Pateo Nieuwsbrief

(van zondag 14 augustus 2016)

over verbinden

 

© Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief158.htm

 

 

o       Mijn LinkedIn-account is gereactiveerd

o       Verbind je met de Basispartij

o       Het werkelijke doel van internetreclame

o       Herhaalde oproep aan twitteraars

o       Van harte aanbevolen: de Wholly Science-videocursus

o       Vakantie-aanbieding: twee boeken met korting gratis bezorgd

o       Wat staat er de komende periode op de agenda van Pateo?

 

 

Mijn LinkedIn-account is gereactiveerd

 

Twaalf jaar geleden, in 2004, heb ik een account aangemaakt bij LinkedIn.com. Echter, nadat ik in 2008 het roer in mijn leven radicaal had omgegooid, heb ik ook dit account leeg gemaakt, wat dat hoorde immers bij mijn oude leven, vond ik destijds, en heb ik daar alleen een verwijzing naar de website Pateo.nl achter gelaten. In 2013 heeft een goede vriendin, Margot, als een vriendendienst een LinkedIn-account aangemaakt voor het Pateo Center dat destijds in Oudewater was gevestigd. Vanwege mijn behoefte om onszelf beter onderling te verbinden heb ik onlangs toch besloten het LinkedIn-account onder mijn eigen naam te reactiveren, en dat van het Pateo Center te deactiveren. Heb jij ook een LinkedIn-account, wil je dan een verbinding met me aangaan? (link)

 

 

Verbind je met de Basispartij

 

In de voorgaande Pateo Nieuwsbrief heb ik aangegeven dat er een nieuwe partij is opgestaan uit de as van de overleden SOPN. Deze nieuwe partij heet heel toepasselijk de Basispartij, want deze partij staat voor een gezonde samenleving vanuit een goede basis. Eerlijk gezegd is er momenteel helemaal geen enkele basis voor een zuivere volksvertegenwoordiging, en dus is het logisch dat het zorgen dat die basis er wel gaat komen de allereerste stap dient te zijn. Vandaar de naam Basispartij.

 

Ik ben slechts op de achtergrond betrokken bij de Basispartij. Ik heb namelijk niet de behoefte om opnieuw partijleider of lijsttrekker te worden, zoals in 2012 bij de SOPN het geval was. Mijn dilemma is echter dat ik me niet nogmaals met politiek wil inlaten, omdat ik me volledig wil blijven richten op Wholly Science, maar aan de andere kant heb ik er ook belang bij dat er een einde komt aan de schijndemocratie. Daarom help ik toch mee om zo de Basispartij een soort vliegende start te geven.

 

Wij zijn met veel. En wij willen het allemaal radicaal anders. Dat wilden we in 2012 al. Toch gebeurde dit toen niet. De gevestigde orde dient slechts het belang van een piepkleine minderheid. Waarom kan die minder-dan-één-procent blijven regeren terwijl dit op alle mogelijke manieren de belangen van de meer-dan-negenennegentig-procent schaadt? Dat kan alleen omdat die piepkleine minderheid supergoed is georganiseerd. En daar ligt dan ook precies eveneens onze eigen zwakte.

 

Misschien heb je de Monty Python-film “Life of Brian” gezien (uit 1979). Daarin zitten hilarische scènes waarin de weerstandsbewegingen van de bezette bevolking alleen maar druk bezig zijn zich tegen elkaar af te zetten, in plaats van zich gezamenlijk tegen de bezetters te keren. Maar eigenlijk bedekt het lachen hierom onze onderliggende schaamte omdat dit precies is wat wij al heel erg lang doen. Wij benadrukken de relatief kleine onderlinge verschillen, waardoor we het overkoepelende gezamenlijke doel uit het oog verliezen.

 

Om die reden doet de Basispartij zo weinig mogelijk aan politiek. Het enige issue van de Basispartij is het herstellen van de zuivere volksvertegenwoordiging. Als oplossing is gekozen om de politiek daartoe omlaag te brengen naar het niveau van de provincies, en daarmee gelijktijdig de landelijke politiek op te heffen. Daardoor zijn we in één keer af van niet alleen de Haagse schijndemocratie, maar ook van de geldverslindende dictatuur uit Brussel. Vervolgens kunnen de inwoners van iedere provincie zich in samenspraak zelf gaan buigen over alle politiekinhoudelijke zaken.

 

Kortom, geef de Lage Landen weer terug aan de bevolking, zodat deze bevolking zich kan ontdoen van alle landelijke en internationale parasieten. Goed idee? Doe dan mee! Ga naar de website Basispartij.nl en leg vandaar de verbinding via e-mail, Facebook en/of Twitter.

 

Verbinden we ons niet, dan wordt de Partij voor Volksverraad en Vreemdelingenhaat (PVV) wellicht de grootste bij de verkiezingen op 15 maart 2017, en worden de Nederlanden een vazalstaat van Israël. Begrijp me goed, want ik heb niets tegen Joodse gelovigen, althans niets meer dan tegen gelovigen in welke religie dan ook. Ik heb alleen iets tegen Zionisten en andere gehersenspoelde mensen die menen tot een uitverkoren deel van de mensheid te behoren. Tegen deze waanzin spreek ik mij als pro-semiet overduidelijk uit. En het zijn deze waanzinnige mensen die al meer dan twee eeuwen de leugen laten regeren, vooral via hun controle over het geldsysteem en de mainstream media.

 

We kunnen een einde maken aan de leugenachtige regering van onze Lage Landen, maar daarvoor zullen we ons wel eerst dienen te verbinden. Daarom roep ik hierbij ook alle andere nieuwe partijen op: Laten we als één partij meedoen, maart volgend jaar. Anders blijven we onszelf verdelen, en kan de leugen doorgaan met heersen.

 

Dit is overigens ook aan alle Vlamingen gericht, want eigenlijk behoren ook de vijf Vlaamse provincies tot het grondgebied van de Verenigde Nederlanden, zoals eveneens wordt aangegeven op de website van de Basispartij.

 

Tot besluit is de oorspronkelijke naam van de Lage Landen de “Nederlanden”. Deze meervoudsvorm is wel in bijvoorbeeld het Engels (the Netherlands), het Frans (les Pays-Bas), het Spaans (los Países Bajos), het Italiaans (Paesi Bassi) en het Duits (die Niederlande) blijven bestaan, maar in onze taal is deze oorspronkelijke meervoudsvorm vreemd genoeg verloren gegaan. Help je mee om deze fout te herstellen door voortaan consequent de woorden “Nederlanden”, “Nederlandeners” en “Nederlandens” te hanteren? En inderdaad omvat onze “taal” aangeduid als “Nederlandens” meerdere talen naast het ‘Algemeen Bijgeschaafd Nederlands’ (enkelvoud), zoals Fries, Gronings, Drents, Twents en ga zo maar door. Ook deze streektalen wil de Basispartij in ere herstellen, voor de mensen in de streken die daar behoefte aan hebben.

 

 

Het werkelijke doel van internetreclame

 

Wie denkt dat het doel van internetreclame alleen maar het aanprijzen van de daarin genoemde producten of diensten zou zijn, die heeft hier blijkbaar nog niet goed over nagedacht. Het echte doel is namelijk dat zoveel mogelijk informatie over jouw innerlijke wereld wordt verzameld zodat jij beter kunt worden beïnvloed.

 

De Engelstalige uitspraak “Mind over Matter” kennen we allemaal, neem ik aan. Deze uitspraak geeft aan dat de innerlijke mentale wereld van een hogere orde is dan de uiterlijke materiële wereld. De mondiale machtswellustelingen weten dit uiteraard ook, en daarom hebben ze zich steeds verder bekwaamd in Mind Control.

 

Wie evenzo denkt dat Pokémon GO alleen maar bedoeld is om mensen bezig te houden, naast de andere (olympische) spelen en niet te vergeten het dagelijkse brood, die heeft ook hier blijkbaar nog niet goed over nagedacht. Om dit digitale spel te kunnen spelen dienen namelijk onder andere alle contactgegevens opengesteld te worden. Dit spel is dus niets anders dan verkapte spionagesoftware.

 

En hetzelfde geldt dus voor internetreclame. Om deze reden is de oudste Nederlandstalige alternatieve nieuwswebsite, en dan heb ik het uiteraard over Pateo.nl, al die jaren bewust internetreclamevrij gehouden, en dat geldt ook voor alle video’s van PateoMedia en PateoMediaInter. Ik weiger pertinent mee te werken aan de mondiale Mind Control-programma’s die via bedrijven als Google en YouTube worden voorzien van informatie. En iedereen die diens bezoekers of kijkers daar wel aan blootstelt voor een paar centjes heeft blijkbaar geen geweten. Daarom raad ik iedereen dan ook aan om de websites en video’s van deze spreekwoordelijke Judassen te mijden. Er zijn zelfs websites waar je kunt betalen om deze irriterende reclames niet meer te ontvangen. Deze super-Judassen weten dus dondersgoed dat ze hun ziel aan de duivel hebben verkocht. Wat voor content mag je dan nog verwachten op dergelijke onethische websites? Ik hoop dat ik er verder geen woorden aan vuil hoef te maken.

 

Wees de verandering die je wilt zien in deze werkelijkheid. Wie meent het eigen publiek in de verkoop te mogen gooien, die verdient publiek dat te dom is om dit te snappen. Wil je vanuit de Nieuwe Wereld voorzien in jouw levensonderhoud, vind dan manieren die bij die Nieuwe Wereld passen, en verlaag jezelf en jouw publiek niet door te volharden in de corrupte manieren van de Oude Wereld, zoals via internetreclame. En voor alle duidelijkheid: de Nieuwe Wereld-Orde is niets anders dan de Oude Wereld-Orde, maar dan met maximale controle over zowel de uiterlijke materiële wereld als over alle innerlijke mentale werelden. 

 

 

Herhaalde oproep aan twitteraars

 

Het valt me op dat steeds minder mensen zelf op zoek gaan naar informatie. De meeste mensen wachten af totdat het nieuws hen bereikt. Daarom heb ik in juni besloten toch ook maar te gaan twitteren. Hierbij roep ik dan ook alle nieuwsbrieflezers die een Twitter-account hebben op om mij ook via Twitter te gaan volgen. In het Nederlandens twitter ik via “JohanOldenkamp”, en in het Engels via “WhollyScience”. Uiteraard zal ik op verzoek dan ook nieuwsbrieflezers gaan volgen.

 

 

Van harte aanbevolen: de Wholly Science-videocursus

 

De Wholly Science-videocursus bestaat uit 30 video’s van ieder gemiddeld ongeveer twee uur. Om precies te zijn heeft de Nederlandenstalige (even wennen aan die nieuwe woorden) videocursus een totale speelduur van 53 uren en 22 minuten (link), en duurt de Engelstalige videocursus 13 minuten langer (link). Dat is inderdaad een flinke zit, maar ik durf te garanderen dat je tijdens deze videocursus aanzienlijk meer leert dan gedurende willekeurig welke academische opleiding. Vergelijk vervolgens beiden eens op de tijd en het geld die het je kost, en tel dan uit jouw winst! Iedere video bevat meer informatie dan verreweg de meeste boeken over dat onderwerp. Je krijgt dus alleen koren voor geschoteld, en nergens kaf. Dat heb ik gedaan uit respect voor jouw kostbare tijd. Wie nu nog langer zijn tijd loopt te verkwisten aan het dagelijks lezen van allemaal oppervlakkige berichtjes, die kan nu niet langer zeggen: “maar ik heb dat niet geweten”!

 

De video’s kunnen online worden bekeken, en je hebt er geen speciale programmatuur voor nodig. Wie deze videocursus aanschaft krijgt vervolgens van mij de inlogcodes. Desgewenst kun je iedere video ook downloaden en bijvoorbeeld op een CD zetten. Je kunt deze video’s zo vaak bekijken als je zelf wilt. Ook bepaal je helemaal zelf het tempo waarin je iedere video bestudeerd.

 

Wie alle 30 video’s aandachtig heeft bestudeerd kan toegelaten worden op de virtuele toverschool. Deze ga ik opzetten zodra daar voldoende behoefte aan is.

 

 

Vakantie-aanbieding: twee boeken met korting gratis bezorgd

 

Wie deze maand, dus tot 1 september, een exemplaar van het boek “Toen er nog geen maan was” samen met een exemplaar van het boek “Het Geheim van Genesis” bestelt betaalt daarvoor geen 27 euro inclusief verzendkosten, maar slechts 20 euro (dus met ruim een kwart korting!). Deze totaalprijs geldt alleen voor verzendingen binnen de huidige landsgrenzen van de Nederlanden. Voor bezorgingen in Vlaanderen geldt een totaalprijs van 25,50 euro (wat eveneens neerkomt op ongeveer 7 euro korting). Stuur om te bestellen een berichtje naar: boekbestelling @ pateo.nl (zonder spaties).

 

 

Wat staat er de komende periode op de agenda van Pateo?

 

Kijk bij de Agenda op het Nederlandenstalige deel van Pateo.nl (link) voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Op woensdagavond 31 augustus worden de rechtstreeks uitgezonden afleveringen van Pateo Radio hervat. Dat is een week vroeger dan eerder is aangekondigd, en dat heeft alles met die datum te maken. Het is dan namelijk precies 19 jaar geleden dat de Engelse Diana Spencer (1961) zou zijn omgekomen door een bizar auto-ongeluk in een Parijse tunnel. De gast van deze live-radiouitzending heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan en is tot de slotsom gekomen dat Diana helemaal niet is omgekomen in dat in scène gezette “ongeluk”, zoals ze heeft beschreven in haar 464 bladzijden tellende boek “Koninklijk complot; het mysterie rond de dood van prinses Diana”. Luister je op de laatste woensdagavond van deze zomermaand mee naar mijn onthullende gesprek met Linda Udo (1964)? En kijk voor de uitzendingen vanaf september even op de webpagina van Pateo Radio.

 

o       De eerstvolgende studiedag voor de Wholly Science-studiegroep in Aalsmeer (onder de rook van Amsterdam, nou eigenlijk Schiphol) is op de eerste zondag van september (4 september). Dit is dan de achtste studiedag. Wie alsnog wil aanhaken bij deze studiegroep, die kan dat doen mits voor die tijd de eerste 21 delen van de videocursus zijn bekeken. Neem daartoe dan even gelijk contact met me op.

 

o       Op zondag 11 september is het precies 15 jaar geleden dat de 9/11-gebeurtenissen onze gezamenlijke werkelijkheid voorgoed hebben veranderd. Ter ere van dit derde 9/11-lustrum verschijnt er die dag een Pateo TV-special over de gehele waarheid over deze gebeurtenissen. Niet alleen de wat-vraag wordt daarin volledig beantwoord, maar ook de hoe- en de waarom-vraag. Voor de volgers van de videocursus is deze speciale aflevering van Pateo TV al ruim drie weken eerder gratis beschikbaar. Wil jij eveneens niet wachten tot 11 september voor het bekijken van deze speciale aflevering, maak dan 119 eurocent naar mij over (zie Donaties) en stuur me tevens even een e-mailberichtje dat je dit hebt gedaan. Deze speciale aflevering van Pateo TV is ook in het Engels beschikbaar, maar dan voor 119 USA-dollarcent.o       De eerstvolgende studiedag voor de Wholly Science-studiegroep in Zeist (ten noordoosten van Utrecht) is op de tweede woensdag van september (14 september). Dit is dan de zevende studiedag. Wie alsnog wil aanhaken bij deze studiegroep, die kan dat doen mits voor die tijd de eerste 18 delen van de videocursus zijn bekeken. Neem daartoe dan even gelijk contact met me op.

 

o       In het weekeinde van 17 en 18 september mag ik weer, net als vorig jaar, de openingspresentatie verzorgen van de Open Mind Conference in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

 

o       Op zaterdag 24 september ben ik één van de sprekers op het symposium “Geen vuiltje aan de lucht” dat wordt gehouden te Centrum Zonnewijzer in Aalsmeer.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de helende hereniging van waarachtige Wetenschap en zuivere Spiritualiteit)

 

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de honderdenachtenvijftigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.