Pateo Nieuwsbrief

(van dinsdag 27 september 2016)

over de eindtijdprofetie

 

ę Bron: http://www.pateo.nl/nieuwsbrief159.htm

 

 

o       Eindtijdtekenen in de natuur

o       Eindtijdtekenen in de samenleving

o       De eindtijdprofetie van DaniŰl

o       Wat staat er de komende periode op de agenda van Pateo?

o       Afscheid van de Pateo-paplepel

 

 

Eindtijdtekenen in de natuur

 

Vorige week heb ik me intensief bezig gehouden met de bijbelteksten die over de eindtijd gaan. Zo lezen we in het Evangelie van Lukas (hoofdstuk 21 vers 11):

 

ôEn er zullen in verscheidene plaatsen grote aardbevingen zijn, en hongersnoden, en pestilentiŰn, en vreselijke gebeurtenissen, en grote tekenen uit de hemel

 

Wanneer we het aantal en de zwaarte van de aardbevingen per eeuw in een grafiek zetten, dan is het onmiskenbaar dat we nu richting die infameuze eindtijd gaan. Ook is er honger op vele plaatsen, al wordt dat door de betrokken instanties tegenwoordig afgedaan als voedselonzekerheid. En met pestilentiŰn worden dodelijke epidemische ziektes bedoeld, zoals de vogelgriep en de varkensgriep. Wat vervolgens met die vreselijke gebeurtenissen wordt bedoeld, dat heeft volgens mij betrekking op de vele terroristische aanslagen van de laatste tijd. Rest ons alleen nog te weten wat er wordt bedoeld met de grote tekenen uit de hemel. Zelf heb ik me het afgelopen weekeinde verbaasd over de kracht van het zonlicht. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een laatste weekeinde van september heb meegemaakt waarin het zo warm was. En in een andere interpretatie van deze bijbelse aanduiding kom ik terecht op de onnatuurlijke strepen die we veelvuldig in de hemel mogen aanschouwen.

 

 

Eindtijdtekenen in de samenleving

 

In het Evangelie van MattheŘs lezen we in hoofdstuk 24, in de verzen 10 tot en met 12, het volgende over de eindtijdtekenen in de samenleving:

 

ôEn in die tijd zullen er velen beledigd worden, en zullen elkander verraden, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en velen misleiden. Vanwege de toename van ongerechtigheid zal de liefde van velen koud worden

 

In deze tijd zijn het bijvoorbeeld populistische politici die velen beledigen. En wat te denken van de vergaande verdeeldheid binnen bijvoorbeeld de huidige Turkse gemeenschap wanneer het gaat over haat en verraad. Vervolgens heb ik over de vele valse profeten nu hopelijk al wel vaak genoeg geschreven. En dat de harten van steeds meer mensen in deze tijd steeds kouder en killer worden, dat hoeft volgens mij ook geen betoog.

 

Even verderop in het Nieuwe Testament lezen we (in 2 TimotheŘs 3 : 1 ľ 5):

 

ôHet zullen vreselijke tijden zijn in de laatste dagen. De mensen zullen liefhebbers van zichzelf zijn, liefhebbers van geld, opschepperig, trots, beledigend, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, onheilig, zonder liefde, onverzoenlijk, lasterlijk, zonder zelfbeheersing, wreed, geen liefhebbers van het goede, verraderlijk, roekeloos, verwaand, liefhebbers van genot in plaats van liefhebbers van God ľ zich voordoend als vroom, maar Diens almacht ontkennend. Zorg dat je met zulke mensen niets te maken hebt.ö

 

Zelfs de grootste scepticus van deze eindtijdprofetie kan niet ontkennen dat onze huidige tijd wordt gekenmerkt door een verderfelijke cocktail van ego´sme, materialisme en hedonisme. Alles wat hierboven wordt genoemd is onmiskenbaar aanwezig in onze tijd.

 

Twijfel je nog steeds dat we (bijna) in de eindtijd zijn aangekomen, lees dan eens wat er in het twaalfde hoofdstuk van DaniŰl staat (vers 4):

 

ôMaar wat u betreft, DaniŰl, verberg deze woorden en verzegel het boek tot het Einde der Tijden; velen zullen heen en weer gaan, en kennis zal toenemen.ö

 

Dit betekent dat in de periode voor en van de eindtijd de mensen veel zullen reizen. Op de vliegvelden, de treinstations en de snelwegen is het inderdaad bijzonder druk in onze tijd. En dankzij het internet vindt er een ware kennisexplosie plaats. Kortom, al deze tekenen vertellen ons dat het over deze tijd gaat. Wij zijn dus de generatie die deze Eindtijd gaan meemaken!

 

 

De eindtijdprofetie van DaniŰl

 

De meest specifieke eindtijdprofetie vinden we in het boek van DaniŰl. Daarin wordt precies aangegeven hoe de gebeurtenissen in de eindtijd zullen verlopen. Ook wordt daarin aangeven wanneer dit alles zal zijn, maar wel op een verzegelde manier (zoals hierboven al is aangehaald). Afgelopen donderdag is het mij gelukt om deze DaniŰl-code te kraken. Ik heb daar de volgende dag een uitgebreide video van gemaakt in de Masterclass-reeks bovenop de Wholly Science-videocursus. Ik geef deze tweede Masterclass-video echter niet zo maar gratis weg, want mijn ervaring is dat iets wat gratis is niet of nauwelijks wordt gewaardeerd. Maar je mag gelukkig zelf bepalen wat de onthulling van de exacte tijdlijn van de eindtijd jou waard is. Als richtlijn voor deze vrije gift hanteer ik 5 euro, maar wie de Wholly Science-videocursus al heeft aangeschaft hoeft helemaal niets te betalen. En zit jij zo krap bij kas dat zelfs 1 euro nog te veel is, neem ook dan toch even contact met me op, want dan krijg jij ook deze video voor niets. Iedereen die dat wil heeft er volgens mij namelijk recht op te mogen weten wat er gaat gebeuren in de komende eindtijd. Ter aankondiging van deze Masterclass-video over de eindtijdprofetie heb ik een trailer-video van 20 minuten gemaakt:Wat staat er de komende periode op de agenda van Pateo?

 

Kijk bij de Agenda op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link) voor meer informatie over elk van de volgende activiteiten:

 

o       Morgenavond (woensdag 28 september) is Ronald Jan Heijn, bekend van onder andere het Amsterdamse holistisch centrum Oibibio, te gast bij Pateo Radio.

 

o       Aanstaande zondag (2 oktober) wordt de negende studiedag gehouden voor de Wholly Science-studiegroep in Aalsmeer (onder de rook van Amsterdam, nou eigenlijk Schiphol). Wie alsnog wil aanhaken bij deze studiegroep, die kan dat doen mits voor die tijd de eerste 24 delen van de videocursus zijn bekeken. Neem daartoe dan even gelijk contact met me op.

 

 

Afscheid van de Pateo-paplepel

 

Dit was de laatste Nederlandstalige Pateo Nieuwsbrief die via de e-mail werd rondgestuurd. Misschien stop ik namelijk wel helemaal met het schrijven van nieuwsbrieven. Maar wanneer ik daarmee toch niet stop, dan zet ik ze voortaan alleen nog maar online via de website Pateo.nl. Wil je daarom ook in de toekomst op de hoogte blijven van mijn bevindingen, bezoek dan regelmatig deze website of verbind je met mij of mijn werk via social media. Kijk bij Contact op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl (link) voor meer informatie.

 

 

Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

 

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl : Wholly Science (de helende hereniging van waarachtige Wetenschap en zuivere Spiritualiteit)

 

 

Linkjes werken alleen op de webpagina van deze Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief wordt niet alleen via de email verstuurd, maar wordt ook gelijktijdig online gezet via het Nieuws op het Nederlandstalige deel van Pateo.nl. De aangegeven linkjes werken alleen bij de online versie, waar soms ook een illustratie te zien is. Via de email worden geen webadressen en plaatjes meegestuurd omdat de Nieuwsbrief dan veelal wordt tegengehouden door een spamfilter.

 

Af- of aanmelden

Dit is de honderdennegenenvijftigste Nieuwsbrief van Pateo (link). Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Nieuwsbrief @ Pateo.nl (zonder spaties) met als onderwerp ĹAfmelding Nieuwsbriefĺ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd). Door ĹAanmelding Nieuwsbriefĺ naar hetzelfde emailadres te sturen, doe je het omgekeerde.