Pateo Nieuwsbrief

(van dinsdag 12 januari 2016)

over falsifiëren

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief150.htm

 

o       De psychologie van falsifiëren

o       Hoe werkt de wetenschappelijke methode?

o       Twee Studiegroepen Wholly Science starten volgende maand

o       Leer jezelf door en door kennen in slechts één week

o       Eerstvolgende lezingen

 

 

De psychologie van falsifiëren

 

Zoals ik al vaker heb uitgelegd staat het “huis gebouwd op rots” voor iets absoluut zeker weten. Daarentegen staat het “huis gebouwd op zand” voor een overtuiging waarvan gemeend wordt dat het waar zou zijn zonder dat daarvoor een sluitend bewijs is. Iedereen die iets gelooft heeft dus zijn “huis” (lees: zijn begrijpen) niet volledig op “rots gebouwd”. Alleen iets dat op onweerlegbare feiten en/of onfeilbare logica is gegrondvest, alleen dat is “gebouwd op rots”.

 

Zelf heb ik enkele jaren geleden mijn complete “huis” moeten afbreken omdat ik aan mezelf moest toegeven dat er voor sommige overtuigingen van mij helemaal geen onderbouwend bewijs was. Dat ontbrekende bewijs vond ik aanvankelijk geen enkel probleem, want ik wilde maar al te graag geloven dat het waar was. Zo wilde ik destijds heel graag geloven dat de mensheid in 2012 massaal “wakker” zou worden, en dat daarna schoon schip gemaakt zou gaan worden door alle misleiding en leugens te ontmaskeren. Maar het enige “bewijs” wat ik daarvoor had was een oude Maya-kalender die volgens velen inclusief mijzelf aftelde naar een bepaalde datum in 2012. Deze vermeende aftelkalender leek zo geloofwaardig, en dus vond ik het de moeite waard om daarin te geloven. Bovendien zat er opvallend veel logica in deze Lange-Telling-Kalender wanneer diverse belangrijke ontwikkeling tegen die kalender werden afgezet, zoals het werk van Carl Calleman liet zien. Voor mij was dat fundament destijds voldoende stevig, maar het bleek later toch “zand” te zijn. En dus was ik in die tijd niet zo verstandig geweest om mijn “huis” op dat “zand” te bouwen.

 

En zo kan ik nog wel een paar van dergelijke voorbeelden geven. Het punt is echter dat ik dankzij dat slecht-gefundeerde huis wel afscheid heb kunnen nemen van het voorgaande huis, wat eigenlijk helemaal geen fundering had. Dat huis was namelijk gebouwd op het idee dat alles zomaar toevallig zou gebeuren. Vergeleken met een goed-gefundeerd huis kan een slecht-gefundeerde huis maar het beste gelijk worden afgebroken, maar vergeleken met een ongefundeerd huis is het een aanmerkelijke verbetering. Ook hier zien we dat de nuancering van “alles is relatief” op zijn plaats is.

 

Afgelopen zondag heb ik een waardevolle les mogen leren: “bemoei je alleen met jouw eigen huis”. Dat ik mijn eigen huis heb gesloopt omdat de fundering voor mij niet rotsvast was, dat is mijn zaak. Maar wie ben ik om anderen ongevraagd sloopopdrachten te gaan geven voor hun eigen huizen. Ik mag dan wel tot de conclusie zijn gekomen dat al die andere huizen op drijfzand zijn gebouwd, maar wellicht is dat voor degene die het heeft gebouwd momenteel wel stevig genoeg. Dat is namelijk hun zaak.

 

Wat er ook bij komt kijken is dat wij geneigd zijn onszelf te identificeren met onze mentale huizen. “Wie aan mijn huis komt, die komt aan mij.” Zelf je eigen huis slopen zodra je volledig beseft dat dit nodig is, daar wordt niemand heel erg boos van. We kunnen dan immers niet anders, of we het nu leuk vinden of niet. Maar wanneer iemand anders ongevraagd probeert jouw dierbare huis te gaan afbreken, dan roept dat in veel gevallen de meest heftige emotionele reacties op. En die worden vervolgens afgevuurd op de goedbedoelende sloper.

 

Kortom, slopersbedrijf Pateo & Co is sinds deze week gestaakt. Ik blijf uiteraard doorgaan om mijn eigen waarheden te toetsen en waar nodig af te breken, maar met het verlenen van deze dienst aan anderen ben ik gestopt. De feiten die mij hebben geholpen om te bepalen wat wel en niet waar is blijf ik gewoon delen via mijn geschreven en gesproken uitingen, maar daar laat ik het verder bij. Ook ga ik nimmer meer met iemand in discussie of iets nu wel of niet waar is. Want ook over de vraag wanneer iets nu wel of geen feit is blijkt veelal opvallend weinig consensus te bestaan, vooral wanneer een vermeend feit in tegenspraak blijkt te zijn met het eigen huis. Maar heb je desalniettemin glasharde feiten die aantonen dat ik fout zit, stuur me die dan, waar ik jou op voorhand zeer dankbaar voor zal zijn (of ik het nu leuk vind of niet). En omgekeerd zal ik dus ook alleen maar harde feiten tonen om mijn standpunt ten aanzien van een bepaald onderwerp te verduidelijken. Wat anderen daarmee doen is hun zaak.

 

 

Hoe werkt de wetenschappelijke methode?

 

Stel dat iemand beweert dat het waar is dat alle zwanen wit zijn. Door vervolgens een witte zwaan te tonen wordt deze stelling wel geloofwaardig gemaakt, maar nadrukkelijk niet bewezen. Maar omgekeerd, door het tonen van een zwarte zwaan, wordt deze theorie wel in één klap gefalsifieerd. Soms is dus één echt voorbeeld genoeg om de onwaarheid van een stelling te bewijzen. Dit wordt echter ook geprobeerd door een onecht voorbeeld te produceren, bijvoorbeeld door een trucage-foto of video. En daar beginnen we ons dan dus ook op glad ijs te begeven. Hoe weten we immers zeker of een opname echt is of gemanipuleerd? Waar we dan gelukkig op terug kunnen vallen is ons vermogen om logisch te redeneren. Maar ook hier blijkt dat wat voor de één volstrekt logisch is, voor de ander een kronkelredenering blijkt te zijn. Niet iedereen is namelijk geschoold in het kernvak van het klassieke Trivium, en dan doel ik uiteraard op Logica.

 

De wetenschappelijke methode maakt gebruik van het zogeheten “scheermes van Ockham”. Dit scheermes snijdt een inferieure theorie weg indien er een andere theorie is die hetzelfde verklaart maar dan eenvoudiger of met minder aannames. Ook elimineert dit scheermes elke veronderstelling die geen verschil maakt voor de betreffende verklaring.

 

Wie onbevooroordeeld naar de huidige universitaire theorieën kijkt, dan kan niet anders dan concluderen dat het scheermes van Ockham erg stomp is geworden, want er wordt al heel lang niets meer weggesneden. De universitaire geleerden hebben zo gezamenlijk namelijk een enorm bouwwerk gefabriceerd, waar ze zich vervolgens helemaal mee hebben geïdentificeerd. De meest slimme van hen weten heus zelf ook wel dat dit bouwwerk op instorten staat, want het is namelijk niet gebouwd op rots. Daarom zijn universitaire geleerden dus ook doodsbang om iemand aan het woord te laten die eens even lekker schudt aan het gammele bouwwerk. En daarom is er zo’n zware censuur in de universitaire vakbladen en in de media op het gebied van universitaire “wetenschap”. Maar ook op dat gebied staak ik dus mijn aangeboden slopersdiensten. Ook zonder mijn hulp dondert het zaakje immers vroeg of laat vanzelf in elkaar.

 

 

Twee Studiegroepen Wholly Science starten volgende maand

 

Zoals twee nieuwsbrieven geleden werd aangekondigd starten er na de studiegroepen in Hoorn (Noord-Holland), Zeeland en Drenthe volgende maand twee nieuwe Studiegroepen Wholly Science. De Studiegroep Amsterdam en omstreken komt telkens op een zondag (van 10:00 uur tot 17:00 uur) bijeen in bij Centrum Zonnewijzer in Aalsmeer. De eerste bijeenkomst van de Studiegroep Aalsmeer is op 21 februari. En de Studiegroep Midden-Nederland komt telkens op iedere tweede woensdag van de maand (ook van 10:00 uur tot 17:00 uur) bijeen in bij Studio ZE-IS-T BEWUST in Zeist. De eerste bijeenkomst van de Studiegroep Zeist is op 10 februari. Kijk voor meer informatie over deze Studiegroepen bij de Agenda op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link). Deelname is op volgorde van aanmelding, want beide presentatieruimtes zijn beperkt tot maximaal 15 deelnemers.

 

Vervolgens is het de bedoeling om gezamenlijk een (virtuele) toverschool te beginnen met de deelnemers die één van deze of voorgaande studiegroepen hebben gevolgd. Dat zal dan echter pas in 2017 worden. Te zijner tijd zal dat in een volgende nieuwsbrief verder uit de doeken worden gedaan.

 

 

Leer jezelf door en door kennen in slechts één week

 

De studiegroepen zijn bedoeld voor iedereen die zelf volledig wil gaan begrijpen hoe alles met alles samenhangt in het gehele plaatje. Echter, de voor velen meest toegankelijke manier om te beginnen met Wholly Science is door eerst jezelf beter te leren begrijpen. Daarvoor zijn de Wholly Science-weken bedoeld. Na deze week zes maal bij het Centre Lothlorien in Frankrijk te hebben gegeven en ook één maal in Roemenië, ligt de locatie dit voorjaar in het Duitse Sauerland. We zijn dan te gast bij Centrum Savita. Via zeven complementaire zelfkennismethoden (allen onderbouwd met behulp van Wholly Science) krijg je dan in slechts één week een ongekend compleet beeld van jezelf, en als bonus ook van alle andere deelnemers (inclusief mij). Daardoor gaan als vanzelf onze persoonlijkheidsmaskers gaande weg de week langzaam maar zeker af, en ontstaan er pure ontmoetingen tussen gelijkgestemden. Wees echter gewaarschuwd, want hierdoor kunnen zomaar nieuwe levenslange vriendschappen ontstaan, en zelfs meer dan dat. Kijk voor meer informatie over deze unieke zelfkennisweek bij de Agenda op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link). Ook hier is de deelname is op volgorde van aanmelding. Wees er dus snel bij.

 

 

Eerstvolgende lezingen

 

Wil je nader kennismaken met wat Wholly Science jou momenteel kan bieden, bezoek dan één van de onderstaande lezingen. Kijk bij de Agenda op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link) voor meer informatie over elk van deze bijeenkomsten:

o       Assen (Drenthe), zondag 24 januari

o       Zwijndrecht (Zuid-Holland), woensdagavond 27 januari

o       Wiekevorst (België), zondagmiddag 20 maart

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de hereniging van zuivere Wetenschap en ware Spiritualiteit)

 

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de honderdenvijftigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.