijn onderzoek heeft mij geleerd dat de aanslagen van 11 september 2001 in het oosten van de USA niet zijn gepleegd met vliegtuigen (maar met kruisraketten) en dat de zogenaamde ‘moslim-terroristen’ hier niets mee van doen hadden. Wanneer ik deze bevinding deel met andere mensen, ben ik dan een 911-vliegtuigen-ontkenner?

 

Mijn onderzoek heeft mij geleerd dat alle terreurorganisaties zoals Al Qaida en ISIS (en hoe ze verder ook allemaal mogen heten) allemaal in het leven zijn geroepen de geheime diensten van de USA en Israël. Wanneer ik deze bevinding deel met andere mensen, ben ik dan een ISIS-ontkenner?

 

Mijn onderzoek heeft mij geleerd dat de echte terreurorganisaties de geheime diensten van de USA, van Israël en van het Vaticaan zijn. Inderdaad, het Vaticaan heeft ook een eigen geheime terreurdienst, genaamd de Jezuïeten. Wanneer ik deze bevinding deel met andere mensen, ben ik dan een geheime-diensten-ontkenner?

 

Mijn onderzoek heeft mij geleerd dat er helemaal geen etnische “joden” bestaan, en alleen maar culturele “joden”. Het leeuwendeel van culturele “joden” bestaat bovendien uit etnische Khazaren. Wanneer ik deze bevinding deel met andere mensen, ben ik dan een Khazaren-ontkenner?

 

Mijn onderzoek heeft mij geleerd dat alleen de eerste elf hoofdstukken van het boek Genesis authentieke overleveringen uit het oude Soemerië zijn, er dat de resterende 39 hoofdstukken geheel of gedeeltelijk verzonnen zijn door Hebreeuwse schrijvers. Abram kreeg namelijk maar één zoon genaamd Ismaël, en Isaak heeft nooit bestaan. Ook is Abram in de stad Harran te Kanaän blijven wonen, en eindigde daar het echte verhaal. Ik bewijs dat overigens allemaal in mijn nieuwste boek, getiteld ‘Het Geheim van Genesis’. Wanneer ik deze bevindingen deel met andere mensen, ben ik dan een Isaak-ontkenner?

 

Mijn onderzoek heeft mij geleerd dat er helemaal geen atoomwapens bestaan, en dat bijvoorbeeld de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki zijn platgebrand met een tapijt van napalm-bommen. Wanneer ik deze bevinding deel met andere mensen, ben ik dan een atoombom-ontkenner?

 

Nu doet het gerucht de ronde dat ik een Holocaust-ontkenner zou zijn. Ik ben echter de laatste die ontkent dat er miljoenen mensen zijn omgekomen in gevangeniskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het ging zelfs over vele tientallen miljoenen mensen, want ik doel uiteraard op de Russische Goelag-kampen. Deze kampen waren al voor WOII in gebruik, en bleven dat ook nog diverse jaren erna. Mijn onderzoek heeft mij geleerd dat de commandanten van nagenoeg al deze Goelag-kampen etnische Khazaren waren. Het heeft er dus alle schijn van deze etnische Khazaren zo wraak namen voor het feit dat hun rijk in het jaar 969 werd weggevaagd door het Russische leger onder leiding van Sviatoslav. Daarnaast betreur ik het ten zeerste dat er ruim 200.000 mensen zijn omgekomen in de Nazi-kampen. Bewijzen dat het er aanzienlijk meer zouden zijn geweest bestaan niet. En dat valt door niemand te ontkennen.

 

Het woord ‘holocaust’ betekent letterlijk brandoffer. Hoeveel mensen zijn er gebrandofferd tijdens WOII? Verder zijn er nergens bewijzen gevonden voor het op grote schaal vergassen van mensen. Ik ben bepaald niet de enige die hier vraagtekens bij durft te zetten. Dit gebeurt nu al 70 jaar achtereen door mensen als ik die zich niet laten intimideren door de dolgedraaide psychopatengroep onder de etnische Khazaren die zichzelf de Zionisten noemen. Deze afschuwelijke lieden roepen bij voortduring en te onpas het woord ‘anti-semitisme’. Een Semiet is echter de nakomeling van Sem, de middelste zoon van Noach. We kunnen daarom het woord Semiet gerust vervangen door Arabiër. Ik ben echter absoluut een anti-anti-Arabiër oftewel een anti-anti-Semiet. Ik ben dus een pro-Arabiër, een pro-Semiet, een pro-Kanaäniet, een pro-Jordanees, een pro-Libanees, een pro-Syriër, een pro-Afganees, een pro-Irakees, een pro-Iranees en zeer nadrukkelijk ook een pro-Palestijn. Ik ben zeer echter nadrukkelijk een zeer volhardende anti-Zionist.

 

 

“Daar ben ik het niet mee eens”

 

Stel dat iemand beweert dat het zogenaamde team van “Oranje” nog nooit wereldkampioen is geweest, en dat iemand anders vervolgens zegt: “Daar ben ik het niet mee eens.” We zouden dan allemaal weten dat die laatste gewoon de feiten niet kent. Het gaat hier absoluut niet over iemands mening, maar over iemands bewering. Alles wat ik hierboven nog meer heb beweerd zijn geen meningen. Het zijn allemaal beweringen. En ieder van die beweringen is waar, of die is niet waar. Er is geen grijs gebied ertussen. Zeggen dat je het niet met mij eens bent slaat daarom helemaal nergens op. Ben je van mening dat een bewering onwaar zou zijn, kom dan met bewijzen. Kun je dat niet, wees dan zo verstandig om te zeggen dat je het niet weet.

 

Nota bene in mijn eigen radioprogramma beweerde onlangs een gast het niet eens te zijn met mijn bewering dat atoomwapens niet bestaan. Ik vroeg hem vervolgens of hij hier onderzoek naar had gedaan. Dat bleek niet het geval, maar toch was mijn bewering volgens hem niet juist. Op deze manier komen we als mensheid dus geen steek verder. Ik weet dat velen mij buitengewoon aanmatigend vinden met al mijn stellige beweringen. Vind jij dat ook, wees dan een vent (v/m) en kom met bewijzen die de betreffende stelling van mij tegenspreken. Kun je dat niet, wees dan eveneens een vent (v/m) en probeer vervolgens verstandelijk iets opener te worden. Nogmaals, een bewering is waar of niet waar. Dat slappe gedoe van “ja, maar ik zie het toch anders” moet nu maar eens afgelopen zijn. Als het gaat over de objectieve waarheid is er geen grijs gebied in het midden.

 

Trouwens, lukt het je om van een bewering van mij het ongelijk te bewijzen, dan zal ik dat gelijk via deze nieuwsbrief bekend maken, waarbij ik zo diep als ik kan door het stof zal gaan. Dat moeten al die “fans” van mij toch prachtig vinden. Dus “fans”, waar wachten jullie nog op?

 

Niet dat ik geen fouten maak, hoor, want dat doe ik helaas ook. Maar vreemd genoeg ben ik eigenlijk altijd de eerste die dit ontdekt, waarna ik het zelf weer rechtzet. In mijn dikke boek uit 2009 (Oorsprong en bestemming van de mens; 388 bladzijden) staan bijvoorbeeld hier en daar echt wel zaken waar ik nu nadrukkelijk afstand van neem omdat ze onwaar bleken te zijn (zoals de fotonengordel, Nibiru als exo-planeet en hogere dimensies). Gelukkig beschouw ik voortschrijdend inzicht als een gevolg van ontwikkeling. Ik zou me daarentegen grote zorgen moeten maken indien ik geen vooruitgang zou hebben geboekt de afgelopen zeven jaren, en over alles dus nog precies zo dacht als toen. Het enige wat al die jaren echter recht overeind is blijven staan, en dat ook altijd zal blijven doen, dat is het raamwerk van Wholly Science.

 

 

Zijn er gevaarlijke religies?

 

Het juiste antwoord op deze vraag is kort en krachtig: JA. Alle religies zijn namelijk gevaarlijk, omdat ze mensen diverse zaken laten geloven die absoluut niet waar zijn. Verstandige mensen bouwen hun huis op rots, en niet op drijfzand. Dit ‘huis’ is een metafoor voor ons begrip van de wereld en alles wat daarin is. Wie dat mentale huis op drijfzand heeft gebouwd, die gelooft dus in iets, en weet het daarom niet zeker. Weet je het wel zeker, dan hoef je het immers niet meer te geloven. Dan weet je het, punt uit, en kan niemand je vervolgens meer aan het twijfelen brengen. Gelovigen blokkeren juist die twijfel, want van hun religie moeten twijfelaars streng bestraft worden.

 

Naast de vijf oude hoofdreligies (hindoeïsme, judaïsme, boeddhisme, christendom en de islam) en de vele subreligies daar weer binnen hebben we tegenwoordig nog twee nieuwere religies, namelijk New Age en ‘Daar Boven’ (dat is de naam die ik aan de UFO/ET-religie heb gegeven). Ze vertellen hooguit halve waarheden, en daarnaast vooral opvallend veel hele leugens. En uiteraard is het geloof in de overheid ook een religie, en dat geldt ook voor het geloof in het financiële systeem, het geloof in de gezondheidszorg, het geloof in de rechtspraak, het geloof in de journalistiek, het geloof in de voedingsindustrie en bovenal het geloof in de universitaire ‘wetenschap’. Mijn onderzoek heeft mij geleerd dat al deze religies gebaseerd zijn op doelbewuste misleiding.

 

Zijn alle religies even erg? Nee, voor mij niet. Religies die ongelovigen zoals ik niets opdringen, die zijn voor mij overduidelijk veel minder schadelijk dan religies die dit wel doen. Daarmee is voor mij dus de overheid de allerergste religie, waar ik dan ook absoluut niets mee te maken wil hebben.

 

Wat veel mensen niet weten is dat al deze religies doelbewust in het leven zijn geroepen om de mensheid in een soort mentale gevangenis te houden. De enige manier om jezelf uit die onzichtbare gevangenis te leiden is door op te houden met geloven, ongeacht waarin. Door dat te doen sluit je jezelf aan bij de mondiale groep van Weters, waaraan we ook de geuzennaam van de Ongelovigen aan kunnen geven.

 

Ik geloof dus ook niet in God, want ik WEET wat de ware aard van de Ene Ware God is. En tussen het kennen van God enerzijds en het geloven in God anderzijds zit een wereld van verschil. Religieuze gelovigen weten namelijk helemaal niets van God. Sterker nog, dat waarin ze geloven is in veel gevallen het omgekeerde van wat ze menen dat het is. Aber, wir haben es nicht gewusst. Nou, nu dus niet meer. I told you so!

 

 

Zondagochtend boeksignering bij Frontier in Amsterdam

 

Zondagochtend a.s. (18 oktober) zal ik tussen 10:30 uur en 11:30 uur mijn nieuwste boeken signeren. Deze boeksignering vindt plaats in de boekenwinkel van Frontier World aan de Marnixstraat 82 te (1015 VX) Amsterdam. Naast de eerste druk van ‘Toen er nog geen maan was’ gaat het ook om de eerste druk van ‘Het Geheim van Genesis’ en de eerste druk van het Engelstalige studieboek getiteld ‘Wholly Science – On understanding it all’. Deze boeken waren voorheen alleen als e-boek te verkrijgen, maar nu dus ook als fysieke boeken.

 

 

Wat staat er de komende tijd nog meer op de agenda van Pateo.nl?

 

Kijk bij de Agenda op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link) voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Komende woensdagavond (14 oktober) zou Willem Felderhof te gast bij Pateo Radio. Hij organiseerde de Open Mind Conference die afgelopen juni in Amsterdam gehouden zou worden, maar die onder druk van enkele Zionisten moest uitwijken naar Aalsmeer. Omdat hij dan nog in het buitenland zit, heeft hij geruild met Peter Vereecke, die al twee maal eerder te beluisteren was bij Pateo Radio. Peter is dus deze woensdag te gast, en Willem zal dat zijn op 4 november. Luister je woensdag a.s. tussen 20 en 21 uur mee naar het rechtstreeks uitgezonden gesprek met deze voormalig burgemeester van het Belgische Evergem?

 

o       Zondagmiddag a.s. (18 oktober) geef ik bij De Nieuwste Tijd in het Noord-Hollandse Purmerend een onthullende lezing waarbij ik mijn nieuwste inzichten deel. Ook daar kun je daar dan de genoemde boeken aanschaffen.

 

o       Op zondagmiddag 1 november geven Peter den Haring en ik allebei een onthullende presentatie bij Sundancer in Zwijndrecht, onder de rook van Rotterdam.

 

o       Op zondagmiddag 15 november deel ik bij De Regenboog in het Drentse Dwingeloo mijn nieuwste inzichten.

 

o       Op zondagmiddag 29 november geef ik bij Stille Wille in het Drentse Roden, onder de rook van de stad Groningen, een onthullende lezing over ‘Waarachtige Psychologie’.

 

Wil je dat ik bij jou in de buurt een onthullende lezing, presentatie of cursus kom geven, neem dan even contact met me op, ook om het onderwerp af te stemmen.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de honderdendrieënveertigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.