Pateo Nieuwsbrief

(van vrijdag 1 januari 2016)

over een modern sprookje

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief149.htm

 

o       Een modern sprookje

o       De gekaapte toverschool

o       Hoe dan wel?

o       Heb jij nog een beetje koudwatervrees?

 

 

Een modern sprookje

 

In het grote sprookjesbos was iets vreselijks gebeurd, maar niet van de ene dag op de andere. Nee, dit was zeer geleidelijk gegaan. Zelfs zo geleidelijk dat het over meerdere generaties was uitgesmeerd. Het betrof de rupsen. Voor alle andere dieren was er in al die jaren hoegenaamd niets veranderd. Maar door een duivelse ingreep was er tegenwoordig geen rups meer die nog wist welke bladeren te eten om uiteindelijk een vlinder te kunnen worden. Die betreffende planten waren er nog wel, maar vandaag de dag zag je daar nauwelijks nog een rups op. De hedendaagse rupsen stierven daarom nagenoeg allemaal zonder zich te hebben verpopt. De meerderheid van huidige rupsen meende daarom zeker te weten dat de vlinder nooit echt zou hebben bestaan. Toch waren er af en toe rupsen die dachten dat de vlinder geen mythe was. Wanneer zij dit vermoeden probeerden te delen met de anderen rupsen, dan werden ze steevast hard uitgelachen. Een deel van de rupsen zei dat als God wilde dat wij rupsen vleugels hadden gehad, dan had God ons die heus wel gegeven. De gelovige rupsen wilden dus niets weten van alles wat met een vlinder te maken heeft. En als zij goed hadden geleefd volgens de regels van hun geloof, dan werden ze later immers engelrupsen en kregen ze postuum engelenvleugels. Maar wie voor het overlijden meende vleugels te kunnen krijgen liet zich in met het werk van de Duivel, aldus deze gelovigen. Daar wilden die gelovigen nadrukkelijk niets mee van doen hebben. Ook de geleerde rupsen wezen het idee van vleugels resoluut van de hand. Rupsen kruipen op de vaste wereld en horen niet thuis in de vluchtige wereld die daarboven is, aldus deze geleerde rupsen. Daarvoor is het soortelijk gewicht van de rups namelijk te hoog, zo bleek uit hun algemeen aanvaarde theorieën. Waren alle andere rupsen gek, of was die enkeling die meende dat de ontwikkeling van rups tot vlinder wel mogelijk was dat?

 

 

De gekaapte toverschool

 

Wij zij als de rupsen. In dit leven op deze bijzondere planeet hebben wij de mogelijkheid om onszelf te ontwikkelen tot een Volledig Mens, oftewel een Heel Mens. In het Engels noem ik dit een “Wholly Man”. Om onszelf te completeren hebben we de juiste voeding nodig. Dat betreft niet alleen fysiek voedsel, maar nadrukkelijk ook informatievoedsel. Bovendien dienen we te leren hoe de benodigde voeding op de juiste wijze te bereiden. Alleen dan kunnen we onszelf ontwikkelen tot een Waarachtig Mens. Een Compleet Mens kan iets wat een onontwikkeld mens niet kan, en dat is toveren. Onontwikkelde mensen die “wakker” worden beseffen dat zij niets anders dan tovenaarsleerlingen zijn. Wie daar echt van doordrongen is, die weet dat de zin van dit leven is om zich doelbewust en zeer toegewijd te ontwikkelen tot Tovenaar. Als eerste dienen tovenaarsleerlingen te weten welke fysieke en informatievoeding ze voortaan dienen te mijden. Om dat allemaal zelf uit te zoeken is doorgaans een mensenleven te kort. Gelukkig zijn er toverscholen waarin dit wordt onderwezen, samen met al het andere wat nodig is om Tovenaar te kunnen worden. Vroeger werden de “wakkere” mensen als vanzelf naar een dergelijke toverschool geleid, waar ze zich innerlijk leerden te transformeren van een onontwikkelde rups naar een ontwikkelde vlinder. Maar tegenwoordig is nagenoeg iedere school gekaapt door een duivelse samenzwering. Nog altijd worden “wakkeren” aangetrokken door deze scholen, maar wat ze vervolgens daar aangereikt krijgen geeft hen slechts de illusie dat ze tovenaar zouden zijn. En dankzij het placebo-effect meent iedereen die overtuigd is een tovenaar te zijn ook echt te kunnen toveren. Deze op zelfhypnose gebaseerde toverkunstjes kunnen echter niet eens in de schaduw staan van ware Tovenarij. Maar toch zijn deze platvloerse kunstjes blijkbaar voldoende om “wakkeren” gevangen te houden in een zelfgeschapen illusie.

 

De afleiding vermengd met de propagandaleugens van de gecontroleerde massacommunicatie is dus niet het grootste obstakel om Tovenaar te kunnen gaan worden. Deze berichten worden namelijk geconsumeerd door mensen die nog niet “wakker” zijn. En het enige doel van die berichten is dan ook om hen vooral niet “wakker” te maken. Wanneer vervolgens het doel van de alternatieve nieuwsmedia is om deze “slapenden” juist wel “wakker” te maken, dan valt dat op zich te prijzen. Echter, vrijwel de gehele alternatieve wereld weet volstrekt niets van onze aangeboren mogelijkheid om Tovenaar te kunnen worden. Onwetenheid hierover is troef, maar de overgrote meerderheid van de “wakkeren” heeft daar geen enkele moeite mee. Deze “wakkeren” laten zich door de alternatieve nieuwsmedia volproppen met junkfood zoals de slapenden zich laten vetmesten door de nationale nieuwsmedia.

 

Het afgelopen jaar heb ik hier en daar al gepoogd om “wakkeren” te wijzen op de afleiding en misleiding in de alternatieve wereld. Dat werd me door vele “wakkeren” niet in dank afgenomen. Deze “wakkeren” menen namelijk dat het beter is om geen aandacht te schenken aan het negatieve. Dat is als het vertellen aan een rups om alleen bepaalde bladeren niet langer te eten. Maar deze “kennis” helpt een onwetende rups echt niet om de juiste bladeren te vinden die de transformatie tot vlinder wel mogelijk maken. Iedereen die blijft doen wat hij deed, die blijft krijgen wat hij kreeg. Zonder kennis van zaken is er geen enkele verandering ten goede mogelijk.

 

Zo zijn er bijvoorbeeld velen die geloven in de Cursus in Wonderen. Hoor jij daar ook bij, zoek dan eens op wie precies de mensen waren die dit boek destijds hebben geschreven. En ga dan ook eens na wie hen daarvoor heeft betaald. Dankzij het internet is deze informatie voor iedereen die dit wil te vinden. Ook hier leidt het volgen van het geld ons regelrecht naar de waarheid. Helen Schucman (1909 – 1981) en William Thetford (1923 – 1988) werden namelijk betaald door het CIA-programma genaamd MK-Ultra. De enige juiste conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat deze Cursus in Wonderen doelbewust is gecreëerd om “wakkeren” die ontsnapt waren aan het Christendom opnieuw te vangen in een spirituele illusie. Ervaar je deze onthulling als schokkend, dan kun je de volgende Pateo Nieuwsbrief maar beter niet lezen, want daarin ga ik pas echt de bezem halen door de meest waanzinnige misleiding in de alternatieve wereld. Omdat zachte heelmeester stinkende wonden maken zal ik dan harde woorden gebruiken om zo “wakkeren” hopelijk pas echt spiritueel wakker te maken. Mijn goede voornemen voor 2016 is onder andere de leugen die ook regeert in de alternatieve wereld te ontmaskeren, met naam en toenaam! Dat doe ik niet om vrienden te maken. Dat doe ik om al die ontheemde Zielen te helpen zichzelf te bevrijden uit al die hapklare hersenspoeling. En ik weet voor alle duidelijkheid precies waar ik over praat, want ik ben er destijds niet zo hard ingestonken als al die andere “wakkeren” waar jij misschien ook bij hoort (mocht deze constatering niet te schokkend voor jou zijn).

 

 

Hoe dan wel?

 

Wie Tovenaar wil worden heeft hoe dan ook een toverschool nodig. Zonder school is het nog nooit iemand gelukt. De school is nodig om het wat, het waarom en het hoe duidelijk te krijgen. Een groep leerlingen kunnen ook samen een school beginnen. Dat is namelijk de essentie van het verhaal van Harry Potter. Op eigen kracht en met de hulp van zijn medeleerlingen lukt het Harry om de Duistere Krachten te overwinnen. Dit is bepaald geen eenvoudige zaak, en onderweg komen we van alles tegen. Maar ieder van ons heeft de potentie om deze missie te volbrengen. We kunnen allemaal vlinder worden, maar we hebben dan wel kennis nodig over hoe de rups te transformeren. Tot die esoterische kennis werd ik als universiteitsstudentje al aangetrokken. Inmiddels is het me gelukt om alle kaf op dat gebied te scheiden van het koren. En al het koren heb ik bovendien geïntegreerd tot een samenhangend geheel dat ik “Wholly Science” heb genoemd. Je mag deze Heelmakende Wetenschap gerust vertalen met Heilige Kennis, mits je dan iedere associatie met een religieus geloofsysteem achterwege laat. Want iedereen die nog ergens in gelooft zal nooit Tovenaar worden. Ook geloven in jezelf is daarvoor ontoereikend. Je zult heel precies moeten weten wat te doen en te laten, en ook waarom.

 

Wil jij een Tovenaar worden, sluit je dan aan bij mijn toverschool in wording. Begrijp me echter goed, want ik ben niet een Tovenaar die leerlingen zoekt. Ik ben een tovenaarsleerling die erin is geslaagd om de vakken van vergane tovenaarscholen in ere te herstellen. Mijn rol in dit leven is niet om in mijn eentje Tovenaar te worden. Mijn rol is om de rupsen te herinneren aan hun aangeboren mogelijkheid om te transformeren tot vlinder. En daar heb ik hulp voor nodig. Heel veel hulp. En die hulp betreft tovenaarsleerlingen die mee willen werken aan het opbouwen van een toverschool die ons eigen tijdelijke bestaan op deze planeet zal overleven.

 

We worden dan als Frodo die een schijnbaar onmogelijke opdracht aanvaardt. In zijn uppie heeft hij geen kans van slagen. Maar met het juiste reisgezelschap wordt het onmogelijke mogelijk. Voel jij dat het jouw roeping is om deel te gaan nemen aan deze vooraf onvoorstelbare reis, neem dan contact met me op. Samen zullen we dan de Heer van de Ringen een spreekwoordelijk poepie laten ruiken.

 

 

Heb jij nog een beetje koudwatervrees?

 

Misschien is het te veel gevraagd om nu gelijk in het diepe te springen. Kom in dat geval gewoon eens een keertje naar mijn nieuwste lezing luisteren en kijken. Dan kun je jezelf overtuigen of ik bijvoorbeeld echt de sleutel tot het metafysische geheim van de alchemie heb gevonden. Proef gewoon eens wat ik anno 2016 voorschotel tijdens mijn presentaties. Smaakt het niet naar meer, dan laat je het daar gewoon bij. Maar niet geschoten is altijd mis. Mee eens? Zo ja, kom dan naar één van de onderstaande lezingen. Kijk bij de Agenda op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link) voor meer informatie over elk van deze bijeenkomsten:

o       Aalsmeer (Noord-Holland), zondag 10 januari

o       Assen (Drenthe), zondag 24 januari

o       Zwijndrecht (Zuid-Holland), woensdagavond 27 januari

o       Wiekevorst (België), zondagmiddag 20 maart

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de honderdennegenenveertigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.